Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 17.340

ΕΠΑΛ: 16.350

Βάση 2022
16.830
Εισακτέοι
161
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

Φυσική  30%

Χημεία  20%

Μαθηματικά  30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

Νέα Ελληνικά 25%

Μάθημα Ειδικότητας  1  25%

Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

Νέα Ελληνικά  25%

Μάθημα Ειδικότητας  1  25%

Μάθημα Ειδικότητας 2  25%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0213
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Μηχανολογίας
 • Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πόλη
Πάτρα
Κατευθύνσεις

1. Μηχανολόγου Μηχανικού (με εξιδεικεύσεις: Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών & Εμβιομηχανικής, Κατασκευαστικός, Ενέργειας, Αεροναυτικής & Περιβάλλοντος, Διοίκησης & Οργάνωσης)
2. Αεροναυπηγού Μηχανικού

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών είναι η συνεχής βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με διαρκή ενσωμάτωση καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων στη διδασκαλία, υποστήριξη της συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς τεχνολογικούς διαγωνισμούς και η προώθηση της καινοτομίας ως σημαντικό συστατικό της τεχνολογικής εκπαίδευσης, άμεσα συνδεδεμένης με την έρευνα και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

 

 

1. Κατασκευαστικός Τομέας με εργαστήρια:

 • Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού
 • Υπολογισμού και Σχεδιάσεως Στοιχείων Μηχανών (ΕΣΜ)
 • Δυναμικής και Θεωρίας των Μηχανών
 • Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων και Αυτοματισμού

2. Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής με εργαστήρια:

 • Εμβιομηχανικής & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 • Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων
 • Τεχνολογίας και Αντοχής των Υλικών

3. Τομέας Ενέργειας Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος με εργαστήρια:

 • Αεροδυναμικού Σχεδιασμού Αεροχημάτων 
 • Θερμοκινητήρων
 • Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής 
 • Πυρηνικής Τεχνολογίας 
 • Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Εφαρμογών Στατιστικής Μηχανικής 
 • Μηχανολογίας 
 • Μετάδοσης Θερμότητας

4. Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης με εργαστήρια:

 • Βιομηχανικής Διοίκησης & Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι πενταετούς διάρκειας,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 5ετούς εκπαίδευσης των φοιτητών το Τμήμα απονέμει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα Υποχρεωτικά, Επιλογής, Προαιρετικά και Ξένης γλώσσας.

Kατά τα πρώτα τρία  (3) χρόνια  οι φοιτητές/ τριες διδάσκονται μαθήματα κορμού. Στο 4ο έτος και 5ο έτος προσφέρονται τα μαθήματα των ειδικεύσεων και εξειδικεύσεων.
Ειδίκευση επιλέγουν οι φοιτητές στο 7ο εξάμηνο. Οι ειδικεύσεις είναι:

 1. Ειδίκευση Μηχανολόγου Μηχανικού.
 2. Ειδίκευση Αεροναυπηγού Μηχανικού.

Εξειδίκευση επιλέγουν στο 8ο εξάμηνο μόνο οι φοιτητές που επέλεξαν την ειδίκευση του Μηχανολόγου Μηχανικού. Οι εξειδικεύσεις είναι:

 1. Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών & Εμβιομηχανικής.
 2. Τομέας Κατασκευαστικός.
 3. Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής & Περιβάλλοντος.
 4. Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης.

Η ειδίκευση του Αεροναυπηγού Μηχανικού δεν έχει εξειδικεύσεις.

Σπουδαστική Εργασία: Στην αρχή του 7ου εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές / τριες μπορούν να εκκινήσουν την υποχρεωτική εκπόνηση της Σπουδαστικής Εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 24 ECTS. 

 

 

Στην αρχή του 9ου εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές / τριες μπορούν να εκκινήσουν την υποχρεωτική εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 36 ECTS.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση προσφέρεται ως μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου το οποίο αντιστοιχεί σε 3 ECTS. Απευθύνεται στους / στις φοιτητές / τριες του 8ου εξαμήνου και άνω είναι διάρκειας δύο  (2) μηνών και πραγματοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

 

1o Eξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μαθηματικά Ι    
 • Χημεία    
 • Επιστήμη των Υλικών Ι
 • Μηχανολογικό Σχέδιο & Μηχανουργείο Ι
 • Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής για Μηχανικούς
 • Εισαγωγή στους Η/Υ    

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Εισαγωγή στην Μηχανολογία & την Αεροναυπηγική
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ι  
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς & Επιστήμονες

Μαθήματα Επιλογής Ξένης Γλώσσας

 • Αγγλικά Ι
 • Γαλλικά Ι
 • Γερμανικά Ι

 

2ο Eξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μαθηματικά ΙΙ    
 • Επιστήμη των Υλικών ΙΙ    
 • Μηχανική (Στατική)
 • Μηχανολογικές Μετρήσεις
 • Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ & Μηχανουργείο ΙΙ    
 • Προγραμματισμός Η/Υ

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Ιστορία της Τεχνολογίας ΙΙ    
 • Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Μαθήματα Επιλογής Ξένης Γλώσσας

 • Αγγλικά ΙΙ
 • Γαλλικά IΙ    
 • Γερμανικά ΙΙ

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μαθηματικά ΙΙΙ    
 • Μηχανική (Δυναμική)
 • Αντοχή Υλικών Ι    
 • Τεχνική Θερμοδυναμική Ι    
 • Μηχανουργική Τεχνολογία & Εργαστήριο Ι
 • Οικονομία – Διοίκηση για Μηχανικούς

Μαθήματα Επιλογής Ξένης Γλώσσας

 • Αγγλικά ΙΙΙ
 • Γαλλικά IΙΙ
 • Γερμανικά ΙΙΙ

 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ηλεκτροτεχνία & Ηλεκτρικές Μηχανές    
 • Μηχανική (Ταλαντώσεις)    
 • Αντοχή Υλικών ΙΙ
 • Τεχνική Θερμοδυναμική ΙΙ
 • Μηχανουργική Τεχνολογία & Εργαστήριο ΙΙ
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

 Μαθήματα Επιλογής Ξένης Γλώσσας

 • Αγγλικά ΙV    
 • Γαλλικά IV    
 • Γερμανικά ΙV

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Στοιχεία Μηχανών Ι
 • Ρευστομηχανική Ι    
 • Μηχανοτρονικά Συστήματα    
 • Διοίκηση Παραγωγής και Έργων    
 • Μετάδοση Θερμότητας Ι    
 • Πιθανοθεωρία & Στατιστική

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Στοιχεία Μηχανών ΙΙ    
 • Ρευστομηχανική ΙΙ
 • Κινηματική Μηχανών & Μηχανισμών    
 • Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι
 • Επιχειρησιακή Έρευνα Ι

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

7ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Δυναμική Μηχανών & Μηχανισμών
 • Εισαγωγή Στα Πεπερασμένα Στοιχεία
 • Θερμοκινητήρες    
 • Ρευστοδυναμικές Μηχανές    
 • Συστήματα & Αυτόματος Έλεγχος Ι
 • Σπουδαστική Εργασία

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Ελαφρές Κατασκευές    
 • Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών
 • Εμβιομηχανική Ι    
 • Ειδικά Θέματα Η/Υ
 • Θεωρία Ελαστικότητας    

 

Κατασκευαστικός Τομέας

8ο Εξάμηνο

Περιοχή Εξειδίκευσης

 • Σπουδαστική Εργασία
 • Ρομποτική
 • Αριθμητικός Έλεγχος Εργαλειομηχανών    

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Στοχαστικά Σήματα & Συστήματα    
 • Τεχνολογία Ήχου
 • Πρακτική Άσκηση
 • Ταλαντώσεις Μηχανολογικών Συστημάτων

9ο Εξάμηνο

Περιοχή Εξειδίκευσης

 • Διπλωματική εργασία    
 • Εισαγωγή στη Θεωρία Σχεδιασμού    

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τριών (3) ]

 • Ειδικά Κεφάλαια Συστημάτων Παραγωγής
 • Βιομηχανικός Αυτοματισμός    
 • Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Συστήματα και Αυτόματος Έλεγχος ΙΙ

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική εργασία
 • Σχεδιασμός με Υπολογιστή

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τριών (3) ]

 • Μηχανές Διακίνησης Υλικών    
 • Τριβολογία στο Σχεδιασμό Μηχανών
 • Δυναμική Ανάλυση Οχημάτων
 • Μη Συμβατικές Μέθοδοι Κατεργασιών
 • Δυναμική αναγνώριση και παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας κατασκευών

 

Τομέας Ενέργειας Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος

8ο Εξάμηνο

 • Σπουδαστική Εργασία
 • Θερμικοί Σταθμοί Ισχύος    
 • Εμβολοφόρες Μηχανές Εσωτερικής Καύσης    

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών    
 • Τεχνολογία Φυσικού Αερίου
 • Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων I
 • Υπολογιστική Ρευστοδυναμική
 • Συμπιεστή Ροή
 • Πρακτική Άσκηση

9ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία
 • Φαινόμενα Μεταφοράς    

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τριών (3) ]

 • Καύση & Ρύποι    
 • Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων ΙI
 • Πειραματική Ρευστοδυναμική I    
 • Στοιχεία μετρήσεων Αεροπορικού Θορύβου    
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός & Κλιματισμός Κτιρίων    

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τριών (3) ]

 • Αεροδιαστημικά Προωθητικά Συστήματα    
 • Πυρηνική Τεχνολογία: Σχάση και Σύντηξη
 • Συστήματα Αεροσκαφών
 • Θεωρία & Μοντελοποίηση Τυρβωδών Ροών

 

Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής

8ο Εξάμηνο

 • Σπουδαστική Εργασία
 • Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για την Ανάλυση Κατασκευών    
 • Εισαγωγή στα Σύνθετα Υλικά

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Εμβιομηχανική ΙΙ    
 • Ανώτερη Αντοχή Υλικών    
 • Τεχνολογίες Πολυμερών & Σύνθετων Υλικών     
 • Διάδοση και Σκέδαση Κυμάτων
 • Σχεδιασμός με Ανοχή Βλάβης
 • Ανάλυση Μεταλικών Κατασκευών και Οριακής Φόρτισης
 • Μηχανική με Προηγμένους Η/Υ
 • Πρακτική Άσκηση

9ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία
 • Μηχανική Σύνθετων Υλικών

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τριών (3) ]

 • Βασικά Στοιχεία Αεροναυπηγικών Υλικών    
 • Βιοϋλικά    
 • Δυναμική Κατασκευών
 • Θραυστομηχανική και Δομική Ακεραιότητα

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία
 • Πειραματικές Μέθοδοι σε Σύνθετα Υλικά    

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τριών (3) ]

 • Τεχνητά Όργανα    
 • Μη Καταστροφικές Δοκιμές και Έλεγχοι    
 • Σχεδιασμός με Σύνθετα Υλικά
 • Βιομιμητική

 

Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης

8ο Εξάμηνο

 • Σπουδαστική Εργασία    
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Βιομηχανική Διοίκηση

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Εισαγωγή στο Μαρκετινγκ    
 • Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων
 • Εργονομία    
 • Εφοδιαστική
 • Πρακτική Άσκηση
 • Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων

9ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία
 • Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ    

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τριών (3) ]

 • Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων    
 • Διοίκηση Ποιότητας
 • Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανίας

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία    
 • Στρατηγική Διοίκηση της Παραγωγής

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τριών (3) ]

 • Τεχνολογία – Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα  
 • Υγιεινή – Ασφάλεια Εργασίας

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

7ο Εξάμηνο

 • Σπουδαστική Εργασία
 • Βασικός Σχεδιασμός Αεροχημάτων
 • Ανάλυση Αεροπορικών Κατασκευών
 • Προωθητικά Συστήματα
 • Βασική Αεροδυναμική    
 • Αεροναυπηγικά Υλικά

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Τεχνολογία & Συστήματα Παραγωγής Αεροπορικών Κατασκευών
 • Αεροπορικές Μεταφορές

8ο Εξάμηνο

 • Σπουδαστική Εργασία
 • Μηχανική Πτήσης    
 • Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων I
 • Διαστημικές Τεχνολογίες
 • Συμπιεστή Ροή    

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Υπολογιστική Αεροδυναμική    
 • Ειδικά Θέματα Ανάλυσης Αεροπορικών Κατασκευών    
 • Πρακτική Άσκηση
 • Σχεδιασμός με Ανοχή Βλάβης

9ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία    
 • Έλεγχος Πτήσης

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τριών (3) ]

 • Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων ΙI
 • Πεπερασμένα Στοιχεία για Αεροναυπηγούς Μηχανικούς
 • Δυναμική Αεροπορικών Κατασκευών    
 • Στοιχεία μετρήσεων Αεροπορικού Θορύβου

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία 

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Αεροδιαστημικά Προωθητικά Συστήματα
 • Συστήματα Αεροσκαφών    
 • Έλεγχος Θορύβου Αεροχημάτων και Αεροακουστικός τους Σχεδιασμός

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Ο/ η  Μηχανολόγος Αεροναυπηγός Μηχανικός ασχολείται με τεχνικά προβλήματα σχετικά

 με την παραγωγή, την μεταφορά, την διανομή και τη χρήση της ενέργειας σε θερμική, πυρηνική, ηλεκτρική ή μηχανική μορφή 

 με την παραγωγή εργαλείων, μηχανισμών, μηχανών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και των προϊόντων τους, με την θέρμανση, ψύξη, αερισμό, κλιματισμό και τα υδραυλικά

 με σχετικούς αυτοματισμούς και ρομποτική,

 με εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και τις ειδικές εφαρμογές της για διαστημική χρήση

 με την οργάνωση της παραγωγής και τη διοίκηση των επιχειρήσεων.

 

 Οι απόφοιτοι /ες του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ώστε να λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ορίζονται από τον Ν.6422/1934 καθώς και από το προεδρικό διάταγμα Υπ’ αριθμόν 99, ΦΕΚ 187/05.11.2018.

Ειδικότερα, 

 

 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
 • Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδειοδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μεμονωμένων κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων ή μνημείων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων, δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων ως προς τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων προς υλοποίηση διεργασιών σε μεταποιητικές και μη εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργαστήρια, βιοτεχνίες, εργαστήρια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες και εργοστάσια όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων, ήτοι:
  • (α) ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις,
  • (β) υδραυλικές,
  • (γ) ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλιματισμού,
  • (δ) εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων,
  • (ε) πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων, παθητικών συστημάτων θέρμανσης.
 • Εκπόνηση μελετών σε λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, παθητικών συστημάτων θέρμανσης, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης κτηριακών έργων.
 • Εκπόνηση μελετών ανυψωτικών και μεταφορικών εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de).
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, γραμμών μεταφοράς και διανομής χαμηλής μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης.
 • Εκπόνηση μελετών υποσταθμών μετασχηματισμού (υποβίβασης ή ανύψωσης) τάσης με τις διατάξεις γείωσής τους και συναφή εξοπλισμό προστασίας τους.
 • Εκπόνηση μελετών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος (καλωδιώσεις, πίνακες, διατάξεις προστασίας και ζεύξης, υποσταθμοί ιδιωτών, διατάξεις γείωσης, διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας, συσκευές μετατροπής ισχύος, συσκευές κατανάλωσης κ.λπ.).
 • Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτοματισμών, μετατροπέων ισχύος.
 • Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων.
 • Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής και εξοικονόμησης ενέργειας (πλην ηλεκτρικής).
 • Eκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών και μηχανημάτων έργου.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αφαλάτωσης από ΑΠΕ.
 • Εκπόνηση μελετών ακουστικής, ηλεκτρακουστικής και ηχομόνωσης κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό και ηχομόνωσης.
 • Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου.
 • Συστήματα αυτομάτου έλεγχου και αισθητήρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδεσης συστημάτων υλικού/λογισμικού με μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης μηχανολογικών συστημάτων.
 • Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών/κτηριακών εγκαταστάσεων.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως αυτοκινούμενων Μεταφορικών Μέσων και Οχημάτων (χερσαίων,πλωτών, εναέριων).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων.
 • Εκπόνηση αεροδιαστημικών και αεροναυπηγικών μελετών.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
   • Μελέτες γενικής Αεροναυπηγικής,
   • Μελέτες Συστημάτων Αεροσκαφών και Αεροπορικού Υλικού,
   • Εφαρμογές Αερομεταφορών Εφαρμοσμένης Αεροναυπηγικής/Αεροπορικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης,
   • Μελέτες εγκαταστάσεων αεροπορικής βιομηχανίας,
   • Μελέτη δορυφορικών και διαστημικών συστημάτων και εγκαταστάσεων,
   • προωθητικά συστήματα και κινητήρες, συσκευές και εγκαταστάσεις διαγνωστικής στροβιλοκινητήρων, αυλωθητήρες και πυραυλοκινητήρες, για δραστηριότητες στον τομέα συμμόρφωσης,αξιοπιστίας και ελέγχου δημόσιων και ιδιωτικών αερομεταφορών και αεροπορικών δραστηριοτήτων και για πάσης φύσεως μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAV).
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.
 • Εκπόνηση μελετών αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων, τοξικών και εκρηκτικών.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανικών Μεταποιητικών και μη εγκαταστάσεων καύσης, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού, μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης ρευστών (αερίων - υγρών) και στερεών υλικών μετά των συνοδών τεχνικών εγκαταστάσεων.
 • Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών μηχανικών κινητήρων παντός τύπου μετά των ειδικών διασκευών τους.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται κινητήρες με ειδικό σκοπό την εξυπηρέτηση της Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Ναυτιλίας, μηχανές εσωτερικής καύσης, αεριοστρόβιλοι, ατμοστρόβιλοι καθώς και κάθε εγκατάστασης επί της ξηράς ή επί πλωτού ή ιπτάμενου μέσου.
 • Εκπόνηση μελετών για Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγη (Η/Ζ) εφεδρικά και μη.
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων προς υλοποίηση συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας (μηχανική, χημική, θερμική κ.λπ.) και τελικής διάθεσης υγρών, αερίων και στερεών αποβλήτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος (επικίνδυνων και μη).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης φυσικού αερίου για κάθε χρήση.
 • Εκπόνηση μελετών συσκευών και εγκαταστάσεων πολυφασικών ροών.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντλιών, καταθλιπτών και πάσης φύσεως σχετικών συγκροτημάτων για κάθε χρήση στη ροή ρευστών και εγκαταστάσεις νερού/ ατμού υπό πίεση.
 • Εκπόνηση μελετών για ύδρευση και αποχέτευση εντός Βιομηχανικών και μη εγκαταστάσεων, Κτηρίων, συγκοινωνιακών έργων ως προς τα Ηλεκτρολογικά και Μηχανολογικά και εργοταξίων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση.
 • Εκπόνηση μελετών Συστημάτων και εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης.
 • Εκπόνηση Μελετών Μηχανολογικών Κατασκευών.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτροσυγκόλλησης και ηλεκτροσυγκολλητών κατασκευών.
 • Μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων.
 • Εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών και προστασίας αυτών από τη διάβρωση για εργασίες συγκολλήσεων μετάλλων, καθώς και για τον έλεγχο ποιότητας αυτών σε βιομηχανίες, ναυπηγεία, μεταλλικές κατασκευές.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.
 • Εκπόνηση μελετών Αυτοματισμού και Ρομποτικής για Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εφαρμογές.
 • Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που αφορούν στην Πυρηνική Τεχνολογία.
 • Εκπόνηση μελετών εφαρμογών διαστημικής χρήσης όπως πυρηνικές στήλες, ιοντικοί κινητήρες, κινητήρες πλάσματος, κινητήρες σχάσης και σύντηξης.
 • Εκπόνηση μελετών βιοϊατρικών συσκευών και εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανικής εργονομίας, εφοδιαστικής, μεταφορών και διανομής.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

Ως Ελεύθεροι επαγγελματίες, ασχολούμενοι με: 

 • την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών, όπως, π.χ. Η/Μ μελέτες σε κτιριακές εγκαταστάσεις (οικοδομές, βιομηχανικά κτίρια, αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μελέτες – επιβλέψεις – υλοποίηση).

Ως Εργολήπτες/τριες τεχνικών έργων του δημοσίου και ιδιωτών.

 • σε μελέτες μηχανολογικών κατασκευών (βιομηχανικές εφαρμογές, κλπ.)

Ως τεχνικοί σύμβουλοι

 • στη βιομηχανία, και συγκεκριμένα στη διαδικασία παραγωγής, την επίβλεψη της λειτουργίας των μηχανημάτων, τη συντήρηση του εξοπλισμού,
 • σε Τομείς Διοίκησης και Οργάνωσης, ασχολούμενοι με τον ποιοτικό έλεγχο, την προμήθεια υλικών και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων.

Ως Εμπορικοί αντιπρόσωποι  
 
Ως Ιδιωτικοί υπάλληλοι

 • σε τεχνικές, εργοληπτικές εταιρείες, κατασκευαστικές, μελετητικές και εμπορικές επιχειρήσεις: 

Ως Δημόσιοι υπάλληλοι

 • στις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, σε Νομαρχίες και Περιφέρειες, καθώς επίσης και σε Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στις ΔΕΚΟ, τη ΔΕΗ, κλπ.)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

 Ως Eκπαιδευτικοί

 • στη Δευτεροβάθμια καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 82 Μηχανολόγων (απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η κατοχή παιδαγωγικής επάρκεια)
 • στη Τριτοβάθμια (εφόσον βέβαια διαθέτουν και τους αντίστοιχους μεταπτυχιακούς τίτλους, M.Sc. ή/και Ph.D.).

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Το πεδίο της Μηχανολογίας συνεχίζει να εξελίσσεται και να διευρύνει τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται κυρίως λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία αλλά και των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Έτσι, ένας/μία απόφοιτος/η μπορεί να εξειδικευτεί:

 στην Εμβιομηχανική, όπου εφαρμόζοντας τις αρχές της μηχανικής για να κατανοήσουν τη μηχανική των βιολογικών συστημάτων, όπως το ανθρώπινο σώμα, οι Μηχανικοί εργάζονται στην ανάπτυξη ιατρικών συσκευών, προσθετικών, ορθωτικών και εξοπλισμού αποκατάστασης.

 στην Αεροδιαστημική Μηχανική, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή αεροσκαφών, διαστημικών σκαφών, δορυφόρων και πυραύλων.  

 στα Cyber-Physical Systems (Κυβερνοσυστήματα), το οποία αποτελούν ένα συνδυασμό της μηχανολογίας με την επιστήμη των υπολογιστών και την ηλεκτρική μηχανική και αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο όπως εφαρμογές έξυπνης κατασκευής, αυτόνομα οχήματα και έξυπνες υποδομές.

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη της Μηχανολογίας στο άρθρο μας εδώ.

 

 

 

 

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί;

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο