Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου (2019-2020)

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019  το εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου» (History, Sociology and Philosophy of Law) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την πλήρωση θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Νομικής Σχολής αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Το Π.Μ.Σ. Ιστορίας Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας του Δικαίου απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις:

α) Ιστορία του Δικαίου (History of Law)

β) Φιλοσοφία του Δικαίου (Philosophy of Law)

γ) Κοινωνιολογία του Δικαίου, Επιστήμη & Τεχνολογία (Sociology of Law, Science & Technology)

Η αίτηση κατατίθεται στον Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (ιστορία, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό) Ακαδημίας 45, υπόψη κ. Δ. Αθανασόπουλου τηλ. 2103688656, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 19 Ιουνίου 2019 έως και 8 Ιουλίου 2019 και ώρες 10:00-13:00.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα