Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ: 16.200

ΕΠΑΛ: 16.090

Βάση 2022
15.695
Εισακτέοι
204
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Μαθηματικά  30%

 Πληροφορική  25%

 Οικονομία   20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)   30%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%


Κωδικός Σχολής
0347
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Λογιστικής
2. Χρηματοοικονομικής

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προσφέρει ένα σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης ανταγωνιστικό στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον που παρακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις εκ του σύνεγγυς.

 • Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική έχει ως στόχο να προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν είτε να ενταχθούν στη διεθνή αγορά εργασίας είτε να συνεχίσουν στις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

 

 

 • Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών (FinLab)
 • Λογιστικών Εφαρμογών (AISLab)
 • Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αποτίμησης Επιχειρήσεων (“Business Analysis and Valuation Laboratory”)
 • Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής (Behavioral Finance Laboratory-BeFin)
 • Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης (International Shipping, Finance and Management Laboratory)

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΟΠΑ

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Για την απόκτηση του τίτλου σπουδών οι φοιτητές/τριες υποχρεώνεται να επιτύχουν σε τουλάχιστον σαράντα (40) μαθήματα συνολικά (το ισοδύναμο των 240 ECTS) εκ των οποίων τα είκοσι δύο (22) πρέπει να είναι μαθήματα κορμού.

 

 

Η πρακτική άσκηση αναγνωρίζεται ως μάθημα επιλογής 7ου ή 8ου εξαμήνου και προσμετράται στη λήψη πτυχίου.

Στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά έτη και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους είναι από 6,51 και πάνω.

 • Με βάση τους όρους του προγράμματος, οι φοιτητές/τριες απασχολούνται σε επιχείρηση ή φορέα του δημοσίου τομέα ή μη κυβερνητικό οργανισμό από 160 έως 320 ώρες.
  • Ο προβλεπόμενος χρόνος διάρκειας της Πρακτικής Άσκησης είναι από 1 έως 3 μήνες (H μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 270 ευρώ ανά μήνα πρακτικής άσκησης).
    

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Στατιστική για Επιχειρήσεις
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική
 • Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα
 • Αστικό Δίκαιο
 • Αγγλικά Ι 

   
2ο Εξάμηνο

 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο
 • Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα
 • Μικροοικονομική Θεωρία Ι
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Αγγλικά ΙΙ

3ο Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική
 • Γλώσσες Προγραμματισμού
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
 • Αγγλικά IIΙ

4ο Εξάμηνο

 • Λογιστική Κόστους
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 
 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 
 • Μακροοικονομική 
 • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 
 • Αγγλικά ΙV 

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Λογιστικής

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • H Λογιστική των Επιχειρηματικών Συνενώσεων 
 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Μέσω Διαδικτύου 
 • Αγγλικά V 

Επιλογές Μαθημάτων

 • Προγραμματισμός ΙΙ
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
 • Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Τραπεζική Χρηματοοικονομική
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τραπεζική Χρηματοοικονομική
 • Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
 • Αγγλικά V

Επιλογές Μαθημάτων

 • Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
 • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Μέσω Διαδικτύου
 • Μικροδομή Χρηματοοικονομικών Αγορών
 • Προγραμματισμός ΙΙ​​

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Λογιστικής
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διοικητική Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

Επιλογές Μαθημάτων

 • Εισαγωγή στην Οικονομετρία
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Αγγλικά VΙ
 • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής & Πρόσθετης Πληροφόρησης
 • Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Οικονομετρία
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων
 • Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος

Επιλογές Μαθημάτων

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ
 • Υπολογιστική Χρηματοοικονομική Ι
 • Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας
 • Αγγλικά VI-Επιχειρησιακή Ορολογία
 • Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
 • Κεφαλαιαγορές και Νομισματική Πολιτική
 • Αναλογιστικά Ι
 • Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Λογιστικής
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Λογιστική Χρηματοδοτικών Εργαλείων
 • Ελεγκτική
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Επιλογές Μαθημάτων 

 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
 • Λογιστική Δημόσιου Τομέα
 • Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική
 • Πρακτική Άσκηση

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής
Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 • Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική
 • Εναλλακτικές Επενδύσεις

Επιλογές Μαθημάτων  

 • Υπολογιστική Χρηματοοικονομική ΙΙ
 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ
 • Χρηματοοικονομική Τεχνολογία
 • Εναλλακτικές Επενδύσεις
 • Πρακτική Άσκηση

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Λογιστικής
Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 • Φορολογική Λογιστική

Επιλογές Μαθημάτων   

 • Συστήματα Ελέγχου της Διοίκησης
 • Διαχείριση Κινδύνων
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Πρακτική Άσκηση
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 • Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας
 • Εσωτερικός Έλεγχος & Διαχείριση Κινδύνου Απάτης

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής
Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Κινδύνων

Επιλογές Μαθημάτων   

 • Θεωρία Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων
 • Προχωρημένη Οικονομετρία
 • Χρηματοοικονομικά του Διεθνούς Εμπορίου & Εμπορευματικές Ροές
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 • Στοχαστικές Ανελίξεις με Εφαρμογές σε Αγορές Παραγώγων
 • Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στα Χρηματοοικονομικά
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Πρακτική Άσκηση

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της λογιστικής, χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανάλυσης, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα.

Ειδικότερα,

 

 • Να αναλύει, επεξεργάζεται και να ερμηνεύει οικονομικά φαινόμενα, μεγέθη.
 • Να συντάσσει και να υποβάλλει σχετικές μελέτες και εκθέσεις προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
 • Να παρέχει συμβουλές επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, κατάρτισης και υπογραφής Οικονομικών καταστάσεων.
 • Να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων.
 • Να προγραμματίζει στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους και έρευνες επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Να ελέγχει τη διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

Ως στελέχη

 • οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 

Ως ελεγκτές - οικονομικοί διευθυντές/τριες - χρηματοοικονομικοί αναλυτές/τριες 

 • λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών, ναυτιλιακών και ασφαλιστικών εταιρειών.  

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικοί σύμβουλοι, 

Ως εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί και επενδυτικοί σύμβουλοι,

Ως σύμβουλοι Οργάνωσης και Διοίκησης,

Ως σύμβουλοι Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων,

Ως σύμβουλοι Μηχανοργάνωσης,

Ως στελέχη Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων,

Ως στελέχη Εταιριών Παραγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων,

Ως αναλυτές Οικονομικών Στοιχείων

 • με ικανότητες εφαρμογής προωθημένων μεθοδολογιών πληροφορικής.

 Οι πτυχιούχοι του τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επαγγελματικά δικαιώματα για την άσκηση του οικονομολογικού επαγγέλματος.

 

Στην εκπαίδευση
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας

 

Επίσης,

 • μπορούν να αποκτήσουν άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης που χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.  Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα, ασκώντας επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού Β’ τάξης, να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α’ τάξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
 • μπορούν να ακολουθήσουν το ελεγκτικό επάγγελμα, εγγραφόμενοι στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή εναλλακτικά να ακολουθήσουν αυτό του Εσωτερικού Ελεγκτή λαμβάνοντας κάποια διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση. 

 

 

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Λογιστική - Χρηματοοικονομική στο άρθρο μας εδώ

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΟΠΑ (2:49:15)
Γιατί να επιλέξεις το ΛΟ.ΧΡΗ για σπουδές!
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο