Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 16.720

ΕΠΑΛ: 16.485

Βάση 2022
16.410
Εισακτέοι
122
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   20%

Φυσική   30%

Χημεία   20%

Μαθηματικά   30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

Μαθηματικά (Άλγεβρα)  35%

Νέα Ελληνικά 25%

Μάθημα Ειδικότητας  1  20%

Μάθημα Ειδικότητας 2   20%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Μαθηματικά (Άλγεβρα)  35%

Νέα Ελληνικά  25%

Μάθημα Ειδικότητας  1  20%

Μάθημα Ειδικότητας 2  20%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0332
Πόλη
Βόλος
Κατευθύνσεις

1. Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών & Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
2. Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών
3. Οργάνωσης, Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι να παρέχει υψηλής στάθμης εκπαίδευση στην επιστήμη της Μηχανολογίας, να παράγει νέα πρωτοποριακή γνώση και τεχνογνωσία μέσω θεμελιώδους και εφαρμοσμένης έρευνας και να μεταφέρει την παραγόμενη τεχνογνωσία προς όφελος της κοινωνίας, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

 

1. Τομέας Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας με εργαστήρια:

 • Θερμοδυναμικής & Θερμικών Mηχανών
 • Pευστομηχανικής & Στροβιλομηχανών
 • Φυσικών & Xημικών Διεργασιών
 • Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας

2. Τομέας Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών με εργαστήρια:

 • Mηχανικής & Aντοχής των Yλικών
 • Yλικών
 • Mηχανουργικών Kατεργασιών
 • Δυναμικής Συστημάτων

3. Τομέας Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης με εργαστήρια:

 • Oργάνωσης Παραγωγής
 • Βελτιστοποίησης Συστημάτων

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Μηχανολογίας και του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι πενταετής,

 • διαρθρώνονται σε δέκα (10) εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει σαράντα επτά (47) εξαμηνιαία μαθήματα, από τα οποία δύο (2) είναι υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας.

Τα υπόλοιπα σαράντα πέντε (45) αποτελούνται από:

 • τριάντα οχτώ (38) Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ)
 • τρία (3) Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΚ)
 • τέσσερα (4) Μαθήματα Επιλογής (Ε)

Στο τέλος του 5ου εξαμήνου σπουδών, οι φοιτητές / τριες επιλέγουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών: 

 1. Ενέργεια, βιομηχανικές διεργασίες και αντιρρυπαντική τεχνολογία,
 2. Μηχανική, υλικά και κατεργασίες,
 3. Οργάνωση παραγωγής και βιομηχανική διοίκηση.

Κατά το 7ο και 9ο εξάμηνο, οι φοιτητές / τριες παρακολουθούν μαθήματα που είναι πιο εφαρμοσμένα και έχουν τεχνολογικό προσανατολισμό, και στην πλειοψηφία τους σχετίζονται με κατεύθυνση σπουδών που έχουν επιλέξει.

 

 

Κατά τη διάρκεια του 9ου εξαμήνου, οι φοιτητές / τριες ξεκινούν την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας τους (ισότιμης με Master of Science Thesis) την οποία ολοκληρώνουν και υποστηρίζουν στο τέλος του 10ου εξαμήνου.

 

 

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για όλους τους /τις φοιτητές / τριες του Τμήματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

 • Μπορεί να πραγματοποιηθεί συνεχόμενα μέσω ΕΣΠΑ ή τμηματικά εκτός ΕΣΠΑ σε δύο καλοκαίρια ενώ δικαιώμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές / τριες που βρίσκονται στο 6ο εξάμηνο και έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε δεκαπέντε (15) μαθήματα.

 

1ο Εξάμηνο 

 • Ξένη Γλώσσα 
 • Εφαρμοσμένα Mαθηματικά I 
 • Προγραμματισμός Η/Υ 
 • Eισαγωγή στις Mηχανικές Kατεργασίες 
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική Ι 
 • Χημεία για Μηχανικούς

 

2ο Εξάμηνο

 • Ξένη Γλώσσα 
 • Εφαρμοσμένα Mαθηματικά II 
 • Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ 
 • Μηχανική -Στατική 
 • Θερμοδυναμική I 
 • Φυσική

 

3ο Εξάμηνο

 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 
 • Τεχνολογία Υλικών 
 • Δυναμική 
 • Θερμοδυναμική II 
 • Γραμμικός Προγραμματισμός

 

4ο Εξάμηνο

 • Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους 
 • Μαθηματικός Προγραμματισμός 
 • Mηχανική των Υλικών I 
 • Μηχανική Ρευστών I 
 • Φυσική Μεταλλουργία

 

5ο Εξάμηνο

 • Στοχαστικά Πρότυπα στην Επιχειρησιακή Έρευνα 
 • Αριθμητικές Μέθοδοι 
 • Mηχανική των Υλικών II 
 • Mετάδοση Θερμότητας 
 • Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Μηχανές

 

6ο Εξάμηνο

 • Στοιχεία Μηχανών 
 • Διαχείριση Ποιότητας
 • Φαινόμενα Mεταφοράς 
 • Μηχανική Ρευστών ΙΙ 
 • Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων 
 • Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών 
 • Ακέραιος Προγραμματισμός & Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 
 • Εφαρμογές Μετάδοσης Θερμότητας

 

7ο Εξάμηνο

 • Φυσικές Διεργασίες 
 • Στροβιλομηχανές 
 • Οργάνωση & Διοίκηση εργοστασίων 
 • Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών 
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Ενεργειακή Περιοχή 
 • Εισαγωγή στην Πλαστικότητα 
 • Προσομοίωση Βιομηχανικής Παραγωγής 
 • Εισαγωγή στους Επιστημονικούς Υπολογισμούς 
 • Αεροδυναμική 
 • Επιστήμη & Τεχνολογία Συγκολλήσεων 
 • Kατεργασίες Διαμορφώσεων

 

8ο Εξάμηνο

 • Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Παραγωγής 
 • Kατεργασίες με Αφαίρεση Υλικού 
 • Mηχανές Eσωτερικής Kαύσης 
 • Αυτόματος Έλεγχος 
 • Συσκευές Θερμικών Διεργασιών 
 • Προηγμένα Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας 
 • Υπολογιστική Ρευστοδυναμική με Πεπερασμένα Στοιχεία 
 • Ρεολογία και Μορφοποίηση Πολυμερών Υλικών 
 • Μοντελοποίηση και Υπολογιστική Ανάλυση Διεργασιών με χρήση του λογισμικού Openfoam
 • Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων 
 • Σύνθετα Υλικά
 • Αστοχίες Μηχανολογικών Στοιχείων και Κατασκευών 
 • Υπολογιστική Δυναμική των Μηχανικών Συστημάτων 
 • Επιλογή Υλικών στο Μηχανολογικό Σχεδιασμό 
 • Η Επιστήμη των Δεδομένων στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 

9ο Εξάμηνο

 • Tεχνολογία Βιομηχανικής Αντιρρύπανσης 
 • Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός 
 • Αξιοπιστία & Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων 
 • Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου 
 • Μηχανική των Κατασκευών 
 • Υπολογιστικά Εργαλεία και Λογισμικό στην Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Κείμενα Τέχνης, Επιστήμης και Πολιτισμού: θεωρία και ανάλυση

 

10ο Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Ο/ η  Μηχανολόγος Μηχανικός ασχολείται με τεχνικά προβλήματα σχετικά

 με την παραγωγή, την μεταφορά, την διανομή και τη χρήση της ενέργειας σε θερμική, πυρηνική, ηλεκτρική ή μηχανική μορφή 

 με την παραγωγή εργαλείων, μηχανισμών, μηχανών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και των προϊόντων τους, με την θέρμανση, ψύξη, αερισμό, κλιματισμό και τα υδραυλικά

 με σχετικούς αυτοματισμούς και ρομποτική,

 με εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και τις ειδικές εφαρμογές της για διαστημική χρήση

 με την οργάνωση της παραγωγής και τη διοίκηση των επιχειρήσεων.

 

 Οι απόφοιτοι /ες του Τμήματος Μηχανολόγων  Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ώστε να λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ορίζονται από τον Ν.6422/1934 καθώς και από το προεδρικό διάταγμα Υπ’ αριθμόν 99, ΦΕΚ 187/05.11.2018.

Ειδικότερα, 

 

 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
 • Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδειοδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μεμονωμένων κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων ή μνημείων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων, δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων ως προς τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων προς υλοποίηση διεργασιών σε μεταποιητικές και μη εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργαστήρια, βιοτεχνίες, εργαστήρια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες και εργοστάσια όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων, ήτοι:
  • (α) ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις,
  • (β) υδραυλικές,
  • (γ) ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλιματισμού,
  • (δ) εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων,
  • (ε) πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων, παθητικών συστημάτων θέρμανσης.
 • Εκπόνηση μελετών σε λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, παθητικών συστημάτων θέρμανσης, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης κτηριακών έργων.
 • Εκπόνηση μελετών ανυψωτικών και μεταφορικών εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de).
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, γραμμών μεταφοράς και διανομής χαμηλής μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης.
 • Εκπόνηση μελετών υποσταθμών μετασχηματισμού (υποβίβασης ή ανύψωσης) τάσης με τις διατάξεις γείωσής τους και συναφή εξοπλισμό προστασίας τους.
 • Εκπόνηση μελετών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος (καλωδιώσεις, πίνακες, διατάξεις προστασίας και ζεύξης, υποσταθμοί ιδιωτών, διατάξεις γείωσης, διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας, συσκευές μετατροπής ισχύος, συσκευές κατανάλωσης κ.λπ.).
 • Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτοματισμών, μετατροπέων ισχύος.
 • Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων.
 • Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής και εξοικονόμησης ενέργειας (πλην ηλεκτρικής).
 • Eκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών και μηχανημάτων έργου.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αφαλάτωσης από ΑΠΕ.
 • Εκπόνηση μελετών ακουστικής, ηλεκτρακουστικής και ηχομόνωσης κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό και ηχομόνωσης.
 • Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου.
 • Συστήματα αυτομάτου έλεγχου και αισθητήρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδεσης συστημάτων υλικού/λογισμικού με μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης μηχανολογικών συστημάτων.
 • Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών/κτηριακών εγκαταστάσεων.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως αυτοκινούμενων Μεταφορικών Μέσων και Οχημάτων (χερσαίων,πλωτών, εναέριων).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων.
 • Εκπόνηση αεροδιαστημικών και αεροναυπηγικών μελετών.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
   • Μελέτες γενικής Αεροναυπηγικής,
   • Μελέτες Συστημάτων Αεροσκαφών και Αεροπορικού Υλικού,
   • Εφαρμογές Αερομεταφορών Εφαρμοσμένης Αεροναυπηγικής/Αεροπορικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης,
   • Μελέτες εγκαταστάσεων αεροπορικής βιομηχανίας,
   • Μελέτη δορυφορικών και διαστημικών συστημάτων και εγκαταστάσεων,
   • προωθητικά συστήματα και κινητήρες, συσκευές και εγκαταστάσεις διαγνωστικής στροβιλοκινητήρων, αυλωθητήρες και πυραυλοκινητήρες, για δραστηριότητες στον τομέα συμμόρφωσης,αξιοπιστίας και ελέγχου δημόσιων και ιδιωτικών αερομεταφορών και αεροπορικών δραστηριοτήτων και για πάσης φύσεως μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAV).
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.
 • Εκπόνηση μελετών αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων, τοξικών και εκρηκτικών.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανικών Μεταποιητικών και μη εγκαταστάσεων καύσης, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού, μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης ρευστών (αερίων - υγρών) και στερεών υλικών μετά των συνοδών τεχνικών εγκαταστάσεων.
 • Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών μηχανικών κινητήρων παντός τύπου μετά των ειδικών διασκευών τους.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται κινητήρες με ειδικό σκοπό την εξυπηρέτηση της Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Ναυτιλίας, μηχανές εσωτερικής καύσης, αεριοστρόβιλοι, ατμοστρόβιλοι καθώς και κάθε εγκατάστασης επί της ξηράς ή επί πλωτού ή ιπτάμενου μέσου.
 • Εκπόνηση μελετών για Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγη (Η/Ζ) εφεδρικά και μη.
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων προς υλοποίηση συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας (μηχανική, χημική, θερμική κ.λπ.) και τελικής διάθεσης υγρών, αερίων και στερεών αποβλήτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος (επικίνδυνων και μη).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης φυσικού αερίου για κάθε χρήση.
 • Εκπόνηση μελετών συσκευών και εγκαταστάσεων πολυφασικών ροών.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντλιών, καταθλιπτών και πάσης φύσεως σχετικών συγκροτημάτων για κάθε χρήση στη ροή ρευστών και εγκαταστάσεις νερού/ ατμού υπό πίεση.
 • Εκπόνηση μελετών για ύδρευση και αποχέτευση εντός Βιομηχανικών και μη εγκαταστάσεων, Κτηρίων, συγκοινωνιακών έργων ως προς τα Ηλεκτρολογικά και Μηχανολογικά και εργοταξίων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση.
 • Εκπόνηση μελετών Συστημάτων και εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης.
 • Εκπόνηση Μελετών Μηχανολογικών Κατασκευών.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτροσυγκόλλησης και ηλεκτροσυγκολλητών κατασκευών.
 • Μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων.
 • Εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών και προστασίας αυτών από τη διάβρωση για εργασίες συγκολλήσεων μετάλλων, καθώς και για τον έλεγχο ποιότητας αυτών σε βιομηχανίες, ναυπηγεία, μεταλλικές κατασκευές.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.
 • Εκπόνηση μελετών Αυτοματισμού και Ρομποτικής για Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εφαρμογές.
 • Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που αφορούν στην Πυρηνική Τεχνολογία.
 • Εκπόνηση μελετών εφαρμογών διαστημικής χρήσης όπως πυρηνικές στήλες, ιοντικοί κινητήρες, κινητήρες πλάσματος, κινητήρες σχάσης και σύντηξης.
 • Εκπόνηση μελετών βιοϊατρικών συσκευών και εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανικής εργονομίας, εφοδιαστικής, μεταφορών και διανομής.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

Ως Ελεύθεροι επαγγελματίες, ασχολούμενοι με: 

 • την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών, όπως, π.χ., Η/Μ μελέτες σε κτιριακές εγκαταστάσεις (οικοδομές, βιομηχανικά κτίρια, αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μελέτες – επιβλέψεις – υλοποίηση).

Ως Εργολήπτες/τριες τεχνικών έργων του δημοσίου και ιδιωτών.

 • σε Μελέτες μηχανολογικών κατασκευών (βιομηχανικές εφαρμογές, κλπ.)

Ως τεχνικοί σύμβουλοι

 • στη βιομηχανία, και συγκεκριμένα στη διαδικασία παραγωγής, την επίβλεψη της λειτουργίας των μηχανημάτων, τη συντήρηση του εξοπλισμού,
 • σε Τομείς Διοίκησης και Οργάνωσης, ασχολούμενοι με τον ποιοτικό έλεγχο, την προμήθεια υλικών και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων.

Ως Εμπορικοί αντιπρόσωποι  
 
Ως Ιδιωτικοί υπάλληλοι

 • σε τεχνικές, εργοληπτικές εταιρείες, κατασκευαστικές, μελετητικές και εμπορικές επιχειρήσεις: 

Ως Δημόσιοι υπάλληλοι

 • στις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, σε Νομαρχίες και Περιφέρειες, καθώς επίσης και σε Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στις ΔΕΚΟ, τη ΔΕΗ, κλπ.)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

Ως Eκπαιδευτικοί

 • στη Δευτεροβάθμια καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 82 Μηχανολόγων (απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η κατοχή παιδαγωγικής επάρκεια)
 • στη Τριτοβάθμια (εφόσον βέβαια διαθέτουν και τους αντίστοιχους μεταπτυχιακούς τίτλους, M.Sc. ή/και Ph.D.).

 

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Το πεδίο της Μηχανολογίας συνεχίζει να εξελίσσεται και να διευρύνει τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται κυρίως λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία αλλά και των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Έτσι, ένας/μία απόφοιτος/η μπορεί να εξειδικευτεί:

 στην Εμβιομηχανική, όπου εφαρμόζοντας τις αρχές της μηχανικής για να κατανοήσουν τη μηχανική των βιολογικών συστημάτων, όπως το ανθρώπινο σώμα, οι Μηχανικοί εργάζονται στην ανάπτυξη ιατρικών συσκευών, προσθετικών, ορθωτικών και εξοπλισμού αποκατάστασης.

 στην Αεροδιαστημική Μηχανική, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή αεροσκαφών, διαστημικών σκαφών, δορυφόρων και πυραύλων.  

 στα Cyber-Physical Systems (Κυβερνοσυστήματα), το οποία αποτελούν ένα συνδυασμό της μηχανολογίας με την επιστήμη των υπολογιστών και την ηλεκτρική μηχανική και αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο όπως εφαρμογές έξυπνης κατασκευής, αυτόνομα οχήματα και έξυπνες υποδομές.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Μηχανολογία στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο