Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ποινικές Επιστήμες (2019-2020)

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ποινικές Επιστήμες» (Criminal Law and Criminology».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Νομικής Σχολής αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Το Π.Μ.Σ. Ποινικών Επιστήμων απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις:

α) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία (Criminal Law and Criminal Procedure)

β) Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική (Criminology and Criminal Policy)

Η αίτηση κατατίθεται στον Τομέα Ποινικών Επιστημών (Ακαδημίας 45, υπόψη κυρίας Κ. Τζιβάρα τηλ. 2103688668),  κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 έως και Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 και ώρες 10:00-13:00.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα