Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 13.620

ΕΠΑΛ: 16.650

Βάση 2022
13.089
Εισακτέοι
138
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,11

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   25%

 Φυσική   28%

 Χημεία   20%

 Μαθηματικά   27%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά 25%

 Μάθημα Ειδικότητας  1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 Μάθημα Ειδικότητας  1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0392
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Μηχανολογίας
 • Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει ως αποστολή του να προάγει με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στον τεχνολογικό τομέα της Μηχανολογίας.

 • Για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, το Τμήμα αναπτύσσει κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, καθώς επίσης και οργάνωση υποδομής για εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Ενεργειακός 
 2. Κατασκευαστικός 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Ενέργειας
 • Περιβάλλοντος
 • Ρευστο-Θερμικών Συστημάτων
 • Μηχανολογικών Κατασκευών
 • Στοιχείων Μηχανών και Οχημάτων- ΣΜΟΧ

 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α. διαρκεί πέντε (5) έτη,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) εξάμηνα,
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και

  οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Οι σπουδές υλοποιούνται από τους δύο Τομείς του Τμήματος,

 1. Τον Ενεργειακό 
 2. Τον Κατασκευαστικό 

Για την απόκτηση του διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού, οι φοιτητές / τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς πενήντα (50) μαθήματα, από το 1ο έως το 9ο εξάμηνο σπουδών και να εκπονήσουν την διπλωματική εργασία κατά το τελευταίο (10ο) εξάμηνο σπουδών.

Εξ αυτών των μαθημάτων

 • τα τριάντα τρία (33) είναι υποχρεωτικά μαθήματα κορμού,
 • τα δέκα (10) είναι υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης και
 • τα επτά (7) είναι επιλογής μαθήματα στην κάθε κατεύθυνση.

 

 

Η υποχρεωτική εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας διαρκεί κατ’ ελάχιστο ένα πλήρες ακαδημαϊκό εξάμηνο (το 10ο) και μέσω αυτής ολοκληρώνεται η εξειδίκευση που παρέχει το τμήμα.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση έχει ενσωματωθεί στο 9ο τυπικό εξάμηνο του προγράμματος σπουδών και είναι προαιρετική.

 • Έχει διάρκεια δύο (2) μήνες και τις αντιστοιχούν 10 ΕCTS.

 

1ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά Ι    
 • Μηχανική Ι ( Στατική)
 • Μηχανολογική Σχεδίαση – CAD I (ΕΥ)    
 • Προγραμματισμός Η/Υ    
 • Φυσική    
 • Χημεία

 

2ο Εξάμηνο

 • Αντοχή των Υλικών 
 • Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία
 • Μαθηματικά ΙΙ    
 • Μηχανική ΙI (Δυναμική)
 • Μηχανολογική Σχεδίαση – CAD II    (EY)
 • Μηχανουργική Τεχνολογία Ι (EY)

 

3ο Εξάμηνο

 • Εφαρμοσμένη Στατιστική    
 • Θερμοδυναμική Ι    
 • Μαθηματικά ΙΙI    
 • Στοιχεία Μηχανών Ι 
 • Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών 

4ο Εξάμηνο

 • Αριθμητικές μέθοδοι 
 • Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών 
 • Μηχανική των Ρευστών Ι 
 • Περιβάλλον & Βιομηχανική Ανάπτυξη 
 • Στοιχεία Μηχανών ΙΙ 

 

5ο Εξάμηνο

 • Ηλεκτρικές Μηχανές-Ηλεκτρονικά Ισχύος 
 • Μετάδοση Θερμότητας 
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι 
 • Ρευστοδυναμικές Μηχανές   
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 

 

6ο Εξάμηνο

 • Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί 
 • Επιχειρησιακή έρευνα 
 • Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός Ι 
 • Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών 
 • Τεχνικοοικονομική Ανάλυση 
 • Ξένη Γλώσσα – Τεχνική Ορολογία 

 

7ο Εξάμηνο

Ενεργειακή Κατεύθυνση

 • Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός ΙΙ 
 • Μηχανική των Ρευστών ΙΙ  
 • Ήπιες Μορφές Ενέργειας 
 • Μηχανολογικός Σχεδιασμός 

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

[επιλογή 2 από 5]

 • Περιβαλλοντική Μηχανική     
 • Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων     
 • Ηλεκτρικά, Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα Κίνησης     
 • Οργάνωση Παραγωγής και Συντήρησης     
 • Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης

Κατασκευαστική Κατεύθυνση

 • Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές      
 • Κατεργασίες Μορφοποίησης     
 • Ήπιες Μορφές Ενέργειας      
 • Μηχανολογικός Σχεδιασμός

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

[επιλογή 2 από 6]

 • Μηχανική Επιφανειών     
 • Μηχανουργική Τεχνολογία ΙI     
 • Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων     
 • Ηλεκτρικά, Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα Κίνησης          
 • Οργάνωση Παραγωγής και Συντήρησης     
 • Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης

 

8ο Εξάμηνο

Ενεργειακή Κατεύθυνση

 • Έξυπνα Ενεργειακά Κτήρια     
 • Θερμικές Στροβιλομηχανές     
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II 

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

[επιλογή 3 από 6]

 • Θερμοδυναμική II     
 • Φαινόμενα Μεταφοράς     
 • Βελτιστοποίηση Παραγωγικών Συστημάτων     
 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας     
 • Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις     
 • Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα & Μηχανική Μάθηση

Κατασκευαστική Κατεύθυνση

 • Αριθμητικός Έλεγχος Εργαλειομηχανών και Κατασκευή με Η/Υ (CNC-CAM)     
 • Θερμικές Κατεργασίες Μεταλλικών Υλικών     
 • Ταλαντώσεις – Δυναμική Μηχανών

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

[επιλογή 3 από 7]

 • Ανάλυση Αστοχίας Μηχανολογικών Υλικών     
 • Μοντελοποίηση και Υπολογισμός Κατασκευών (CAE)     
 • Σύγχρονες Τεχνολογίες Συγκολλήσεων     
 • Βελτιστοποίηση Παραγωγικών Συστημάτων     
 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας     
 • Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις     
 • Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα & Μηχανική Μάθηση

 

9ο Εξάμηνο

Ενεργειακή Κατεύθυνση

 • Θερμικές Εγκαταστάσεις Παραγωγής Ενέργειας      
 • Υβριδικά Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας     
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

[επιλογή 2 από 5]

 • Αεροδυναμική      
 • Αποθήκευση και Εξοικονόμηση Ενέργειας     
 • Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική     
 • Ασφάλεια Εργασίας – Εργονομία     
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Κατασκευαστική Κατεύθυνση

 • Μηχατρονική     
 • Τεχνολογίες Προσθετικών Κατασκευών (3D-Printing)     
 • Οχήματα Εδάφους

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά 
[επιλογή 2 από 5]

 • Αντίστροφη Μηχανολογική Σχεδίαση (Reverse Engineering)     
 • Βιομηχανική Ρομποτική     
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας     
 • Ασφάλεια Εργασίας – Εργονομία     
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική εργασία

 

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Ο/ η  Μηχανολόγος Μηχανικός ασχολείται με τεχνικά προβλήματα σχετικά

 με την παραγωγή, την μεταφορά, την διανομή και τη χρήση της ενέργειας σε θερμική, πυρηνική, ηλεκτρική ή μηχανική μορφή 

 με την παραγωγή εργαλείων, μηχανισμών, μηχανών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και των προϊόντων τους, με την θέρμανση, ψύξη, αερισμό, κλιματισμό και τα υδραυλικά

 με σχετικούς αυτοματισμούς και ρομποτική,

 με εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και τις ειδικές εφαρμογές της για διαστημική χρήση

 με την οργάνωση της παραγωγής και τη διοίκηση των επιχειρήσεων.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

Ως Ελεύθεροι επαγγελματίες, ασχολούμενοι με: 

 • την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών, όπως, π.χ., Η/Μ μελέτες σε κτιριακές εγκαταστάσεις (οικοδομές, βιομηχανικά κτίρια, αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μελέτες – επιβλέψεις – υλοποίηση).

Ως Εργολήπτες τεχνικών έργων του δημοσίου και ιδιωτών.

 • σε Μελέτες μηχανολογικών κατασκευών (βιομηχανικές εφαρμογές, κλπ.)

Ως τεχνικοί σύμβουλοι

 • στη βιομηχανία, και συγκεκριμένα στη διαδικασία παραγωγής, την επίβλεψη της λειτουργίας των μηχανημάτων, τη συντήρηση του εξοπλισμού,
 • σε Τομείς Διοίκησης και Οργάνωσης, ασχολούμενοι με τον ποιοτικό έλεγχο, την προμήθεια υλικών και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων.

Ως Εμπορικοί αντιπρόσωποι  
 
Ως Ιδιωτικοί υπάλληλοι

 • σε τεχνικές, εργοληπτικές εταιρείες, κατασκευαστικές, μελετητικές και εμπορικές επιχειρήσεις: 

Ως Δημόσιοι υπάλληλοι

 • στις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, σε Νομαρχίες και Περιφέρειες, καθώς επίσης και σε Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στις ΔΕΚΟ, τη ΔΕΗ, κλπ.)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

Ως Eκπαιδευτικοί

 • στη Δευτεροβάθμια καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 82 Μηχανολόγων (απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η κατοχή παιδαγωγικής επάρκεια)
 • στη Τριτοβάθμια (εφόσον βέβαια διαθέτουν και τους αντίστοιχους μεταπτυχιακούς τίτλους, M.Sc. ή/και Ph.D.).

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Το πεδίο της Μηχανολογίας συνεχίζει να εξελίσσεται και να διευρύνει τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται κυρίως λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία αλλά και των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Έτσι, ένας/μία απόφοιτος/η μπορεί να εξειδικευτεί:

 στην Εμβιομηχανική, όπου εφαρμόζοντας τις αρχές της μηχανικής για να κατανοήσουν τη μηχανική των βιολογικών συστημάτων, όπως το ανθρώπινο σώμα, οι Μηχανικοί εργάζονται στην ανάπτυξη ιατρικών συσκευών, προσθετικών, ορθωτικών και εξοπλισμού αποκατάστασης.

 στην Αεροδιαστημική Μηχανική, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή αεροσκαφών, διαστημικών σκαφών, δορυφόρων και πυραύλων.  

 στα Cyber-Physical Systems (Κυβερνοσυστήματα), το οποία αποτελούν ένα συνδυασμό της μηχανολογίας με την επιστήμη των υπολογιστών και την ηλεκτρική μηχανική και αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο όπως εφαρμογές έξυπνης κατασκευής, αυτόνομα οχήματα και έξυπνες υποδομές.

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Μηχανολογία στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο