Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
Βάση 2023
16.050
Βάση 2022
15.450
Εισακτέοι
180
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 25%

 Λατινικά 25%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική 25%

 Χημεία 25%

 Μαθηματικά 25%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική 25%

 Χημεία 25%

 Βιολογία 25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Μαθηματικά 25%

 Πληροφορική 25%

Οικονομία 25%


Κωδικός Σχολής
0140
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Παιδαγωγικό Τµήµα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. αποσκοπεί στη διαμόρφωση δασκάλων µε δημοκρατική συνείδηση, οι οποίοι/ες εναντιώνονται σε κάθε ρατσιστική και σεξιστική λογική, σε κάθε λογική κοινωνικών διακρίσεων, που αντιμετωπίζουν µε θετικό πνεύμα τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας κοινωνίας η οποία θα διέπεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ισότητας. Δασκάλων/σσών που σέβονται τον πλουραλισμό των διαφορετικών θεωρητικών απόψεων και πρακτικών στην εκπαίδευση.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
 2. Παιδαγωγικής & Κοινωνικού Αποκλεισμού
 3. Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών
 4. Μειονοτικής Εκπαίδευσης

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Μελέτης της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία
 • Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση
 • Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων Μάθησης

 

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα τα οποία
 • αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Tο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:  

 • είκοσι τρία (23) Υποχρεωτικά μαθήματα,
 • Επιλεγόμενα μαθήματα, και
 • Μαθήματα που συνδέονται με Επάρκεια στην Ξένη Γλώσσα, τον Πληροφοριακό Γραμματισμό, την Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών και την Ποιοτική – Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων,
 • πέντε (5) Υποχρεωτικά μαθήματα Πρακτικής Άσκησης και
 • δύο (2) Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα Πρακτικής Άσκησης.

 

 

Η εκπόνηση προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι προαιρετική και ισοδυναμεί με 12 πιστωτικές μονάδες (ECTS), που κατανέμονται στο 7ο και το 8ο εξάμηνο.

 H πτυχιακή εργασία επιλέγεται από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες που ολοκληρώνουν το 6ο εξάμηνο σπουδών και πραγματοποιείται στη διάρκεια του 7ου και του 8ου εξαμήνου σπουδών.  

 

 

Η πρακτική άσκηση του Τμήματος περιλαμβάνει κατά τα πρώτα τρία (3) έτη σπουδών Υποχρεωτικά μαθήματα Πρακτικών Ασκήσεων και Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα Πρακτικής Άσκησης.

 • Κατά το 4ο έτος σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) ημερών για δύο (2) εβδομάδες παρακολουθούν διδασκαλίες και ακολούθως, για άλλες έξι (6) εβδομάδες διδάσκουν σε σχολεία της Θεσσαλονίκης.

  

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 
 • Ψυχολογία και Σχολείο 
 • Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 
 • Θεμελίωση της Παιδείας στη Φιλοσοφική Σκέψη
 • Οργάνωση Διαδικασιών Μάθησης 
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
 • Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση στη Σύγχρονη Ελλάδα 
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση για την Αειφορία 
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • Τέχνη στην Εκπαίδευση 
 • Παιδαγωγική, ΤΠΕ και Διδακτικός Σχεδιασμός
 • Πληροφοριακός Γραμματισμός 

2ο Εξάμηνο

 • Ψυχολογία και Σχολείο 
 • Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 
 • Θεμελίωση της Παιδείας στη Φιλοσοφική Σκέψη
 • Οργάνωση Διαδικασιών Μάθησης 
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
 • Θεωρία της Λογοτεχνίας και Διδακτική Πράξη 
 • Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση
 • στη Σύγχρονη Ελλάδα 
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση για την Αειφορία 
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 
 • Παιδαγωγική της Ένταξης 
 • Αντιρατσιστική, Αντισεξιστική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Παιδαγωγική, ΤΠΕ και Διδακτικός Σχεδιασμός
 • Πληροφοριακός Γραμματισμός 

 3ο Εξάμηνο

 • Παιδαγωγικές Πρακτικές στο Σχολείο 
 • Γλώσσα και Νέοι Γραμματισμοί στο Σχολείο
 • Η Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα: Μάθηση και Διδασκαλία
 • Διδακτική της Λογοτεχνίας 
 • Διδακτική της Γεωγραφίας 
 • Διδακτική Μαθηματικών: Σύγχρονες Όψεις της και
 • Αξιοποίηση Διδακτικών Πόρων 
 • Διδακτική των Φυσικών Επιστημών για την Εκπαίδευση του Πολίτη 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Ξένη γλώσσα

Επιλεγόμενα Μαθήματα

 • Κοινωνική Ψυχολογία και Εκπαίδευση 
 • Γνωσιολογικά ζητήματα της Παιδείας 
 • Φιλοσοφία της Παιδείας 
 • Κοινωνική και Πολιτισμική Κατασκευή των Ταυτοτήτων φύλου
 • Το άτομο και η κοινωνία μέσα από την κοινωνιολογική οπτική
 • Φύλο και Παιχνίδι 
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 
 • Οι Πηγές στην Ιστορία της Εκπαίδευσης 
 • Θεατρική Αγωγή για Έκφραση και Επικοινωνία
 • Μουσική Παιδαγωγική Ι: Θεωρία της Μουσικής στην Πράξη

4ο Εξάμηνο

 • Παιδαγωγικές Πρακτικές στο Σχολείο 
 • Γλώσσα και Νέοι Γραμματισμοί στο Σχολείο
 • Η Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα: Μάθηση και Διδασκαλία 
 • Διδακτική της Λογοτεχνίας 
 • Διδακτική της Γεωγραφίας 
 • Διδακτική Μαθηματικών: Σύγχρονες Όψεις της και Αξιοποίηση Διδακτικών Πόρων
 • Διάλογοι για τη σχολική Ιστορία στη θέση της Διδακτικής της Ιστορίας
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα
 • Ξένη γλώσσα 

Επιλεγόμενα Μαθήματα

 • Ψυχική Υγεία και Σχολείο
 • Ελευθεριακή Μάθηση
 • Μορφές Οικογενειακής Οργάνωσης στη Σύγχρονη Κοινωνία
 • Παιδική και νεανική λογοτεχνία. Τα είδη, η θεωρία και η κριτική
 • Διγλωσσία και Εκπαίδευση 
 • Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας 
 • Διάλογοι για τη σχολική Ιστορία 
 • Νεότερα Παιδαγωγικά Κινήματα και Ιδέες
 • Ψηφιακός Γραμματισμός 
 • Μουσική Παιδαγωγική ΙΙ: Το Τραγούδι στο Δημοτικό Σχολείο
 • Ψυχολογικές & κοινωνικοπολιτισμικές πτυχές της ανάπτυξης στην ενήλικη ζωή 

5ο Εξάμηνο

 • Διδακτική Γλώσσας και Ψυχογλωσσολογία: Διδακτικές Πρακτικές 
 • Διδακτική Γλώσσας και Σπουδές Γραμματισμών: Διδακτικές Πρακτικές
 • Διδακτική Μαθηματικών: Βασικές Θεωρίες και Πρακτικές
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών 

Επιλεγόμενα Μαθήματα

 • Μαθηματικά και η Διδασκαλία τους 
 • Πειραματική Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 
 • Ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας 
 • Σχολική Αποτυχία 
 • Κοινωνικός Αποκλεισμός και Εκπαίδευση 
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στην παιδική λογοτεχνία
 • Απεικονίσεις της παιδικής ηλικίας στο βιβλίο και την οθόνη
 • Ειδικά Θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/πρόσθετης γλώσσας
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρία και πρακτική του σχεδιασμού και της Ανάπτυξης προγραμμάτων 
 • Συγκριτική Παιδαγωγική 

6ο Εξάμηνο

 • Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις και Σχολικές Πρακτικές
 • Διδακτική Γλώσσας και Ψυχογλωσσολογία: Διδακτικές Πρακτικές 
 • Διδακτική Γλώσσας και Σπουδές Γραμματισμών: Διδακτικές Πρακτικές 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών

Επιλεγόμενα Μαθήματα

 • Έρευνα Σχολικών Εγχειριδίων 
 • Σύνδεση Οικογένειας και Σχολείου 
 • Η Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Πολίτη στη Διαχρονία του Ελληνικού Σχολείου 
 • Φιλαναγνωσία, παιδική λογοτεχνία και δημιουργική γραφή
 • Τα κειμενικά είδη του σχολικού γραμματισμού 
 • Γενικές Αρχές Γεωγραφίας 
 • Αστρονομία στην Εκπαίδευση 
 • Ηθική της Επιστήμης και της Τεχνολογίας 
 • Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών: Επίλυση Προβλήματος
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη
 • Διεθνής Εκπαίδευση
 • Μουσική Παιδαγωγική ΙΙΙ: Εισαγωγή στις Μεθόδους Διδασκαλίας της Μουσικής 
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η διαμόρφωση του πεδίου στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνώς 

7ο Εξάμηνο

 • Προετοιμασία, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας: Αξιολόγηση του Μαθητή και Πρακτικές Ασκήσεις
 • Προετοιμασία, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας: Παιδαγωγικές Θεωρίες και Πρακτικές Ασκήσεις
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν Μάθημα Πρακτικής Άσκησης 
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν Μάθημα Πρακτικής Άσκησης 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Ποιοτική – Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν Μαθήματα Πρακτικής Άσκησης 

 • Γραμματισμός στην Πρώτη Σχολική Ηλικία: Εφαρμογές στην Τάξη
 • Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών: Εφαρμογές στην Τάξη
 • Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 
 • Εφαρμογές Προγραμμάτων Αειφορίας στο Δημοτικό Σχολείο
 • Θεατροπαιδαγωγικές Εφαρμογές στη Διδασκαλία των Μαθημάτων 
 • Διεπιστημονικές, Διαθεματικές και Διαπολιτισμικές Μουσικές Εφαρμογές στο Δημοτικό Σχολείο 
 • Η Φυσική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Διαθεματικές Προσεγγίσεις 

Επιλεγόμενα Μαθήματα  

 • Έννοιες των Φυσικών Επιστημών και η Διδασκαλία τους στο Σχολείο 
 • Πολιτισμικές και Κριτικές Σπουδές και Μάθηση Ενηλίκων

8ο Εξάμηνο

 • Προετοιμασία, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας: Αξιολόγηση του Μαθητή και Πρακτικές Ασκήσεις
 • Προετοιμασία, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας: Παιδαγωγικές Θεωρίες και Πρακτικές Ασκήσεις
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν Μάθημα Πρακτικής Άσκησης
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν Μάθημα Πρακτικής Άσκησης
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Επιλεγόμενο Μάθημα 
 • Ποιοτική – Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων

 Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν Μαθήματα Πρακτικής Άσκησης  

 • Γραμματισμός στην Πρώτη Σχολική Ηλικία: Εφαρμογές στην Τάξη 
 • Ψηφιακές Εφαρμογές στο Σχολείο 
 • Εφαρμογές Προγραμμάτων Αειφορίας στο Δημοτικό Σχολείο
 • Θεατροπαιδαγωγικές Εφαρμογές στη Διδασκαλία των Μαθημάτων 
 • Διεπιστημονικές, Διαθεματικές και Διαπολιτισμικές Μουσικές Εφαρμογές στο Δημοτικό Σχολείο 
 • Η Φυσική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Διαθεματικές Προσεγγίσεις 

Eπιλεγόμενα Μαθήματα  

 • Μάθηση και Διδασκαλία των Ενηλίκων
 • Κριτική Παιδαγωγική 

 Μαθήματα Τομέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης

 • Ιστορία της Μειονοτικής Εκπαίδευσης  
 • Τουρκική Γλώσσα 
 • Τουρκική Γλώσσα και Λογοτεχνία  
 • Μειονοτική Εκπαιδευτική Πολιτική και Διαχείριση της Πολυπολιτισμικότητας στη Θράκη 
 • Διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας  
 • Τουρκική Γλώσσα ΙΙ
 • Παιδαγωγικές και Εθνοπολιτισμικές Διαστάσεις της Μειονοτικής Εκπαίδευσης
 • Ισλάμ και Εκπαίδευση  

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της κατεύθυνσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης κατοχυρώνονται με νομοθεσία [Ν. 1566/1985, άρθρα 13 και 15 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)].

 Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους/στις αποφοίτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

Ως εκπαιδευτικοί 

 • στη δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ 70 Δασκάλων
 • στην ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος  με μεταπτυχιακή εξειδίκευση:


   στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 71 Δάσκαλοι ΕΑΕ, για τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: των ΣΜΕ.Α.Ε., των Τμημάτων ένταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.


  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.


  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν:

Ως παιδαγωγοί 

 • σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με συναφείς θεματικές, όπως τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τα Ιδρύματα Παιδικής Πρόνοιας, οι παιδικές κατασκηνώσεις, οι ξενοδοχειακές μονάδες, τα παιδικά μουσεία κ.ά. 
 • στην εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ.
 • σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση
 • σε φορείς και οργανισμούς Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών

 

Ως ερευνητές/τριες 

 • σε εκπαιδευτικά κέντρα, οργανισμούς και φορείς παιδαγωγικής έρευνας . 

 

Ως συγγραφείς

 • εκπαιδευτικών βιβλίων και περιοδικών ή/και σχολικών βοηθημάτων.

 

Eπιπλέον, ένα μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική τεχνολογία

δίνει τη δυνατότητα στους/ στις αποφοίτους να απασχοληθούν σε θέσεις

 • εκπαιδευτικού συντονισμού,
 • προγραμματισμού και εφαρμογής περιβάλλοντος e- learning,
 • ανάπτυξης ψηφιακών προγραμμάτων σπουδών αλλά και
 • διαδικτυακής διδασκαλίας.

 

Τέλος, αν και ο κόσμος των επιχειρήσεων και της διδασκαλίας μπορεί να φαίνεται ότι κινούνται σε αντίθετη τροχιά, ωστόσο οι δεξιότητες επικοινωνίας και συγγραφής που έχει αποκτήσει ένας/μία απόφοιτος/η των Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να εφαρμοστούν και στον επιχειρηματικό τομέα. 

 Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι με τις κατάλληλες εξειδικεύσεις σε τομείς Marketing αλλά και Εκπαιδευτικής Διοίκησης μπορούν να απασχοληθούν στους τομείς 

 • της επικοινωνίας και του marketing  
 • της συγγραφής περιεχομένου για τα κοινωνικά δίκτυα
 • της οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του / της Δασκάλου/ Δασκάλας μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ (2:52:60)

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο