Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
Βάση 2023
11.925
Βάση 2022
11.125
Εισακτέοι
343
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Αρχαία Ελληνικά  25%

 Ιστορία  25%

 Λατινικά  25%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική 25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά  25%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  25%

 Χημεία  25%

 Βιολογία 25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Μαθηματικά 25%

 Πληροφορική 25%

Οικονομία  25%


Κωδικός Σχολής
0143
Πόλη
Ρόδος
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι:

 • Να προσφέρει σύγχρονες, καινοτόμες και ευέλικτες σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής, προσαρμοσμένες στις ευρύτερες επιστημονικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες.
 • Να καλλιεργήσει στους φοιτητές και μελλοντικούς δασκάλους πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς.
 • Να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της ανθρωπιστικής παιδείας, στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως επίσης στην κοινωνική και οικολογική ευαισθητοποίηση των αυριανών δασκάλων και πολιτών.
 • Να καταστήσει τους φοιτητές φορείς βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και της εξισορροπημένης ανάπτυξης του τόπου τους.
 • Να καλλιεργήσει στους φοιτητές του το αίσθημα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες.
 • Να συμβάλει στην καλλιέργεια πνεύματος φιλίας και συνεργασίας και στην προώθηση της αλληλοκατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των πολιτισμών.
 • Να τους παρέχει τα εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής ικανότητας των μαθητών τους.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Παιδαγωγικών Επιστημών και Ψυχολογίας
 2. Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Διδακτικής τους
 3. Θετικών Επιστημών – Νέων Τεχνολογιών και της Διδακτικής τους
 4. Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Λαογραφίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Γλωσσολογίας
 • Μαθηματικών, Διδακτικής τους & Πολυμέσα
 • Καλλιτεχνικής & Πολιτισμικής Παιδείας
 • Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών
 • Φυσικών Επιστημών
 • Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 242 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

 • είκοσι (20) υποχρεωτικά μαθήματα,
 • δέκα (10) μαθήματα Πρακτικών Ασκήσεων,
 • τέσσερα (4) Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά και
 • δώδεκα (12) Επιλεγόμενα μαθήματα. 

 

 

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι προαιρετική, αντιστοιχεί σε 16 ECTS. Οι φοιτητές/τριες που την επιλέγουν απαλλάσσονται από τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση οργανώνεται σε τρεις διαφορετικές διαδικασίες:

α) Η Γενική Φάση είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι φοιτητές/τριες από το πρώτο (1ο) έτος των σπουδών τους να αποκτούν πολύπλευρη παιδαγωγική εμπειρία.

β) Η Α, Β και Γ Φάση (6ο και 7ο εξάμηνο) περιλαμβάνει την παρακολούθηση διαλέξεων, τη συμμετοχή σε εργαστηριακά μαθήματα και άλλες δραστηριότητες, στο πλαίσιο των εξαμηνιαίων μαθημάτων, καθώς και την παρακολούθηση αντίστοιχων διδασκαλιών σε σχολικές μονάδες, με στόχο την εισαγωγή των φοιτητών στην ειδική διδακτική.

γ) Η Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ πραγματοποιείται κατά το εαρινό εξάμηνο, μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου και έχει διάρκεια δύο (2) μήνες. Περιλαμβάνει:

 • Εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικό έργο στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικό έργο σε εκπαιδευτικά κέντρα και Δημόσιες και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς, όπως σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, Ιδρύματα Παιδικής Μέριμνας, σε παιδικές κατασκηνώσεις, παιδικά μουσεία κλπ

 

1ο Εξάμηνο

 • Σχολική Παιδαγωγική
 • Η Ιστορία και η Διδακτικής της    
 • Εισαγωγή στις Βάσεις και τις Βασικές έννοιες των Μαθηματικών    
 • Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Γλωσσολογία και Ελληνική Γλώσσα

2ο Εξάμηνο

 • Αξιολόγηση μαθητή και εκπαιδευτικού έργου  
 • Μέθοδοι και τεχνικές εκπαιδευτικής έρευνας 
 • Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη 
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία- Νεοελληνική Λογοτεχνία της Κύπρου 19ος – 20ος αιώνας

3ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή
 • Κοινωνιολογία της Θρησκείας    
 • Εκπαιδευτική Πολιτική    
 • Το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία    
 • Διδασκαλία Γλώσσας και Νέες Τεχνολογίες

4ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία    
 • Τεχνολογικές και Διδακτικές Καινοτομίες με τη Χρήση της Πληροφορικής: Εικονική Πραγματικότητα    
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική του Θεάτρου
 • Εισαγωγή στο Γραμματισμό  
 • Λαογραφία – Εισαγωγή στην Επιστήμη του Λαϊκού Πολιτισμού

5ο Εξάμηνο

 • Γνωστική Ψυχολογία και Ανάπτυξη της Γλώσσας στα Παιδιά
 • Νεότερη Ελληνική Ιστορία 
 • Διδακτική των Μαθηματικών 
 • Διδακτική της Λογοτεχνίας 

+ 5 Επιλεγόμενα Μαθήματα

6ο Εξάμηνο

 • Ανάλυση Διδακτικού Πεδίου 
 • Εργαστήριο για τη δημιουργία ψηφιακών Σεναρίων και εκπαιδευτικού Υλικού για την Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
 • Διδακτική επεξεργασία των αντιλήψεων και εμποδίων των μαθητών/τριών για θέματα των φυσικών επιστημών: Σχέδια Έρευνας
 • Διγλωσσία 
  + 4 επιλεγόμενα

7ο Εξάμηνο

 • Εφαρμοσμένη Διδακτική της Γλώσσας 
 • Εφαρμοσμένη Διδακτική των Μαθηματικών 
 • Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών    
 • Εφαρμοσμένη Διδακτική της Ιστορίας 
 • Εφαρμοσμένη διδασκαλία στις ΤΠΕ και στην ψηφιακή μάθηση
  + 2 Επιλεγόμενα Μάθηματα

8ο Εξάμηνο

 • Εφαρμοσμένη Διδακτική της Γλώσσας
 • Εφαρμοσμένη Διδακτική των Μαθηματικών    
 • Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών    
 • Εφαρμοσμένη Διδακτική της Ιστορίας

          + 1 Επιλεγόμενο Μάθημα

Επιλεγόμενα Μαθήματα

ΤΟΜΕΑΣ Α

 • Εκπαίδευση μαθητών με ήπιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Ψυχολογία Κινήτρων 
 • Διοίκηση Σχολικών Μονάδων 
 • Θεατρική Παιδεία, Βιωματική Μάθηση και Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση
 • Θέατρο και Κοινωνικές Κατασκευές 
 • Ψηφιακός Γραμματισμός σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα: παιδαγωγικές, κοινωνιολογικές και νομικές διαστάσεις
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία 
 • Οικογένεια και «Ένα σχολείο για όλους» 
 • Εργαστήριο παραγωγής ταινίας, animation, ντοκιμαντέρ για την εκπαιδευτική διαδικασία για τον οπτικοακουστικό γραμματισμό
 • Εκπαίδευση μαθητών με σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες
 • Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και καινοτομία στην εκπαίδευση
 • Ποιότητα Εκπαίδευσης

ΤΟΜΕΑΣ Β

 • Εισαγωγή στην Αισθητική και εικαστικές εφαρμογές
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Τέχνης και της Κουλτούρας και εικαστικές εφαρμογές
 • Ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της θρησκείας
 • Ιστορική Σκέψη και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Μέθοδοι και ανάλυση δεδομένων ποιοτικής εκπαιδευτικής έρευνας
 • Πολιτική, Κράτος, Εκπαίδευση
 • Ιστορία της Εκπαίδευσης
 • Διδακτική των Θρησκειών 
 • Εκπαίδευση: Η δημόσια πρόσληψή της. Τύπος, Λογοτεχνία, Κινηματογράφος, Θέατρο, Τέχνη
 • Ιστορία της Τέχνης 
 • Ευρωπαϊκή Ιστορία 20ου Αιώνα 
 • Δημόσια ιστορία, τοπικό περιβάλλον και σχολείο 
 • Μέθοδοι και ανάλυση δεδομένων ποσοτικής εκπαιδευτικής έρευνας
 • Εισαγωγή στην Ιστορική Εκπαίδευση παιδιών μικρής ηλικίας (νηπιαγωγείου και πρώτων τέξεων δημοτικού σχολείου)
 • Εικαστική Αγωγή και Παιδεία 
 • Διεθνής και Ερωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική 

ΤΟΜΕΑΣ Γ

 • Πληροφορική και εφαρμογές στην Εκπαίδευση 
 • Γραμματισμός φυσικών επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Διαδίκτυο και Εκπαίδευση 
 • Τα βασικά μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
 • Εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μέθοδοι και Εφαρμογές
 • Μαθηματική Εκπαίδευση με χρήση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών σε εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
 • Αντιλήψεις εκπαιδευομένων για έννοιες Μαθηματικών και σχετικές διδακτικές παρεμβάσεις
 • Σύγχρονες Μέθοδοι διδασκαλίας των μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο
 • Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών και Μαθηματικών Εκπαιδευτικών Λογισμικών για τη διδασκαλία μαθηματικών θεμάτων στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
 • Οργάνωση διδσκαλίας και ανάπτυξης διδακτικού υλικού στις Φυσικές Επιστήμες

ΤΟΜΕΑΣ Δ

 • Γυναικεία διανόηση και γραφή στον Έξω Ελληνισμό
 • Ηλεκτρονικά μαθησιακά περιβάλλοντα και γλώσσα
 • Παιδικό βιβλίο: Θεωρία, Ιστορία και Διδακτικές προεκτάσεις
 • Ο Αίσωπος και οι μύθοι ζώων στη λαϊκή και λόγια παράδοση
 • Φύλο και Γλώσσα
 • Ο λαϊκός πολιτισμός στην ψηφιακή εποχή
 • Εργαστήριο Δημιουργικής Ανάγνωσης και Γραφής:Η Δύναμη του Αναγνώστη
 • Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας
 • Συγκέντρωση και Επεξεργασία Λαογραφικού Υλικού (Έρευνα)
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου -21ου αιώνα: Ποίηση και Πεζογραφία
 • Νεοελληνική γλώσσα: Περιγραφή, ανάλυση και διδασκαλία
 • Σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία της γλώσσας 
 • Παιδική Λογοτεχνία: Θεωρία και διδακτικές εφαρμογές

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Πρακτική Επαγγελματική Άσκηση Εμβάθυνσης σε Παιδαγωγικά Πεδία Εργασίας στο πλαίσιο της Μεντορείας

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της κατεύθυνσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης κατοχυρώνονται με νομοθεσία [Ν. 1566/1985, άρθρα 13 και 15 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)].

 Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους απόφοιτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Έτσι,

 

 Ως εκπαιδευτικοί 

 • στη δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ 70 Δασκάλων
 • στην ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος  με μεταπτυχιακή εξειδίκευση:


   στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 71 Δάσκαλοι ΕΑΕ, για τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: των ΣΜΕ.Α.Ε., των Τμημάτων ένταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.


  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.


  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν:

Ως παιδαγωγοί 

 • σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με συναφείς θεματικές, όπως τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τα Ιδρύματα Παιδικής Πρόνοιας, οι παιδικές κατασκηνώσεις, οι ξενοδοχειακές μονάδες, τα παιδικά μουσεία κ.ά. 
 • στην εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ.
 • σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση
 • σε φορείς και οργανισμούς Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών

 

Ως ερευνητές/τριες 

 • σε εκπαιδευτικά κέντρα, οργανισμούς και φορείς παιδαγωγικής έρευνας . 

 

Ως συγγραφείς

 • εκπαιδευτικών βιβλίων και περιοδικών ή/και σχολικών βοηθημάτων.

 

Eπιπλέον, ένα μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική τεχνολογία

δίνει τη δυνατότητα στους/ στις αποφοίτους να απασχοληθούν σε θέσεις

 • εκπαιδευτικού συντονισμού,
 • προγραμματισμού και εφαρμογής περιβάλλοντος e- learning,
 • ανάπτυξης ψηφιακών προγραμμάτων σπουδών αλλά και
 • διαδικτυακής διδασκαλίας.

 

Τέλος, αν και ο κόσμος των επιχειρήσεων και της διδασκαλίας μπορεί να φαίνεται ότι κινούνται σε αντίθετη τροχιά, ωστόσο οι δεξιότητες επικοινωνίας και συγγραφής που έχει αποκτήσει ένας/μία απόφοιτος/η των Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να εφαρμοστούν και στον επιχειρηματικό τομέα. 

 Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι με τις κατάλληλες εξειδικεύσεις σε τομείς Marketing αλλά και Εκπαιδευτικής Διοίκησης μπορούν να απασχοληθούν στους τομείς 

 • της επικοινωνίας και του marketing  
 • της συγγραφής περιεχομένου για τα κοινωνικά δίκτυα
 • της οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του / της Δασκάλου/ Δασκάλας μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο