Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  9.850

ΕΠΑΛ: 15.500

Βάση 2022
8.920
Εισακτέοι
129
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   20%

Φυσική   30%

Χημεία   20%

Μαθηματικά   30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

Μαθηματικά (Άλγεβρα)  30%

Νέα Ελληνικά 20%

Μάθημα Ειδικότητας  1  30%

Μάθημα Ειδικότητας 2   20%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Μαθηματικά (Άλγεβρα)  30%

Νέα Ελληνικά  20%

Μάθημα Ειδικότητας  1  30%

Μάθημα Ειδικότητας 2  20%Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1619
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Μηχανολογίας
 • Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πόλη
Σέρρες
Κατευθύνσεις

1. Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών
2. Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η παροχή παιδείας υψηλού επιπέδου, η οποία κατατείνει στη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στην επιστήμη της Μηχανολογίας.

 

 

 • Κατασκευαστικός Τομέας (Κατεύθυνση Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών)
 • Ενεργειακός Τομέας (Κατεύθυνση Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών)

 

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) εξάμηνα,
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και

 απονέμει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) (ΦΕΚ 4096/Β/12.07.2024)

 

 

Οι σπουδές περιλαμβάνουν σαράντα εννιά (49) μαθήματα, εκ των οποίων:

 • τα τριάντα τρία (33) είναι υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού,
 • τα οκτώ (8) είναι υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης,
 • τα δύο (2) είναι Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης, και
 • τα άλλα έξι (6) είναι Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα που αφορούν στην Εξειδίκευση εντός της Κατεύθυνσης.

Κατά το 9ο και 10ο εξάμηνο των σπουδών, η καθεμιά εκ των δύο Κατευθύνσεων διασπάται σε δύο (2) επιπλέον Εξειδικεύσεις

 • Κατεύθυνση Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών:
 1. Εξειδίκευση: Μηχανολογικός σχεδιασμός & υλικά
 2. Εξειδίκευση: Μηχανική των κατασκευών & τεχνολογίες παραγωγής
 • Κατεύθυνση Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών:
 1. Εξειδίκευση: Θερμορευστομηχανική
 2. Εξειδίκευση: Παραγωγή & χρήση ενέργειας

 

 

Οι φοιτητές / τριες που βρίσκονται στο 9ο και 10ο εξάμηνο είναι υποχρεωμένοι /ες να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία.

 

 

 Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών δίνει τη δυνατότητα στους / στις φοιτητές / τριες να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση, η οποία, όμως,είναι προαιρετική και εκπονείται κατά το 9ο και το 10ο εξάμηνο των σπουδών.

 • Διαρκεί τέσσερεις (4) μήνες και για τη διενέργειά της απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων κορμού, καθώς και αυτών της εκάστοτε Κατεύθυνσης.

 

1ο Εξάμηνο 

 • Μαθηματικά Ι 
 • Δυναμική 
 • Μηχανολογικό Σχέδιο
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών
 • Τεχνική Ορολογία - Αγγλικά

 

2ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά ΙΙ 
 • Ηλεκτρομαγνητισμός 
 • Computer Aided Design CAD I Υ 
 • Μηχανική Ι - Στατική 
 • Προγραμματισμός 
 • Ασφάλεια Εργασίας – Εργονομία 

 

3ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά ΙΙΙ 
 • Θερμοδυναμική I 
 •  Computer Aided Design CAD II 
 • Μηχανική ΙΙ - Αντοχή Υλικών 
 • Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ Υ 3 9 4,5
 • Τεχνικές Οργάνωσης Παραγωγής

 

4ο Εξάμηνο 

 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Μηχανική Ρευστών 
 • Τεχνολογία Μηχανολογικών Υλικών
 • Μηχανουργική Τεχνολογία I 
 • Στοιχεία Μηχανών Ι 
 • Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής

 

5ο Εξάμηνο

 • Στατιστική & Πιθανότητες 
 • Θερμοδυναμική ΙΙ
 • Ηλεκτροτεχνία & Ηλεκτρονική 
 • Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
 • Ταλαντώσεις & Δυναμική Μηχανών

 

6ο Εξάμηνο

 • Μετάδοση Θερμότητας 
 • Ηλεκτρικές Μηχανές 
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
 • Μετρολογία - Ποιοτικός Έλεγχος 
 • Σχεδιασμός & Υλοποίηση Τεχνικού Έργου

 

7ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών

 • Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ 
 • Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις 
 • Πεπερασμένα Στοιχεία 
 • Χυτεύσεις - Συγκολλήσεις 

Κατεύθυνση Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών

 • Αυτόματος Έλεγχος 
 • Συστήματα Κίνησης Οχημάτων
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
 • Ειδικά Κεφάλαια Μηχανικής Ρευστών

 

8ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών

 • Ανυψωτικές & Μεταφορικές Μηχανές 
 • Μηχανικές Διαμορφώσεις 
 • Βιομηχανική Ρομποτική 
 • Εργαλειομηχανές – CIM   

 Κατεύθυνση Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών

 • Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός 
 • Ατμολέβητες – Ατμοστρόβιλοι & Ενεργειακά Συστήματα
 • Στροβιλομηχανές 
 • Τεχνική Φυσικών Διεργασιών & Μετρήσεις

 

9ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών
Α' Εξειδίκευση: Μηχανολογικός Σχεδιασμός & Υλικά 

 • Διπλωματική Εργασία 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • Πρακτική Άσκηση Ι

Β' Εξειδίκευση: Μηχανική των Κατασκευών & Τεχνολογίες Παραγωγής 

 • Διπλωματική Εργασία 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • Πρακτική Άσκηση 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Α' Εξειδίκευση: Μηχανολογικός Σχεδιασμός & Υλικά 

 • Ανάλυση Αστοχίας Κατασκευών 
 • Μηχανολογικός Σχεδιασμός - Βελτιστοποίηση 
 • Ηλεκτρικά, Υδραυλικά & Πνευματικά Συστήματα Κίνησης 
 • Υλικά & Περιβάλλον 
 • Νανοτεχνολογία 
 • Υλικά & Μηχανολογικός Σχεδιασμός

Β' Εξειδίκευση: Μηχανική των Κατασκευών & Τεχνολογίες Παραγωγής 

 • CNC Κατεργασίες 
 • Μηχατρονική 
 • Πεπερασμένα Στοιχεία 
 • Πειραματική Αντοχή Υλικών 
 • Μηχανική Σύνθετων Υλικών 
 • Αντίστροφη Μηχανική & Ταχεία Προτυποποίηση 

Κατεύθυνση Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών

Α' Εξειδίκευση: Θερμορευστομηχανική

 • Διπλωματική Εργασία
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 • Πρακτική Άσκηση 

Β' Εξειδίκευση: Παραγωγή & Χρήση Ενέργειας 

 • Διπλωματική Εργασία 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • Πρακτική Άσκηση Ι 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Α' Εξειδίκευση: Θερμορευστομηχανική  

 • Περιβαλλοντική Τεχνολογία 
 • Βιομηχανική Ψύξη 
 • Δίκτυα Ροής 
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Ρευστοδυναμική & Μετάδοση
 • Θερμότητας 
 • Φαινόμενα Μεταφοράς 

Β' Εξειδίκευση: Παραγωγή & Χρήση Ενέργειας  

 • Αεριοστρόβιλοι & Αεροπορικοί Κινητήρες Ε
 • Ηλεκτρικά Συστήματα στη Βιομηχανία Ε
 • Ηλεκτρικά Συστήματα σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ε
 • Ειδικά Κεφάλαια Αιολικής Ενέργειας Ε
 • Ειδικά Κεφάλαια Ηλιακής Ενέργειας

 

10ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών
Α' Εξειδίκευση: Μηχανολογικός Σχεδιασμός & Υλικά 

 • Διπλωματική Εργασία 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 • Πρακτική Άσκηση 

Β' Εξειδίκευση: Μηχανική των Κατασκευών & Τεχνολογίες Παραγωγής 

 • Διπλωματική Εργασία
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 • Πρακτική Άσκηση 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Α' Εξειδίκευση: Μηχανολογικός Σχεδιασμός & Υλικά 

 • Προηγμένα Υλικά 
 • Τριβολογία – Λιπαντικά 
 • Σύγχρονες Τεχνολογίες Συγκολλήσεων 
 • Θερμικές & Επιφανειακές Κατεργασίες Μετάλλων 
 • Δυναμική Συστημάτων 

Β' Εξειδίκευση: Μηχανική των Κατασκευών & Τεχνολογίες Παραγωγής 

 • Ανάλυση & Σύνθεση Μηχανισμών 
 • Βέλτιστη Ανάπτυξη Προϊόντος 
 • Βιομηχανικές Μετρήσεις – Διαγνωστικός Έλεγχος Μηχανών 
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι Μορφοποίησης 
 •  Εμβιομηχανική 

Κατεύθυνση Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών

Α' Εξειδίκευση: Θερμορευστομηχανική 

 • Διπλωματική Εργασία 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • Πρακτική Άσκηση 

Β' Εξειδίκευση: Παραγωγή & Χρήση Ενέργειας 

 • Διπλωματική Εργασία 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • Πρακτική Άσκηση 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Α' Εξειδίκευση: Θερμορευστομηχανική 

 • Αεροδυναμική 
 • Πολυφασικές Ροές 
 • Ειδικά Κεφάλαια στη Μετάδοση Θερμότητας
 • Καύση 
 • Σχεδιασμός Στοιχείων Θερμικών Στροβιλομηχανών 

Β' Εξειδίκευση: Παραγωγή & Χρήση Ενέργειας (Ε-Β) Τύπος Μαθήματος

 • Ενεργειακή Συμπεριφορά Κτιρίων 
 • Επεξεργασία & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 
 • Υποσταθμοί Μέσης & Υψηλής Ισχύος 
 • Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης 
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος & Εφαρμογές

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

Οδηγός Σπουδών

Ο/ η  Μηχανολόγος Μηχανικός ασχολείται με τεχνικά προβλήματα σχετικά

 με την παραγωγή, την μεταφορά, την διανομή και τη χρήση της ενέργειας σε θερμική, πυρηνική, ηλεκτρική ή μηχανική μορφή 

 με την παραγωγή εργαλείων, μηχανισμών, μηχανών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και των προϊόντων τους, με την θέρμανση, ψύξη, αερισμό, κλιματισμό και τα υδραυλικά

 με σχετικούς αυτοματισμούς και ρομποτική,

 με εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και τις ειδικές εφαρμογές της για διαστημική χρήση

 με την οργάνωση της παραγωγής και τη διοίκηση των επιχειρήσεων.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

Ως Ελεύθεροι επαγγελματίες, ασχολούμενοι με: 

 • την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών, όπως, π.χ., Η/Μ μελέτες σε κτιριακές εγκαταστάσεις (οικοδομές, βιομηχανικά κτίρια, αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μελέτες – επιβλέψεις – υλοποίηση).

Ως Εργολήπτες τεχνικών έργων του δημοσίου και ιδιωτών.

 • σε Μελέτες μηχανολογικών κατασκευών (βιομηχανικές εφαρμογές, κλπ.)

Ως τεχνικοί σύμβουλοι

 • στη βιομηχανία, και συγκεκριμένα στη διαδικασία παραγωγής, την επίβλεψη της λειτουργίας των μηχανημάτων, τη συντήρηση του εξοπλισμού,
 • σε Τομείς Διοίκησης και Οργάνωσης, ασχολούμενοι με τον ποιοτικό έλεγχο, την προμήθεια υλικών και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων.

Ως Εμπορικοί αντιπρόσωποι  
 
Ως Ιδιωτικοί υπάλληλοι

 • σε τεχνικές, εργοληπτικές εταιρείες, κατασκευαστικές, μελετητικές και εμπορικές επιχειρήσεις: 

 

Ως Δημόσιοι υπάλληλοι

 • στις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, σε Νομαρχίες και Περιφέρειες, καθώς επίσης και σε Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στις ΔΕΚΟ, τη ΔΕΗ, κλπ.)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

Ως Eκπαιδευτικοί

 • στη Δευτεροβάθμια καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 82 Μηχανολόγων (απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η κατοχή παιδαγωγικής επάρκειας)
 • στη Τριτοβάθμια (εφόσον βέβαια διαθέτουν και τους αντίστοιχους μεταπτυχιακούς τίτλους, M.Sc. ή/και Ph.D.).

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Το πεδίο της Μηχανολογίας συνεχίζει να εξελίσσεται και να διευρύνει τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται κυρίως λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία αλλά και των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Έτσι, ένας/μία απόφοιτος/η μπορεί να εξειδικευτεί:

 στην Εμβιομηχανική, όπου εφαρμόζοντας τις αρχές της μηχανικής για να κατανοήσουν τη μηχανική των βιολογικών συστημάτων, όπως το ανθρώπινο σώμα, οι Μηχανικοί εργάζονται στην ανάπτυξη ιατρικών συσκευών, προσθετικών, ορθωτικών και εξοπλισμού αποκατάστασης.

 στην Αεροδιαστημική Μηχανική, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή αεροσκαφών, διαστημικών σκαφών, δορυφόρων και πυραύλων.  

 στα Cyber-Physical Systems (Κυβερνοσυστήματα), το οποία αποτελούν ένα συνδυασμό της μηχανολογίας με την επιστήμη των υπολογιστών και την ηλεκτρική μηχανική και αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο όπως εφαρμογές έξυπνης κατασκευής, αυτόνομα οχήματα και έξυπνες υποδομές.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Μηχανολογία στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΠΑΕ
Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο