Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αστικό Δίκαιο (2019-2020)

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αστικό Δίκαιο» (Civil Law).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Νομικής σχολής αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Το Π.Μ.Σ. Αστικού Δικαίου απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις:

α) Γενικό Αστικό Δίκαιο (General Civil Law)

β) Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες (Civil Law and New Technologies)

γ) Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές (Civil Law and Modern Financial Transactions)

Η αίτηση κατατίθεται στον Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δίκαιου (Ακαδημίας 45, υπόψη κυρίας Κ. Τζιβάρα τηλ. 2103688668), κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 έως και Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 και ώρες 10:00-13:00.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα