Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη (2019-2020)

Υποβολή Αιτήσεων έως 10/10/2019

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» MSc in Bioeconomy, Circular Economy and Sustainable Development) που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2019-2021.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Bιοοικονομία, Κυκλίκή Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» είναι η προετοιμασία, ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης, οικολογικής και επομένως βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η παροχή γνώσης για το σύνολο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με βάση την Αντζέντα 2030 για έναν κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα, και σε έναν υγιή πλανήτη. Το ΠΜΣ παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και σε ήδη εργαζόμενα στελέχη επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και οργανισμών όσον αφορά την εφαρμογή πρακτικών και πολιτικών φιλικών προς τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τις καλές πρακτικές στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 3 εξαμήνων και τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2019. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι και τις 10/10/2019

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές τόσο αυτοπροσώπως όσο και ηλεκτρονικά αλλά και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ

Ηλεκτρονική δ/νση : http://bioeconomics.edu.gr


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα