Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Κεντρική θέση στη φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών αρχιτεκτονικής κατέχουν οι δυναμικές συνέργειες μεταξύ των ανθρωπιστικών και τεχνολογικών εκφάνσεων της Aρχιτεκτονικής μέσα από τον σχεδιασμό. Αυτό γίνεται σε συνάρτηση με τον πολυσύνθετο και συνάμα συναρπαστικό χαρακτήρα της Aρχιτεκτονικής. Γίνεται επίσης με τη διαμόρφωση σχεδιαστικής κουλτούρας, που συνδυάζει πρακτικές αναζητήσεις, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της Aρχιτεκτονικής στη διαμόρφωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Κάποιες από τις προκλήσεις στην Aρχιτεκτονική σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο έχουν να κάνουν με τη διεκδίκηση του ρόλου της σχετικά με το γίγνεσθαι της σύγχρονης κοινωνίας αλλά και της συνεισφοράς στη διαμόρφωση του δομημένου, φυσικού αλλά και πολιτικού χώρου. Παράλληλα διερευνά τι διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση σύγχρονων αρχιτεκτονικών πρακτικών τόσο στην κλίμακα του κτηρίου όσο και σε αυτήν της πόλης.

Στόχος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, ως σημαντικού ακαδημαϊκού κέντρου σπουδών του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου, είναι η μόρφωση και εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων για να λειτουργούν με επιτυχία στον διεθνή χώρο, αλλά και να έχουν την ευαισθησία να ανταποκριθούν σωστά και να επηρεάσουν θετικά το δομημένο περιβάλλον της Aνατολικής Μεσογείου.

Θεωρώντας τη σύνθεση σαν τον κοινό παράγοντα όλων των εννοιολογικών ή άλλων υποδιαιρέσεων ή κατηγοριών οι τέσσερις βασικοί τομείς των σπουδών είναι: αρχιτεκτονική θεωρία και ιστορία, αρχιτεκτονικά μέσα επικοινωνίας, αρχιτεκτονική τεχνολογία και πολεοδομικός σχεδιασμός.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • ARCHIMEDES
 • Digital Developments in Architecture and Prototyping Research Laboratory – d2AP Lab
 • Robotic Construction Laboratory
 • Energy & Environmental Design of Buildings Research Laboratory (E&EDB Lab)
 • Laboratory of Urbanism University of Cyprus (LU2CY)
 • MESARCH: Laboratory on the History and Theory of Modern Architecture in the Eastern Mediterranean
 • Syn-chori-cities Laboratory
 • Urban Conflicts and Segregation Research (UCS)
 • Research Laboratory in the Vernacular Architecture of Cyprus (VernArch LAB)
 • Digital Fabrication Lab
 • Computer Lab

 

 

  Oι προπτυχιακές σπουδές έχουν διάρκεια 5 έτη και διαρθρώνονται σε 10 εξάμηνα, τα οποία οδηγούν στην απονομή ενοποιημένου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Μ.Αrch.) Aρχιτεκτονικής. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 33 υποχρεωτικά μαθήματα μέχρι το 6ο εξάμηνο σπουδών ενώ στη συνέχεια οι φοιτητές/τριες μπορούν να παρακολουθήσουν 6 μαθήματα περιορισμένης επιλογής και 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Το 9ο εξάμηνο σπουδών προσφέρονται  2 περιορισμένης επιλογής Μεταπτυχιακά Μαθήματα ενώ ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται στο 10ο εξάμηνο με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος είναι 300 ECTS, εκ των οποίων οι 10 ECTS αφορούν μαθήματα που προσφέρονται από το Κέντρο  Γλωσσών.

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών

1ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονική Σύνθεση I
 • Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική 
 • Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική Ι
 • Δομική Μηχανική I
 • Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου

2o Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονική Σύνθεση II
 • Ιστορία Αρχιτεκτονικής I
 • Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική ΙΙ
 • Δομική Μηχανική II 
 • Αγγλικά για Αρχιτεκτονική

3ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονική Σύνθεση III
 • Ιστορία Αρχιτεκτονικής II
 • Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική
 • Κουλτούρα της Εικόνας
 • Οικοδομική I

4ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV
 • Κοινωνικές Διαστάσεις της Αρχιτεκτονικής 
 • Οικοδομική II
 • Θεωρία Αστικού Σχεδιασμού 
 • Δομικές Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

5ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονική Σύνθεση V – Αστικός Σχεδιασμός
 • Ιστορία και Θεωρία – Σύγχρονη Αρχιτεκτονική
 • Οικοδομική III 
 • Συστήματα Τεχνικής Ανάπτυξης 
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου

6ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI – Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 
 • Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Σύγχρονοι Προβληματισμοί 
 •  Ιστορία και Θεωρία - Σύγχρονη Αρχιτεκτονική
 • Οικοδομική – Τεχνολογία Κτηρίων 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

7ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονική Σύνθεση VII 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

8ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονική Σύνθεση VIII 
 • Πρακτική της Αρχιτεκτονικής
 • Προχωρημένη Θεωρία Αρχιτεκτονικής 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

 9ο εξάμηνο

 • Στούντιο Προχωρημένου Σχεδιασμού (Υποχρεωτικό- Διπλωματική Εργασία)
 • Περιορισμένης Επιλογής - Μεταπτυχιακά Μαθήματα
 • Περιορισμένης Επιλογής - Μεταπτυχιακά Μαθήματα

10ο εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία

 

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών ΕΔΩ.

  Το επάγγελμα του αρχιτέκτονα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αρχιτεκτόνων περιγράφονται στο άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος 99/2018. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αρχιτεκτόνων εντάσσονται στο Μητρώο Μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας μετά από επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.
   Επίσης, οι απόφοιτοι μετά το πέρας των βασικών σπουδών τους είναι αρμόδιοι επιστήμονες που μελετούν και σχεδιάζουν τρόπους ορθής διαχείρισης του κτισμένου περιβάλλοντος. Εγγράφονται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αλλά και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών στην κατηγορία οικοδομικών έργων και έργων πρασίνου. Μπορούν επίσης να υπογράφουν μελέτες οικοδομικών και τοπογραφικών έργων. 
Επομένως, ένας/ μία απόφοιτος Αρχιτεκτονικής μπορεί να εργαστεί ως:
•    Ως ελεύθερος επαγγελματίας μελετητής ή εργολήπτης με δικό του/της αρχιτεκτονικό γραφείο εκπόνησης μελετών κατασκευαστικών έργων.
•    Ως αρχιτέκτονας μηχανικός, σε ιδιωτικές κατασκευαστικές, τεχνικές και εργοληπτικές εταιρίες ,στη βιομηχανία παραγωγής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αλλά και στις τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου.                                            
Ωστόσο, για την ανάλυση, εκπόνηση και υπογραφή μελετών δημοσίων έργων πρέπει να αποκτηθεί Μελετητικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, 4 χρόνια μετά την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος ενώ για να εργαστούν οι αρχιτέκτονες ως εργολήπτες του δημοσίου τομέα χρειάζονται ανάλογο πτυχίο, το οποίο μπορούν να αποκτήσουν από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, 3 χρόνια μετά την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Ένας αρχιτέκτονας έχει αρκετές επιλογές καριέρας καθώς το πτυχίο αποτελεί ταυτόχρονα άριστη προετοιμασία για ποικίλες καριέρες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, ενώ παρέχει επιστημονικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε κάποια άλλη επαγγελματική επιλογή.                                                                        
 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ένας/μία απόφοιτος με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση μπορεί να αναλάβει θέσεις ως:                                                                                                                                                                             
1. Aρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων/ εσωτερικής διακόσμησης (Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου, Παν. Δυτικής Αττικής)


2. Ειδικός αρχιτέκτονας στον υπολογιστικό σχεδιασμό και τις ψηφιακές/ τρισδιάστατες κατασκευές (MSc in Computational Design and Digital Fabrication,Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή, Παν. Λευκωσίας)


3. Σχεδιαστής επίπλων ή άλλων ξύλινων και μεταλλικών αντικειμένων ( Μετά-Βιομηχανικός Σχεδιασμός. Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθημερινής Ζωής, Παν.Θεσσαλίας)
(Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό, ΑΠΘ)


4. Αρχιτέκτονας εγκαταστάσεων φωτισμού και ήχου (Σχεδιασμός Φωτισμού, ΕΑΠ) 
(
Ψηφιακής Οπτικο-ακουστικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου)


5. Ειδικός ελέγχου ποιότητας και τεχνολογίας Δομικών Υλικών (Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, ΕΜΠ), (Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, Παν. Κρήτης)


6. Ειδικός εκτιμητής  στον τομέα των ακινήτων(Mεταπτυχιακό στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων, Νεάπολις Πάφου)(Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων, Παν.Θεσσαλίας)


7. Επαγγελματίας αρχιτέκτονας τοπίου για τη δημιουργία αειφόρων ανοιχτών χώρων πρασίνου ( Αρχιτεκτονική Τοπίου (MLA), Παν. Νεάπολις Πάφου),
(Αρχιτεκτονική Τοπίου, ΑΠΘ), (Αρχιτεκτονική Τοπίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)


8. Αρχιτέκτονας συντηρητής ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων ( Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, Παν.Κύπρου),
(Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Παν.Δυτικής Αττικής),                                                                    (Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού, ΑΠΘ),                                                    (Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων, Παν. Δυτικής Αττικής)


9. Αρχιτέκτονας- σχεδιαστής εταιρικού χώρου (space branding) και εταιρικής ταυτότητας ( Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα, Nεάπολις Πάφου)


10. Ειδικός μουσειολογικού – αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων (Μουσειολογία, Διαχείριση πολιτισμού, ΑΠΘ) 


11. Αρχιτέκτονας μελετητής- διαχειριστής περιβαλλοντικών έργων και σχεδίων (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM), Νεάπολις Πάφου),
(Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός: Μεσογειακά μέλλοντα - Πράσινη συμφωνία, Παν. Πατρών),
(Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα, Παν. Δυτικής Αττικής)
                                                                                              
Τέλος, οι πτυχιούχοι Αρχιτεκτονικής μπορούν να εργαστούν ως 
•    Καθηγητές στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων, αφού αποκτήσουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.   

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα στο άρθρο μας εδώ.   

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο