Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  18.554

ΕΠΑΛ: 17.750

Βάση 2022
18.196
Εισακτέοι
129
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   22%

Φυσική   26%

Χημεία   20%

Μαθηματικά   32%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

Μαθηματικά (Άλγεβρα)  30%

Νέα Ελληνικά 30%

Μάθημα Ειδικότητας  1  20%

Μάθημα Ειδικότητας 2   20%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Μαθηματικά (Άλγεβρα)  30%

Νέα Ελληνικά  30%

Μάθημα Ειδικότητας  1  20%

Μάθημα Ειδικότητας 2  20%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0209
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Μηχανολογίας
 • Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού
2. Κατασκευαστού Μηχανολόγου Μηχανικού
3. Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής
4. Μηχανολόγου Μηχανικού Εναέριων & Επίγειων Μεταφορικών Μέσων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ ανταποκρίνεται στις επιστημονικές και επαγγελματικές ανάγκες του Μηχανολόγου Μηχανικού, όπως αυτές διαμορφώνονται από την παραγωγική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της χώρας. Έτσι δίνει έμφαση στην επιστημονική μέθοδο σκέψης και ανάλυσης και στην εφαρμογή της στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού. 

 

 

1. Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας με εργαστήρια

 • Επιχειρησιακής Έρευνας και Εφοδιαστικής 
 • Εργονομίας
 • Οργάνωσης Παραγωγής 
 • Μετροτεχνικό Εργαστήριο 

2. Τομέας Θερμότητας με εργαστήρια:

 • Ατμοκινητήρων και Λεβήτων 
 • Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης 
 • Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής 
 • Ηλιακής Τεχνικής 
 • Θερμικών Διεργασιών 
 • Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) 
 • Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων 
 • Ψύξης, Κλιματισμού & Ηλιακής Ενέργειας

3. Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου με εργαστήρια:

 • Αυτομάτου Ελέγχου και Ρυθμίσεως Μηχανών & Εγκαταστάσεων 
 • Βιοϊατρικών Συστημάτων
 • Δυναμικής και Ακουστικής 
 • Οχημάτων 
 • Στοιχείων Μηχανών 
 • Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων & Εργαλείων 

4. Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας με εργαστήρια:

 • Πυρηνικής Τεχνολογίας 
 • Mετρήσεων Tεχνικών Mεγεθών 

5. Τομέας Ρευστών με εργαστήρια:

 • Αεροδυναμικής 
 • Βιορευστομηχανικής & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
 • Θερμικών Στροβιλομηχανών 
 • Τεχνολογικών Καινοτομιών Προστασίας Περιβάλλοντος 
 • Υδροδυναμικών Μηχανών 

6. Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών με εργαστήρια:

 • Τεχνολογίας των Κατεργασιών 

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ είναι πενταετής,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 5ετούς εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών το Τμήμα απονέμει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Από τα δέκα εξάμηνα σπουδών, τα εννέα πρώτα είναι αφιερωμένα στην παρακολούθηση μαθημάτων (παραδόσεων, φροντιστηριακών ασκήσεων, εργαστηρίων, εκπόνηση θεμάτων, σεμιναρίων κ.λπ.), ενώ το δέκατο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

 • Το πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής.

Στα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα των σπουδών ο/η σπουδαστής/στρια αποκτά το απαραίτητο υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζονται τα τεχνολογικά μαθήματα των επόμενων εξαμήνων.   

 • Από το έβδομο (7ο) εξάμηνο αρχίζει η σταδιακή διαφοροποίηση του προγράμματος, ανάλογα με τον κύκλο σπουδών επιλογής του σπουδαστή.  

Οι τέσσερις (4) κύκλοι σπουδών δεν είναι ειδικεύσεις. Ανεξάρτητα από την επιλογή κύκλου, το δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ είναι ενιαίο και παρέχει στον κάτοχό του τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και τις ίδιες περίπου γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματός του.

 

 

 

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται κατά το 10ο εξάμηνο από τους τελειόφοιτους σπουδαστές σε Τομέα και γνωστικό αντικείμενο της επιλογής τους. 

 

 

Η Πρακτική Άσκηση γίνεται μετά την περάτωση του έκτου  (6ου) εξαμήνου και υπό την προϋπόθεση πως ο/η σπουδαστής/ στρια δεν οφείλει περισσότερα από εννέα (9) μαθήματα των έξι πρώτων εξαμήνων.

 • Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους όπως εργοστάσια, γραφεία μελετών, εργοτάξια σημαντικών έργων, εργαστήρια βιομηχανικής έρευνας, κ.λπ.

 

1o Εξάμηνο

 • Μαθηματικά Α1
 • Μαθηματικά Α2
 • Μηχανική Α
 • Χημεία για Μηχανολόγους
 • Φυσική
 • Εισαγωγή στη Μηχανολογία
 • Μηχανολογικό Σχέδιο Ι 

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλέγεται ένα (1) ] 

 • Πολιτική Οικονομία 
 • Κοινωνιολογία της Επιστήμης & της Τεχνολογίας 
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 
 • Ιστορία Επιστημών και Τεχνολογίας
 • Ξένες Γλώσσες

 

2o Εξάμηνο

 • Μαθηματικά Β 
 • Μηχανική Β 
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό 
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Συστήματα 
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Καθαρών Ουσιών
 • Μεταλλικά Τεχνικά Υλικά 
 • Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ
 • Ξένες Γλώσσες

 

3o Εξάμηνο

 • Μαθηματικά Γ 
 • Μηχανική Γ 
 • Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ 
 • Στοιχεία Μηχανών Ι 
 • Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας 
 • Τεχνολογική Οικονομική Ι 
 • Μη Μεταλλικά Τεχνικά Υλικά 
 • Ξένες Γλώσσες 

 

4o Εξάμηνο

 • Μαθηματικά Δ 
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Μεταφορά Θερμότητας Ι
 • Μηχανική Ρευστών Ι 
 • Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
 • Κινηματική και Δυναμική Μηχανισμών 
 • Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά 
 • Κατεργασίες Χύτευσης, Συγκόλλησης, Κονιομεταλλουργίας 
 • Ξένες Γλώσσες

 

5o Εξάμηνο

 • Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική 
 • Στατιστική και Τεχνικές Μετρήσεις 
 • Θερμικοί Σταθμοί Μετατροπής Ενέργειας 
 • Υδροδυναμικές Μηχανές 
 • Δυναμική και Ταλαντώσεις 
 • Κατεργασίες Διαμόρφωσης με Πλαστική Παραμόρφωση 
 • Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι 

 

6o Εξάμηνο

 • Περιβαλλοντική Τεχνολογία 
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 
 • Μοντελοποίηση & Αυτόματος Έλεγχος Συστημάτων 
 • Θερμικές Στροβιλομηχανές 
 • Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών Ι 
 • Κατεργασίες Αποβολής Υλικού 
 • Επιχειρησιακή Έρευνα Ι

 

7o Εξάμηνο

Κύκλος Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού 

Μαθήματα υποχρεωτικά (Κορμός)

 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Μειγμάτων 
 • Υπολογιστική Ρευστομηχανική 

Ομάδα Α (επιλογή ενός μαθήματος)

 • Φαινόμενα Μεταφοράς 
 • Μηχανική Ρευστών ΙΙ 

Ομάδα Β (επιλογή ενός μαθήματος)

 • Φυσικές Αρχές Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος 
 • Νέες & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Μαθήματα επιλογής (Δεξαμενή)

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Θερμική Ακτινοβολία & Εφαρμογές
 • Λογισμικό Θερμοδυναμικής
 • Αλληλεπιδράσεις Ακτινοβολιών και Ύλης - Δοσιμετρία - Ακτινοπροστασία
 • Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
 • Αεροδυναμική
 • Πειραματική Μηχανική Ρευστών
 • Δυναμική Εμβολοφόρων ΜΕΚ
 • Διαχείριση Ενέργειας
 • Δυναμική Περιστρεφόμενων Μηχανών

Κύκλος Κατασκευαστού Μηχανολόγου Μηχανικού 

Μαθήματα υποχρεωτικά (Κορμός)

 • Εργαλειομηχανές 
 • Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 
 • Αρχές Μηχανολογικού Σχεδιασμού 
 • Επεξεργασία Σήματος στα Μηχανολογικά Συστήματα 

Μαθήματα επιλογής (Δεξαμενή)

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Θεωρία Τροχοφόρων Οχημάτων
 • Δυναμική Εμβολοφόρων ΜΕΚ
 • Βιομηχανική Ραδιογραφία
 • Εφοδιαστική (Μεταφορές-Διανομή)
 • Νέες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Δυναμική Περιστρεφόμενων Μηχανών
 • Αρχές Βιολογικής Μηχανικής

Κύκλος Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής

Μαθήματα υποχρεωτικά (Κορμός)

 • Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ
 • Διοίκηση Ποιότητας 
 • Εφοδιαστική (Μεταφορές – Διανομή)

Μαθήματα επιλογής (Δεξαμενή)

[ επιλογή τριών (3) ]

 • Παίγνιο Επιχειρήσεων
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
 • Διαχείριση Ενέργειας
 • Βάσεις Δεδομένων

Κύκλος Μηχανολόγου Μηχανικού Εναέριων & Επίγειων Μεταφορικών Μέσων

Μαθήματα υποχρεωτικά (Κορμός)

 • Υπολογιστική Ρευστομηχανική 
 • Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 
 • Θεωρία Τροχοφόρων Οχημάτων

Μαθήματα επιλογής (Δεξαμενή)
[ επιλογή τριών (3) ]

 • Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
 • Μηχανική Ρευστών ΙΙ
 • Αεροδυναμική
 • Πειραματική Μηχανική Ρευστών
 • Θερμική Ακτινοβολία & Εφαρμογές
 • Λογισμικό Θερμοδυναμικής
 • Φαινόμενα Μεταφοράς
 • Επεξεργασία Σήματος στα Μηχανολογικά Συστήματα
 • Δυναμική Εμβολοφόρων ΜΕΚ
 • Αρχές Μηχανολογικού Σχεδιασμού
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Μειγμάτων

 

8o Εξάμηνο

Κύκλος Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού

Μαθήματα υποχρεωτικά (Κορμός)

 • Θεωρία Καύσης και Συστήματα Καύσης 

Μαθήματα επιλογής (Δεξαμενή)

[ επιλογή πέντε (5) ]

 • Βασικές Αρχές Ψύξης
 • Συγκρότηση & Λειτουργία Πυρηνικών αντιδραστήρων Ισχύος
 • Υδροηλεκτρική Ενέργεια
 • Αιολική Ενέργεια Σχεδιασμός Θερμικών Στροβιλομηχανών
 • Αποκεντρωμένα Θερμικά Συστήματα
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι Φαινομένων Μεταφοράς
 • Σχεδιασμός Θερμικών Στροβιλομηχανών
 • Εναλλαγή Αερίων & Υπερπλήρωση ΜΕΚ
 • Ιατρικές Απεικονίσεις και Θεραπευτικές Ακτινοβολήσεις
 • Πυρηνικά Μετρητικά Συστήματα
 • Έλεγχος Υλικών με Ραδιογραφία & Υπερήχους
 • Περιβάλλον & Ανάπτυξη
 • Υπολογιστικό Θέμα
 • Πρακτική Άσκηση

Κύκλος Κατασκευαστού Μηχανολόγου Μηχανικού 

Μαθήματα υποχρεωτικά (Κορμός)

 • Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών ΙΙ 
 • Συστήματα Κατεργασιών 
 • Μεταφορικές & Ανυψωτικές Μηχανές 
 • Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές 

Μαθήματα επιλογής (Δεξαμενή)

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Δυναμική-Σχεδιασμός Οχημάτων
 • Βασικές Αρχές Ψύξης
 • Διοίκηση Λειτουργίας και Συντήρησης
 • Αιολική Ενέργεια
 • Υπολογιστικό Θέμα
 • Σχεδιασμός Βιοϊατρικών Συστημάτων
 • Καταστροφικές Καταπονήσεις
 • Ελαφρές Κατασκευές
 • Μη Συμβατικές Κατεργασίες
 • Πρακτική Άσκηση

Κύκλος Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής

Μαθήματα υποχρεωτικά (Κορμός)

 • Συστήματα Παραγωγής & Διακίνηση Υλικών 
 • Βιομηχανική Εργονομία 
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Παραγωγή 
 • Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ

Μαθήματα επιλογής (Δεξαμενή)
[ επιλογή δύο (2) ] 

 • Διοίκηση Λειτουργίας & Συντήρησης
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Προγραμματισμός & Διοίκηση Έργων
 • Αντίστροφη Εφοδιαστική & Κυκλική Οικονομία
 • Περιβάλλον & Ανάπτυξη
 • Υπολογιστικό Θέμα
 • Πρακτική Άσκηση

Κύκλος Μηχανολόγου Μηχανικού Εναέριων & Επίγειων Μεταφορικών Μέσων 

Μαθήματα υποχρεωτικά (Κορμός)

 • Ανάλυση Μηχανολογικών
 • Κατασκευών ΙΙ 
 • Καταστροφικές Καταπονήσεις 
 • Εισαγωγή στο Αεροσκάφος 

Μαθήματα επιλογής (Δεξαμενή)
[ επιλογή τριών (3) ]

 • Αρχές Αεροπορικών Κινητήρων
 • Δυναμική Σχεδιασμός Οχημάτων
 • Μη Συμβατικές Κατεργασίες
 • Συστήματα Κατεργασιών
 • Θεωρία Καύσης & Συστήματα Καύσης
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι Φαινομένων Μεταφοράς
 • Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές
 • Σχεδιασμός Θερμικών Στροβιλομηχανών
 • Εναλλαγή Αερίων και Υπερπλήρωση ΜΕΚ
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Υπολογιστικό Θέμα
 • Πρακτική Άσκηση

 

9ο Εξάμηνο

Κύκλος Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού

Μαθήματα επιλογής (Δεξαμενή)
[ επιλογή έξι (6) ]

 • Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών
 • Θερμοϋδραυλική & Πολυφασικές Ροές σε Πυρηνικούς Αντιδραστήρες Ισχύος
 • Καύση Ρύπανση Εμβολοφόρων ΜΕΚ
 • Συσκευές & Εγκαταστάσεις Θερμικών Διεργασιών
 • Ραδιενέργεια & Περιβάλλον
 • Αρχές Πυρομηχανικής
 • Ηλιακή Ενέργεια
 • Θερμική Συμπεριφορά Κτιρίων
 • Κλιματισμός
 • Συστήματα Βιομηχανικής Ψύξης
 • Αεροελαστικότητα & Αεροακουστική
 • Βιορευστομηχανική & Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Λειτουργία Αεριοστροβίλων & Ατμοστροβίλων
 • Πολυφασικές Ροές
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Στροβιλομηχανές
 • Καινοτομικός Σχεδιασμός Μηχανολογικών Προϊόντων

Κύκλος Κατασκευαστού Μηχανολόγου Μηχανικού 

Μαθήματα Υποχρεωτικά (Κορμός)

 • Υδραυλικά & Πνευματικά Συστήματα 
 • Ρομποτική 

Μαθήματα επιλογής (Δεξαμενή)
[ επιλογή τεσσάρων (4) ] 

 • Αστοχία Υλικών
 • Ευφυή Συστήματα Κατεργασιών
 • Καινοτομικός Σχεδιασμός Μηχανολογικών Προϊόντων
 • Κλιματισμός
 • Μικρό - Νανοκατεργασίες
 • Τεχνολογία & Μηχανική Σύνθετων Υλικών
 • Εμβιομηχανική & Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Γνωστική Εργονομία & Διάδραση Ανθρώπου-Μηχανής 

Κύκλος Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής

Μαθήματα Υποχρεωτικά (Κορμός)

Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής 
Γνωστική Εργονομία & Διάδραση Ανθρώπου - Μηχανής 
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Μαθήματα επιλογής (Δεξαμενή)
 [ επιλογή δύο (2) ]

 • Καινοτομικός Σχεδιασμός Μηχανολογικών Προϊόντων
 • Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογικής Οικονομικής
 • Διαχείριση Διακινδύνευσης και Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Στοιχεία Δικαίου & Τεχνική Νομοθεσία 

Κύκλος Μηχανολόγου Μηχανικού Εναέριων & Επίγειων Μεταφορικών Μέσων

Μαθήματα επιλογής (Δεξαμενή)
 [ επιλογή έξι (6) ]

 • Διαγνωστική Στροβιλοκινητήρων
 • Πολυφασικές Ροές
 • Αεροελαστικότητα & Αεροακουστική
 • Μικρό - Νανοκατεργασίες
 • Τεχνολογία & Μηχανική Σύνθετων Υλικών
 • Αστοχία Υλικών
 • Δυναμική Πτήσης
 • Καύση Ρύπανση Εμβολοφόρων ΜΕΚ
 • Ευφυή Συστήματα Κατεργασιών
 • Ελαφρές Κατασκευές
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Στροβιλομηχανές
 • Υβριδικά – Ηλεκτρικά Οχήματα
 • Καινοτομικός Σχεδιασμός Μηχανολογικών προϊόντων

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών

 

 

 Ο/ η  Μηχανολόγος Μηχανικός ασχολείται με τεχνικά προβλήματα σχετικά

 με την παραγωγή, την μεταφορά, την διανομή και τη χρήση της ενέργειας σε θερμική, πυρηνική, ηλεκτρική ή μηχανική μορφή 

 με την παραγωγή εργαλείων, μηχανισμών, μηχανών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και των προϊόντων τους, με την θέρμανση, ψύξη, αερισμό, κλιματισμό και τα υδραυλικά

 με σχετικούς αυτοματισμούς και ρομποτική,

 με εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και τις ειδικές εφαρμογές της για διαστημική χρήση

 με την οργάνωση της παραγωγής και τη διοίκηση των επιχειρήσεων.

 

 Οι απόφοιτοι /ες του Τμήματος Μηχανολόγων  Μηχανικών ΕΜΠ έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ώστε να λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ορίζονται από τον Ν.6422/1934 καθώς και από το προεδρικό διάταγμα Υπ’ αριθμόν 99, ΦΕΚ 187/05.11.2018.

Ειδικότερα, 

 

 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
 • Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδειοδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μεμονωμένων κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων ή μνημείων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων, δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων ως προς τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων προς υλοποίηση διεργασιών σε μεταποιητικές και μη εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργαστήρια, βιοτεχνίες, εργαστήρια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες και εργοστάσια όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων, ήτοι:
  • (α) ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις,
  • (β) υδραυλικές,
  • (γ) ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλιματισμού,
  • (δ) εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων,
  • (ε) πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων, παθητικών συστημάτων θέρμανσης.
 • Εκπόνηση μελετών σε λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, παθητικών συστημάτων θέρμανσης, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης κτηριακών έργων.
 • Εκπόνηση μελετών ανυψωτικών και μεταφορικών εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de).
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, γραμμών μεταφοράς και διανομής χαμηλής μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης.
 • Εκπόνηση μελετών υποσταθμών μετασχηματισμού (υποβίβασης ή ανύψωσης) τάσης με τις διατάξεις γείωσής τους και συναφή εξοπλισμό προστασίας τους.
 • Εκπόνηση μελετών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος (καλωδιώσεις, πίνακες, διατάξεις προστασίας και ζεύξης, υποσταθμοί ιδιωτών, διατάξεις γείωσης, διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας, συσκευές μετατροπής ισχύος, συσκευές κατανάλωσης κ.λπ.).
 • Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτοματισμών, μετατροπέων ισχύος.
 • Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων.
 • Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής και εξοικονόμησης ενέργειας (πλην ηλεκτρικής).
 • Eκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών και μηχανημάτων έργου.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αφαλάτωσης από ΑΠΕ.
 • Εκπόνηση μελετών ακουστικής, ηλεκτρακουστικής και ηχομόνωσης κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό και ηχομόνωσης.
 • Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου.
 • Συστήματα αυτομάτου έλεγχου και αισθητήρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδεσης συστημάτων υλικού/λογισμικού με μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης μηχανολογικών συστημάτων.
 • Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών/κτηριακών εγκαταστάσεων.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως αυτοκινούμενων Μεταφορικών Μέσων και Οχημάτων (χερσαίων,πλωτών, εναέριων).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων.
 • Εκπόνηση αεροδιαστημικών και αεροναυπηγικών μελετών.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
   • Μελέτες γενικής Αεροναυπηγικής,
   • Μελέτες Συστημάτων Αεροσκαφών και Αεροπορικού Υλικού,
   • Εφαρμογές Αερομεταφορών Εφαρμοσμένης Αεροναυπηγικής/Αεροπορικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης,
   • Μελέτες εγκαταστάσεων αεροπορικής βιομηχανίας,
   • Μελέτη δορυφορικών και διαστημικών συστημάτων και εγκαταστάσεων,
   • προωθητικά συστήματα και κινητήρες, συσκευές και εγκαταστάσεις διαγνωστικής στροβιλοκινητήρων, αυλωθητήρες και πυραυλοκινητήρες, για δραστηριότητες στον τομέα συμμόρφωσης,αξιοπιστίας και ελέγχου δημόσιων και ιδιωτικών αερομεταφορών και αεροπορικών δραστηριοτήτων και για πάσης φύσεως μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAV).
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.
 • Εκπόνηση μελετών αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων, τοξικών και εκρηκτικών.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανικών Μεταποιητικών και μη εγκαταστάσεων καύσης, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού, μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης ρευστών (αερίων - υγρών) και στερεών υλικών μετά των συνοδών τεχνικών εγκαταστάσεων.
 • Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών μηχανικών κινητήρων παντός τύπου μετά των ειδικών διασκευών τους.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται κινητήρες με ειδικό σκοπό την εξυπηρέτηση της Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Ναυτιλίας, μηχανές εσωτερικής καύσης, αεριοστρόβιλοι, ατμοστρόβιλοι καθώς και κάθε εγκατάστασης επί της ξηράς ή επί πλωτού ή ιπτάμενου μέσου.
 • Εκπόνηση μελετών για Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγη (Η/Ζ) εφεδρικά και μη.
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων προς υλοποίηση συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας (μηχανική, χημική, θερμική κ.λπ.) και τελικής διάθεσης υγρών, αερίων και στερεών αποβλήτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος (επικίνδυνων και μη).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης φυσικού αερίου για κάθε χρήση.
 • Εκπόνηση μελετών συσκευών και εγκαταστάσεων πολυφασικών ροών.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντλιών, καταθλιπτών και πάσης φύσεως σχετικών συγκροτημάτων για κάθε χρήση στη ροή ρευστών και εγκαταστάσεις νερού/ ατμού υπό πίεση.
 • Εκπόνηση μελετών για ύδρευση και αποχέτευση εντός Βιομηχανικών και μη εγκαταστάσεων, Κτηρίων, συγκοινωνιακών έργων ως προς τα Ηλεκτρολογικά και Μηχανολογικά και εργοταξίων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση.
 • Εκπόνηση μελετών Συστημάτων και εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης.
 • Εκπόνηση Μελετών Μηχανολογικών Κατασκευών.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτροσυγκόλλησης και ηλεκτροσυγκολλητών κατασκευών.
 • Μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων.
 • Εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών και προστασίας αυτών από τη διάβρωση για εργασίες συγκολλήσεων μετάλλων, καθώς και για τον έλεγχο ποιότητας αυτών σε βιομηχανίες, ναυπηγεία, μεταλλικές κατασκευές.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.
 • Εκπόνηση μελετών Αυτοματισμού και Ρομποτικής για Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εφαρμογές.
 • Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που αφορούν στην Πυρηνική Τεχνολογία.
 • Εκπόνηση μελετών εφαρμογών διαστημικής χρήσης όπως πυρηνικές στήλες, ιοντικοί κινητήρες, κινητήρες πλάσματος, κινητήρες σχάσης και σύντηξης.
 • Εκπόνηση μελετών βιοϊατρικών συσκευών και εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανικής εργονομίας, εφοδιαστικής, μεταφορών και διανομής.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

Ως Ελεύθεροι επαγγελματίες, ασχολούμενοι με: 

 • την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών, όπως, π.χ., Η/Μ μελέτες σε κτιριακές εγκαταστάσεις (οικοδομές, βιομηχανικά κτίρια, αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μελέτες – επιβλέψεις – υλοποίηση).

Ως Εργολήπτες/τριες τεχνικών έργων του δημοσίου και ιδιωτών.

 • σε Μελέτες μηχανολογικών κατασκευών (βιομηχανικές εφαρμογές, κλπ.)

Ως τεχνικοί σύμβουλοι

 • στη βιομηχανία, και συγκεκριμένα στη διαδικασία παραγωγής, την επίβλεψη της λειτουργίας των μηχανημάτων, τη συντήρηση του εξοπλισμού,
 • σε Τομείς Διοίκησης και Οργάνωσης, ασχολούμενοι με τον ποιοτικό έλεγχο, την προμήθεια υλικών και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων.

Ως Εμπορικοί αντιπρόσωποι  
 
Ως Ιδιωτικοί υπάλληλοι

 • σε τεχνικές, εργοληπτικές εταιρείες, κατασκευαστικές, μελετητικές και εμπορικές επιχειρήσεις: 

Ως Δημόσιοι υπάλληλοι

 • στις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, σε Νομαρχίες και Περιφέρειες, καθώς επίσης και σε Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στις ΔΕΚΟ, τη ΔΕΗ, κλπ.)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

Ως Eκπαιδευτικοί

 • στη Δευτεροβάθμια καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 82 Μηχανολόγων (απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η κατοχή παιδαγωγικής επάρκεια)
 • στη Τριτοβάθμια (εφόσον βέβαια διαθέτουν και τους αντίστοιχους μεταπτυχιακούς τίτλους, M.Sc. ή/και Ph.D.).

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Το πεδίο της Μηχανολογίας συνεχίζει να εξελίσσεται και να διευρύνει τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται κυρίως λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία αλλά και των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Έτσι, ένας/μία απόφοιτος/η μπορεί να εξειδικευτεί:

 στην Εμβιομηχανική, όπου εφαρμόζοντας τις αρχές της μηχανικής για να κατανοήσουν τη μηχανική των βιολογικών συστημάτων, όπως το ανθρώπινο σώμα, οι Μηχανικοί εργάζονται στην ανάπτυξη ιατρικών συσκευών, προσθετικών, ορθωτικών και εξοπλισμού αποκατάστασης.

 στην Αεροδιαστημική Μηχανική, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή αεροσκαφών, διαστημικών σκαφών, δορυφόρων και πυραύλων.  

 στα Cyber-Physical Systems (Κυβερνοσυστήματα), το οποία αποτελούν ένα συνδυασμό της μηχανολογίας με την επιστήμη των υπολογιστών και την ηλεκτρική μηχανική και αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο όπως εφαρμογές έξυπνης κατασκευής, αυτόνομα οχήματα και έξυπνες υποδομές.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Μηχανολογία στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο