Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Πάφος
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου προσφέρει το πτυχίο Bachelor στην Αρχιτεκτονική μετά από τέσσερα έτη σπουδών, και το Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής (DipArch) μετά από ένα πρόσθετο έτος σπουδών.

 Το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής αναγνωρίζει τον σημαντικό κοινωνικό ρόλο και την ευθύνη της αρχιτεκτονικής πρακτικής στη μελέτη και την ανάπτυξη του Χώρου, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού. Κάθε φοιτητής/τρια αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή προσωπικότητα, ανοικτή σε ενα σύστημα αξιών και δυνατοτήτων, σε σχέση με την αισθητική του/της ανάπτυξη, τη φαντασία, το ήθος και τη συνέπεια. Ταυτόχρονα προκαλεί και ενεργοποιεί την ανάμειξη και συνεχή συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε μια διαδικασία μετασχηματισμού της σκέψης τους, και περιλαμβάνει μια κριτική προσέγγιση στη δημιουργική τους εξέλιξη. Επιπλέον, αξιοποιεί και χρησιμοποιεί την διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει το υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό προσωπικό ως εργαλείο για την εξοικείωση με ποικίλες προσεγγίσεις της αρχιτεκτονικής.

 Μέσα από συστηματική έρευνα σε όλες τις πλευρές της αρχιτεκτονικής, και εντός του γενικού πλαισίου της πανεπιστημιακής παιδείας, συνδυάζει τις ευρύτερες ανθρωπιστικές αξίες, με την ανάπτυξη των αναγκαίων θεωρητικών και τεχνικών δεξιοτήτων για τις ταχύτατα εξελισσόμενες απαιτήσεις της επαγγελματικής ζωής των φοιτητών/τριών.

 

 

 • Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (AS)
 • Τεχνολογία Κτιρίων
 • Ιστορία και Θεωρία
 • Χωρική Οπτικοποίηση

 

 

 

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου προσφέρει ένα πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων ετών, αποτελούμενο συνολικά από 240 διδακτικές μονάδες (ECTS).

 

 

 Bachelor στην Αρχιτεκτονική (BArch)

Το Bachelor στην Αρχιτεκτονική είναι ένα πρόγραμμα τεσσάρων ετών που παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για πρακτική στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα και για τον επιτυχή σχεδιασμό του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να θέσει τις βάσεις της πολύπλευρης γνώσης, οι οποίες συγκροτούν την ενασχόληση με την αρχιτεκτονική, και ο εξοπλισμός των φοιτητών με κριτική σκέψη, επαγγελματική ικανότητα και γνωστική ανεξαρτησία για μια επιτυχημένη καριέρα. Το πρόγραμμα θέτει ως προτεραιότητα τη σύγκλιση θεωρίας και πράξης, και την ισορροπία μεταξύ της αισθητικής, της λειτουργικής, της τεχνολογικής και της ανθρώπινης παραμέτρου στην αρχιτεκτονική πρακτική. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε μια διαδοχή εργαστηρίων σχεδιασμού και στα τέσσερα έτη, και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ιστορίας τέχνης και αρχιτεκτονικής, προηγμένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, συντήρησης και αποκατάστασης, περιβαλλοντικού σχεδιασμού και επιστημών, τεχνολογίας, αναπαραστατικών μέσων, ανθρωπογνωστικών και πολιτισμικών σπουδών, επαγγελματικών και διαχειριστικών μελετών. Μετά την ολοκλήρωση των πενταετών σπουδών, όλοι οι απόφοιτοι της Αρχιτεκτονικής πρέπει να αποκτήσουν πείρα επαγγελματικής πρακτικής ενός, κατ’ ελάχιστον, έτους, ώστε να ικανοποιούν τις βασικές προϋποθέσεις για την πλήρη εγγραφή τους στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Οι μονάδες του προγράμματος σπουδών κατανέμονται ισότιμα σε οκτώ (8) εξάμηνα (30 ECTS/ εξάμηνο). Το Bachelor στην Αρχιτεκτονική δεν οδηγεί σε επαγγελματική αναγνώριση. Οι φοιτητές χρειάζεται να αποκτήσουν και το Δίπλωμα ώστε να έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής πιστοποίησης.

Το Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής είναι ένα πρόσθετο πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους, αποτελούμενο από 60 διδακτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται σε 24 ECTS στο χειμερινό και 36 ECTS στο θερινό εξάμηνο. Κάθε εξάμηνο διαρκεί 14 εβδομάδες.

Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής (DipArch)

Το Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, ένα πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους, είναι ένα επαγγελματικό πτυχίο που δίνει στους απόφοιτους τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) ως αρχιτέκτονες και να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής επιτρέπει στους φοιτητές την επιλογή ενός πεδίου εξειδίκευσης, όπως Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Τοπίο και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Ενεργειακός Σχεδιασμός, Αποκατάσταση και Επανάχρηση ιστορικών κτηρίων και συνόλων. Οι φοιτητές καλλιεργούν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα ολοκληρώνοντας μια πτυχιακή ερευνητική εργασία και μια διπλωματική με βάση το σχεδιασμό.  Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι συμπεριλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια σχεδιασμού, επιβλέψεις από διδάσκοντες, και ατομικές εργασίες και μελέτες. Κάθε εξάμηνο συγκροτείται γύρω από το βασικό συστατικό στοιχείο του προγράμματος, το εργαστήριο σχεδιασμού, και συμπληρώνεται με μαθήματα ιστορίας και θεωρίας, τεχνολογίας, επαγγελματικών και διαχειριστικών ζητημάτων.

 

 Τα πτυχία BArch και DipArch ενοποιούνται σε ένα πενταετές Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική, το οποίο οργανώνεται εσωτερικά σε τρεις κύκλους: Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική, Βασικές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική και Σύνθεση και Εμβάθυνση στην Αρχιτεκτονική.

Α Ο πρώτος κύκλος, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων, ονομάζεται «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική» 

Β. Ο δεύτερος κύκλος, διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων (3-6), ονομάζεται «Βασικές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική». 

Γ. Ο τρίτος κύκλος διαρκεί επίσης τέσσερα εξάμηνα (7-10) και ονομάζεται «Σύνθεση και Εμβάθυνση στην Αρχιτεκτονική».  Σε αυτόν τον κύκλο οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, με στόχο την επιλογή ενός εξειδικευμένου εργαστηρίου σχεδιασμού (9ο εξάμηνο) και του θέματος της διπλωματικής τους εργασίας.

Το σύστημα των εξαμήνων απαιτεί τη διενέργεια εξετάσεων στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου. Το πρόγραμμα είναι εντατικό και οι φοιτητές αναλαμβάνουν ένα σημαντικό φορτίο ατομικής μελέτης και εργασιών, ώστε να καλύψουν όλες τις θεματικές περιοχές απαραίτητες για την αρχιτεκτονική παιδεία. Οι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα φοιτητές πρέπει στα πρώτα 8 εξάμηνα να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των παρακάτω θεματικών περιοχών:

 • Εργαστήρια Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (S) 
 • Αρχιτεκτονική Τεχνολογία (Τ)
 • Ιστορία και Θεωρία (Η&Τ)
 • Μέσα Αναπαράστασης (MEDIA, M)
 • Επαγγελματικές Πρακτικές (PP)
 • Μαθήματα Επιλογής (EL)

 

 

Κατά το 9ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμιναριακό μάθημα Επαγγελματικών Πρακτικών και αποτελεί εισαγωγή στα θέματα που αφορούν την Αρχιτεκτονική Μελέτη, το Θεσμικό Πλαίσιο και την Νομοθεσία. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/ριών με ζητήματα οργάνωσης μιας αρχιτεκτονικής μελέτης, συστηματοποίησης και διαχείρισης του εργοταξίου, καθώς και με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο του επαγγέλματος στην Κύπρο αλλά και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Επιπλέον, υπάρχει μάθημα Επιλογής «τοποθέτησης»(placement) το οποίο συνίσταται από την τοποθέτηση φοιτητών/ριών σε αρχιτεκτονικά γραφεία για ορισμένες ώρες στη διάρκεια του 9ου Εξαμήνου, για την συγκεκριμένη επαφή τους με την  επαγγελματική πραγματικότητα.

  

 

1ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Θεμελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής: στοιχεία και μορφές – Εργαστήριο δύο κατευθύνσεω
 • Τεχνικές Αναφορές-Τεχνικά Αγγλικά (κοινό με Πολιτ.Μηχαν.)
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ 1: Δομικά Συστήματα I  
 • ΧΩΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1: Αρχιτεκτονικό/Τεχνικό Σχέδιο (κοινό με Πολιτ.Μηχαν.)  
 • ΧΩΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 2: Ελεύθερο Σχέδιο  
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Χώρος – Επικοινωνία - Αρχιτεκτονική

2o Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Θεμελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής: στοιχεία και μορφές – Εργαστήριο δύο κατευθύνσεων
 • ΙΣΤΟΡΙΑ 2: Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης (2ος-18ος αι.)
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 2: Κατασκευαστικά Στοιχεία
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 3: Δομικά Συστήματα II
 • ΧΩΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 4: Προχωρημένες Σχεδιαστικές Τεχνικές & Μοντελοποίηση    
 •  Σχεδιασμός με Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

3o Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3     
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ 5: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1: Κατασκευαστικά Συστήματα  
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ 4: Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων  
 • ΧΩΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 7: Ψηφιακός Σχεδιασμός    
 • ΙΣΤΟΡΙΑ 2: Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης (2ος-18ος αι.)

4o Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: Αστικός Σχεδιασμός 
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5     
 • ΙΣΤΟΡΙΑ 3: Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης (19ος- 20ος αι.)     
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ 6: Φυσική Κτηρίων     
 • Αλγοριθμικός Σχεδιασμός

5o Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτηρίων     
 • ΘΕΩΡΙΑ 2: Θεωρία Συντήρησης – Αποκατάστασης     
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1: Αντικείμενο και Χώρος     
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2: Ελαφρές Κατασκευές (ξύλο και μέταλλο)     
 •  Αρχές του Real Estate (διδάσκεται από το Real Estate)

6o Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7: Αειφόρος Αρχιτεκτονική    
 • ΘΕΩΡΙΑ 1: Θεωρία Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και Αειφoρίας    
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8: Αρχιτεκτονική Τοπίου    
 • ΧΩΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 6: Φωτογραφία, Κινηματογράφος, Σκηνογραφία
 • Εκτιμήσεις Ακινήτων (διδάσκεται από το Real Estate)

7o Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9    
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10: Πολεοδομικός Σχεδιασμός    
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2: Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη    
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3: Αστικός Χώρος και Place-making    
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3: Προηγμένα Δομικά Συστήματα

8o Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 11    
 • Ερευνητική Εργασία    
 • Ερευνητικές Μέθοδοι στην Αρχιτεκτονική    
 • ΘΕΩΡΙΑ 3: Αρχιτεκτονική και Τόπος    
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4: Θεωρήσεις της Χωρικής γλώσσας

9o Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 12: Εισαγωγή στην Διπλωματική Εργασία    
 • Τοποθέτηση ή Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής ή Χώρος και Αρχιτεκτονική του Κενού     
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5: Η Μορφολογία του Θεατρικού Χώρου    
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 6: Χώρος και Αρχιτεκτονική του Χρόνου    
 • ΘΕΩΡΙΑ 4: Θεωρία της Αρχιτεκτονικής    
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7: Επαγγελματικές Πρακτικές (Η Αρχιτεκτονική Μελέτη, Θεσμικό Πλαίσιο και Νόμοι)

10o Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία    
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 8: Μεθοδολογία Σχεδιασμού    
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 9: Χώρος και Αρχιτεκτονική του Κενού 

 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα και περιγράφονται στο άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος 99/2018.

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Αρχιτεκτονικής εντάσσονται στο Μητρώο Μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας μετά από επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

 

 

 •  Ως ελεύθερος επαγγελματίας μελετητής ή εργολήπτης με δικό του/της αρχιτεκτονικό γραφείο εκπόνησης μελετών κατασκευαστικών έργων.
 • Ως αρχιτέκτονας μηχανικός, σε ιδιωτικές κατασκευαστικές, τεχνικές και εργοληπτικές εταιρίες ,στη βιομηχανία παραγωγής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αλλά και στις τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου.       

  Επίσης, οι απόφοιτοι/-ες μετά το πέρας των βασικών σπουδών τους είναι αρμόδιοι επιστήμονες που μελετούν και σχεδιάζουν τρόπους ορθής διαχείρισης του κτισμένου περιβάλλοντος. Εγγράφονται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αλλά και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών στην κατηγορία οικοδομικών έργων και έργων πρασίνου. Μπορούν επίσης να υπογράφουν μελέτες οικοδομικών και τοπογραφικών έργων.          

                          
 Ωστόσο, για την ανάλυση, εκπόνηση και υπογραφή μελετών δημοσίων έργων πρέπει να αποκτηθεί Μελετητικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, τέσσερα (4) χρόνια μετά την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος ενώ για να εργαστούν οι αρχιτέκτονες ως εργολήπτες του δημοσίου τομέα χρειάζονται ανάλογο πτυχίο, το οποίο μπορούν να αποκτήσουν από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, τρία (3) χρόνια μετά την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Τέλος, οι πτυχιούχοι Αρχιτεκτονικής μπορούν να εργαστούν ως 
•    Καθηγητές/-τριες στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων, αφού αποκτήσουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. 

 

 Ένας/μία αρχιτέκτονας έχει αρκετές επιλογές καριέρας καθώς το πτυχίο αποτελεί ταυτόχρονα άριστη προετοιμασία για ποικίλες καριέρες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, ενώ παρέχει επιστημονικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε κάποια άλλη επαγγελματική επιλογή.   

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις 

Έτσι,

ο/η Αρχιτέκτονας Μηχανικός

 

1. Aρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων/ εσωτερικής διακόσμησης (Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου, Παν. Δυτικής Αττικής)


2. Ειδικός αρχιτέκτονας στον υπολογιστικό σχεδιασμό και τις ψηφιακές/ τρισδιάστατες κατασκευές (MSc in Computational Design and Digital Fabrication,Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή, Παν. Λευκωσίας)


3. Σχεδιαστής επίπλων ή άλλων ξύλινων και μεταλλικών αντικειμένων (Μετά-Βιομηχανικός Σχεδιασμός. Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθημερινής Ζωής, Παν.Θεσσαλίας)
(Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό, ΑΠΘ)


4. Αρχιτέκτονας εγκαταστάσεων φωτισμού και ήχου (Σχεδιασμός Φωτισμού, ΕΑΠ) 
(Ψηφιακής Οπτικο-ακουστικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου)


5. Ειδικός ελέγχου ποιότητας και τεχνολογίας Δομικών Υλικών (Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, ΕΜΠ), (Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, Παν. Κρήτης)


6. Ειδικός εκτιμητής  στον τομέα των ακινήτων(Mεταπτυχιακό στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων, Νεάπολις Πάφου)(Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων, Παν.Θεσσαλίας)


7. Επαγγελματίας αρχιτέκτονας τοπίου για τη δημιουργία αειφόρων ανοιχτών χώρων πρασίνου ( Αρχιτεκτονική Τοπίου (MLA), Παν. Νεάπολις Πάφου),
(Αρχιτεκτονική Τοπίου, ΑΠΘ), (Αρχιτεκτονική Τοπίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)


8. Αρχιτέκτονας συντηρητής ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων ( Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, Παν.Κύπρου),
(Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Παν.Δυτικής Αττικής),                                                                    (Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού, ΑΠΘ),                                                    (Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων, Παν. Δυτικής Αττικής)


9. Αρχιτέκτονας- σχεδιαστής εταιρικού χώρου (space branding) και εταιρικής ταυτότητας ( Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα, Nεάπολις Πάφου)


10. Ειδικός μουσειολογικού – αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων (Μουσειολογία, Διαχείριση πολιτισμού, ΑΠΘ) 


11. Αρχιτέκτονας μελετητής- διαχειριστής περιβαλλοντικών έργων και σχεδίων (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM), Νεάπολις Πάφου),
(Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός: Μεσογειακά μέλλοντα - Πράσινη συμφωνία, Παν. Πατρών),
(Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα, Παν. Δυτικής Αττικής)
   

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την επιστήμη της Αρχιτεκτονικής στο άρθρο μας εδώ.   

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο