Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
Βάση 2023
15.125
Βάση 2022
14.325
Εισακτέοι
154
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 25%

 Λατινικά 25%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική 25%

 Χημεία 25%

 Μαθηματικά 25%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική 25%

 Χημεία 25%

 Βιολογία 25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Μαθηματικά 25%

 Πληροφορική 25%

Οικονομία 25%


Κωδικός Σχολής
0164
Πόλη
Βόλος
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επιδιώκει:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει τις παιδαγωγικές επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία
 • Να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά παιδαγωγικά ζητήματα
 • Να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων γενικότερα

 

 

 • Εκπαιδευτικής και Τοπικής Ιστορίας
 • Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας και της Πολυγλωσσίας
 • Μαθηματικής Εκπαίδευσης
 • Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών
 • Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού
 • Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα
 • Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

To πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει

 • είκοσι οκτώ (28) Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), 
 • δεκαεπτά (17) Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΕ),
 • μαθήματα Ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) και
 • τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική). 

 

 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του 4ου έτους μπορούν να επιλέξουν την εκπόνηση Πτυχιακής εργασίας αντί των δύο (2) μαθημάτων YE από τον κύκλο Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ).

 

 

 Η πρακτική άσκηση έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, εκτείνεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνει:

α) την άσκηση των φοιτητών και των φοιτητριών σε δημοτικά σχολεία και

β) την εργαστηριακή άσκηση στο Πανεπιστήμιο («Φροντιστήριο»).

 

1o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ελληνικά για ακαδημαϊκές δεξιότητες
 • Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής 
 • Μαθηματικά Ι 
 • Βασικές Έννοιες Φυσικών Επιστημών
 • Εισαγωγή στη Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες 
 • Ξένη Γλώσσα ειδικών/ακαδ. σκοπών
 • Σεμινάριο Η/Υ: Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης λογισμικών γενικών εφαρμογών 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας 
 • Γλωσσολογία και Ελληνική Γλώσσα
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Μαθηματικά ΙΙ 
 • Ξένη Γλώσσα ειδικών/ακαδ. σκοπών
 • Σεμινάριο Η/Υ: Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης λογισμικών γενικών εφαρμογών 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας  
 • Διδακτική της Ιστορίας  
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
 • Διδακτική Μεθοδολογία: Δομικά στοιχεία της διδασκαλίας  
 • Ξένη Γλώσσα ειδικών/ακαδ. σκοπών

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας  
 • ΤΠΕ στην Εκπαίδευση  
 • Διδακτική των Μαθηματικών: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση  
 • Διδακτική των Φυσικών Επιστημών  
 • Ξένη Γλώσσα ειδικών/ακαδ. σκοπών 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μαθησιακές Δυσκολίες 
 • Σχολική Πρακτική Ι 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διαπολιτισμική και Αντιρατσιστική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη 
 • Λογοτεχνία και η Διδακτική της 
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 
 • Σχολική Πρακτική ΙΙ: Ενσωματωμένα μαθήματα: Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας, Διαχείριση της Σχολικής Τάξης, Διδασκαλία δευτερευόντων μαθημάτων

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Σχολική Πρακτική ΙΙΙ

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Σχολική Πρακτική IV- Ενσωματωμένα μαθήματα:Εφαρμογές διδακτικής μεθόδου project στη σχολική τάξη, Τεχνικές αξιολόγησης και διδασκαλίας μαθητών σε τάξεις μικτών ικανοτήτων:Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας

Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

 • Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (19ος -20ος αι.)  
 • Έμφυλες Ιδεολογίες, Ταυτότητες και Λογοτεχνία
 • Νεοελληνική Ποίηση  
 • Μουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση  
 • Εκπαίδευση – Δημοκρατία - Πολίτης  
 • Θρησκειολογία  
 • Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 • Θεωρία του σχολείου - Τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης
 • Εικαστικές Τέχνες Ι Εισαγωγή στην Επιστημολογία  
 • Μοντέλα και μέθοδοι διαπαιδαγώγησης στην αρχαιότητα και στον νεότερο κόσμο
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
 • Η αφηγηματική προσέγγιση στην κατανόηση της ανθρώπινης ανάπτυξης
 • Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία 
 • Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
 • Ειδικά Θέματα ΤΠΕ και Πληροφορικής για το Δημοτικό Σχολείο  
 • Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Διασκεδαστικά Μαθηματικά και επίλυση προβλημάτων
 • Στατιστική στην Εκπαίδευση  

Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου 

 • Άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων μέσω Μικροδιδασκαλίας
 • Λεξιλόγιο: Θεωρία και διδασκαλία  
 • Νεοελληνική Πεζογραφία  
 • Διδασκαλία και Παιδαγωγική αλληλεπίδραση στη Σχολική Τάξη  
 • Οπτικός Γραμματισμός και πολυτροπικότητα
 • Γεωγραφία και η διδασκαλία της στο Δημοτικό σχολείο
 • Κοινωνική Παιδαγωγική  
 • Κριτική Παιδαγωγική  
 • Φιλοσοφώντας με παιδιά: Θέματα και διδακτικές πρακτικές στο Δημοτικό Σχολείο
 • Αυτόνομη έρευνα στη Γλώσσα  
 • Γραμματισμός και σχεδιασμός Γλωσσικού μαθήματος
 • Διδασκαλία και μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ  
 • Διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης  
 • Ο Ελληνικός κόσμος στα χρόνια της Οθωμανικής διακυβέρνησης
 • Κοινωνικές σχέσεις και προβλήματα προσαρμογής στο Σχολείο

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της κατεύθυνσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης κατοχυρώνονται με νομοθεσία [Ν. 1566/1985, άρθρα 13 και 15 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)].

 Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους απόφοιτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Έτσι,

 

 Ως εκπαιδευτικοί 

 • στη δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ 70 Δασκάλων
 • στην ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος  με μεταπτυχιακή εξειδίκευση:


   στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 71 Δάσκαλοι ΕΑΕ, για τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: των ΣΜΕ.Α.Ε., των Τμημάτων ένταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.


  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.


  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν:

Ως παιδαγωγοί 

 • σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με συναφείς θεματικές, όπως τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τα Ιδρύματα Παιδικής Πρόνοιας, οι παιδικές κατασκηνώσεις, οι ξενοδοχειακές μονάδες, τα παιδικά μουσεία κ.ά. 
 • στην εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ.
 • σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση
 • σε φορείς και οργανισμούς Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών

 

Ως ερευνητές/τριες 

 • σε εκπαιδευτικά κέντρα, οργανισμούς και φορείς παιδαγωγικής έρευνας . 

 

Ως συγγραφείς

 • εκπαιδευτικών βιβλίων και περιοδικών ή/και σχολικών βοηθημάτων.

 

Eπιπλέον, ένα μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική τεχνολογία

δίνει τη δυνατότητα στους/ στις αποφοίτους να απασχοληθούν σε θέσεις

 • εκπαιδευτικού συντονισμού,
 • προγραμματισμού και εφαρμογής περιβάλλοντος e- learning,
 • ανάπτυξης ψηφιακών προγραμμάτων σπουδών αλλά και
 • διαδικτυακής διδασκαλίας.

 

Τέλος, αν και ο κόσμος των επιχειρήσεων και της διδασκαλίας μπορεί να φαίνεται ότι κινούνται σε αντίθετη τροχιά, ωστόσο οι δεξιότητες επικοινωνίας και συγγραφής που έχει αποκτήσει ένας/μία απόφοιτος/η των Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να εφαρμοστούν και στον επιχειρηματικό τομέα. 

 Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι με τις κατάλληλες εξειδικεύσεις σε τομείς Marketing αλλά και Εκπαιδευτικής Διοίκησης μπορούν να απασχοληθούν στους τομείς 

 • της επικοινωνίας και του marketing  
 • της συγγραφής περιεχομένου για τα κοινωνικά δίκτυα
 • της οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του / της Δασκάλου/ Δασκάλας μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο