Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής (2022-2023)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σε συνέχεια παράτασης που έχει δοθεί, αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων γίνονται δεκτές έως τις 15/9/2022 μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση aims@uniwa.gr

-----------------

Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Faculty of Science Engineering & Computing του Kingston University London, διεξάγει για 19η συνεχή χρονιά, το αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Π.Μ.Σ. Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής - MSc in Advanced Product Design Engineering & Manufacturing (τέως MSc in Advanced Industrial & Manufacturing Systems)»

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και η εφαρμογή μεθόδων από τεχνολογίες αιχμής στα συγγενή γνωστικά αντικείμενα του Βιομηχανικού Σχεδιασμού Προϊόντων και της Παραγωγής, σε συνδυασμό με τη Διοίκηση των Κατασκευών.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. που απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, είναι να συνδέσει σύγχρονες μεθόδους του τομέα της κατασκευαστικής τεχνολογίας με την παραγωγή. Προσφέρει εξειδίκευση στον τομέα των Βιομηχανικών Συστημάτων Παραγωγής με στόχο:

 • να εξοπλίσει τους μηχανικούς με τα απαραίτητα εφόδια για τη χρήση σύγχρονων μεθόδων στην κατασκευαστική βιομηχανία
 • να ενισχύει την ορθολογική και αποτελεσματική προσέγγιση σύγχρονων τεχνικοοικονομικών ζητημάτων
 • να αναπτύξει και να επεκτείνει τις διοικητικές ικανότητες των μηχανικών για επαγγελματική επιτυχία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. αποτελεί συνδυασμό εμβάθυνσης στο αντικείμενο του μηχανικού σε τεχνολογίες αιχμής (CAD/CAM/CAE, 3D-Printing, Reverse engineering, Μηχατρονική, Ρομποτική, Νέα Υλικά Κατασκευών) που συνδυάζεται με μαθήματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Βελτιστοποίησης γραμμών Παραγωγής, Σύγχρονες μεθόδους Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων και Μεθόδους διεξαγωγής Τεχνικοοικονομικής μελέτης.

Η διπλωματική εργασία (thesis) εκπονείται κύρια στο φορέα απασχόλησης του φοιτητή, συνδέοντας έτσι τις διδασκόµενες επιστηµονικές µεθόδους µε τις ανάγκες της βιοµηχανίας.

Η διδακτική απασχόληση των σπουδαστών είναι δυνατόν να συμπληρώνεται από οργανωμένες επισκέψεις σε χώρους εργασίας επιλεγμένων οργανισμών. Εφαρμογές απαραίτητες για την εμπέδωση του θεωρητικού μέρους των διαλέξεων θα οργανώνονται στα εργαστήρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή και την συνεργασία του εργαστηριακού/βοηθητικού προσωπικού του Τμήματος.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η διδασκαλία του Π.Μ.Σ εκτείνεται σε 4 εκτεταμένες θεματικές ενότητες:

 1. Engineering Research Techniques, Entrepreneurship & Quality Management
 2. Computer Integrated Product Development
 3. Mechatronic Design & Automation
 4. Advanced CAD/CAM Systems

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στην εκπόνηση της διπλωματικής διατριβής σε άμεση συνεργασία με τη βιομηχανία στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο εστιάζοντας στην επίλυση υπαρχόντων προβλημάτων και την ανάλυση πραγματικών δεδομένων.

ΓΛΩΣΣΑ
Τα μαθήματα διεξάγονται στην Αγγλική γλώσσα. Οι φοιτητές καλούνται να επιδείξουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επάρκειας Αγγλικής γλώσσας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η συνολική χρονική διάρκεια φοίτησης είναι 24 μήνες σε 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών (4*15 = 60 ECTS) συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας - ερευνητικό project (30 ECTS).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στον τομέα σχεδιασμού προϊόντων και της βιομηχανικής παραγωγής και να αποκτήσουν ειδίκευση σε μια από τις παρεχόμενες θεματικές ενότητες του Π.Μ.Σ. Στα κριτήρια επιλογής συνεκτιμώνται από την επιτροπή τα παρακάτω:

 • ο βαθμός του πτυχίου
 • η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.,
 • η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών,
 • Η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου
 • Η τυχόν σχετική ερευνητική δραστηριότητα και εμπειρία του υποψηφίου (παρ. 2 άρθρο 34 Ν.4485/2017).
 • Συστατικές Επιστολές
 • Συνέντευξη

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια που ανέρχονται συνολικά σε 4.500€ για το διετές πρόγραμμα. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις. Η καταβολή της δόσης γίνεται στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Το Π.Μ.Σ. μπορεί να επιδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0.24 του ΟΑΕΔ μέσω της εταιρείας που εργάζεται ο φοιτητής ή η φοιτήτρια.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Σε συνέχεια παράτασης που έχει δοθεί, αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων γίνονται δεκτές έως τις 15/9/2022 μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση aims@uniwa.gr

Με την παραλαβή της αίτησης ο/η υποψήφιος/α θα κληθεί σε συνέντευξη. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται από τη γραμματεία για την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης. Τα δικαιολογητικά της αίτησης μπορούν να προσκομιστούν στη Γραμματεία και κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το πρόγραμμα σπουδών, τον τρόπο επιλογής των φοιτητών και τις υποχρεώσεις των φοιτητών παρέχονται στον Κανονισμό του Προγράμματος θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://aims.uniwa.gr/

Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο