Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ:  12.119

ΕΠΑΛ: 12.000

Βάση 2022
12.057
Εισακτέοι
180
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Μαθηματικά  33%

 Πληροφορική  20%

 Οικονομία  27%

 

EΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1    25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

Κωδικός Σχολής
0672
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ενός συνδυασμού γνώσεων υψηλού επιπέδου, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, μέσω του Προγράμματος Σπουδών, το οποίο έχει σχεδιαστεί με βάση τα πρότυπα Ελληνικών και Διεθνών αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχει ως στόχο να προσφέρει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν στην
αγορά εργασίας ή και να συνεχίσουν στις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

 • Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών είναι προσανατολισμένο να προσφέρει στους φοιτητές τις θεωρητικές γνώσεις στους τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, και να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη χρήση των γνώσεων αυτών σε πρακτικό επίπεδο.

 

 

 • Οικονομικών, Διοικητικών Επιστημών και Δικαίου

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν  να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

Η φοίτηση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΑ.Δ.Α.

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα γενικού υπόβαθρου καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων στο πεδίο της διοίκησης, των οικονομικών, του δικαίου και των ποσοτικών μεθόδων. Επίσης περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα στα πεδία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται σε δύο κατευθύνσεις (Λογιστική και Χρηματοοικονομική) και τα μαθήματά του κατανέμονται σε Υποχρεωτικά και Κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά.

Ειδικότερα, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) προβλέπει πως τα μαθήματα των 4 πρώτων εξαμήνων είναι κοινά για όλους τους φοιτητές.

 Οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν στο 5ο εξάμηνο των σπουδών τους μια από τις δύο κατευθύνσεις, Λογιστική ή Χρηματοοικονομική.

 • Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η παρακολούθηση σαράντα τεσσάρων (44) μαθημάτων ή σαράντα δυο μαθημάτων (42) πλέον πρακτικής άσκησης.

 

 

H Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών ως μάθημα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό, του 8ου Εξαμήνου, για να έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές/τριες να απασχοληθούν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με πλήρη απασχόληση (40 ώρες εβδομαδιαίως), σε θέσεις εργασίας σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους.

 Με την πρακτική άσκηση επιτυγχάνεται η διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων με την πρακτική εφαρμογή σε εργασιακό περιβάλλον.

 • Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές/τριες πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον στο έβδομο (Ζ) εξάμηνο σπουδών και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 21 μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών.

 

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Μικροοικονομική Θεωρία 
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 
 • Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών 
 • Aστικό Δίκαιο 
 • Επιχειρησιακή Πληροφορική 

2ο Εξάμηνο

 • Μακροοικονομική 
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 
 • Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 • Εισαγωγή στη Στατιστική 
 • Εμπορικό Δίκαιο 
 • Μεθοδολογία Έρευνας 

3ο Εξάμηνο

 • Μάρκετινγκ 
 • Στατιστική για επιχειρήσεις 
 • Λογιστική Κόστους 
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι
 • Θεσμοί και Δίκαιο 
 • Αγγλικά 

4ο Εξάμηνο

 • Διοικητική Λογιστική 
 • Φορολογική Λογιστική 
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ 
 • Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 
 • Εργατικό Δίκαιο 

5ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική
 • Φορολογία Εισοδήματος 
 • Λογιστική Εμμέσων Φόρων 
 • Εφαρμογές Λογιστικής με Η/Υ 

Μάθημα επιλογής (1) από: 

 • Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο Ναυτιλιακή Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επιχειρησιακή Επικονωνία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική 
 • Χρηματοπιστωτικό - Τραπεζικό Δίκαιο 
 • Ναυτιλιακή Οικονομική και Χρηματοοικονομική 

Μαθήματα επιλογής (2) από: 

 • Επιχειρησιακή Επικονωνία 
 • Φορολογία Εισοδήματος Λογιστική Εμμέσων Φόρων Εφαρμογές Λογιστικής με Η/Υ

6ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 • Επιχειρησιακά Αγγλικά 
 • Λογιστική Εταιρειών 
 • Λογιστική Επιχειρηματικών Ομίλων 
 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 

Μάθημα επιλογής (1) από: 

 • Διεθνής Χρηματοοικονομική Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 • Επιχειρησιακά Αγγλικά 
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική 
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική 
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Μάθημα επιλογής (1) από:

 • Λογιστική Εταιρειών Λογιστική Επιχειρηματικών Ομίλων Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

7ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 • Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα 
 • Ελεγκτική 
 • Ειδικά θέματα λογιστικής τυποποίησης

Μαθήματα επιλογής (2) από:

 • Αγγλική Επιχειρησιακή Επικοινωνία 
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματική Ηθική & Αρχές
 • Εταιρικής Διακυβέρνησης Δημόσια Οικονομική
 • ή Πρακτική Άσκηση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 • Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα 
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 
 • Επιχειρηματική Ηθική & Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Μαθήματα επιλογής (2) από:

 • Αγγλική Επιχειρησιακή Επικοινωνία 
 • Ελεγκτική Ειδικά θέματα λογιστικής τυποποίησης Δημόσια Οικονομική
 • ή Πρακτική Άσκηση 

8ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 • Λογιστική επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
 • Λογιστική Δημοσίου 
 • Τραπεζική Λογιστική

Μαθήματα επιλογής (2) από: 

 • Διαχείριση Κινδύνων 
 • Τραπεζική Χρηματοοικονομική Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
 • ή Πρακτική Άσκηση 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

 • Τραπεζική Χρηματοοικονομική 
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 
 • Διαχείριση Κινδύνων 

Μαθήματα επιλογής (2) από: 

 • Λογιστική επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
 • Λογιστική Δημοσίου Τραπεζική Λογιστική
 • ή Πρακτική Άσκηση

 
Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΑ.Δ.Α. αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της λογιστικής, χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανάλυσης, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα.

Ειδικότερα,

 

 • Να αναλύει, επεξεργάζεται και να ερμηνεύει οικονομικά φαινόμενα, μεγέθη.
 • Να συντάσσει και να υποβάλλει σχετικές μελέτες και εκθέσεις προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
 • Να παρέχει συμβουλές επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, κατάρτισης και υπογραφής Οικονομικών καταστάσεων.
 • Να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων.
 • Να προγραμματίζει στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους και έρευνες επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Να ελέγχει τη διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

Ως στελέχη

 • οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 

Ως ελεγκτές - οικονομικοί διευθυντές/τριες - χρηματοοικονομικοί αναλυτές/τριες 

 • λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών, ναυτιλιακών και ασφαλιστικών εταιρειών.  

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικοί σύμβουλοι, 

Ως εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί και επενδυτικοί σύμβουλοι,

Ως σύμβουλοι Οργάνωσης και Διοίκησης,

Ως σύμβουλοι Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων,

Ως σύμβουλοι Μηχανοργάνωσης,

Ως στελέχη Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων,

Ως στελέχη Εταιριών Παραγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων,

Ως αναλυτές Οικονομικών Στοιχείων

 • με ικανότητες εφαρμογής προωθημένων μεθοδολογιών πληροφορικής.

 Οι πτυχιούχοι του τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επαγγελματικά δικαιώματα για την άσκηση του οικονομολογικού επαγγέλματος.

 

Στην εκπαίδευση
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας

 

Επίσης,

 • μπορούν να αποκτήσουν άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης που χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.  Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα, ασκώντας επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού Β’ τάξης, να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α’ τάξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
 • μπορούν να ακολουθήσουν το ελεγκτικό επάγγελμα, εγγραφόμενοι στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή εναλλακτικά να ακολουθήσουν αυτό του Εσωτερικού Ελεγκτή λαμβάνοντας κάποια διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση. 

 

 

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Λογιστική - Χρηματοοικονομική στο άρθρο μας εδώ

 

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο