Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε εννέα (9) μαθήματα. Κατά το Α΄, το Β΄ και το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS ανά εξάμηνο σπουδών τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών). Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες − ECTS. Κατά το Δ΄ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες − ECTS. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Το πρόγραμμα των εξαμηνιαίων μεταπτυχιακών μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α΄ Εξάμηνο

  1. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας 10 ECTS
  2. Εκπαιδευτική διοίκηση και διοίκηση σχολικών οργανισμών 10 ECTS
  3. Διασφάλιση ποιότητας 10 ECTS

Σύνολο: 30

Β΄ Εξάμηνο

  1. Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον 10 ECTS
  2. Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομιών στη σχολική μονάδα 10 ECTS
  3. Αξιολόγηση − Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 10 ECTS

Σύνολο: 30 ECTS

Γ΄ Eξάμηνο

  1. Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στη διοίκηση της εκπαίδευσης 10 ECTS
  2. Εκπαιδευτική πολιτική 10 ECTS
  3. Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση 10 ECTS

Σύνολο: 30 ECTS

Δ΄ Eξάμηνο

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ECTS) 120 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο