Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Δημόσιο Δίκαιο (2023-2024)

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), «Δημόσιο Δίκαιο - Public Law», σύμφωνα με την ιδρυτική πρυτανική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 4150/21.11.2018) και τον σχετικό Κανονισμό (ΦΕΚ Β΄ 5573/12.12.2018), και την τροποποίηση (ΦΕΚ Β’ 2433/20.6.2019) και τον νέο Κανονισμό (που έχει εγκριθεί και αναμένεται το ΦΕΚ) και προκηρύσσει την πλήρωση των θέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 

Αντικείμενο – σκοπός

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο του Δημοσίου Δικαίου και, ειδικότερα, σε γενικά ζητήματα Δημοσίου Δικαίου (Συνταγματικό Δίκαιο, Συνταγματικά Δικαιώματα, Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο), Δημοσίου Χρηματοπιστωτικού Δικαίου καθώς και στο Εκκλησιαστικό Δίκαιο, και αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. Δημόσιο Δίκαιο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις:

α) Δημόσιο Δίκαιο (Public Law)
β) Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ecclesiastical Law)
γ) Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο (financial regulation) (Η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2023-2024)

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Η υποβολή της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψηφίων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση app.law.uoa.gr/wordpress από την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 έως και την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο