Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  14.804

ΕΠΑΛ: 15.975

Βάση 2022
14.260
Εισακτέοι
220
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   24%

Φυσική   26%

Χημεία   24%

Μαθηματικά   26%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

Νέα Ελληνικά 25%

Μάθημα Ειδικότητας  1  25%

Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

Νέα Ελληνικά  25%

Μάθημα Ειδικότητας  1  25%

Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0210
Πόλη
Κοζάνη
Κατευθύνσεις

1. Ενεργειακή
2. Βιομηχανικής Διοίκησης
3. Κατασκευαστική

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

Σκοπός του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης που αφορά το βασικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού. Το πρόγραμμα σπουδών ετοιμάζει τους νέους μηχανικούς, έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στη συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

1. Τομέας Παραγωγής και Μεταφοράς Ενέργειας με εργαστήρια:

 • Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών
 • Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών 

2. Τομέας Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας με εργαστήρια:

 • Μηχανικής Ενεργειακών Συστημάτων & Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών
 • Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Απορριμμάτων ΕΔΑΠΑ 
 • Κέντρο Ανανεώσιμων & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας & Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

1. Τομέας Κατασκευών και Υλικών με εργαστήρια:

 • Μηχανολογικών Συστημάτων (LMS)
 • Ηλεκτροτεχνίας, Ηλεκτρικών Μηχανών και Μη Καταστροφικών Ελέγχων (Ερευνητική Ομάδα meander)
 • Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών (LVMD) 
 • Μηχανικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου
 • Βιοϋλικών και Υπολογιστικής Μηχανικής

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

1. Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης με εργαστήρια: 

 • Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευνα (MORSELAB) 

 

ΕΠΑΛ

 Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Μηχανολογίας και του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 

Οι σπουδές του Μηχανολόγου Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

 • διαρθρώνονται σε δέκα (10)  εξάμηνα,
 • αντιστοιχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και

  οδηγούν σε ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρεις Κύκλους:

 • Ο Πρώτος Κύκλος Σπουδών διαρκεί έξι εξάμηνα (1° έως 6°) και περιλαμβάνει τριάντα τρία (33) υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία είναι κοινά για όλες τις κατευθύνσεις σπουδών. 
 • Ο Δεύτερος Κύκλος Σπουδών διαρκεί δύο εξάμηνα (7° και 8°) περιλαμβάνει δώδεκα (12) μαθήματα: έξι (6) Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΚ), δύο (2) Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΚ) και τέσσερα (4) Επιλογής (Ε) για κάθε κατεύθυνση. Επιπλεόν, δίνεται η δυνατότητα στους / στις  φοιτητές / τριες με βάση τα ενδιαφέροντά τους να επιλέξουν μία από τις τρεις Κατευθύνσεις Σπουδών
 • Ο Τρίτος Κύκλος Σπουδών διαρκεί δύο εξάμηνα (9° και 10°). Περιλαμβάνει τη Διπλωματική Εργασία και έξι (6) μαθήματα: δύο (2) Υποχρεωτικά Κύκλου (ΥΚ), δύο (2) Επιλογής Κύκλου (ΕΚ) και δύο (2) Επιλογής (Ε) για κάθε κύκλο εξειδίκευσης.

Οι κύκλοι εξειδίκευσης ανά κατεύθυνση είναι:

 • Ενεργειακή Κατεύθυνση

1ος Κύκλος: Παραγωγή και Μεταφορά Ενέργειας
2ος Κύκλος: Περιβάλλον και Χρήση Ενέργειας

 • Κατεύθυνση Βιομηχανικής Διοίκησης

1ος Κύκλος: Βιομηχανικής Διοίκησης

 •  Κατασκευαστική Κατεύθυνση

1ος Κύκλος: Κατασκευές και Υλικά

Σπουδαστική Εργασία: Κατά το δεύτερο ( 2ο) κύκλο σπουδών εκπονείται προαιρετικά η Σπουδαστική Εργασία, η οποία ισοδυναμεί με 5 ECTS και αντικαθιστά ένα μάθημα Επιλογής (Ε).

 

 

Οι φοιτητές/ τριες μετά την ολοκλήρωση των οκτώ (8) πρώτων εξαμήνων των σπουδών τους και εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων που οφείλουν δεν υπερβαίνει τα εννιά (9) έχουν δικαίωμα να αναλάβουν να εκπονήσουν ατομική διπλωματική εργασία.

 

 

Οι φοιτητές / τριες που έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, η οποία έχει ελάχιστη διάρκεια τρεις (3) μήνες κυρίως κατά τους θερινούς (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο) και πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς απασχόλησης. 

 

1ο Εξάμηνο

 • Μαθηµατικά Ι 
 • Φυσική
 • Χηµεία
 • Εισαγωγή στους Η/Υ
 • Μηχανολογικό Σχέδιο I
 • Γραµµική Άλγεβρα Θ
 • Αγγλικά Ι

 

2ο Εξάμηνο

 • Μαθηµατικά ΙΙ 
 • Τεχνολογία Υλικών Ι 
 • Στατική 
 • Μηχανολογικό Σχέδιο IΙ
 • Βασικές Αρχές Μηχανουργικών Κατεργασιών
 • Αγγλική Τεχνική Ορολογία

 

3ο Εξάμηνο

 • Αντοχή Υλικών 
 • Στατιστική 
 • Θερµοδυναµική Ι 
 • Μαθηµατικά ΙΙΙ 
 • Τεχνολογία Υλικών ΙΙ 

 

4ο Εξάμηνο

 • Δυναμική
 • Στοιχεία Μηχανών Ι 
 • Μηχανική Ρευστών Ι 
 • Μαθηµατικά IV 
 • Θερμοδυναμική ΙΙ

 

5ο Εξάμηνο

 • Μετάδοση Θερµότητας 
 • Ταλαντώσεις και ∆υναµική Μηχανών
 • Επιχειρησιακή Έρευνα Ι 
 • Ηλεκτροτεχνία
 • Στοιχεία Μηχανών ΙΙ 

 

6ο Εξάμηνο

 • Ηλεκτρικές Μηχανές
 • Βιοµηχανική ∆ιοίκηση 
 • Αριθµητική Ανάλυση
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

 

2ος Κύκλος Σπουδών

7ο Εξάμηνο

Ενεργειακή Κατεύθυνση

 • Ατμοπαραγωγοί Ι     
 • Θέρμανση     
 • Πειραματικές Μέθοδοι και Μετρητική Τεχνολογία      
 • Υπολογιστική Μηχανική      
 • Έλεγχος Ποιότητας     
 • Αριθμητικές Μέθοδοι Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών     
 • Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ     
 • Προηγμένα Θέματα Μηχανικής     
 • Προηγμένα Υλικά-Νανοϋλικά      
 • Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ     
 • Θεωρία Λήψης Αποφάσεων     
 • Μηχανουργικές Κατεργασίες με Αφαίρεση Υλικού     
 • Τεχνολογία Περιβάλλοντος     
 • Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού (Σπουδαστική εργασία)

Κατεύθυνση Βιομηχανικής Διοίκησης

 • Ατμοπαραγωγοί Ι     
 • Θέρμανση     
 • Πειραματικές Μέθοδοι και Μετρητική Τεχνολογία      
 • Υπολογιστική Μηχανική      
 • Έλεγχος Ποιότητας     
 • Αριθμητικές Μέθοδοι Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών     
 • Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ     
 • Προηγμένα Θέματα Μηχανικής     
 • Προηγμένα Υλικά-Νανοϋλικά      
 • Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ     
 • Θεωρία Λήψης Αποφάσεων     
 • Μηχανουργικές Κατεργασίες με Αφαίρεση Υλικού     
 • Τεχνολογία Περιβάλλοντος     
 • Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού (Σπουδαστική εργασία)

Κατασκευαστική Κατεύθυνση

 • Ατμοπαραγωγοί Ι     
 • Θέρμανση     
 • Πειραματικές Μέθοδοι και Μετρητική Τεχνολογία      
 • Υπολογιστική Μηχανική  
 • Έλεγχος Ποιότητας     
 • Αριθμητικές Μέθοδοι Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών     
 • Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ     
 • Προηγμένα Θέματα Μηχανικής    
 • Προηγμένα Υλικά-Νανοϋλικά      
 • Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ     
 • Θεωρία Λήψης Αποφάσεων     
 • Μηχανουργικές Κατεργασίες με Αφαίρεση Υλικού     
 • Τεχνολογία Περιβάλλοντος    
 • Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού (Σπουδαστική εργασία)

 

8ο Εξάμηνο

Ενεργειακή Κατεύθυνση

 • Στροβιλομηχανές     
 • Ψύξη Κλιματισμός     
 • Μηχανική Ρευστών ΙΙ     
 • Υπολογιστική Ρευστοδυναμική     
 • Τεχνική Φυσικών Διεργασιών     
 • Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων    
 • Διαχείριση Αποθεμάτων     
 • Στρατηγική Διοίκηση     
 • Μηχανουργικές Κατεργασίες με Η/Υ για Βιομηχανική Παραγωγή      
 • Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι      
 • Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων     
 • Βιοϊατρική Μηχανική     
 • Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Προγραμματισμός Η/Υ στη Μελέτη Μηχανολογικών Κατασκευών     
 • Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών     
 • Μονάδες Επεξεργασίας Νερού Ύδρευσης     
 • Κατασκευαστική-Δομική Βελτιστοποίηση     
 • Ήπιες και Νέες Μορφές Ενέργειας

Κατεύθυνση Βιομηχανικής Διοίκησης

 • Στροβιλομηχανές     
 • Ψύξη Κλιματισμός     
 • Μηχανική Ρευστών ΙΙ     
 • Υπολογιστική Ρευστοδυναμική     
 • Τεχνική Φυσικών Διεργασιών     
 • Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων    
 • Διαχείριση Αποθεμάτων     
 • Στρατηγική Διοίκηση     
 • Μηχανουργικές Κατεργασίες με Η/Υ για Βιομηχανική Παραγωγή      
 • Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι      
 • Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων     
 • Βιοϊατρική Μηχανική     
 • Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Προγραμματισμός Η/Υ στη Μελέτη Μηχανολογικών Κατασκευών     
 • Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών     
 • Μονάδες Επεξεργασίας Νερού Ύδρευσης     
 • Κατασκευαστική-Δομική Βελτιστοποίηση     
 • Ήπιες και Νέες Μορφές Ενέργειας

Κατασκευαστική Κατεύθυνση

 • Στροβιλομηχανές     
 • Ψύξη Κλιματισμός     
 • Μηχανική Ρευστών ΙΙ     
 • Υπολογιστική Ρευστοδυναμική     
 • Τεχνική Φυσικών Διεργασιών     
 • Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων    
 • Διαχείριση Αποθεμάτων     
 • Στρατηγική Διοίκηση     
 • Μηχανουργικές Κατεργασίες με Η/Υ για Βιομηχανική Παραγωγή      
 • Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι      
 • Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων     
 • Βιοϊατρική Μηχανική     
 • Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Προγραμματισμός Η/Υ στη Μελέτη Μηχανολογικών Κατασκευών     
 • Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών     
 • Μονάδες Επεξεργασίας Νερού Ύδρευσης     
 • Κατασκευαστική-Δομική Βελτιστοποίηση     
 • Ήπιες και Νέες Μορφές Ενέργειας

 

3ος Κύκλος Σπουδών

9ο Εξάμηνο

Ενεργειακή Κατεύθυνση

Κύκλος: Παραγωγή και Μεταφορά Ενέργειας

 • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων ΙΙ      
 • Ανεμογεννήτριες – Υδροστρόβιλοι και Υδροηλεκτρικά Έργα     
 • Ηλιακή Τεχνική / Φωτοβολταϊκά Συστήματα     
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση     
 • Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας     
 • Εφαρμοσμένη Αεροδυναμική     
 • Σχεδίαση Συγκολλητών Κατασκευών     
 • Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας     
 • Ανάλυση Κινδύνου και Ασφάλεια Μεγάλων Βιομηχανικών Συστημάτων         
 • Τεχνική και Ενεργειακή Νομοθεσία     
 • Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων     
 • Προηγμένη Τεχνολογία Ρομποτικής στη Μηχανολογική Κατασκευή     
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση     
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μηχανολογικών Προϊόντων     
 • Παραγωγή και Επεξεργασία Καυσίμων Φιλικών προς το Περιβάλλον     
 • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων     
 • Τεχνολογίες Προσθετικής Μηχανικής     

Κύκλος: Περιβάλλον και χρήση ενέργειας

 • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων ΙΙ      
 • Ανεμογεννήτριες – Υδροστρόβιλοι και Υδροηλεκτρικά Έργα     
 • Ηλιακή Τεχνική / Φωτοβολταϊκά Συστήματα     
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση     
 • Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας     
 • Εφαρμοσμένη Αεροδυναμική     
 • Σχεδίαση Συγκολλητών Κατασκευών     
 • Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας     
 • Ανάλυση Κινδύνου και Ασφάλεια Μεγάλων Βιομηχανικών Συστημάτων         
 • Τεχνική και Ενεργειακή Νομοθεσία     
 • Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων     
 • Προηγμένη Τεχνολογία Ρομποτικής στη Μηχανολογική Κατασκευή     
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση     
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μηχανολογικών Προϊόντων     
 • Παραγωγή και Επεξεργασία Καυσίμων Φιλικών προς το Περιβάλλον     
 • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων     
 • Τεχνολογίες Προσθετικής Μηχανικής     

Κατεύθυνση Βιομηχανικής Διοίκησης

Κύκλος: Βιομηχανικής Διοίκησης

 • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων ΙΙ      
 • Ανεμογεννήτριες – Υδροστρόβιλοι και Υδροηλεκτρικά Έργα     
 • Ηλιακή Τεχνική / Φωτοβολταϊκά Συστήματα     
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση     
 • Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας     
 • Εφαρμοσμένη Αεροδυναμική     
 • Σχεδίαση Συγκολλητών Κατασκευών     
 • Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας     
 • Ανάλυση Κινδύνου και Ασφάλεια Μεγάλων Βιομηχανικών Συστημάτων         
 • Τεχνική και Ενεργειακή Νομοθεσία     
 • Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων     
 • Προηγμένη Τεχνολογία Ρομποτικής στη Μηχανολογική Κατασκευή     
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση     
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μηχανολογικών Προϊόντων     
 • Παραγωγή και Επεξεργασία Καυσίμων Φιλικών προς το Περιβάλλον     
 • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων     
 • Τεχνολογίες Προσθετικής Μηχανικής     

Κατασκευαστική Κατεύθυνση

Κύκλος: Κατασκευές και Υλικά

 • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων ΙΙ      
 • Ανεμογεννήτριες – Υδροστρόβιλοι και Υδροηλεκτρικά Έργα     
 • Ηλιακή Τεχνική / Φωτοβολταϊκά Συστήματα     
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση     
 • Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας     
 • Εφαρμοσμένη Αεροδυναμική     
 • Σχεδίαση Συγκολλητών Κατασκευών     
 • Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας     
 • Ανάλυση Κινδύνου και Ασφάλεια Μεγάλων Βιομηχανικών Συστημάτων         
 • Τεχνική και Ενεργειακή Νομοθεσία     
 • Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων     
 • Προηγμένη Τεχνολογία Ρομποτικής στη Μηχανολογική Κατασκευή     
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση     
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μηχανολογικών Προϊόντων     
 • Παραγωγή και Επεξεργασία Καυσίμων Φιλικών προς το Περιβάλλον     
 • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων     
 • Τεχνολογίες Προσθετικής Μηχανικής     

 

10ο Εξάμηνο

Ενεργειακή Κατεύθυνση

Κύκλος: Παραγωγή και Μεταφορά Ενέργειας

 • Τεχνολογία Αεριοστροβίλων     
 • Μη Μόνιμες Ροές     
 • Φαινόμενα Καύσης     
 • Εργαστήριο Α.Π.Ε.     
 • Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης     
 • Υλικά για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές     
 • Προσομοίωση και Δυναμική Συστημάτων     
 • Συστήματα Γνώσης για Μηχανικούς και Αυτοματοποίηση Σχεδιασμού Μηχανολογικών Προϊόντων     
 • Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών και Βιομηχανικών Εξωτερικοτήτων     
 • Συσκευές Θερμικών Διεργασιών     
 • Διοίκηση Έργων          
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας     
 • Τεχνοοικονομική Μελέτη     
 • Αεροδυναμική Σχεδίαση και Έλεγχος Αεροσκαφών     
 • Συμβατικά και Προηγμένα Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας     
 • Μέθοδοι Σχεδιασμού Οχημάτων

Κύκλος: Περιβάλλον και Χρήση Ενέργειας

 • Τεχνολογία Αεριοστροβίλων     
 • Μη Μόνιμες Ροές     
 • Φαινόμενα Καύσης     
 • Εργαστήριο Α.Π.Ε.     
 • Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης     
 • Υλικά για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές     
 • Προσομοίωση και Δυναμική Συστημάτων     
 • Συστήματα Γνώσης για Μηχανικούς και Αυτοματοποίηση Σχεδιασμού Μηχανολογικών Προϊόντων     
 • Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών και Βιομηχανικών Εξωτερικοτήτων     
 • Συσκευές Θερμικών Διεργασιών     
 • Διοίκηση Έργων          
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας     
 • Τεχνοοικονομική Μελέτη     
 • Αεροδυναμική Σχεδίαση και Έλεγχος Αεροσκαφών     
 • Συμβατικά και Προηγμένα Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας     
 • Μέθοδοι Σχεδιασμού Οχημάτων

Κατεύθυνση: Βιομηχανικής Διοίκησης

Κύκλος: Βιομηχανικής Διοίκησης

 • Τεχνολογία Αεριοστροβίλων     
 • Μη Μόνιμες Ροές     
 • Φαινόμενα Καύσης     
 • Εργαστήριο Α.Π.Ε.     
 • Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης     
 • Υλικά για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές     
 • Προσομοίωση και Δυναμική Συστημάτων     
 • Συστήματα Γνώσης για Μηχανικούς και Αυτοματοποίηση Σχεδιασμού Μηχανολογικών Προϊόντων     
 • Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών και Βιομηχανικών Εξωτερικοτήτων     
 • Συσκευές Θερμικών Διεργασιών     
 • Διοίκηση Έργων          
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας     
 • Τεχνοοικονομική Μελέτη     
 • Αεροδυναμική Σχεδίαση και Έλεγχος Αεροσκαφών     
 • Συμβατικά και Προηγμένα Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας     
 • Μέθοδοι Σχεδιασμού Οχημάτων

Κατασκευαστική Κατεύθυνση

Κύκλος: Κατασκευές και Υλικά

 • Τεχνολογία Αεριοστροβίλων     
 • Μη Μόνιμες Ροές     
 • Φαινόμενα Καύσης     
 • Εργαστήριο Α.Π.Ε.     
 • Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης     
 • Υλικά για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές     
 • Προσομοίωση και Δυναμική Συστημάτων     
 • Συστήματα Γνώσης για Μηχανικούς και Αυτοματοποίηση Σχεδιασμού Μηχανολογικών Προϊόντων     
 • Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών και Βιομηχανικών Εξωτερικοτήτων     
 • Συσκευές Θερμικών Διεργασιών     
 • Διοίκηση Έργων          
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας     
 • Τεχνοοικονομική Μελέτη     
 • Αεροδυναμική Σχεδίαση και Έλεγχος Αεροσκαφών     
 • Συμβατικά και Προηγμένα Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας     
 • Μέθοδοι Σχεδιασμού Οχημάτων

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Ο/ η  Μηχανολόγος Μηχανικός ασχολείται με τεχνικά προβλήματα σχετικά

 με την παραγωγή, την μεταφορά, την διανομή και τη χρήση της ενέργειας σε θερμική, πυρηνική, ηλεκτρική ή μηχανική μορφή 

 με την παραγωγή εργαλείων, μηχανισμών, μηχανών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και των προϊόντων τους, με την θέρμανση, ψύξη, αερισμό, κλιματισμό και τα υδραυλικά

 με σχετικούς αυτοματισμούς και ρομποτική,

 με εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και τις ειδικές εφαρμογές της για διαστημική χρήση

 με την οργάνωση της παραγωγής και τη διοίκηση των επιχειρήσεων.

 

 Οι απόφοιτοι /ες του Τμήματος Μηχανολόγων  Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ώστε να λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ορίζονται από τον Ν.6422/1934 καθώς και από το προεδρικό διάταγμα Υπ’ αριθμόν 99, ΦΕΚ 187/05.11.2018.

Ειδικότερα, 

 

 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
 • Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδειοδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μεμονωμένων κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων ή μνημείων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων, δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων ως προς τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων προς υλοποίηση διεργασιών σε μεταποιητικές και μη εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργαστήρια, βιοτεχνίες, εργαστήρια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες και εργοστάσια όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων, ήτοι:
  • (α) ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις,
  • (β) υδραυλικές,
  • (γ) ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλιματισμού,
  • (δ) εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων,
  • (ε) πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων, παθητικών συστημάτων θέρμανσης.
 • Εκπόνηση μελετών σε λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, παθητικών συστημάτων θέρμανσης, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης κτηριακών έργων.
 • Εκπόνηση μελετών ανυψωτικών και μεταφορικών εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de).
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, γραμμών μεταφοράς και διανομής χαμηλής μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης.
 • Εκπόνηση μελετών υποσταθμών μετασχηματισμού (υποβίβασης ή ανύψωσης) τάσης με τις διατάξεις γείωσής τους και συναφή εξοπλισμό προστασίας τους.
 • Εκπόνηση μελετών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος (καλωδιώσεις, πίνακες, διατάξεις προστασίας και ζεύξης, υποσταθμοί ιδιωτών, διατάξεις γείωσης, διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας, συσκευές μετατροπής ισχύος, συσκευές κατανάλωσης κ.λπ.).
 • Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτοματισμών, μετατροπέων ισχύος.
 • Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων.
 • Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής και εξοικονόμησης ενέργειας (πλην ηλεκτρικής).
 • Eκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών και μηχανημάτων έργου.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αφαλάτωσης από ΑΠΕ.
 • Εκπόνηση μελετών ακουστικής, ηλεκτρακουστικής και ηχομόνωσης κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό και ηχομόνωσης.
 • Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου.
 • Συστήματα αυτομάτου έλεγχου και αισθητήρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδεσης συστημάτων υλικού/λογισμικού με μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης μηχανολογικών συστημάτων.
 • Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών/κτηριακών εγκαταστάσεων.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως αυτοκινούμενων Μεταφορικών Μέσων και Οχημάτων (χερσαίων,πλωτών, εναέριων).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων.
 • Εκπόνηση αεροδιαστημικών και αεροναυπηγικών μελετών.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
   • Μελέτες γενικής Αεροναυπηγικής,
   • Μελέτες Συστημάτων Αεροσκαφών και Αεροπορικού Υλικού,
   • Εφαρμογές Αερομεταφορών Εφαρμοσμένης Αεροναυπηγικής/Αεροπορικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης,
   • Μελέτες εγκαταστάσεων αεροπορικής βιομηχανίας,
   • Μελέτη δορυφορικών και διαστημικών συστημάτων και εγκαταστάσεων,
   • προωθητικά συστήματα και κινητήρες, συσκευές και εγκαταστάσεις διαγνωστικής στροβιλοκινητήρων, αυλωθητήρες και πυραυλοκινητήρες, για δραστηριότητες στον τομέα συμμόρφωσης,αξιοπιστίας και ελέγχου δημόσιων και ιδιωτικών αερομεταφορών και αεροπορικών δραστηριοτήτων και για πάσης φύσεως μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAV).
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.
 • Εκπόνηση μελετών αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων, τοξικών και εκρηκτικών.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανικών Μεταποιητικών και μη εγκαταστάσεων καύσης, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού, μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης ρευστών (αερίων - υγρών) και στερεών υλικών μετά των συνοδών τεχνικών εγκαταστάσεων.
 • Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών μηχανικών κινητήρων παντός τύπου μετά των ειδικών διασκευών τους.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται κινητήρες με ειδικό σκοπό την εξυπηρέτηση της Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Ναυτιλίας, μηχανές εσωτερικής καύσης, αεριοστρόβιλοι, ατμοστρόβιλοι καθώς και κάθε εγκατάστασης επί της ξηράς ή επί πλωτού ή ιπτάμενου μέσου.
 • Εκπόνηση μελετών για Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγη (Η/Ζ) εφεδρικά και μη.
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων προς υλοποίηση συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας (μηχανική, χημική, θερμική κ.λπ.) και τελικής διάθεσης υγρών, αερίων και στερεών αποβλήτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος (επικίνδυνων και μη).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης φυσικού αερίου για κάθε χρήση.
 • Εκπόνηση μελετών συσκευών και εγκαταστάσεων πολυφασικών ροών.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντλιών, καταθλιπτών και πάσης φύσεως σχετικών συγκροτημάτων για κάθε χρήση στη ροή ρευστών και εγκαταστάσεις νερού/ ατμού υπό πίεση.
 • Εκπόνηση μελετών για ύδρευση και αποχέτευση εντός Βιομηχανικών και μη εγκαταστάσεων, Κτηρίων, συγκοινωνιακών έργων ως προς τα Ηλεκτρολογικά και Μηχανολογικά και εργοταξίων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση.
 • Εκπόνηση μελετών Συστημάτων και εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης.
 • Εκπόνηση Μελετών Μηχανολογικών Κατασκευών.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτροσυγκόλλησης και ηλεκτροσυγκολλητών κατασκευών.
 • Μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων.
 • Εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών και προστασίας αυτών από τη διάβρωση για εργασίες συγκολλήσεων μετάλλων, καθώς και για τον έλεγχο ποιότητας αυτών σε βιομηχανίες, ναυπηγεία, μεταλλικές κατασκευές.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.
 • Εκπόνηση μελετών Αυτοματισμού και Ρομποτικής για Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εφαρμογές.
 • Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που αφορούν στην Πυρηνική Τεχνολογία.
 • Εκπόνηση μελετών εφαρμογών διαστημικής χρήσης όπως πυρηνικές στήλες, ιοντικοί κινητήρες, κινητήρες πλάσματος, κινητήρες σχάσης και σύντηξης.
 • Εκπόνηση μελετών βιοϊατρικών συσκευών και εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανικής εργονομίας, εφοδιαστικής, μεταφορών και διανομής.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

Ως Ελεύθεροι επαγγελματίες, ασχολούμενοι με: 

 • την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών, όπως, π.χ., Η/Μ μελέτες σε κτιριακές εγκαταστάσεις (οικοδομές, βιομηχανικά κτίρια, αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μελέτες – επιβλέψεις – υλοποίηση).

Ως Εργολήπτες/τριες τεχνικών έργων του δημοσίου και ιδιωτών.

 • σε Μελέτες μηχανολογικών κατασκευών (βιομηχανικές εφαρμογές, κλπ.)

Ως τεχνικοί σύμβουλοι

 • στη βιομηχανία, και συγκεκριμένα στη διαδικασία παραγωγής, την επίβλεψη της λειτουργίας των μηχανημάτων, τη συντήρηση του εξοπλισμού,
 • σε Τομείς Διοίκησης και Οργάνωσης, ασχολούμενοι με τον ποιοτικό έλεγχο, την προμήθεια υλικών και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων.

Ως Εμπορικοί αντιπρόσωποι  
 
Ως Ιδιωτικοί υπάλληλοι

 • σε τεχνικές, εργοληπτικές εταιρείες, κατασκευαστικές, μελετητικές και εμπορικές επιχειρήσεις: 

Ως Δημόσιοι υπάλληλοι

 • στις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, σε Νομαρχίες και Περιφέρειες, καθώς επίσης και σε Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στις ΔΕΚΟ, τη ΔΕΗ, κλπ.)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

Ως Eκπαιδευτικοί

 • στη Δευτεροβάθμια καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 82 Μηχανολόγων (απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η κατοχή παιδαγωγικής επάρκεια)
 • στη Τριτοβάθμια (εφόσον βέβαια διαθέτουν και τους αντίστοιχους μεταπτυχιακούς τίτλους, M.Sc. ή/και Ph.D.).

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Το πεδίο της Μηχανολογίας συνεχίζει να εξελίσσεται και να διευρύνει τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται κυρίως λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία αλλά και των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Έτσι, ένας/μία απόφοιτος/η μπορεί να εξειδικευτεί:

 στην Εμβιομηχανική, όπου εφαρμόζοντας τις αρχές της μηχανικής για να κατανοήσουν τη μηχανική των βιολογικών συστημάτων, όπως το ανθρώπινο σώμα, οι Μηχανικοί εργάζονται στην ανάπτυξη ιατρικών συσκευών, προσθετικών, ορθωτικών και εξοπλισμού αποκατάστασης.

 στην Αεροδιαστημική Μηχανική, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή αεροσκαφών, διαστημικών σκαφών, δορυφόρων και πυραύλων.  

 στα Cyber-Physical Systems (Κυβερνοσυστήματα), το οποία αποτελούν ένα συνδυασμό της μηχανολογίας με την επιστήμη των υπολογιστών και την ηλεκτρική μηχανική και αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο όπως εφαρμογές έξυπνης κατασκευής, αυτόνομα οχήματα και έξυπνες υποδομές.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Μηχανολογία στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο