Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ: 8.450

ΕΠΑΛ: 8.690

Βάση 2022
9.135
Εισακτέοι
192
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Μαθηματικά 25%

 Πληροφορική  25%

 Οικονομία  30%

 

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1    30%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2   30%


Κωδικός Σχολής
1513
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Καλαμάτα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Στα πλαίσια ενός έντονα διεθνοποιημένου και ανταγωνιστικού ακαδημαικού περιβάλλοντος το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής παρέχει στους/στις  φοιτητές/τριες ένα σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης παρακολουθώντας τις διεθνείς επιστημονικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις.

Το τμήμα έχει ως αποστολή:

 • να καλλιεργεί και να προάγει τις κοινωνικές επιστήμες στους τομείς της λογιστικής και χρηματοοικονομικής με την ακαδημαϊκή διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα,
 • να εφοδιάσει τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία,
 • να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και
 • να προάγει την επιστήμη και την έρευνα ιδιαίτερα στους τομείς της λογιστικής και χρηματοοικονομικής αλλά και στους υπόλοιπους τομείς που θεραπεύει το Τμήμα.

 

 

 • Χρηματοοικονομικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Λογιστικών Μελετών

 

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών διακρίνεται στη 

 •  πρώτη ζώνη, η οποία περιλαμβάνει τα Βασικά Υποχρεωτικά Μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε εκατό ενενήντα οκτώ (198) πιστωτικές μονάδες ECTS
  • [στο τρέχον πρόγραμμα αντιστοιχούν σε τριάντα τρία (33) μαθήματα].
 • δεύτερη ζώνη, η οποία περιλαμβάνει τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, εκ των οποίων οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να συμπληρώσουν 42 ECTS (αντιστοιχούν σε 7 μαθήματα επιλογής).

Επιπλέον , το Τμήμα παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποιητικό ψηφιακής H/Y εφόσον παρακολουθήσουν τουλάχιστον 4 από τα ακόλουθα 5 μαθήματα:

 • Εφαρμογές στην Πληροφορική (1ο εξάμηνο),
 • Στοιχεία Επιχειρησιακών λύσεων και ΠΣΔ (4ο εξάμηνο),
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική (επιλογής χειμερινού εξαμήνου),
 • Βάσεις Δεδομένων (επιλογής χειμερινού εξαμήνου),
 • Εφαρμογές σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (επιλογής εαρινού εξαμήνου).

 

 

 

Το Τμήμα έχει εντάξει την Πρακτική άσκηση στο Πρόγραμμα Σπουδών ως μάθημα επιλογής με έξι (6) ECTS.

 Η πρακτική άσκηση δίνει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν μέσω των μαθημάτων και εργαστηρίων σε πραγματικές συνθήκες (βιομηχανίας/γραφείου).

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στο Δίκαιο των Συναλλαγών
 • Μαθηματικά των Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών
 • Μικροοικονομική θεωρία
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Εφαρμογές στην Πληροφορική

2ο Εξάμηνο

 • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Εισαγωγή στην Στατιστική
 • Μακροοικονομική Θεωρία
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

3ο Εξάμηνο

 • Τραπεζική και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
 • Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση
 • Επαγωγική Στατιστική
 • Λογιστική Εταιριών
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής

4ο Εξάμηνο

 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Επιχειρησιακή 'Ερευνα 1
 • Στοιχεία Επιχειρησιακών λύσεων και ΠΣΔ
 • Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

5ο Εξάμηνο

 • Διοικητική Λογιστική - Λήψη αποφάσεων και ελέγχου
 • Οικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Τραπεζική Διοικητική
 • Μάθημα Επιλογής

6ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Οικονομετρία
 • Φορολογική Λογιστική 
 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
 • Μάθημα Επιλογής
 • Μάθημα Επιλογής

7ο Εξάμηνο

 • Διεθνής Χρηματοοικονομική
 • Διαχείριση Εταιρικού Θησαυροφυλακίου
 • Μοντέλα και Ανάλυση Δεδομένων στα Χρηματοοικονομικά
 • Μάθημα Επιλογής
 • Μάθημα Επιλογής

8ο Εξάμηνο

 • Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου και Διεθνών Επενδύσεων
 • Εταιρικός Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός
 • Μάθημα Επιλογής
 • Μάθημα Επιλογής
 • Μάθημα Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής (Χειμερινό Εξάμηνο)

 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
 • Αποτίμηση και Ανάλυση Εταιρειών
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Εναλλακτικές Επενδύσεις
 • Αναλογιστικά Μοντέλα
 • Αγγλικά Ειδικότητας
 • Οικονομική Κοινωνιολογία
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Αρχές Μάρκετινγκ
 • Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρείν

Μαθήματα Επιλογής (Εαρινό Εξάμηνο)

 • Φορολογική Λογιστική ΙΙ
 • Διεθνείς Οικονομικές και Νομισματικές Σχέσεις
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος
 • Διαχείριση Χρήματος και Κεφαλαίου
 • Θεωρία Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων και Παιγνίων
 • Εφαρμογές σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
 • Διαχείριση Κινδύνου
 • Στοχαστικές Διαδικασίες στα Χρηματοοικονομικά
 • Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Επιχειρηματική και Λογιστική Ηθική
 • Διδακτική των Οικονομικών
 • Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
 • Big Data και Analytics

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.
 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της λογιστικής, χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανάλυσης, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα.

Ειδικότερα,

 

 • Να αναλύει, επεξεργάζεται και να ερμηνεύει οικονομικά φαινόμενα, μεγέθη.
 • Να συντάσσει και να υποβάλλει σχετικές μελέτες και εκθέσεις προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
 • Να παρέχει συμβουλές επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, κατάρτισης και υπογραφής Οικονομικών καταστάσεων.
 • Να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων.
 • Να προγραμματίζει στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους και έρευνες επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Να ελέγχει τη διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

Ως στελέχη

 • οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 

Ως ελεγκτές - οικονομικοί διευθυντές/τριες - χρηματοοικονομικοί αναλυτές/τριες 

 • λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών, ναυτιλιακών και ασφαλιστικών εταιρειών.  

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικοί σύμβουλοι, 

Ως εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί και επενδυτικοί σύμβουλοι,

Ως σύμβουλοι Οργάνωσης και Διοίκησης,

Ως σύμβουλοι Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων,

Ως σύμβουλοι Μηχανοργάνωσης,

Ως στελέχη Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων,

Ως στελέχη Εταιριών Παραγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων,

Ως αναλυτές Οικονομικών Στοιχείων

 • με ικανότητες εφαρμογής προωθημένων μεθοδολογιών πληροφορικής.

 

 Οι πτυχιούχοι του τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επαγγελματικά δικαιώματα για την άσκηση του οικονομολογικού επαγγέλματος.

 

Στην εκπαίδευση


  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας

 

Επίσης,

 • μπορούν να αποκτήσουν άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης που χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.  Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα, ασκώντας επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού Β’ τάξης, να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α’ τάξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
 • μπορούν να ακολουθήσουν το ελεγκτικό επάγγελμα, εγγραφόμενοι στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή εναλλακτικά να ακολουθήσουν αυτό του Εσωτερικού Ελεγκτή λαμβάνοντας κάποια διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση. 

 

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Λογιστική - Χρηματοοικονομική στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν όσοι σπουδάζουν Χρηματοοικονομικά;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο