Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Κλασική Φιλολογία (2023-2024)

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρία αρ. 577/29-6- 2023) αποφάσισε την προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας (Β΄ κύκλος σπουδών) για το πανεπιστημιακό έτος 2023-2024, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό αυτού του Π.Μ.Σ., το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με το ΦΕΚ. 3558/22-8 -2018, τ.Β, ως εξής:

  1. Ειδίκευση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦ):θέσεις 7
  2. Ειδίκευση Λατινική Φιλολογία (ΛΦΙ): θέσεις 5

Στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Β΄ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Γίνονται επίσης δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος/η να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναγράφονται:

  • ειδίκευση που θέλει να ακολουθήσει. Επειδή στο ΠΜΣ Κλασικής Φιλολογίας οι εξετάσεις εισαγωγής είναι κοινές και για τις δύο ειδικεύσεις, μπορεί να δηλώσει και τις δύο ειδικεύσεις ορίζοντας σειρά προτίμησης
  • η ξένη γλώσσα στην οποία θα εξεταστεί υποχρεωτικά, και πρέπει να είναι μία από τις: αγγλική ή γερμανική κατά την επιλογή του/της
  • προαιρετικά μία ξένη γλώσσα (ή και περισσότερες), στην οποία( ή στις οποίες) επιθυμεί να εξεταστεί για να βελτιώσει τη μοριοδότησή του/της. Για αυτή την προαιρετική εξέταση μπορεί να επιλέξει από τις εξής γλώσσες: αγγλική ή γερμανική (όποια δεν επέλεξε για την υποχρεωτική εξέταση), ιταλική και γαλλική.

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού θεωρείται αναγνωρισμένο μόνο αν περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής

βλ. και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων

4. Παράρτημα Διπλώματος ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου θα αναγράφονται και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος του Α΄ Κύκλου Σπουδών.

5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα.

6. Υποψήφιοι/ες της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν επίσης Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών:  11-29 Σεπτεμβρίου 2023

Οι εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο (αρχαία ελληνικά και λατινικά) και τις ξένες γλώσσες και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 2310 – 995246/995260 και info@lit.auth.gr).

ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. Πλάτων, Πολιτεία, βιβλία 1-4 και 7-10.

2. Ομήρου Ιλιάδα, ραψ. Α, Ι, Σ, Ω, Οδύσσεια, ραψ. α, ζ, ι, ψ.

3. Σοφοκλής, Τραχίνιες.

4. Άγνωστο κείμενο για μετάφραση από Δημοσθένη.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

1. Vergilius, Aeneis, βιβλία 1ο και 4ο.

2. Horatius, Carmina, βιβλία 1-2.

3. Ovidius, Metamorphoses, βιβλίο 8ο.

4. Άγνωστο κείμενο για μετάφραση από Κικέρωνα ή Σενέκα.

Η ύλη είναι ενιαία και για τις δύο κατευθύνσεις. Η εξέταση συνίσταται στη μετάφραση ενός ή περισσότερων κειμένων.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο