Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Α' Εξάμηνο 

 • Θέματα Ιδιωτικού /Δημοσίου Δικαίου στην Ελληνική Αρχαιότητα (10 ECTS)
 • Θέματα Ιδιωτικού /Δημοσίου Δικαίου στη Ρώμη (10 ECTS)

Καθώς και ένα από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Θέματα Δικαϊκής Ηθικής (10 ECTS)
 • Κοινωνική θεωρία : Δίκαιο και εφαρμογές (10 ECTS)
 • Θέματα Κοινωνιολογίας του Δικαίου (10 ECTS)
 • Πηγές Εκκλησιαστικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Ανθρωπολογία του Δικαίου (10 ECTS)
 • Διαπάλη Νομιμότητας και Κανονικότητας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Θέματα Ιδιωτικού/Δημοσίου Δικαίου στο Βυζάντιο (10 ECTS)
 • Θέματα Ιδιωτικού/Δημοσίου Δικαίου στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Περίοδο και στο Ελληνικό κράτος κατά τον 19ο αιώνα (10 ECTS)
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (15 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Θέματα Φιλοσοφίας του Ιδιωτικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Θέματα Φιλοσοφίας του Δημοσίου Δικαίου (10 ECTS)
 • Κοινωνία της πληροφορίας και Δίκαιο (10 ECTS)
 • Ερευνητική μεθοδολογία της Κοινωνιολογίας του Δικαίου (10 ECTS)
 • Διατοπικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • Δίκαιο και Τέχνη (10 ECTS)
 • Εκκλησιαστικό Δίκαιο και Δικαστηριακή Πρακτική (10 ECTS)

Σύνολο 45 ECTS

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ "ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ, EΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"

Α' Εξάμηνο 

 • Κοινωνική θεωρία : Δίκαιο και εφαρμογές (10 ECTS)
 • Θέματα Κοινωνιολογίας Δικαίου (10 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Νομική Πληροφορική (10 ECTS)
 • Θέματα Δικαϊκής Ηθικής (10 ECTS)
 • Νομική Επιχειρηματολογία (10 ECTS)
 • Θέματα Ιδιωτικού / Δημοσίου Δικαίου στην Ελληνική Αρχαιότητα (10 ECTS)
 • Θέματα Ιδιωτικού / Δημοσίου Δικαίου στη Ρώμη (10 ECTS)
 • Διαπάλη Νομιμότητας και Κανονικότητας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Κοινωνία της πληροφορίας και Δίκαιο (10 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία της Κοινωνιολογίας Δικαίου (10 ECTS)
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (15 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Τεχνητή νοημοσύνη (10 ECTS)
 • Θέματα Φιλοσοφίας του Ιδιωτικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Θέματα Φιλοσοφίας του Δημοσίου Δικαίου (10 ECTS)
 • Θέματα Ιδιωτικού / Δημοσίου Δικαίου στο Βυζάντιο (10 ECTS)
 • Θέματα Ιδιωτικού / Δημοσίου Δικαίου στη Μεταβυζαντινή Περίοδο και στο Ελληνικό κράτος κατά τον 19ο αιώνα (10 ECTS)
 • Εκκλησιαστικό Δίκαιο και Δικαστηριακή Πρακτική (10 ECTS)

Σύνολο 45 ECTS

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Α' Εξάμηνο 

 • Θέματα Δικαϊκής Ηθικής (10 ECTS)
 • Νομική Επιχειρηματολογία (10 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Θεσμοί Αγγλοσαξονικού και Αμερικανικού Αστικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Μορφές διαλόγου των εθνικών με τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια (10 ECTS)
 • Θέματα Ιδιωτικού /Δημοσίου Δικαίου στη Ρώμη (10 ECTS)
 • Θέματα Ιδιωτικού /Δημοσίου Δικαίου στην Ελληνική Αρχαιότητα (10 ECTS)
 • Κοινωνική θεωρία: Δίκαιο και εφαρμογές (10 ECTS)
 • Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Θέματα Φιλοσοφίας του Ιδιωτικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Θέματα Φιλοσοφίας του Δημοσίου Δικαίου (10 ECTS)
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (15 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Βιοηθική (10 ECTS)
 • Διαφθορά (10 ECTS)
 • Ερευνητική και Μεθοδολογία της Εγκληματολογίας (10 ECTS)
 • Εθνική και Ευρωπαϊκή Προστασία των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων (10 ECTS)
 • Θέματα Ιδιωτικού/ Δημοσίου Δικαίου στο Βυζάντιο (10 ECTS)
 • Θέματα Ιδιωτικού/Δημοσίου Δικαίου στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Περίοδο και στο Ελληνικό κράτος κατά τον 19ο αιώνα (10 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία της Κοινωνιολογίας του Δικαίου (10 ECTS)
 • Επιχειρήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα (10 ECTS)

Σύνολο 45 ECTS

Οδηγός Σπουδών

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο