Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
Βάση 2023
12.925
Βάση 2022
12.325
Εισακτέοι
242
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 25%

 Λατινικά 25%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική 25%

 Χημεία 25%

 Μαθηματικά 25%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική 25%

 Χημεία 25%

 Βιολογία 25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Μαθηματικά 25%

 Πληροφορική 25%

Οικονομία 25%


Κωδικός Σχολής
0142
Πόλη
Αλεξανδρούπολη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ έχει ως κύρια αποστολή να προωθήσει την εκπαίδευ­ση για όλους, ιδιαίτερα στην πρώτη βαθμίδα, καθώς και την αριστεία στην εκπαίδευση και σε συναφείς τομείς της επαγγελματικής πρακτικής και της έρευνας.

 

 

1. Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με εργαστήρια:

 • Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικών Ασκήσεων 
 • Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
 • Κοινωνικών Ομάδων και Παιδαγωγικής του Θεάτρου
 • Ιστορίας της Παιδείας και της Εκπαίδευσης

2. Τομέας Θετικών Επιστημών με εργαστήρια:

 • Φυσικών Επιστημών
 • Μαθηματικών και Πληροφορικής 
 • Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης
 • Γεωλογίας-Γεωγραφίας

3. Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με εργαστήρια:

 • Έρευνας και Διδασκαλίας της Ιστορίας
 • Έρευνας και Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας

 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΠΘ

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

To πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (ΕΥ), ελεύθερης επιλογής μαθήματα (ΕΕ), ξένης γλώσσας (ΞΓ). 

 

 

Η εκπόνηση της προαιρετικής εργασίας είναι προαιρετική και ισοδυναμεί με δύο (2) μαθήματα από τα τέσσερα (4) που επιλέγει συνολικά ο/η φοιτητής/τρια στο Η΄ εξάμηνο.

 

 

 H πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στα τέσσερα (4) τελευταία εξάμηνα Σπουδών (Ε΄, Στ΄, Ζ΄ και Η΄) ενώ προϋπόθεση για την παρακολούθησή της είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων «Διδακτική Μεθοδολογία Ι – Μικροδιδασκαλίες», «Διδακτική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» και «Διδακτική των Μαθηματικών». 

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βασικές Έννοιες της Γλωσσικής Επιστήμης  
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία  
 • Έννοιες Φυσικής στην Εκπαίδευση  
 • Κοινωνιολογία

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας

 • Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς Ι  
 • Γαλλικά I

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Εικαστική Αγωγή Ι
 • Θεωρία, Ιστορία και Διδακτική της Μουσικής Ι 
 • Πρώτες Βοήθειες  
 • Φυσική Αγωγή

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Γραμματική Περιγραφή της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
 • Μαθηματικά 
 • Έννοιες Χημείας στην Εκπαίδευση

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας

 • Γαλλικά ΙΙ
 • Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς ΙΙ

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Φυσική Αγωγή
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Εικαστική Αγωγή ΙΙ
 • Θεωρία, Ιστορια και Διδακτική της Μουσικής ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γνωστική Ψυχολογία  
 • Διδασκαλία με Νέες Τεχνολογίες  
 • Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία  
 • Παιδαγωγική του Θεάτρου

Μαθήματα Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά

Τομέας Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

 • Ακαδημαϊκή Γλώσσα: Θεωρία & Ασκήσεις  
 • Ιστορία ΝΕ Λογοτεχνίας Δ 
 • Νεότερη & Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία  

Τομέας Θετικών Επιστημών

 • Διδακτική των Φυσικών Επιστημών  
 • Μάθηση και Διδασκαλία Γεωμετρικών Εννοιών με Νέες Τεχνολογίες
 • Χρήση Η/Υ και Εφαρμογές  

Τομέας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας

 • Ανάλυση Διδασκαλίας Α 
 • Έλληνες Παιδαγωγοί: η Ζωή και το Έργο τους
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Μ 
 • Μέσα Διδασκαλίας  

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία  
 • Εισαγωγή στην Βιολογία
 • Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • Διδακτική Μεθοδολογία Ι- Μικροδιδασκαλίες

Μαθήματα Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά

Τομέας Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

 • Εισαγωγή στη Μουσειοπαιδαγωγική
 • Λεξιλόγιο: Περιγραφή και Ανάλυση  
 • Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Παιδική Λογοτεχνία &
 • Εκπαιδευτική Πράξη

Τομέας Θετικών Επιστημών

 • Εισαγωγή στην Στατιστική  
 • Εκπαιδευτικό Λογισμικό  
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας  
 • Πειραματική Διδασκαλία Φυσικής  

Τομέας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας

 • Αναλυτικά Προγράμματα  
 • Ειδικά Θέματα Νεοελληνικής Εκπαίδευσης  
 • Ιστορία του Θεάτρου  
 • Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας
 • Διδακτική των Μαθηματικών
 • Πρακτική Άσκηση Ι: Παρατήρηση και ανάλυση διδασκαλίας 

Μαθήματα Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά


Τομέας Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

 • Εθνοπολιτισμικές Ομάδες, Διομαδικές Σχέσεις και Επικοινωνία
 • Διδακτική της Ιστορίας  
 • Λεξιλόγιο: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις  

Τομέας Θετικών Επιστημών

 • Διδακτική της Γεωγραφίας 
 • Ειδικά Θέματα Κοσμογραφίας και η Διδακτική τους  
 • Η Χημεία του Περιβάλλοντος στην Εκπαίδευση  
 • Θέματα Βιολογίας  

Τομέας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας

 • Διδακτική Μεθοδολογία ΙΙ – Εφαρμογή της Μεθόδου project
 • Εκπαιδευτικά Εργαλεία: Εικόνες, Σκίτσα, Χάρτες  
 • Ιστορία της Παιδαγωγικής  
 • Παιδαγωγική της Ένταξης

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή  
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών  
 • Στοιχεία Γεωγραφίας 
 • Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία και Μεθοδολογία της Ιστορίας

Μαθήματα Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά


Τομέας Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

 • Γλώσσα, Κοινωνία & Εκπαίδευση  
 • Δι-ομαδικές Σχέσεις στο Σχολείο: Κοινωνιολογικές και
 • Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις
 • Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας  
 • Πολυπολιτισμικότητα, Ταυτότητες & Εκπαίδευση Γ 

Τομέας Θετικών Επιστημών

 • Αριθμητικός & Γεωμετρικός Λογισμός στο Δημοτικό Σχολείο
 •  Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Προγραμματισμού και
 • Εφαρμογές  
 • Οικολογία Θ 
 • Πειράματα Φυσικής  
 • Στοιχεία Γεωλογίας και η Διδακτική τους 

Τομέας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας

 • Διδακτική Μεθοδολογία ΙΙ – Εφαρμογή της Μεθόδου Project
 • Η Επικοινωνία στην Εκπαιδευτική Διαδικασία   .
 • Θέατρο για Παιδιά και Νέους: Δραματικό Κείμενο και
 • Θεατρική Παράσταση
 • Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας  
 • Ψυχολογία Κινήτρων – Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Περιβαλλοντική Αγωγή  
 • Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Ερευνητικών Δεδομένων  
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ιστορίας

Μαθήματα Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά


Τομέας Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

 • Διαχείριση της Πολιτισμικής Ετερότητας στη Σχολική Τάξη  
 • Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης/Ξένης Ιωάννης  
 • Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία και Πολυγραμματισμοί στην
 • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Τομέας Θετικών Επιστημών

 • Έννοιες Βιολογίας στο Δημοτικό Σχολείο  
 • Επίλυση Προβλήματος στα Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου
 • Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) 
 • Κοινωνικές & Πολιτισμικές Διαστάσεις της Μαθηματικής Εκπαίδευσης
 • Θέματα Οικολογίας – Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
 • Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεομένων  

Τομέας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας

 • Αποτελεσματική Σχολική Μονάδα  
 • Εκπαίδευση, Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών
 • Εφαρμογές Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση 
 • Δυσκολίες Συμπεριφοράς στην Παιδική Ηλικία
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 
 • Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
 • Περιβαλλοντική Αγωγή
 • Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Ερευνητικών Δεδομένων
 • Πρακτική ´Ασκηση Ι

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 
 • Πρακτική άσκηση ΙV: Πολυήμερη αυτοδύναμη διδασκαλία ημερήσιου προγράμματος τάξης

Μαθήματα Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά


Τομέας Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

 • Γλωσσική Αξιολόγηση  
 • Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις σε Παιδικά Μουσεία & Μουσεία Επιστημών
 • Εφαρμογές στην Κοινωνική Ψυχολογία: Φύλο & Εκπαίδευση  
 • Θέματα Διγλωσσίας – Πολυγλωσσίας  

Τομέας Θετικών Επιστημών

 • Αξιολόγηση και Μαθηματική Εκπαίδευση: Σύγχρονες
 • Προσεγγίσεις και Αξιοποίηση στην Τάξη
 • Γεωγραφία στις Πρώτες Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Α 
 • Ειδικά Κεφάλαια Μάθησης & Διδασκαλίας με Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  
 • Μέτρηση στην Εκπαίδευση  

Τομέας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας

 • Διαχείριση δυσλειτουργικών μορφών συμπεριφοράς στο σχολείο
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Ενταξιακές Σχολικές Πρακτικές 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ


 

Οδηγός Σπουδών

Τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της κατεύθυνσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης κατοχυρώνονται με νομοθεσία [Ν. 1566/1985, άρθρα 13 και 15 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)].

 Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους/στις αποφοίτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

 Ως εκπαιδευτικοί 

 • στη δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ 70 Δασκάλων
 • στην ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος  με μεταπτυχιακή εξειδίκευση:


   στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 71 Δάσκαλοι ΕΑΕ, για τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: των ΣΜΕ.Α.Ε., των Τμημάτων ένταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.


  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική  εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.


  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν:

Ως παιδαγωγοί 

 • σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με συναφείς θεματικές, όπως τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τα Ιδρύματα Παιδικής Πρόνοιας, οι παιδικές κατασκηνώσεις, τα παιδικά μουσεία, οι ξενοδοχειακές μονάδες, κ.ά. 
 • στην εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ.
 • σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση
 • σε φορείς και οργανισμούς Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών

 

Ως ερευνητές/τριες 

 • σε εκπαιδευτικά κέντρα, οργανισμούς και φορείς παιδαγωγικής έρευνας . 

 

Ως συγγραφείς

 • εκπαιδευτικών βιβλίων και περιοδικών ή/και σχολικών βοηθημάτων.

 

Eπιπλέον, ένα μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική τεχνολογία

δίνει τη δυνατότητα στους/ στις αποφοίτους να απασχοληθούν σε θέσεις

 • εκπαιδευτικού συντονισμού,
 • προγραμματισμού και εφαρμογής περιβάλλοντος e- learning,
 • ανάπτυξης ψηφιακών προγραμμάτων σπουδών αλλά και
 • διαδικτυακής διδασκαλίας.

 

Τέλος, αν και ο κόσμος των επιχειρήσεων και της διδασκαλίας μπορεί να φαίνεται ότι κινούνται σε αντίθετη τροχιά, ωστόσο οι δεξιότητες επικοινωνίας και συγγραφής που έχει αποκτήσει ένας/μία απόφοιτος/η των Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να εφαρμοστούν και στον επιχειρηματικό τομέα. 

 Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι με τις κατάλληλες εξειδικεύσεις σε τομείς Marketing αλλά και Εκπαιδευτικής Διοίκησης μπορούν να απασχοληθούν στους τομείς 

 • της επικοινωνίας και του marketing  
 • της συγγραφής περιεχομένου για τα κοινωνικά δίκτυα
 • της οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του / της Δασκάλου/ Δασκάλας μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο