Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη (2024-2026)

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://bioeconomics.edu.gr/

Παράταση υποβολής αιτήσεων: 05/07/2024

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» (MSc in Bioeconomy, Circular Economy and Sustainable Development) που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2024-2026.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Bιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» είναι η προετοιμασία, ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης, οικολογικής και επομένως βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η παροχή γνώσης για το σύνολο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με βάση την Ατζέντα 2030 για έναν κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα, και σε έναν υγιή πλανήτη. Το ΠΜΣ παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και σε ήδη εργαζόμενα στελέχη επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και οργανισμών όσον αφορά την εφαρμογή πρακτικών και πολιτικών φιλικών προς τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τις καλές πρακτικές στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων AEI (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 3 εξαμήνων και τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι και τις 05/07/2024.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών 
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων με ακριβή μέσο όρο.
  4. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γερμανικής ή Γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή).
  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε έντυπα του ΠΜΣ από μέλη ΔΕΠ ή εργοδότη
  6. Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
  7. Φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  8. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας εδώ) όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά (info@bioeconomics.edu.gr) ή ταχυδρομικώς (εφόσον αποσταλούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία) στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Π.M.Σ. «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Καραολή & Δημητρίου 80,
Τ.Κ. 18534 Πειραιάς (1ος όροφος, γραφείο 110).

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 4142159/-2080/-2077 Δευτέρα - Παρασκευή 8:30- 14:00μμ. Ηλεκτρονική δ/νση : https://bioeconomics.edu.gr/, e-mail: info@bioeconomics.edu.gr

Δείτε την Προκήρυξη/Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο