Ειδίκευση «ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

Α` Εξάμηνο 

 • Αστικό Δίκαιο Ενωσιακής Προέλευσης (Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο) (10 ECTS)
 • Ειδικά θέματα στο σύστημα της Αδικοπρακτικής Ευθύνης (10 ECTS)

Καθώς και ένα μάθημα από τα παρακάτω:

 • Θεσμοί Αγγλοσαξονικού και Αμερικανικού Αστικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Ζητήματα Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Δίκαιο του Κτηματολογίου (10 ECTS)
 • Η Οικονομική Ζημία στο Δίκαιο των Συναλλαγών (10 ECTS)
 • Οικονομική Κρίση και Ιδιωτικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • Ζητήματα Ιδιωτικού Δικαίου στις Δημόσιες Συμβάσεις (10 ECTS)
 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (10 ECTS)
 • Θεμελιώδη ζητήματα Δικονομικού Δικαίου (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β` Εξάμηνο 

 • Ερμηνεία των Νόμων και Δικαιοπραξιών (10 ECTS)
 • Ανώμαλη Εξέλιξη των Συμβάσεων σε συγκριτική εξέταση (10 ECTS)
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (15 ECTS)

Και ένα από τα παρακάτω:

 • Αστική Ευθύνη του Δημοσίου (10 ECTS)
 • Η εξασφάλιση των πιστώσεων ιδίως στις σύγχρονες συναλλαγές (10 ECTS)
 • Ζητήματα από την εκ διαθήκης και την αναγκαστική κληρονομική διαδοχή (10 ECTS)
 • Δίκαιο Αστικής Ιατρικής Ευθύνης (10 ECTS)
 • Προσωπικότητα και Ιδιωτικές Έννομες Σχέσεις (10 ECTS)
 • Βιοηθική (10 ECTS)
 • Αθλητικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • Ενέργεια και Αστικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • Φιλοσοφία του Ιδιωτικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Θέματα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου στη Μεταβυζαντινή Περίοδο (10 ECTS)
 • Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών (10 ECTS)
 • Σύγχρονα Ζητήματα του Δικαίου των Συμβάσεων, ιδίως οι Γ.Ο.Σ. (10 ECTS)

Σύνολο 45 ECTS 

 

Ειδίκευση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

Α` Εξάμηνο 

 • Σύγχρονες Εξελίξεις στην Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα (10 ECTS)
 • Ηλεκτρονικό Αστικό Δίκαιο (10 ECTS)

Και ένα από τα παρακάτω:

 • Θεσμοί Αγγλοσαξονικού και Αμερικανικού Αστικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Ζητήματα Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Δίκαιο του Κτηματολογίου (10 ECTS)
 • Η Οικονομική Ζημία στο Δίκαιο των Συναλλαγών (10 ECTS)
 • Οικονομική Κρίση και Ιδιωτικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • Ζητήματα Ιδιωτικού Δικαίου στις Δημόσιες Συμβάσεις (10 ECTS)
 • Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (10 ECTS)
 • Ηθική και Δίκαιο (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β` Εξάμηνο 

 • Σύγχρονα Προβλήματα Οικογενειακού Δικαίου (10 ECTS)
 • Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και Αστικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (15 ECTS)

Και ένα από τα παρακάτω:

 • Αστική Ευθύνη του Δημοσίου (10 ECTS)
 • Η εξασφάλιση των πιστώσεων ιδίως στις σύγχρονες συναλλαγές (10 ECTS)
 • Ζητήματα από την εκ διαθήκης και την αναγκαστική κληρονομική διαδοχή (10 ECTS)
 • Δίκαιο Αστικής Ιατρικής Ευθύνης (10 ECTS)
 • Προσωπικότητα και Ιδιωτικές Έννομες Σχέσεις (10 ECTS)
 • Βιοηθική (10 ECTS)
 • Αθλητικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • Ενέργεια και Αστικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • Φιλοσοφία του Ιδιωτικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών (10 ECTS)
 • Σύγχρονα Ζητήματα του Δικαίου των Συμβάσεων, ιδίως οι Γ.Ο.Σ. (10 ECTS)

Σύνολο 45 ECTS 

 

Ειδίκευση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»

Α` Εξάμηνο 

 • Δίκαιο Τραπεζικών Συναλλαγών (10 ECTS)
 • Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή (10 ECTS)

Και ένα από τα παρακάτω:

 • Θεσμοί Αγγλοσαξονικού και Αμερικανικού Αστικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Ζητήματα Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Δίκαιο του Κτηματολογίου (10 ECTS)
 • Η Οικονομική Ζημία στο Δίκαιο των Συναλλαγών (10 ECTS)
 • Οικονομική Κρίση και Ιδιωτικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • Ζητήματα Ιδιωτικού Δικαίου στις Δημόσιες Συμβάσεις (10 ECTS)
 • Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (10 ECTS)
 • Εισαγωγή στο Λογιστικό Δίκαιο (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β` Εξάμηνο 

 • Συμβάσεις της Σύγχρονης Οικονομίας (10 ECTS)
 • Νομική Μεθοδολογία και Ιδιωτικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (15 ECTS)

Και ένα από τα παρακάτω:

 • Αστική Ευθύνη του Δημοσίου (10 ECTS)
 • Η εξασφάλιση των πιστώσεων ιδίως στις σύγχρονες συναλλαγές (10 ECTS)
 • Ζητήματα από την εκ διαθήκης και την αναγκαστική κληρονομική διαδοχή (10 ECTS)
 • Δίκαιο Αστικής Ιατρικής Ευθύνης (10 ECTS)
 • Προσωπικότητα και Ιδιωτικές Έννομες Σχέσεις (10 ECTS)
 • Βιοηθική (10 ECTS)
 • Αθλητικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • Ενέργεια και Αστικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • Φιλοσοφία του Ιδιωτικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών (10 ECTS)
 • Σύγχρονα Ζητήματα του Δικαίου των Συμβάσεων, ιδίως οι Γ.Ο.Σ. (10 ECTS)

Σύνολο 45 ECTS 

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Public Policy and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα