Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ:  7.710

ΕΠΑΛ: 9.607

Βάση 2022
8.150
Εισακτέοι
200
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,90

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Μαθηματικά  30%

 Πληροφορική  20%

 Οικονομία  30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Mαθηματικά ( Άλγεβρα)  27%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  27%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  26%


Κωδικός Σχολής
1654
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Ηράκλειο
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εδρεύει στο Ηράκλειο και προσφέρει Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες κριτικής προσέγγισης τόσο της Λογιστικής όσο και της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης με την υποστήριξη των συναφών τους κλάδων, όπως τα Οικονομικά, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Νομικά και η
Πληροφορική.

Στόχος του Τμήματος είναι να προετοιμάσει υψηλού επιπέδου επιστήμονες, ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

 

 

 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

 

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Τα μαθήματα του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής Υποχρεωτικά (Ε/Υ) και Προαιρετικά (Π).

Πιο συγκεκριμένα, προσφέρονται

 • τριάντα οκτώ (38) μαθήματα τύπου Υποχρεωτικά,
 • δεκαέξι (16) μαθήματα τύπου Επιλογής Υποχρεωτικά και
 • τέσσερα (4) μαθήματα τύπου Προαιρετικά.

 Για τη λήψη του πτυχίου απαιτούνται τριάντα οκτώ (38) Υποχρεωτικά και τέσσερα (4) Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα (σύνολο 42 μαθήματα)

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, δίνει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να εκπονήσουν πτυχιακή-ερευνητική εργασία, την οποία μπορεί να δηλώσουν ως μάθημα επιλογής υποχρεωτικό στο 8ο εξάμηνο σπουδών.

 

 

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση διάρκειας τριών μηνών στο προτελευταίο ή στο τελευταίο έτος των σπουδών τους (ή κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών) σε οργανισμούς και επιχειρήσεις για την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας.

 Σε περίπτωση που οι φοιτητές/τριες επιλέξουν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, αυτή θα αντιστοιχεί σε 10 μονάδες ECTS.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Μικροοικονομική
 • Αστικό Δίκαιο
 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους
 • Στατιστική Επιχειρήσεων Ι
 • Πληροφορική Ι
 • Αγγλικά Ι

2ο εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
 • Μακροοικονομική
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Αγγλικά ΙΙ

3ο εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
 • Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
 • Δημόσια Οικονομική
 • Ειδικά Θέματα Δικαίου (Εργ., Ασφ., Πτωχ.)
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία Ι
 • Marketing
 • Αγγλικά ΙΙΙ

4ο εξάμηνο

 • Λογιστική Κόστους
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 • Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία ΙΙ
 • Αγγλικά ΙV

5ο εξάμηνο

 • Φορολογική Λογιστική Ι
 • Διοικητική Λογιστική Ι
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
 • Παράγωγα Προϊόντα και Tεχνικές Aντιστάθμισης Kινδύνων

Ένα (1) Επιλογής Υποχρεωτικό (Ε/Υ) από τα:

 • Λογιστική Εταιρειών
 • Τραπεζική Χρηματοοοικονομική
 • Ολοκληρωμένα Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα

6ο εξάμηνο

 • Αποτίμηση, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
 • Φορολογική Λογιστική ΙΙ
 • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Ένα (1) Επιλογής Υποχρεωτικό (Ε/Υ) από τα:

 • Πληροφορική Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Διοικητική Οικονομική
 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ

7ο εξάμηνο

 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Ελεγκτική Ι
 • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
 • Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο

Ένα (1) Επιλογής Υποχρεωτικό (Ε/Υ) από τα:

 • Ειδικά Θέματα Λογιστικής
 • Εισαγωγή στην Ασφαλιστική Επιστήμη
 • Ηγεσία

8ο εξάμηνο

 • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Επιλογής Υποχρεωτικά (Ε/Υ) 20 ECTS από τα:

 • Πτυχιακή Εργασία (Π/Ε) ( = 2 Μαθήματα)
 • Πρακτική Άσκηση (Π/Α = 2 Μαθήματα)
 • Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
 • Διοικητική Λογιστική ΙI
 • Ελεγκτική ΙΙ
 • Αγορές Εμπορευμάτων
 • Υπολογιστική Χρηματοοικονομική
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Σύγχρονη Πολιτική Οικονομία

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της λογιστικής, χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανάλυσης, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα.

Ειδικότερα,

 

 • Να αναλύει, επεξεργάζεται και να ερμηνεύει οικονομικά φαινόμενα, μεγέθη.
 • Να συντάσσει και να υποβάλλει σχετικές μελέτες και εκθέσεις προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
 • Να παρέχει συμβουλές επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, κατάρτισης και υπογραφής Οικονομικών καταστάσεων.
 • Να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων.
 • Να προγραμματίζει στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους και έρευνες επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Να ελέγχει τη διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

Ως στελέχη

 • οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 

Ως ελεγκτές - οικονομικοί διευθυντές/τριες - χρηματοοικονομικοί αναλυτές/τριες 

 • λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών, ναυτιλιακών και ασφαλιστικών εταιρειών.  

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικοί σύμβουλοι, 

Ως εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί και επενδυτικοί σύμβουλοι,

Ως σύμβουλοι Οργάνωσης και Διοίκησης,

Ως σύμβουλοι Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων,

Ως σύμβουλοι Μηχανοργάνωσης,

Ως στελέχη Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων,

Ως στελέχη Εταιριών Παραγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων,

Ως αναλυτές Οικονομικών Στοιχείων

 • με ικανότητες εφαρμογής προωθημένων μεθοδολογιών πληροφορικής.

 Οι πτυχιούχοι του τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επαγγελματικά δικαιώματα για την άσκηση του οικονομολογικού επαγγέλματος.

 

Στην εκπαίδευση
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας

 

Επίσης,

 • μπορούν να αποκτήσουν άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης που χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.  Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα, ασκώντας επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού Β’ τάξης, να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α’ τάξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
 • μπορούν να ακολουθήσουν το ελεγκτικό επάγγελμα, εγγραφόμενοι στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή εναλλακτικά να ακολουθήσουν αυτό του Εσωτερικού Ελεγκτή λαμβάνοντας κάποια διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση. 

 

 

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Λογιστική - Χρηματοοικονομική στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ
Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν όσοι σπουδάζουν Χρηματοοικονομικά;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο