Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ:  14.275

ΕΠΑΛ: 14.550

Βάση 2022
14.025
Εισακτέοι
320
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   25%

 Μαθηματικά    25%

 Πληροφορική   25%

 Οικονομία  25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%


Κωδικός Σχολής
0337
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

1. Λογιστικής Φοροτεχνικής
2. Χρηματοοικονομικής

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Η λογιστική/χρηματοοικονομική πληροφόρηση παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και στην κοινωνία γενικά διότι η σωστή λήψη αποφάσεων στηρίζεται στην καλή πληροφόρηση.

Οι σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση των φοιτητών σε σύγχρονα θέματα των πεδίων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, χωρίς να παραβλέπουν την σημαντικότητα άλλων πεδίων όπως των ποσοτικών, διοικητικών (management), πληροφοριακών συστημάτων και νομικών.

  Οι απόφοιτοι/ες του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (κατεύθυνση: Λογιστική-Ελεγκτική) έχουν δικαίωμα απαλλαγών σε αριθμό ενοτήτων από τις εξετάσεις των αντίστοιχων μαθημάτων του Association of Certified Chartered Accountant (ACCA) καθώς και του Ινστιτούτου Εκπαιδεύσεως του Σώματος.

 

 

 • Η/Υ
 • Λογιστικής, Ελεγκτικής και Φορολογίας με ηλεκτρονικές εφαρμογές
 • Χρηματιστηριακών, Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών μελετών

 

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

  

 

Για τη λήψη Βεβαίωσης Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θα πρέπει οι φοιτητές/τριες να εξεταστούν επιτυχώς σε πέντε (5) μαθήματα από την Ομάδα Μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας:

 •  Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονες Εφαρμογές
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  
 • Εισαγωγή στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία  
 • Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτών Ενηλίκων
 • Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Υλοποίηση Διδασκαλιών

 

 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει την δυνατότητα σε φοιτητές/τριες να εργαστούν σε εταιρίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά την χρονική διάρκεια απόκτησης του τίτλου σπουδών τους.

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής/φοιτήτρια συντάσσει έκθεση-εργασία, η οποία βαθμολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή μέσω σχετικού ερωτηματολογίου.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική
 • Μαθηματικά Ι
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονες Εφαρμογές 
 • Μικροοικονομική
 • Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Στατιστική Ι
 • Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά Ι: κατανόηση ακαδημαϊκών κειμένων και λεξιλογίου (Academic Reading &Vocabulary), Γαλλικά Ι, Γερμανικά Ι

2ο Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Εταιριών 
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
 • Χρήμα και Τράπεζες 
 • Μακροοικονομική 
 • Μαθηματικά ΙΙ 
 • Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο 
 • Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά ΙΙ: Ακαδημαϊκός γραπτός λόγος (Academic writing) Γαλλικά ΙΙ,Γερμανικά ΙΙ

3ο Εξάμηνο

 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Αποτίμηση Εταιριών
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ι
 • Στατιστική ΙΙ
 • Αρχές Μάναντζμεντ 
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

4ο Εξάμηνο

 • Λογιστική Εταιριών
 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι
 • Εισαγωγή στην Οικονομετρία 
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
 • Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών

5ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 • Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος 
 • Διοικητική Λογιστική Ι
 • Διεθνής Χρηματοδότηση και Αγορές

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κατ’ επιλογή 2)

 • Θεωρία Χαρτοφυλακίου - Ανάλυση Επενδύσεων 
 • Εφαρμογές Η/Υ στη Χρηματοοικονομική 
 • Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά 
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 
 • Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά ΙΙΙ: Αγγλικά για επιχειρήσεις (Business English),
 • Γαλλικά ΙΙΙ, Γερμανικά ΙΙΙ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 • Θεωρία Χαρτοφυλακίου - Ανάλυση Επενδύσεων
 • Διεθνής Χρηματοδότηση και Αγορές
 • Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κατ’ επιλογή 2)

 • Διοικητική Λογιστική Ι
 • Εφαρμογές Η/Υ στη Χρηματοοικονομική 
 • Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά 
 • Διεθνείς Επενδύσεις και Διεθνές Εμπόριο 
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 
 • Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά ΙΙΙ: Αγγλικά για επιχειρήσεις (Business English)
 • Γαλλικά ΙΙΙ,Γερμανικά ΙΙΙ

 

6ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΙ 
 • Διοικητική Λογιστική ΙΙ 
 • Φορολογική Λογιστική I

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κατ’ επιλογή 2)

 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
 • Μορφές Χρηματοδότησης
 • Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης
 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου στη Λ/Χ 
 • Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Υλοποίηση
 • Διδασκαλιών
 • Θέματα Αστικού Δικαίου 
 • Θέματα Εργατικού Δικαίου
 • Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά IV: Τεχνικές προφορικής παρουσίασης (Oral presentations),Γαλλικά IV,Γερμανικά IV

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
 • Μορφές Χρηματοδότησης 
 • Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κατ’ επιλογή 2)

 • Διοικητική Λογιστική ΙΙ 
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΙ 
 • Φορολογική Λογιστική Ι
 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου στη Λ/Χ 
 • Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Υλοποίηση Διδασκαλιών
 • Θέματα Αστικού Δικαίου 
 • Θέματα Εργατικού Δικαίου 
 • Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά IV: Τεχνικές προφορικής παρουσίασης (Oral presentations), Γαλλικά IV, Γερμανικά IV

 

7ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 • Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνου 
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ 
 • Φορολογική Λογιστική ΙΙ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κατ’ επιλογή 2)

 • Θεμελιώδης και Τεχνική Ανάλυση Μετοχών 
 • Τραπεζική Διοικητική 
 • Διοίκηση Εταιρικών Κινδύνων και Τεχνικές Πρόβλεψης 
 • Στοιχεία Λογιστικού και Φορολογικού Δικαίου
 • Επιχειρηματικότητα-Επιχειρησιακό Σχέδιο 
 • Accounting for Business (Erasmus Students) 
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 • Θεμελιώδης και Τεχνική Ανάλυση Μετοχών 
 • Τραπεζική Διοικητική 
 • Διοίκηση Εταιρικών Κινδύνων και Τεχνικές Πρόβλεψης 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κατ’ επιλογή 2)

 • Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνου 
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ 
 • Φορολογική Λογιστική ΙΙ 
 • Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς 
 • Διεθνή Τραπεζική 
 • Επιχειρηματικότητα-Επιχειρησιακό Σχέδιο
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

 

8ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 • Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους 
 • Προχωρημένη Λογιστική 
 • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κατ’ επιλογή 2)

 • Ειδικά Θέματα στην Χρηματοοικονομική 
 • Χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος 
 • Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων 
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Πληροφοριακά Συστήματα 
 • Νομισματική Οικονομική Πολιτική 
 • Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική
 • Εισαγωγή στο Δημόσιο και Ενωσιακό Δίκαιο 
 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Μεθοδολογία Έρευνας στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Επιστήμη

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 • Ειδικά Θέματα στην Χρηματοοικονομική
 • Χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος 
 • Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κατ’ επιλογή 2)

 • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 
 • Προχωρημένη Λογιστική 
 • Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους 
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Πληροφοριακά Συστήματα 
 • Νομισματική Οικονομική Πολιτική 
 • Εισαγωγή στο Δημόσιο και Ενωσιακό Δίκαιο
 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ 
 • Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική
 • Corporate Finance (Erasmus Students) 
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 
 • Μεθοδολογία Έρευνας στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Επιστήμη

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της λογιστικής, χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανάλυσης, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα.

Ειδικότερα,

 

 • Να αναλύει, επεξεργάζεται και να ερμηνεύει οικονομικά φαινόμενα, μεγέθη.
 • Να συντάσσει και να υποβάλλει σχετικές μελέτες και εκθέσεις προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
 • Να παρέχει συμβουλές επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, κατάρτισης και υπογραφής Οικονομικών καταστάσεων.
 • Να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων.
 • Να προγραμματίζει στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους και έρευνες επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Να ελέγχει τη διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

Ως στελέχη

 • οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 

Ως ελεγκτές - οικονομικοί διευθυντές/τριες - χρηματοοικονομικοί αναλυτές/τριες 

 • λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών, ναυτιλιακών και ασφαλιστικών εταιρειών.  

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικοί σύμβουλοι, 

Ως εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί και επενδυτικοί σύμβουλοι,

Ως σύμβουλοι Οργάνωσης και Διοίκησης,

Ως σύμβουλοι Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων,

Ως σύμβουλοι Μηχανοργάνωσης,

Ως στελέχη Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων,

Ως στελέχη Εταιριών Παραγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων,

Ως αναλυτές Οικονομικών Στοιχείων

 • με ικανότητες εφαρμογής προωθημένων μεθοδολογιών πληροφορικής.

 Οι πτυχιούχοι του τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επαγγελματικά δικαιώματα για την άσκηση του οικονομολογικού επαγγέλματος.

 

Στην εκπαίδευση
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας

 

Επίσης,

 • μπορούν να αποκτήσουν άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης που χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.  Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα, ασκώντας επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού Β’ τάξης, να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α’ τάξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
 • μπορούν να ακολουθήσουν το ελεγκτικό επάγγελμα, εγγραφόμενοι στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή εναλλακτικά να ακολουθήσουν αυτό του Εσωτερικού Ελεγκτή λαμβάνοντας κάποια διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση. 

 

 

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Λογιστική - Χρηματοοικονομική στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν όσοι σπουδάζουν Χρηματοοικονομικά;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο