Όλα τα μαθήματα, υποχρεωτικά και επιλεγόμενα, πιστώνονται με 7.5 πιστωτικές μονάδες το καθένα. Όσον αφορά στις υποχρεώσεις των φοιτητών, περιλαμβάνουν παρακολούθηση τριών ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα, μελέτη για εξετάσεις, και εργασία βιβλιογραφική, ερευνητική, ή/και εφαρμογής ανάλογα με το θέμα και τους μαθησιακούς στόχους του κάθε μαθήματος.

Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας και αποτελείται από 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Ο φοιτητής/τρια έχει την επιλογή να ολοκληρώσει το πρόγραμμα με ή χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Στην περίπτωση που επιλέξει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα με εκπόνηση μεταπτυχιακής Διατριβής τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής: Σε μαθήματα ανάλογα με την περιοχή του ενδιαφέροντος (75 μονάδες) (Γνωστική ή Εκπαιδευτική Ψυχολογία) και στη Διατριβή (ΨΥΧ 742, ΨΥΧ 743 και ΨΥΧ 744) η οποία είναι υποχρεωτική (45 μονάδες). Στην περίπτωση που επιλέξει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής: Σε μαθήματα ανάλογα με την περιοχή του ενδιαφέροντος (97,5 μονάδες) (Γνωστική ή Εκπαιδευτική Ψυχολογία) και σε τρία μαθήματα μεταπτυχιακής έρευνας (ΨΥΧ 625, ΨΥΧ 626, ΨΥΧ 627) (22,5 μονάδες). Τόσο η Διατριβή, όσο και η μεταπτυχιακή έρευνα ολοκληρώνεται σε δυο ή τρία εξάμηνα. 

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα (σύνολο 67.5 Πιστωτικές Μονάδες):

 • ΨΥΧ 604 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 620 ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 712 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (7.5 Π.Μ.)

Διατριβή:

 • ΨΥΧ 742 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ Ι (15 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 743 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ ΙΙΑ (15 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 744 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ ΙΙΒ (15 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 745 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑΣΤΕΡ (1 Π.Μ.) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Επιλεγόμενα Μαθήματα (7 μαθήματα, σύνολο 52.5 Πιστωτικές Μονάδες):

 • ΨΥΧ 601 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 602 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 605 ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 607 ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 608 ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 609 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 610 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 616 ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 619 ΕΥΦΥΪΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 625 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ IV (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 689 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 701 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 703 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (7.5. Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 706 ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 713 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 715 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 719 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 731 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ : ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 746 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 749 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 788 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ II (7.5 Π.Μ.)

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα (σύνολο 45 Πιστωτικές Μονάδες):

 • ΨΥΧ 604 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 620 ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 712 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 625 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ IV (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 626 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ V (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 627 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ VI (7.5 Π.Μ.)

Επιλεγόμενα Μαθήματα (10 μαθήματα, σύνολο 75 Πιστωτικές Μονάδες):

 • ΨΥΧ 601 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 602 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 605 ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 607 ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 608 ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 609 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 610 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 616 ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 619 ΕΥΦΥΪΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 689 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 701 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 703 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (7.5. Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 706 ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 713 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 715 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 719 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 731 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ : ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 746 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 749 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 • ΨΥΧ 788 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ II (7.5 Π.Μ.)

**Στα επιλεγόμενα μαθήματα μπορεί να περιληφθεί με τη σύμφωνη γνώμη του Επόπτη του φοιτητή και ένα μάθημα από άλλο Τμήμα ή μεταπτυχιακό Πρόγραμμα το οποίο ασχολείται με συναφή θέματα με το πρόγραμμα σπουδών ή τη μεταπτυχιακή έρευνα του φοιτητή.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα