Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Επεμβατική Καρδιολογία (2019-2020)

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην «Επεμβατική Καρδιολογία»

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2019 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής από Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών ανέρχονται στα 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν από 24/05/2019 έως και 27/09/2019 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφίου.
 2. Αντίγραφο πτυχίου/ων ή διπλώματος (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι).
 3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
 4. Βεβαίωση Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ, εάν υπάρχουν τίτλοι από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 5. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο έκαστη).
 6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συνοδεύεται από ένα κείμενο στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
 7. Επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις εάν έχει κάνει ο υποψήφιος.
 8. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ.
 9. Τίτλοι Αγγλικής Γλώσσας ή Ελληνικής (για αλλοδαπούς υποψηφίους)
 10. Άλλα στοιχεία που δηλώνουν επιστημονική ή εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος, αλλά και άλλες δραστηριότητες.
 11. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 12. Μία (1) φωτογραφία

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Συντονιστική Επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τη συνέντευξη-προφορική εξέταση των υποψηφίων.

Η συνέντευξη, για όσους καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 17/07/2019 θα πραγματοποιηθεί στις 19/07/2019 και ώρα 09:00 π.μ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, στην Γραμματεία της Α΄Καρδιολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής,στον 5ο όροφο. Για όσους καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους από 18/07/2019 έως και 27/09/2019 η συνέντευξη-προφορική εξέταση θα γίνει στις 30/09/2019 και ώρα 09:00 π.μ στον ίδιο χώρο.

Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να δηλώσουν ορθά και ευανάγνωστα τα στοιχειά επικοινωνίας τους  ( τηλέφωνο + Εmail ) στην αίτηση , σε περίπτωση που χρειαστεί άμεση επικοινωνία μαζί τους.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ «Επεμβατική Καρδιολογία»

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114  ΑΘΗΝΑ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Τ.Κ: 115 28, (5ος ΟΡΟΦΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α’ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ) ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (08:00 – 14:00 ) κα Κόντου Σοφία -ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Μ.Σ «ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ»

Ή ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Υπόψιν κας Κόντου Σοφίας)

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132088099
 • Email: konsof@uoa.gr

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Κ. Τούτουζας


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα