Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ:  7.540

ΕΠΑΛ: 8.600

Βάση 2022
7.800
Εισακτέοι
300
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Μαθηματικά   30%

 Πληροφορική  20%

 Οικονομία   30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%


Κωδικός Σχολής
1545
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Κοζάνη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση των φοιτητών σε σύγχρονα θέματα των πεδίων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής  και Χρηματοοικονομικής είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας.

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να προσφέρει στους φοιτητές:

 • Γνώση για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.
 • Εξοικείωση με τα εργαλεία της πληροφορικής για τη διαρκή ενημέρωσή τους και παρακολούθηση των ταχύτατα μεταβαλλόμενων χώρων της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.
 • Καλλιέργεια της σφαιρικής γνώσης του χώρου της Eφαρμοσμένης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης τόσο στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή πραγματικότητα.

 

 

 • Οικονομικών και Κοινωνικών Μελετών και Ερευνών (ΕΟΚΜΕ)
 • Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Ερευνών

 

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται σε οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνει συνολικά πενήντα εννιά (59) μαθήματα

 • σαράντα τέσσερα (44) Υποχρεωτικά και
 • δεκαπέντε (15) Υποχρεωτικά Επιλογής)

Ειδικότερα, 

 • στα Α’- ΣΤ’ εξάμηνα προσφέρονται μόνο Υποχρεωτικά Μαθήματα.
 • στο εξάμηνο Ζ’ προσφέρονται 4 Υποχρεωτικά Μαθήματα και 7 Μαθήματα Επιλογής, ενώ
 • στο Η’ εξάμηνο προσφέρονται 4 Υποχρεωτικά Μαθήματα και 8 Μαθήματα Επιλογής.

 Για τη λήψη του πτυχίου, ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε 48 μαθήματα.

 

 

Στους/στις φοιτητές/τριες προσφέρεται, προαιρετικά, η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόμενους με το Τμήμα φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 • Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί τρεις μήνες (Ιούλιο- Σεπτέμβριο), εκφράζεται σε 15 ECTS, που αναφέρονται στο Παράρτημα Διπλώματος.

 

 

1ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Αρχές Management 
 • Γενικά Μαθηματικά 
 • Λογιστική Ι 
 • Μικροοικονομία 
 • Πληροφορική Ι 
 • Στατιστική Ι 

2ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Λογιστική ΙΙ
 • Μακροοικονομία 
 • Μεθοδολογία Έρευνας 
 • Πληροφορική ΙΙ
 • Οικονομικά Μαθηματικά 
 • Στατιστική ΙΙ

3ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Αγγλική Ορολογία Ι
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Αρχές Marketing 
 • Αστικό Δίκαιο
 • Διοικητική Λογιστική 
 • Τραπεζική Οικονομία 

4ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Αγγλική Ορολογία ΙI 
 • Ανάλυση Κοινωνικοοικονομικών δεδομένων
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 
 • Λογιστική Κόστους-Κοστολόγηση 
 • Μη Τραπεζική Χρηματοδότηση 
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση

5ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Αξιολόγηση Επενδύσεων 
 • Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Οικονομία 
 • Λογιστικές Εφαρμογές 
 • Marketing Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
 • Οικονομετρία Ι 
 • Τραπεζική Λογιστική και Λογιστική Ασφαλιστικών Οργανισμών

6ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Αποτίμηση Επιχειρήσεων 
 • Διαχείριση Ρίσκου
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
 • Ελληνική Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 • Οικονομετρία ΙΙ 
 • Συμπεριφορική Χρηματοοοικονομική

7ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Εμπορικό Δίκαιο 
 • Στρατηγική ΜΜΕ 
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 
 • Business English

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κατ’ επιλογή 2)

 • Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές
 • Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος
 • Επιχειρηματικά Σχέδια 
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά 
 • Προγραμματισμός Η/Υ
 • Τεχνική Ανάλυση Μετοχών 3

8ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Κοινωνική Οικονομία και Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα
 • Πληροφοριακά Συστήματα στην Οικονομία
 • Υποδείγματα Προβλέψεων στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κατ’ επιλογή 2)

 • Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας 
 • Εξαγορές και Συγχωνεύσεις 
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Θεωρία Χαρτοφυλακίου 
 • Κλαδική Λογιστική 
 • Academic Writing Skills
 • Πρακτική Άσκηση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της λογιστικής, χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανάλυσης, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα.

Ειδικότερα,

 

 • Να αναλύει, επεξεργάζεται και να ερμηνεύει οικονομικά φαινόμενα, μεγέθη.
 • Να συντάσσει και να υποβάλλει σχετικές μελέτες και εκθέσεις προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
 • Να παρέχει συμβουλές επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, κατάρτισης και υπογραφής Οικονομικών καταστάσεων.
 • Να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων.
 • Να προγραμματίζει στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους και έρευνες επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Να ελέγχει τη διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

Ως στελέχη

 • οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 

Ως ελεγκτές - οικονομικοί διευθυντές/τριες - χρηματοοικονομικοί αναλυτές/τριες 

 • λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών, ναυτιλιακών και ασφαλιστικών εταιρειών.  

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικοί σύμβουλοι, 

Ως εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί και επενδυτικοί σύμβουλοι,

Ως σύμβουλοι Οργάνωσης και Διοίκησης,

Ως σύμβουλοι Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων,

Ως σύμβουλοι Μηχανοργάνωσης,

Ως στελέχη Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων,

Ως στελέχη Εταιριών Παραγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων,

Ως αναλυτές Οικονομικών Στοιχείων

 • με ικανότητες εφαρμογής προωθημένων μεθοδολογιών πληροφορικής.

 Οι πτυχιούχοι του τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επαγγελματικά δικαιώματα για την άσκηση του οικονομολογικού επαγγέλματος.

 

Στην εκπαίδευση
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας

 

Επίσης,

 • μπορούν να αποκτήσουν άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης που χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.  Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα, ασκώντας επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού Β’ τάξης, να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α’ τάξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
 • μπορούν να ακολουθήσουν το ελεγκτικό επάγγελμα, εγγραφόμενοι στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή εναλλακτικά να ακολουθήσουν αυτό του Εσωτερικού Ελεγκτή λαμβάνοντας κάποια διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση. 

 

 

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Λογιστική - Χρηματοοικονομική στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Βρες τι θα σπουδάσεις! Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν όσοι σπουδάζουν Χρηματοοικονομικά;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο