Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ:   7.775

ΕΠΑΛ: 8.710

Βάση 2022
8.295
Εισακτέοι
250
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Μαθηματικά  20%

 Πληροφορική  25%

 Οικονομία  35%

 

 

ΕΠΑΛ

Toμέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδίκευσης 1  30%

 Μάθημα Ειδίκευσης 2  30%


Κωδικός Σχολής
1604
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Καβάλα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η συστηματική και συνεχής προσπάθεια ανανέωσης όλων των επιπέδων γνώσης και η εισαγωγή των πλέον πρόσφατων εκπαιδευτικών και ερευνητικών μεθόδων, τεχνικών, και διαδικασιών, με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, τη καινοτομία και τη πρωτοπορία, και την εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις
και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:

 • Την ανάπτυξη του Τμήματος στα πρότυπα των καλύτερων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης των αναπτυγμένων Ευρωπαϊκών χωρών, έχοντας τους καλύτερους δείκτες μέτρησης της συνολικής επίδοσης από όλα τα ΑΕΙ της χώρας μας. Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, οι σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Επίπεδο 6 (Bachelor’s Degree).

 

 

 • Ερευνητικό Εργαστήριο Λογιστικής

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Δ.Π.Θ.

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει πενήντα έξι (56) Μαθήματα, εκ των οποίων,

 • Υποχρεωτικά (Υ): 36,
 • Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ): 20.
  • Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου (ΜΓΥ): 46 
  • Μαθήματα  Ειδικού Υποβάθρου (ΜΕΥ): 8  και
  • Μαθήματα Ειδίκευσης (ΜΕ): 2 .

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν Θεωρία και Ασκήσεις, ενώ επτά (7) μαθήματα (Υ) Θεωρία και Εργαστήριο. 

 Για τη λήψη του Πτυχίου απαιτούνται 48 μαθήματα.

 • To Tμήμα προσφέρει και πιστοποίηση Ψηφιακών Δεξιοτήτων στους φοιτητές/τριες του.

 

 

Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική.

 Κάθε φοιτητής/τρια του Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών μπορεί να επιλέξει είτε την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ή την παρακολούθηση 2 μαθημάτων επιλογής.

 

 

Η πρακτική άσκηση προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι προαιρετική και πραγματοποιείται στο δημόσιο ή/και ιδιωτικό τομέα.

 • Η διάρκειά της είναι 2μηνη και πραγματοποιείται μετά το τέλος του ΣΤ΄ εξαμήνου, σε μήνες διακοπών των μαθημάτων.
 • Για την Πρακτική Άσκηση δεν προβλέπονται πιστωτικές μονάδες (ECΤS).

 Καθώς το Τμήμα «Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής» έχει σημαντικές συνεργασίες με φορείς της αλλοδαπής, προσφέρεται η ευκαιρία-δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις ή/και φορείς του εξωτερικού αξιοποιώντας τα σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

 

1o Εξάμηνο 

 • Μικροοικονομική    
 • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική    
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι    
 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Ι    
 • Αστικό Δίκαιο    
 • Πληροφορική 

2o Εξάμηνο 

 • Μακροοικονομική    
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική 
 • Ξένη Γλώσσα
 • Πληροφορική
 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων    

3o Εξάμηνο 

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών    
 • Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και Αγορές
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική 
 • Στατιστική Επιχειρήσεων    
 • Φορολογική Λογιστική 
 • Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση    

4o Εξάμηνο 

 • Τραπεζική Διοικητική    
 • Λογιστική Κόστους 
 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις    
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων    
 • Μεθοδολογία Έρευνας    
 • Εμπορικό Δίκαιο    

5o Εξάμηνο 

 • Εργατικό Δίκαιο    
 • Στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρήσεων    
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Λογιστική Κόστους 

Mαθήματα Επιλογής

[ επιλογη δύο (2) ]       

 • Ξένη Γλώσσα ΙΙ    
 • Διοικητική Λογιστική    
 • Θεσμοί & Πολιτικές της Ε.Ε.
 • Μάρκετινγκ

6o Εξάμηνο  

 • Ελεγκτική    
 • Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις    
 • Φορολογική Λογιστική 
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική    

Mαθήματα Επιλογής

[ επιλογη τεσσάρων (4) ]       

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης    
 • Λογιστική Δημοσίου Τομέα    
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική    
 • Δίκαιο Συναλλαγών    

7ο Εξάμηνο 

 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες    
 • Επιχειρηματικότητα
 • Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός Έλεγχος    

 Mαθήματα Επιλογής

[ επιλογη πέντε (5) ]  

 • Σύγχρονα ζητήματα Λογιστικής    
 • Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών    
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία στην Λογιστική & Χρηματοοικονομική    
 • Πολυεθνικές Επιχειρήσεις – ΑΞΕ
 • Στοιχεία Λογιστικού και Φορολογικού Δικαίου    


8ο Εξάμηνο      

 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

 Mαθήματα Επιλογής

[ επιλογη έξι (6) ]  

 • Αποτίμηση Επιχειρήσεων    
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα    
 • Επιχειρηματική Αναλυτική    
 • Κοινωνική Οικονομία    
 • Διαχείριση Κινδύνων    
 • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική & Λογιστική    
 • Πτυχιακή εργασία (αντιστοιχεί σε 2 μαθήματα)
 • Πρακτική άσκηση (προαιρετική)

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Δ.Π.Θ. αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της λογιστικής, χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανάλυσης, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα.

Ειδικότερα,

 

 • Να αναλύει, επεξεργάζεται και να ερμηνεύει οικονομικά φαινόμενα, μεγέθη.
 • Να συντάσσει και να υποβάλλει σχετικές μελέτες και εκθέσεις προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
 • Να παρέχει συμβουλές επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, κατάρτισης και υπογραφής Οικονομικών καταστάσεων.
 • Να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων.
 • Να προγραμματίζει στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους και έρευνες επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Να ελέγχει τη διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

Ως στελέχη

 • οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 

Ως ελεγκτές - οικονομικοί διευθυντές/τριες - χρηματοοικονομικοί αναλυτές/τριες 

 • λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών, ναυτιλιακών και ασφαλιστικών εταιρειών.  

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικοί σύμβουλοι, 

Ως εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί και επενδυτικοί σύμβουλοι,

Ως σύμβουλοι Οργάνωσης και Διοίκησης,

Ως σύμβουλοι Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων,

Ως σύμβουλοι Μηχανοργάνωσης,

Ως στελέχη Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων,

Ως στελέχη Εταιριών Παραγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων,

Ως αναλυτές Οικονομικών Στοιχείων

 • με ικανότητες εφαρμογής προωθημένων μεθοδολογιών πληροφορικής.

 Οι πτυχιούχοι του τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επαγγελματικά δικαιώματα για την άσκηση του οικονομολογικού επαγγέλματος.

 

Στην εκπαίδευση


  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας

 

Επίσης,

 • μπορούν να αποκτήσουν άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης που χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.  Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα, ασκώντας επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού Β’ τάξης, να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α’ τάξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
 • μπορούν να ακολουθήσουν το ελεγκτικό επάγγελμα, εγγραφόμενοι στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή εναλλακτικά να ακολουθήσουν αυτό του Εσωτερικού Ελεγκτή λαμβάνοντας κάποια διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση. 

 

 

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Λογιστική - Χρηματοοικονομική στο άρθρο μας εδώ

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΔΠΘ (1:03:00)
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο