Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
Βάση 2023
13.350
Βάση 2022
12.675
Εισακτέοι
185
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 25%

 Λατινικά 25%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική 25%

 Χημεία 25%

 Μαθηματικά 25%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική 25%

 Χημεία 25%

 Βιολογία 25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Μαθηματικά 25%

 Πληροφορική 25%

Οικονομία 25%


Κωδικός Σχολής
0132
Πόλη
Ρέθυμνο
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Πρωταρχικός σκοπός του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι η εκπαίδευση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, θεωρητικά εφοδιασμένων και πρακτικά καταρτισμένων, ικανών να ανταποκρίνονται  στις εκπαιδευτικές προκλήσεις, να συμμετέχουν και να ανταποκρίνονται στο κοινωνικό γίγνεσθαι μέσα από τα επιστημονικά τους εφόδια.      

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Θεωρίας και Κοινωνιολογίας της Παιδείας
 2. Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας
 3. Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Διδακτικής Μεθοδολογίας και ΕκπαιδευτικήςΤεχνολογίας
 4. Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 5. Θετικών Επιστημών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Διδακτικής Θετικών Επιστημών 
 • Έρευνας των Επιστημών της Αγωγής και Οπτικοακουστικών Μέσων
 • Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών 
 • Μελέτης και Έρευνας της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση           
 • Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
 • Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής     
 • Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

 • έχει διάρκεια οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ), Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενα (ΥΕ) και Ελεύθερα Επιλεγόμενα (ΕΕ).

 

 

Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του εβδόμου (Ζ') και ογδόου (Η') εξαμήνου. Όσοι φοιτητές/όσες φοιτήτριες δεν επιλέξουν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, θα πρέπει να δηλώσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τρία (3) επιπλέον μαθήματα. 

 

 

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές/όλες τις φοιτήτριες και οργανώνεται σε δύο διαδοχικά επίπεδα που αντιστοιχούν στο 7ο και 8ο εξάμηνο φοίτησης. 

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική επιστήμη
 • Εισαγωγή στη Ψυχολογία
 • Νεοελληνική Γραμματική 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Βρεφική και παιδική ηλικία
 • Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας
 • Ενότητες από το πρόγραμμα των Μαθηματικών του Δ.Σ
 • Βασικές έννοιες Φυσικής

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και πράξη
 • Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος
 • Μεθοδολογία της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο
 • Μεθοδολογία της διδασκαλίας των Φυσικών Σπουδών στο Δημοτικό Σχολείο

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής και Ιστορική Παιδεία 
 • Διγλωσσία και διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • Μάθηση και διδασκαλία του γραπτού λόγου
 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής
 • Παιδική Λογοτεχνία

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
 • ΤΠΕ και εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη
 • Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • Κοινωνιολογία της εκπ/σης και η διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη
 • Έναρξη & ενσωμάτωση παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες / διαταραχές

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Α΄ Τομέας: ΘΕΩΡΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 • Παιδαγωγική, διδακτική και επιστημολογική θεώρηση της Ιστορίας
 • Μουσειακή εκπαίδευση, μάθηση και εμπειρία
 • Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης: Κατοχή –Αντίσταση –Εμφύλιος
 • Η διδασκαλία σε πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές τάξεις
 • Η Συνοριακή Παιδαγωγική σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης
 • Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη
 • Ζητήματα διδακτικής της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
 • Γλώσσες και γραμματισμοί σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα
 • Δια Βίου Μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης
 • Εισαγωγή στην Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση από Απόσταση: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού με τη χρήση των ΤΠΕ
 • Σχολική Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ: θεωρία και πράξη
 • Ψηφιακά Παιγνίδια και Δημιουργικότητα στην εκπαίδευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη και Δημιουργικότητα στην εκπαίδευση
 • Δημιουργικότητα: Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση
 • Δημιουργικότητα: Σύγχρονα Περιβάλλοντα Ψηφιακής Αφήγησης
 • με τη χρήση των ΤΠΕ (Digital Storytelling)
 • Δημιουργικότητα και ζητήματα ασφάλειας και εθισμού στο διαδίκτυο
 • ΤΠΕ, Δημιουργικότητα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

Β΄ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Θέματα αναπτυξιακής Ψυχολογίας
 • Ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού
 • Θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 
 • Σεμινάριο εκπόνησης & συγγραφής επιστημονικών εργασιών

Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΚΠ/ΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • Αναλυτικό πρόγραμμα. Θεωρία και Πράξη: Αναλυτικό Πρόγραμμα και κινηματογράφος 
 • Σχολικά εγχειρίδια: Τεχνογνωσία σχεδιασμού διδακτικών ενοτήτων
 • Εναλλακτικά παραδείγματα διδασκαλίας/μάθησης και η θεωρητικής τους θεμελίωση
 • Διδακτική και Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό 
 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού 
 • Ψηφιακά Μέσα, συμμετοχικό Βίντεο και Μετασχηματιστική Μάθηση

Δ΄ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • Αφηγήσεις πρόωρης ενηλικίωσης: Παιδικά βιβλία για δύσκολα θέματα
 • Δομή της νέας ελληνικής γλώσσας
 • Γλωσσική έρευνα (σε ηλεκτρονικά σώματα κειμένων) και διδακτικές εφαρμογές
 • Αφηγήσεις και εικόνες
 • Νεότερη Ιστορία: Ελληνική και Ευρωπαϊκή

Ε΄ ΤΟΜΕΑΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και τη Στατιστική 
 • Πειραµατική Φυσική και Χηµεία
 • Άτυπες µορφές µάθησης στις Φυσικές Επιστήµες
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
 • Θεωρία και Πράξη στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
 • Κοινωνικοεπιστημονικά Ζητήματα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
 • Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά (STEM) στην Εκπαίδευση
 • Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό γραφείο
 • Σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Διδακτική του προγραμματισμού - η γλώσσα Scratch στο Δημοτικό Σχολείο
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διεπιστημονική STEM Εκπαίδευση

Ξένες Γλώσσες

 • Ξένη Γλώσσα Ι
 • Ξένη Γλώσσα ΙΙ
 • Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ
 • Ξένη Γλώσσα ΙV

Σχολική Πρακτική

 • Σχολική Πρακτική 1
 • Σχολική Πρακτική 2

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της κατεύθυνσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης κατοχυρώνονται με νομοθεσία [Ν. 1566/1985, άρθρα 13 και 15 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)].

 Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους απόφοιτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Έτσι,

 

 Ως εκπαιδευτικοί 

 • στη δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ 70 Δασκάλων
 • στην ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος  με μεταπτυχιακή εξειδίκευση:


   στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 71 Δάσκαλοι ΕΑΕ, για τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: των ΣΜΕ.Α.Ε., των Τμημάτων ένταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.


  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.


  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν:

Ως παιδαγωγοί 

 • σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με συναφείς θεματικές, όπως τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τα Ιδρύματα Παιδικής Πρόνοιας, οι παιδικές κατασκηνώσεις, οι ξενοδοχειακές μονάδες, τα παιδικά μουσεία κ.ά. 
 • στην εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ.
 • σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση
 • σε φορείς και οργανισμούς Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών

 

Ως ερευνητές/τριες 

 • σε εκπαιδευτικά κέντρα, οργανισμούς και φορείς παιδαγωγικής έρευνας . 

 

Ως συγγραφείς

 • εκπαιδευτικών βιβλίων και περιοδικών ή/και σχολικών βοηθημάτων.

 

Eπιπλέον, ένα μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική τεχνολογία

δίνει τη δυνατότητα στους/ στις αποφοίτους να απασχοληθούν σε θέσεις

 • εκπαιδευτικού συντονισμού,
 • προγραμματισμού και εφαρμογής περιβάλλοντος e- learning,
 • ανάπτυξης ψηφιακών προγραμμάτων σπουδών αλλά και
 • διαδικτυακής διδασκαλίας.

 

Τέλος, αν και ο κόσμος των επιχειρήσεων και της διδασκαλίας μπορεί να φαίνεται ότι κινούνται σε αντίθετη τροχιά, ωστόσο οι δεξιότητες επικοινωνίας και συγγραφής που έχει αποκτήσει ένας/μία απόφοιτος/η των Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να εφαρμοστούν και στον επιχειρηματικό τομέα. 

 Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι με τις κατάλληλες εξειδικεύσεις σε τομείς Marketing αλλά και Εκπαιδευτικής Διοίκησης μπορούν να απασχοληθούν στους τομείς 

 • της επικοινωνίας και του marketing  
 • της συγγραφής περιεχομένου για τα κοινωνικά δίκτυα
 • της οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του / της Δασκάλου/ Δασκάλας μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.


 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο