Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 17.750

ΕΠΑΛ: 18.325

Βάση 2022
17.175
Εισακτέοι
107
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   25%

Φυσική   25%

Χημεία   25%

Μαθηματικά   25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

Νέα Ελληνικά 25%

Μάθημα Ειδικότητας  1  25%

Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

Νέα Ελληνικά  25%

Μάθημα Ειδικότητας  1  25%

Μάθημα Ειδικότητας 2  25%Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0211
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Μηχανολογίας
 • Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

1. Κατασκευαστική
2. Ενεργειακή
3. Βιομηχανικής Διοίκησης

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ θεραπεύει μια συναρπαστική και δυναμική ειδικότητα της Μηχανικής που κεντρίζει το ενδιαφέρον αυτών που τη μελετούν.

 • Ασχολείται κυρίως με τη ροή και την κίνηση της ύλης και της ενέργειας.
 • Διαχειρίζεται την ενέργεια για την παραγωγή ωφέλιμου έργου, σχεδιάζει και κατασκευάζει μηχανές και μηχανισμούς που εκτελούν με ακρίβεια λεπτούς χειρισμούς και διαδικασίες, οργανώνει πολύπλοκα συστήματα βιομηχανικής παραγωγής και κατασκευής για αποδοτική λειτουργία για κάθε επικρατούσα συνθήκη

 

 

1. Κατασκευαστικός Toμέας με εργαστήρια:

 • Δυναμικής Μηχανών 
 • Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας 
 • Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού 
 • Μεταλλογνωσίας 

2. Ενεργειακός Τομέας με εργαστήρια:

 • Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής 
 • Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών 
 • Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής 
 • Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών 
 • Ερευνητική Ομάδα Περιβαλλοντικής Πληροφορικής 

3.  Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης με εργαστήρια:

 •  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  
 •  Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης 

 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

 • είναι πενταετές, διαρθρώνεται σε δέκα (10) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 5ετούς εκπαίδευσης των φοιτητών το Τμήμα απονέμει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Στο πρώτο (1ο) έως και στο έκτο (6ο) εξάμηνο σπουδών (πρώτα 3 έτη) περιλαμβάνονται αποκλειστικά µαθήµατα Κορμού. Το έβδομο (7ο) και όγδοο (8ο) εξάμηνο σπουδών (4ο έτος) περιλαμβάνουν µαθήµατα Κατεύθυνσης, τα οποία είναι Υποχρεωτικά (Υ) και κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΕΥ).

 • Η επιλογή της Κατεύθυνσης Σπουδών πραγματοποιείται στην αρχή του 7ου εξαμήνου.

Οι φοιτητές / τριες παρακολουθούν συνολικά επτά (7) µαθήµατα Κατεύθυνσης εκ των οποίων µέχρι πέντε (5) µπορεί να είναι υποχρεωτικά (Υ). 

 • Το ένατο (9ο) και δέκατο (10ο) εξάμηνο σπουδών (5ο έτος) περιλαμβάνουν µαθήµατα Υποχρεωτικά (Υ) και κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΕΥ) ή Μαθήματα Επιλογής (Ε).  

Επιπλέον, οι φοιτητές / τριες παρακολουθούν συνολικά έξι (6) µαθήµατα Εξειδίκευσης ανάλογα µε την Κατεύθυνση Σπουδών που έχουν επιλέξει στο 4ο έτος σπουδών. Από τα µαθήµατα αυτά, µέχρι τέσσερα (4) µπορεί να είναι υποχρεωτικά (Υ) ενώ τα υπόλοιπα είναι κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΕΥ) ή Μαθήματα Επιλογής (Ε).

Σπουδαστική εργασία: Οι φοιτητές/ τριες του έβδομου (7ου) και όδγοου (8ου) εξαμήνου, έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν ένα θέμα σχεδιασµού ή ελέγχου κάποιας συσκευής, διεργασίας ή γραµµής παραγωγής που στηρίζεται σε γενικές αρχές και στοχεύει σε µια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του τρόπου προσέγγισης του µηχανικού στα προβλήματα που θα κληθεί να αντιµετωπίσει στην πράξη.

 

 

Η Διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική, αντιστοιχεί σε 30 ECTS και εκπονείται κατά τη διάρκεια του 9ου και 10ου εξαμήνου.

 

 

Στο πλαίσιο των σπουδών τους, δίνεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να πραγματοποιήσουν προαιρετική τρίμηνη Πρακτική Άσκηση σε εταιρείες και φορείς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, µε το πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ., ή µε προγράµµατα όπως Erasmus+, Placement ή µε άλλη δράση.  

 

1o Εξάμηνο

 • ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι
 • ΦΥΣΙΚΗ
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ι
 • ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
 • ΧΗΜΕΙΑ

 

2o Εξάμηνο

 • ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 • ΣΤΑΤΙΚΗ
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

 

3ο Εξάμηνο

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
 • ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 

4o Εξάμηνο

 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

 

5ο Εξάμηνο

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι
 • ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
 • ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
 • ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι

 

6ο Εξάμηνο

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7ο Εξάμηνο

Ενεργειακός Tομέας

 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ Η/Υ
 • ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κατασκευαστικός Τομέας

 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ Η/Υ
 • ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι
 • ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης

 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ Η/Υ
 • ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι
 • ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

8ο Εξάμηνο

Ενεργειακός Τομέας

 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 • ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ
 • ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
 • ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΟΠΩΣΗ

Κατασκευαστικός Τομέας

 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 • ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ
 • ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
 • ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΟΠΩΣΗ

 Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης

 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 • ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ
 • ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
 • ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΟΠΩΣΗ

 

9ο Εξάμηνο

Ενεργειακός Τομέας

 • ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ
 • ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΗΓΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Κατασκευαστικός Τομέας

 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ (ΧΥΤΕΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ)     
 • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
 • ΜΕΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ    
 • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘ
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ
 • ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ    
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ    
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ Η/Υ (CIM)    
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ    
 • ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ    
 • ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ    
 • ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ – ΧΥΤΕΥΣΗ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ    
 • CAE – ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ    
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης

 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ        
 • ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ    
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ        
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ    
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ    
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

10ο Εξάμηνο

Ενεργειακός Τομέας

 • ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ     
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ     
 • ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ     
 • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ     
 • ΚΑΥΣΗ     
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ)     
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     
 • ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ     
 • ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ     
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ     
 • ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ     
 • ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ     
 • ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ     
 • ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ     
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Κατασκευαστικός Τομέας

 • ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ
 • ΧΩΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ
 • ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΦΑΣΕΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CAD-CAE
 • ΕΛΑΦΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 • ΜΗΧ.ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΟΝΤΩΣΕΩΝ
 • ΚΑΥΣΗ
 • ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
 • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ
 • ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • ΕΞΥΠΝΑ ΥΛΙΚΑ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ  
 • ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ  
 • ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ  
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ     
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Ο/ η  Μηχανολόγος Μηχανικός ασχολείται με τεχνικά προβλήματα σχετικά

 με την παραγωγή, την μεταφορά, την διανομή και τη χρήση της ενέργειας σε θερμική, πυρηνική, ηλεκτρική ή μηχανική μορφή 

 με την παραγωγή εργαλείων, μηχανισμών, μηχανών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και των προϊόντων τους, με την θέρμανση, ψύξη, αερισμό, κλιματισμό και τα υδραυλικά

 με σχετικούς αυτοματισμούς και ρομποτική,

 με εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και τις ειδικές εφαρμογές της για διαστημική χρήση

 με την οργάνωση της παραγωγής και τη διοίκηση των επιχειρήσεων.

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Μηχανολόγων  Μηχανικών του ΑΠΘ έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ώστε να λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ορίζονται από τον Ν.6422/1934 καθώς και από το προεδρικό διάταγμα Υπ’ αριθμόν 99, ΦΕΚ 187/05.11.2018.

Ειδικότερα, 

 

 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
 • Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδειοδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μεμονωμένων κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων ή μνημείων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων, δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων ως προς τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων προς υλοποίηση διεργασιών σε μεταποιητικές και μη εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργαστήρια, βιοτεχνίες, εργαστήρια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες και εργοστάσια όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων, ήτοι:
  • (α) ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις,
  • (β) υδραυλικές,
  • (γ) ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλιματισμού,
  • (δ) εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων,
  • (ε) πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων, παθητικών συστημάτων θέρμανσης.
 • Εκπόνηση μελετών σε λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, παθητικών συστημάτων θέρμανσης, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης κτηριακών έργων.
 • Εκπόνηση μελετών ανυψωτικών και μεταφορικών εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de).
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, γραμμών μεταφοράς και διανομής χαμηλής μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης.
 • Εκπόνηση μελετών υποσταθμών μετασχηματισμού (υποβίβασης ή ανύψωσης) τάσης με τις διατάξεις γείωσής τους και συναφή εξοπλισμό προστασίας τους.
 • Εκπόνηση μελετών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος (καλωδιώσεις, πίνακες, διατάξεις προστασίας και ζεύξης, υποσταθμοί ιδιωτών, διατάξεις γείωσης, διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας, συσκευές μετατροπής ισχύος, συσκευές κατανάλωσης κ.λπ.).
 • Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτοματισμών, μετατροπέων ισχύος.
 • Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων.
 • Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής και εξοικονόμησης ενέργειας (πλην ηλεκτρικής).
 • Eκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών και μηχανημάτων έργου.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αφαλάτωσης από ΑΠΕ.
 • Εκπόνηση μελετών ακουστικής, ηλεκτρακουστικής και ηχομόνωσης κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό και ηχομόνωσης.
 • Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου.
 • Συστήματα αυτομάτου έλεγχου και αισθητήρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδεσης συστημάτων υλικού/λογισμικού με μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης μηχανολογικών συστημάτων.
 • Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών/κτηριακών εγκαταστάσεων.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως αυτοκινούμενων Μεταφορικών Μέσων και Οχημάτων (χερσαίων,πλωτών, εναέριων).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων.
 • Εκπόνηση αεροδιαστημικών και αεροναυπηγικών μελετών.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
   • Μελέτες γενικής Αεροναυπηγικής,
   • Μελέτες Συστημάτων Αεροσκαφών και Αεροπορικού Υλικού,
   • Εφαρμογές Αερομεταφορών Εφαρμοσμένης Αεροναυπηγικής/Αεροπορικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης,
   • Μελέτες εγκαταστάσεων αεροπορικής βιομηχανίας,
   • Μελέτη δορυφορικών και διαστημικών συστημάτων και εγκαταστάσεων,
   • προωθητικά συστήματα και κινητήρες, συσκευές και εγκαταστάσεις διαγνωστικής στροβιλοκινητήρων, αυλωθητήρες και πυραυλοκινητήρες, για δραστηριότητες στον τομέα συμμόρφωσης,αξιοπιστίας και ελέγχου δημόσιων και ιδιωτικών αερομεταφορών και αεροπορικών δραστηριοτήτων και για πάσης φύσεως μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAV).
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.
 • Εκπόνηση μελετών αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων, τοξικών και εκρηκτικών.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανικών Μεταποιητικών και μη εγκαταστάσεων καύσης, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού, μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης ρευστών (αερίων - υγρών) και στερεών υλικών μετά των συνοδών τεχνικών εγκαταστάσεων.
 • Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών μηχανικών κινητήρων παντός τύπου μετά των ειδικών διασκευών τους.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται κινητήρες με ειδικό σκοπό την εξυπηρέτηση της Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Ναυτιλίας, μηχανές εσωτερικής καύσης, αεριοστρόβιλοι, ατμοστρόβιλοι καθώς και κάθε εγκατάστασης επί της ξηράς ή επί πλωτού ή ιπτάμενου μέσου.
 • Εκπόνηση μελετών για Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγη (Η/Ζ) εφεδρικά και μη.
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων προς υλοποίηση συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας (μηχανική, χημική, θερμική κ.λπ.) και τελικής διάθεσης υγρών, αερίων και στερεών αποβλήτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος (επικίνδυνων και μη).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης φυσικού αερίου για κάθε χρήση.
 • Εκπόνηση μελετών συσκευών και εγκαταστάσεων πολυφασικών ροών.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντλιών, καταθλιπτών και πάσης φύσεως σχετικών συγκροτημάτων για κάθε χρήση στη ροή ρευστών και εγκαταστάσεις νερού/ ατμού υπό πίεση.
 • Εκπόνηση μελετών για ύδρευση και αποχέτευση εντός Βιομηχανικών και μη εγκαταστάσεων, Κτηρίων, συγκοινωνιακών έργων ως προς τα Ηλεκτρολογικά και Μηχανολογικά και εργοταξίων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση.
 • Εκπόνηση μελετών Συστημάτων και εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης.
 • Εκπόνηση Μελετών Μηχανολογικών Κατασκευών.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτροσυγκόλλησης και ηλεκτροσυγκολλητών κατασκευών.
 • Μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων.
 • Εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών και προστασίας αυτών από τη διάβρωση για εργασίες συγκολλήσεων μετάλλων, καθώς και για τον έλεγχο ποιότητας αυτών σε βιομηχανίες, ναυπηγεία, μεταλλικές κατασκευές.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.
 • Εκπόνηση μελετών Αυτοματισμού και Ρομποτικής για Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εφαρμογές.
 • Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που αφορούν στην Πυρηνική Τεχνολογία.
 • Εκπόνηση μελετών εφαρμογών διαστημικής χρήσης όπως πυρηνικές στήλες, ιοντικοί κινητήρες, κινητήρες πλάσματος, κινητήρες σχάσης και σύντηξης.
 • Εκπόνηση μελετών βιοϊατρικών συσκευών και εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανικής εργονομίας, εφοδιαστικής, μεταφορών και διανομής.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

Ως Ελεύθεροι επαγγελματίες, ασχολούμενοι με: 

 • την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών, όπως, π.χ., Η/Μ μελέτες σε κτιριακές εγκαταστάσεις (οικοδομές, βιομηχανικά κτίρια, αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μελέτες – επιβλέψεις – υλοποίηση).

Ως Εργολήπτες/τριες τεχνικών έργων του δημοσίου και ιδιωτών

 • σε μελέτες μηχανολογικών κατασκευών (βιομηχανικές εφαρμογές, κλπ.)

Ως τεχνικοί σύμβουλοι

 • στη βιομηχανία, και συγκεκριμένα στη διαδικασία παραγωγής, την επίβλεψη της λειτουργίας των μηχανημάτων, τη συντήρηση του εξοπλισμού,
 • σε Τομείς Διοίκησης και Οργάνωσης, ασχολούμενοι με τον ποιοτικό έλεγχο, την προμήθεια υλικών και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων.

Ως Εμπορικοί αντιπρόσωποι  
 
Ως Ιδιωτικοί υπάλληλοι

 • σε τεχνικές, εργοληπτικές εταιρείες, κατασκευαστικές, μελετητικές και εμπορικές επιχειρήσεις: 

Ως Δημόσιοι υπάλληλοι

 • στις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, σε Νομαρχίες και Περιφέρειες, καθώς επίσης και σε Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στις ΔΕΚΟ, τη ΔΕΗ, κλπ.).

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

Ως Eκπαιδευτικοί

 • στη Δευτεροβάθμια καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 82 Μηχανολόγων (απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η κατοχή παιδαγωγικής επάρκειας)
 • στη Τριτοβάθμια (εφόσον βέβαια διαθέτουν και τους αντίστοιχους μεταπτυχιακούς τίτλους, M.Sc. ή/και Ph.D.).

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Το πεδίο της Μηχανολογίας συνεχίζει να εξελίσσεται και να διευρύνει τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται κυρίως λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία αλλά και των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Έτσι, ένας/μία απόφοιτος/η μπορεί να εξειδικευτεί:

 στην Εμβιομηχανική, όπου εφαρμόζοντας τις αρχές της μηχανικής για να κατανοήσουν τη μηχανική των βιολογικών συστημάτων, όπως το ανθρώπινο σώμα, οι Μηχανικοί εργάζονται στην ανάπτυξη ιατρικών συσκευών, προσθετικών, ορθωτικών και εξοπλισμού αποκατάστασης.

 στην Αεροδιαστημική Μηχανική, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή αεροσκαφών, διαστημικών σκαφών, δορυφόρων και πυραύλων.  

 στα Cyber-Physical Systems (Κυβερνοσυστήματα), το οποία αποτελούν ένα συνδυασμό της μηχανολογίας με την επιστήμη των υπολογιστών και την ηλεκτρική μηχανική και αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο όπως εφαρμογές έξυπνης κατασκευής, αυτόνομα οχήματα και έξυπνες υποδομές.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Μηχανολογία στο άρθρο μας εδώ.

Δείτε την επαγγελματική μονογραφία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών από το ΑΠΘ εδώ.

 

 

  

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί;
Παρουσίαση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ (3:23:40)
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο