Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
Βάση 2023
13.020
Βάση 2022
12.270
Εισακτέοι
202
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 30%

 Λατινικά 20%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική 25%

 Χημεία 20%

 Μαθηματικά 30%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Φυσική 30%

 Χημεία 20%

 Βιολογία 20%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Μαθηματικά 25%

 Πληροφορική 25%

Οικονομία 20%


Κωδικός Σχολής
0334
Πόλη
Φλώρινα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως σκοπό:

 • να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,
 • να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη,
 • να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και στην κάλυψη των αναγκών σε ζητήματα Παιδαγωγικής,
 • να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών εν γένει προβλημάτων, και
 • να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση του λαού.

 

 

 • Τοπικής Ιστορίας
 • Παιδαγωγικών Εφαρμογών
 • Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής
 • Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και την Αειφορία
 • Εικαστικών 
 • Μουσικής 

 

 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε

 • τριάντα  (30) Υποχρεωτικά (Υ), 
 • είκοσι (20) Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) και
 • έξι (6) Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ).

 

 

Οι φοιτητές / τριες του 7ου εξαμήνου προαιρετικά μπορούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) μονάδες ECTS, οι οποίες αντιστοιχούν σε 3 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (από το 8ο εξάμηνο). 

 

 

Το πρόγραμμα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης αποσκοπεί κυρίως στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών / τριων.

 • Ξεκινά στο 3ο εξάμηνο και ολοκληρώνεται στο 8ο εξάμηνο.
 • Αποτελείται από τρεις ξεχωριστές φάσεις με συναφείς στόχους, περιεχόμενα και τρόπο οργάνωσης.

 

1o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Παιδαγωγική  
 • Ψυχολογία της Ανάπτυξης  
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας  
 • Στοιχεία Αριθμητικής και θεωρίας αριθμών για εκπαιδευτικούς  
 • Ελληνική Παιδική & Νεανική Λογοτεχνία
 • Νέα Ελληνική Ιστορία  
 • Ορθοδοξία και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση και Κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη  
 • Ειδική Αγωγή & Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Διδακτική Μεθοδολογία
 • Η Ελληνική Γλώσσα και η Γραμματική της  
 • Οι έννοιες της φυσικής και οι αναπαραστάσεις τους
 • Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 • Ιστορία: Αρχαιότητα & Βυζάντιο

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Α΄ Φάση Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής 
 • Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Ιστορίας 
 • Ειδικά θέματα Διδακτικής της Ελληνικής Γλώσσας 
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής

 • Εννοιολογική Ανάπτυξη και Μάθηση 
 • Εκπαιδευτική Πολιτική 
 • Διαχείριση Σχολικής Τάξης

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • Εισαγωγή στη διγλωσσία – Διγλωσσία και εκπαίδευση 
 • Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού (Παιδαγωγικά Υλικά και Μέσα)
 • Νεοελληνική Ποίηση – Παιδική Ποίηση και Διδακτική της

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Θετικών Επιστημών

 • Ιστορία των Μαθηματικών και Μαθηματική Εκπαίδευση 
 • Εκπαιδευτικό Λογισμικό 
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ειδικά θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών 
 • Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για την αειφορία 

Β΄ Φάση Ιστορία / Φυσική

 • Διδακτική της Ιστορίας 
 • Διδακτική της Φυσικής 

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής

 • Κοινωνικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στο δημοτικό σχολείο 
 • Τα Κίνητρα στην Εκπαίδευση 
 • Σχολική Παιδαγωγική: Θεωρία σχολείου
 • Εισαγωγή στη Βαρηκοΐα - Κώφωση 

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • Παιδαγωγικές Κινητικές Εφαρμογές 
 • Κείμενα Ελληνικής Γλώσσας
 • Διδακτική της Λογοτεχνίας 

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Θετικών Επιστημών

 • Εκπαιδευτική έρευνα: Εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων
 • Στοιχεία Γεωμετρίας και Επίλυσης Προβλημάτων 
 • Ανάπτυξη ψηφιακού διδακτικού υλικού

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Β΄ Φάση Ιστορία / Φυσική  

 • Διδακτική της Ιστορίας  
 • Διδακτική της Φυσικής

Β΄ Φάση

 • Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος
 • Διδακτική των Θρησκευτικών
 • Διδακτική των Εικαστικών
 • Διδακτική της Μουσικής
 • Διδακτική της Φυσικής Αγωγής 

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής

 • Σχολική Συμβουλευτική: Πρόληψη και παρέμβαση στην οικογένεια και στο σχολείο
 • Ολοήμερο σχολείο. Θεωρία και πράξη 
 • Σχολικό κλίμα και σχολική κουλτούρα
 • Συναισθηματικές και Συμπεριφορικές Διαταραχές

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • Λαογραφία και Εκπαίδευση 
 • Το λεξιλόγιο: Περιγραφή και διδασκαλία του
 • Ιστορία και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση
 • Στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης και διαπολιτισμικής επικοινωνίας

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Θετικών Επιστημών

 • Εφαρμογές εκπαιδευτικής έρευνας
 • Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες
 • Ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 

Β΄ Φάση: Γλώσσα ή Μαθηματικά

 • Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας 
 • Διδακτική των Μαθηματικών 

Β΄Φάση

 • Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος
 • Διδακτική των Θρησκευτικών
 • Διδακτική των Εικαστικών
 • Διδακτική της Μουσικής Έκτακτο Διδακτικό
 • Διδακτική της Φυσικής Αγωγής 

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής

 • Συναισθηματική & Ηθική Ανάπτυξη 
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 
 • Ιστορία της Αγωγής 
 • Ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής
 • Ψυχική υγεία στο σχολικό περιβάλλον
 • Αναλυτικά Προγράμματα

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων 
 • Γλωσσοπαιδαγωγικά θέματα 
 • Ιστορία από πηγές
 • Διδακτική της Λογοτεχνίας

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Θετικών Επιστημών

 • Ανοικτά Διερευνητικά Περιβάλλοντα Μάθησης στις Φ.Ε.
 • Δυσκολίες Μάθησης στα Μαθηματικά  
 • Ψηφιακή Κληρονομιά και Εκπαίδευση

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Οργάνωση, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 
 • Σχολική Ψυχολογία 

Β΄ Φάση: Γλώσσα ή Μαθηματικά

 • Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας 
 • Διδακτική των Μαθηματικών

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής

 • Το συναίσθημα στην παιδαγωγική διαδικασία  
 • Οργάνωση και Λειτουργία σχολικής μονάδας 
 • Νοητική καθυστέρηση  
 • Παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • Μουσειακή Εκπαίδευση
 • Ο γραμματισμός στο σχολείο: κατανόηση και παραγωγή κειμένων
 • Μέτρηση και αξιολόγηση αντιληπτικοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
 • Τοπική Ιστορία: έρευνα και διδακτική πράξη

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Θετικών Επιστημών

 • Εφαρμογές προγραμμάτων για την αειφορία
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δράσεων σε χώρους τεχνοεπιστήμης
 • Κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού και διδασκαλία μαθηματικών με τη χρήση Πληροφορικής Τεχνολογίας
 • Ψηφιακός γραμματισμός στο δημοτικό σχολείο: παραδείγματα και εφαρμογές

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γ΄ Φάση: Ανάληψη παιδαγωγικού - διδακτικού έργου επί δύο εβδομάδες με θεωρητική προετοιμασία και ανατροφοδότηση

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής

 • Φιλοσοφία της παιδείας και της εκπαίδευσης
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς 
 • Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας 

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • Εκπαίδευση στην πολιτειότητα: Η αγωγή του πολίτη
 • Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Ιστορίας  
 • Δημόσια Ιστορία: χρήσεις και καταχρήσεις του παρελθόντος

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Θετικών Επιστημών

 • Εκπαιδευτική έρευνα: Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων  
 • Διάχυτες διεπαφές στο σχολείο Έκτακτο διδακτικό προσωπικό
 • Οικονομικά της εκπαίδευσης

Πτυχιακή Εργασία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της κατεύθυνσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης κατοχυρώνονται με νομοθεσία[Ν. 1566/1985, άρθρα 13 και 15 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)].

 Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους απόφοιτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Έτσι,

 

 Ως εκπαιδευτικοί 

 • στη δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ 70 Δασκάλων
 • στην ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος  με μεταπτυχιακή εξειδίκευση:


   στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 71 Δάσκαλοι ΕΑΕ, για τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: των ΣΜΕ.Α.Ε., των Τμημάτων ένταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.


  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.


  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν:

Ως παιδαγωγοί 

 • σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με συναφείς θεματικές, όπως τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τα Ιδρύματα Παιδικής Πρόνοιας, οι παιδικές κατασκηνώσεις, οι ξενοδοχειακές μονάδες, τα παιδικά μουσεία κ.ά. 
 • στην εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ.
 • σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση
 • σε φορείς και οργανισμούς Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών

 

Ως ερευνητές/τριες 

 • σε εκπαιδευτικά κέντρα, οργανισμούς και φορείς παιδαγωγικής έρευνας . 

 

Ως συγγραφείς

 • εκπαιδευτικών βιβλίων και περιοδικών ή/και σχολικών βοηθημάτων.

 

Eπιπλέον, ένα μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική τεχνολογία

δίνει τη δυνατότητα στους/ στις αποφοίτους να απασχοληθούν σε θέσεις

 • εκπαιδευτικού συντονισμού,
 • προγραμματισμού και εφαρμογής περιβάλλοντος e- learning,
 • ανάπτυξης ψηφιακών προγραμμάτων σπουδών αλλά και
 • διαδικτυακής διδασκαλίας.

 

Τέλος, αν και ο κόσμος των επιχειρήσεων και της διδασκαλίας μπορεί να φαίνεται ότι κινούνται σε αντίθετη τροχιά, ωστόσο οι δεξιότητες επικοινωνίας και συγγραφής που έχει αποκτήσει ένας/μία απόφοιτος/η των Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να εφαρμοστούν και στον επιχειρηματικό τομέα. 

 Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι με τις κατάλληλες εξειδικεύσεις σε τομείς Marketing αλλά και Εκπαιδευτικής Διοίκησης μπορούν να απασχοληθούν στους τομείς 

 • της επικοινωνίας και του marketing  
 • της συγγραφής περιεχομένου για τα κοινωνικά δίκτυα
 • της οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του / της Δασκάλου/ Δασκάλας μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο