Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
Βάση 2023
16.225
Βάση 2022
15.750
Εισακτέοι
180
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 25%

 Λατινικά 25%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική 25%

 Χημεία 25%

 Μαθηματικά 25%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική 25%

 Χημεία 25%

 Βιολογία 25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Μαθηματικά 25%

 Πληροφορική 25%

Οικονομία 25%


Κωδικός Σχολής
0128
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης EKΠΑ έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση και ανάπτυξη ενός δυναμικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών το οποίο, αφενός προετοιμάζει τον επιστήμονα ερευνητή στις Επιστήμες της Αγωγής και στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και, αφετέρου, προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στοχεύοντας στην επαγγελματική κατάρτιση των μελλοντικών λειτουργών της Ελληνικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 

 1.  Επιστημών της Αγωγής
 2.  Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
 3.  Ανθρωπιστικών Σπουδών
 4.  Μαθηματικών και Πληροφορικής
 5.  Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος

 

 

 

Μεταπτυχιακά Τμήματος

H φοίτηση στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ

 • διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών περιλαμβάνει σαράντα (49) μαθήματα, εκ των οποίων

 • τα τριάντα (30) είναι υποχρεωτικά,
 • τα επτά (7) είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και
 • τα δώδεκα (12) είναι ελεύθερης επιλογής.

Τα μαθήματα αυτά μαζί με την πρακτική άσκηση την οποία υποχρεούνται να κάνουν οι φοιτητές/τριες προκειμένου να λάβουν το πτυχίο τους, αντιστοιχούν συνολικά σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα υποχρεωτικά μαθήματα κατανέμονται ως εξής:

Α. Τομέας Επιστημών Αγωγής: 9 μαθήματα (7 υποχρεωτικά και 2 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά).

Β. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: 7 μαθήματα (5 υποχρεωτικά και 2 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά). 

Γ. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών: 10 μαθήματα (9 υποχρεωτικά και 1 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό).

Δ. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής: 6 μαθήματα (5 υποχρεωτικά και 1 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό).

Ε. Τομέας Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος: 5 μαθήματα (4 υποχρεωτικά και 1 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό)

 • Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται από τους τομείς είναι συνολικά είκοσι δύο (22) από τα οποία επιλέγονται τα επτά (7) και τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής είναι συνολικά σαράντα εννιά (49) από τα οποία επιλέγονται τα δώδεκα (12).

 

 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών χωρίζεται σε τρεις φάσεις.

 • Η πρώτη φάση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Μικροδιδασκαλίες - Πρακτική Άσκηση» στο 2ο έτος, στη συνέχεια στο πλαίσιο του μαθήματος «Γενικές Αρχές και Στρατηγικές Διδασκαλίας & Πρακτική Άσκηση Ι» στο Ε’ Εξάμηνο φοίτησης, και ολοκληρώνεται στο πλαίσιο του μαθήματος «Διαχείριση της Σχολικής Τάξης & Πρακτική Άσκηση ΙΙ» στο Στ’ Εξάμηνο φοίτησης και επισκέπτονται Δημοτικά Σχολεία.
 • Η δεύτερη φάση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των μαθημάτων των ειδικών γνωστικών αντικειμένων («Διδακτική της Γλώσσας», «Διδακτική Μαθηματικών Ι & ΙΙ» και «Διδακτική Φυσικών Επιστημών») στα Ζ΄ και Η΄ εξάμηνα φοίτησης και υποστηρίζεται από τα υποχρεωτικά εργαστήρια που πραγματοποιούνται σε σχολεία ή σε ελεγχόμενο περιβάλλον.
 •  Η τρίτη φάση της Πρακτικής Άσκησης, η οποία συνίσταται σε αυτοδύναμη Δι-Εβδομαδιαία διδασκαλία των φοιτητών στα Δημοτικά Σχολεία, διεξάγεται στο τέλος του Η΄ εξαμήνου

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Υποχρεωτικά:

 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • Κοινωνική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη
 • Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Καινοτομία: Αλληλεπίδραση Α.Π.Σ. & Διδακτικής Πράξης
 • Γενικές Αρχές και Στρατηγικές Διδασκαλίας & Πρακτική Άσκηση Ι
 • Διαχείριση της Σχολικής Τάξης & Πρακτική Άσκηση ΙΙ
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Μικροδιδασκαλίες – Πρακτική Άσκηση

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (επιλέγονται 2):

 • Ιστορία της Νεοελληνικής Παιδείας και Εκπαίδευσης
 • Σχεδιασμός, Αειφορία και Δεξιότητες Ζωής: παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις
 • Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης
 • Θεωρίες Αγωγής
 • Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Σχολική Παιδαγωγική και Πρακτική Άσκηση
 • Το παραμύθι και ο μύθος στην εκπαίδευση
 • Ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης
 • Το παιδικό σχέδιο και η παιδαγωγική του αξιοποίηση
 • Επικοινωνία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας
 • Φιλοσοφία της Παιδείας
 • Η δημιουργικότητα στην εκπαίδευση και την κοινωνία
 • Ιδεολογικές αναπαραστάσεις και θεσμοποιημένες μορφές της αγωγής στην Ευρώπη
 • Σχεδιασμός, Αειφορία και Επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση
 • Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Λειτουργία Σχολικών Μονάδων
 • Μουσειοπαιδαγωγική
 • Παιδαγωγικός – Αξιακός λόγος και εκπαίδευση
 • Σχολική Κοινωνικοποίηση, διαφοροποίηση και κοινωνική ένταξη

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Υποχρεωτικά:

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία
 • Ειδική Αγωγή
 • Εκπαιδευτική Νευροεπιστήμη
 • Κοινωνική Ψυχολογία: Πεδία Επιστημονικής Έρευνας και Εφαρμογές

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (επιλέγονται 2):

 • Προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης
 • Ψυχικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες παιδιών και εφήβων:Ψυχολογία ΑμΕΑ
 • Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική
 • Μαθησιακές δυσκολίες-Δυσλεξία: Αξιολόγηση και παιδαγωγική αντιμετώπιση
 • Βασικές αρχές της Ψυχολογίας – Θεωρίες προσωπικότητας & αποκλίσεων

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά στην εκπαίδευση
 • Γνωστική Ψυχολογία στην εκπαίδευση
 • Αγωγή του Λόγου και της Ομιλίας
 • Εφαρμογές Στατιστικής με τη χρήση λογισμικών SPSS

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υποχρεωτικά:

 • Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία: Ποίηση και Πεζογραφία (19ος -20ός αι.)
 • Λογοτεχνία για παιδιά και νέους
 • Νεότερη Ελληνική Ιστορία (10ος αι. – 1830)
 • Θεατρική Παιδεία
 • Διδακτική της Λογοτεχνίας: Θεωρία και Πράξη
 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
 • Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
 • Διδακτική της γλώσσας

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (επιλέγεται 1):

 • Λαϊκός πολιτισμός και εκπαίδευση
 • Σύγχρονες γλωσσολογικές έννοιες και διδακτικές εφαρμογές
 • Θέατρο για παιδιά και νέους. Από το κείμενο στην παράσταση
 • Νεότερη Ελληνική Ιστορία (19ος – 20ός αι.)
 • Νεοελληνική Γλώσσα. Γραμματική και Σύνταξη 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
 • Λογοτεχνία και Εκπαίδευση
 • Ρεαλισμός και Μυθοπλασία
 • Το βιβλίο στην Εκπαίδευση
 • Φωνητική και φωνολογία της ελληνικής. Εφαρμογές στην Εκπαίδευση
 • Αφηγήσεις ζωής, Λαογραφία και Εκπαίδευση
 • Ιστορία και η διδακτική της
 • Ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης στο ελληνικό κράτος
 • Γενική-τοπική ιστορία, οι πηγές και η μελέτη τους
 • Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας με την αξιοποίηση του δράματος και του θεάτρου
 • Διδακτική και Παιδαγωγική του Θεάτρου
 • Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία
 • Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας
 • Τα Δικαιώματα του Παιδιού
 • Νέα Τεχνολογία, Εργασία και Εκπαίδευση
 • Πολιτισμός, Θρησκεία και Εκπαίδευση στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης
 • Μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα
 • Η Νεοελληνική πεζογραφία στον 20ο αιώνα. Η νοσταλγία της εφηβείας
 • Σύγχρονη πεζογραφία: Τάσεις και προσανατολισμοί
 • Παιδαγωγική Λαογραφία 
 • Συγκριτική Θεατρολογία. Νεοελληνική και παγκόσμια δραματουργία
 • Σχολική Θρησκευτική Αγωγή
 • Θέατρο, Πολιτισμός και Εκπαίδευση
 • Εργασιακές σχέσεις 
 • Εισαγωγή στους Κώδικες του Θεάτρου
 • Ειδικά θέματα θεωρίας και διδακτικής του λογοτεχνικού βιβλίου για παιδιά
 • Ζητήματα μελέτης του Θρησκευτικού φαινομένου και των Θρησκειών στην εκπαίδευση
 • Θεσμοί κοινωνικής προστασίας για την παιδική ηλικία 
 • Η Γλώσσα Στα Κείμενα (Κειμενογλωσσολογία-Υφολογία-Ρητορική) 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Υποχρεωτικά:

 • Μαθηματικά Ι 
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Διδακτική Μαθηματικών Ι Πρακτικές Ασκήσεις & Σεμινάρια
 • Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Πρακτικές Ασκήσεις & Σεμινάρια
 • Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (επιλέγεται 1):

 • Εξέλιξη της Μαθηματικής Επιστήμης (Ιστορικές ρίζες των στοιχειωδών Μαθηματικών)
 • Θεωρία Αριθμών

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Περιγραφική Στατιστική Ι
 • Διοίκηση κινδύνου στην εκπαίδευση Ι
 • Διοίκηση κινδύνου στην εκπαίδευση II
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Ι
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού ΙΙ
 • Θεωρία Πιθανοτήτων
 • Ειδικά θέματα Διδακτικής Μαθηματικών Ι
 • Ειδικά θέματα Διδακτικής Μαθηματικών ΙΙ και Σεμινάρια Διδασκαλίας των
 • Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο ΙΙ
 • Βασικά ζητήματα διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο Ι 
 • Βασικά ζητήματα διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο ΙΙ –Πρακτική Άσκηση

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υποχρεωτικά:

 • Φυσικές Επιστήμες Ι: Φυσική
 • Φυσικές Επιστήμες ΙΙ: Βιολογία
 • Φυσικές Επιστήμες ΙΙΙ: Γεωγραφία
 • Διδακτική Φυσικών Επιστημών

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (επιλέγεται 1):

 • Ο Κόσµος µας: Η Διδασκαλία βασικών εννοιών Αστρονοµίας και Επιστηµών της Γης
 • Βιολογία ανθρώπου
 • Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Αγωγή Υγείας
 • Ιστορία και Επιστημολογία Φυσικών Επιστημών
 • Διδασκαλία της Γεωγραφίας με Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Στοιχεία Γεωγραφίας
 • Το πείραμα στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
 • Άτυπες και μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες
 • Διδασκαλία Φ.Ε. με ψηφιακές τεχνολογίες και εκπαιδευτική ρομποτική

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.
 

 

Τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της κατεύθυνσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης κατοχυρώνονται με νομοθεσία [Ν. 1566/1985, άρθρα 13 και 15 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)].

 Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους απόφοιτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

 Ως εκπαιδευτικοί 

 • στη δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ 70 Δασκάλων
 • στην ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος  με μεταπτυχιακή εξειδίκευση:


   στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 71 Δάσκαλοι ΕΑΕ, για τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: των ΣΜΕ.Α.Ε., των Τμημάτων ένταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.


  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.


  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν:

Ως παιδαγωγοί 

 • σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με συναφείς θεματικές, όπως τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τα Ιδρύματα Παιδικής Πρόνοιας, οι παιδικές κατασκηνώσεις, τα παιδικά μουσεία, οι ξενοδοχειακές μονάδες, κ.ά. 
 • στην εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ.
 • σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση
 • σε φορείς και οργανισμούς Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών

 

Ως ερευνητές/τριες 

 • σε εκπαιδευτικά κέντρα, οργανισμούς και φορείς παιδαγωγικής έρευνας . 

 

Ως συγγραφείς

 • εκπαιδευτικών βιβλίων και περιοδικών ή/και σχολικών βοηθημάτων.

 

Eπιπλέον, ένα μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική τεχνολογία

δίνει τη δυνατότητα στους/ στις αποφοίτους να απασχοληθούν σε θέσεις

 • εκπαιδευτικού συντονισμού,
 • προγραμματισμού και εφαρμογής περιβάλλοντος e- learning,
 • ανάπτυξης ψηφιακών προγραμμάτων σπουδών αλλά και
 • διαδικτυακής διδασκαλίας.

 

Τέλος, αν και ο κόσμος των επιχειρήσεων και της διδασκαλίας μπορεί να φαίνεται ότι κινούνται σε αντίθετη τροχιά, ωστόσο οι δεξιότητες επικοινωνίας και συγγραφής που έχει αποκτήσει ένας/μία απόφοιτος/η των Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να εφαρμοστούν και στον επιχειρηματικό τομέα. 

 Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι με τις κατάλληλες εξειδικεύσεις σε τομείς Marketing αλλά και Εκπαιδευτικής Διοίκησης μπορούν να απασχοληθούν στους τομείς 

 • της επικοινωνίας και του marketing  
 • της συγγραφής περιεχομένου για τα κοινωνικά δίκτυα
 • της οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του / της Δασκάλου/ Δασκάλας μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ (3:22:56)

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο