Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Αθήνα
Διάρκεια
10 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η αρχαιότερη σχολή μηχανικών της χώρας αλλά και η μητέρα όλων των άλλων σχολών του Πολυτεχνείου, στη διάρκεια της μακρόχρονης λειτουργίας της, έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιστημονική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Η Σχολή τα τελευταία χρόνια βρίσκεται πολύ ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις Σχολών — για παράδειγμα είναι στις 50 κορυφαίες παγκοσμίως και 14η ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές Σχολές Πολιτικών Μηχανικών σύμφωνα με τον Οργανισμό QS, ενώ είναι 7η παγκοσμίως σύμφωνα με την κατάταξη ShanghaiRanking.

Η Σχολή περιλαμβάνει τέσσερις Τομείς:

1. Τομέας Δομοστατικής 
Δραστηριοποιείται επιστημονικά στις περιοχές της θεωρητικής και πειραματικής στατικής, της δυναμικής, της ανάλυσης της δομικής ευστάθειας, της σχηματοποίησης και του υπολογισμού μεταλλικών κατασκευών, των κατασκευών οπλισμένου και προεντεταμένου σκυροδέματος, της αντισεισμικής τεχνολογίας και των συναφών εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, ο Τομέας δραστηριοποιείται στο αντικείμενο του προγραμματσμού και της διαχείρισης τεχνικών έργων σε όλο τον κύκλο ζωής τους – από τη σύλληψη της αναγκαιότητας κατασκευής τους μέχρι την παράδοση, λειτουργία και συντήρησή τους. Στον Τομέα ανήκουν πέντε εργαστήρια: 

 • Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
 • Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας
 • Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών 
 • Εργαστήριο Δομικών Μηχανών και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

2. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος: 
Έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, από ποσοτική και ποιοτική άποψη, του υδάτινου περιβάλλοντος και των συναφών έργων Πολιτικού Μηχανικού. Καλύπτει εκπαιδευτικά και ερευνητικά τις γνωστικές περιοχές της Υδραυλικής, της Υδρολογίας και των Υδατικών Πόρων, των Υδραυλικών Έργων, της Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Τεχνολογίας, της Θαλάσσιας Υδραυλικής και των Λιμενικών 'Έργων, της Ενέργειας και των Υδροηλεκτρικών 'Έργων. Περιλαμβάνει τέσσερα εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής
 • Εργαστήριο Λιμενικών Έργων
 • Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας
 • Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

3. Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής
Καλύπτει, εκπαιδευτικά και ερευνητικά, τις μεταφορές ανθρώπων και αγαθών με όλα τα μέσα, από τα στάδια των ερευνών, του γενικού σχεδιασμού και των μελετών σκοπιμότητας, μέχρι τις μελέτες εφαρμογής, την κατασκευή και τη λειτουργία. Επίσης, καλύπτει το σχεδιασμό μιγμάτων υλικών οδοποιίας καθώς και την κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων οδών και αεροδρομίων. Περιλαμβάνει τρία εργαστήρια: 

 • Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής
 • Εργαστήριο Οδοποιίας
 • Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών

4. Τομέας Γεωτεχνικής: 
Καλύπτει ένα ευρύ γνωστικό αντικείμενο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μελέτη της συμπεριφοράς εδαφών υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες φόρτισης, της συμπεριφοράς των πετρωμάτων και γεωλογικών σχηματισμών, και της σεισμικής συμπεριφοράς υπογείων κατασκευών, λιμενικών κρηπιδοτοίχων και βάθρων γεφυρών. Επίσης καλύπτει τον υπολογισμό, τον σχεδιασμό και την κατασκευή θεμελιώσεων τεχνικών έργων και την προστασία και αποκατάσταση του γεωπεριβάλλοντος. Στον Τομέα υπάγονται δύο εργαστήρια: 

 • Εργαστήριο Εδαφομηχανικής
 • Εργαστήριο Θεμελιώσεων

Στη Σχολή λειτουργεί ακόμη Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών. 

Σύμφωνα με τη δομή των σπουδών τα έξι πρώτα εξάμηνα αφιερώνονται αποκλειστικά στα  μαθήματα  κορμού,  τα  επόμενα  δύο  εξάμηνα  έχουν  μαθήματα  κορμού  αλλά  και  κατεύθυνσης,  την  οποία  επιλέγει  ο  φοιτητής  στην  αρχή  του  7ου  εξαμήνου. 

Το  ένατο  εξάμηνο  έχει  μόνο  μαθήματα  κατεύθυνσης  και  το  δέκατο  εξάμηνο  είναι  αφιερωμένο  αποκλειστικά στη διπλωματική εργασία.   Όλα  τα  μαθήματα  διακρίνονται  σε  δύο  κατηγορίες: Τα «Υποχρεωτικά»  για  τους φοιτητές, που υποδιαιρούνται σε «Κορμού» (για όλους τους φοιτητές ) και «Κατεύθυνσης» (για τους  φοιτητές που επέλεξαν  τη συγκεκριμένη κατεύθυνση) και  τα «Κατ΄εκλογήν Υποχρεωτικά», όπου  οι  φοιτητές  επιλέγουν  συγκεκριμένο  αριθμό  μαθημάτων  από  έναν  πίνακα προτεινομένων μαθημάτων.

Οι  φοιτητές  που  εγγράφονται  για  πρώτη  φορά  στο  1ο   εξάμηνο  σπουδών  πρέπει  να  παρακολουθήσουν  υποχρεωτικά  τα  μαθήματα  μόνο  του  πρώτου  εξαμήνου  και  αργότερα  μόνο  του  δευτέρου  εξαμήνου.  Από  το  τρίτο  εξάμηνο  επιτρέπεται  να  εγγραφούν  και  σε  μαθήματα ανωτέρων εξαμήνων.  

Εξάμηνο: 1

 • Γενική Οικοδομική & Σχέδιο
 • Γεωλογία Μηχανικού
 • Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα
 • Μηχανική του Στερεού Σώματος
 • Οικολογία και Χημεία για Πολιτικούς Μηχανικούς

Ομάδα 101 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Aνάλυση Κύκλου Ζωής Έργων Πολιτικού Μηχανικού
 • Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία
 • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
 • Παραστατική Γεωμετρία
 • Σχεδίαση Τεχνικών Έργων με Η/Υ 

Εργαστηριακά (Υποχρεωτικά - Μη βαθολογούμενα)

 • Εργαστήριο Υλικών
 • Ξένες Γλώσσες (Υποχρεωτική η επιλογή μίας): Αγγλική Γλώσσα I, Γαλλική Γλώσσα I

Εξάμηνο: 2

 • Διαφορικές Εξισώσεις
 • Λογισμός Πολλών Μεταβλητών
 • Μηχανική του Παραμορφωσίμου Σώματος
 • Στοιχεία Αρχιτεκτονικής & Αρχιτεκτονική Σύνθεση
 • Τεχνικά Υλικά I
 • Φυσική

Εργαστηριακά (Υποχρεωτικά - Μη βαθολογούμενα)

 • Εργαστήριο Υλιικών
 • Ξένες Γλώσσες (Υποχρεωτική η επιλογή μίας): Αγγλική Γλώσσα ΙI, Γαλλική Γλώσσα IΙ

Εξάμηνο: 3

 • Αντοχή των Υλικών
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Γεωδαισία
 • Δυναμική του Στερεού Σώματος
 • Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ
 • Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Εργαστηριακά (Υποχρεωτικά - Μη βαθολογούμενα)

 • Eργαστήριο Κατασκευών - Γεωτεχνικής
 • Ξένες Γλώσσες (Υποχρεωτική η επιλογή μίας): Αγγλική Γλώσσα ΙIΙ, Γαλλική Γλώσσα IΙΙ

Εξάμηνο: 4

 • Εδαφομηχανική Ι
 • Μηχανική των Ρευστών
 • Οργάνωση & Ασφάλεια Εργοταξίων - Δομικές Μηχανές
 • Πιθανότητες - Στατιστική
 • Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων

Ομάδα 401 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Γεωδαιτικές Εφαρμογές
 • Εφαρμοσμένη Οικονομική
 • Προγραμματισμός Η/Υ
 • Τεχνικό Δίκαιο

Εργαστηριακά (Υποχρεωτικά - Μη βαθολογούμενα)

 • Εργαστήριο Κατασκευών - Γεωτεχνικής
 • Ξένες Γλώσσες (Υποχρεωτική η επιλογή μίας): Αγγλική Γλώσσα ΙV, Γαλλική Γλώσσα IV

Εξάμηνο: 5

 • Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών
 • Εδαφομηχανική ΙΙ
 • Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων
 • Τεχνική Υδρολογία
 • Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα

Ομάδα 501 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Eισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία
 • Επιχειρησιακή Έρευνα & Βελτιστοποίηση
 • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
 • Παραστατική Γεωμετρία
 • Σχεδίαση Τεχνικών Έργων με Η/Υ

Εργαστηριακά (Υποχρεωτικά - Μη βαθολογούμενα)

 • Εργαστήριο Υδατικών Πόρων

Εξάμηνο: 6

 • Θεμελιώσεις
 • Κατασκευή Οδών
 • Μητρωική Στατική - Πεπερασμένα Στοιχεία Για Ραβδωτούς Φορείς
 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι
 • Σιδηρές Κατασκευές Ι
 • Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων

Εργαστηριακά (Υποχρεωτικά - Μη βαθολογούμενα)

 • Εργαστήριο Υδατικών Πόρων

Εξάμηνο: 7

 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 • Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα
 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ

Yποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικού

 • Δυναμική των Κατασκευών
 • Εργαστήριο Η/Υ - Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών
 • Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ (Ομάδα 701)

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικού

 • Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Ποταμών

Ομάδα 701 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Βραχομηχανική - Σήραγγες
 • Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου

 • Κυκλοφοριακή Ροή
 • Σχεδιασμός Οδοστρωμάτων Οδών και Αεροδρομίων

Ομάδα 701 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Βραχομηχανική - Σήραγγες
 • Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού

 • Δυναμική των Κατασκευών
 • Πειραματική Εδαφομηχανική

Ομάδα 701 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Βραχομηχανική - Σήραγγες
 • Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Εργαστηριακά (Υποχρεωτικά - Μη βαθολογούμενα)

 • Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών

Εξάμηνο: 8

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικού

 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙII

Ομάδα 801 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα
 • Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας
 • Μιγαδική Ανάλυση
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Τεχνικά Υλικά ΙΙ
 • Τεχνική Γεωλογία
 • Υπολογιστική Ρευστοδυναμική

Ομάδα 802 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ανάλυση Φορέων με Πεπερασμένα Στοιχεία
 • Αξιοπιστία και Ανάλυση Διακινδύνευσης Κατασκευών
 • Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές
 • Ξύλινες Κατασκευές
 • Σιδηρές Κατασκευές ΙΙΙ
 • Τεχνική Σεισμολογία
 • Γεφυροποιΐα Ι (Ομάδα 803)
 • Πλαστική Ανάλυση Φορέων (Ομάδα 805)
 • Σύμμικτες Κατασκευές (Ομάδα 806)

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικού

Ομάδα 801 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα
 • Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας
 • Μιγαδική Ανάλυση
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Τεχνικά Υλικά ΙΙ
 • Τεχνική Γεωλογία
 • Υπολογιστική Ρευστοδυναμική
 • Υπόγεια Ύδατα (Ομάδα 802)

Ομάδα 803 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Γεφυροποιΐα Ι
 • Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου
 • Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα
 • Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα (Ομάδα 805)
 • Υγειονομική Τεχνολογία (Ομάδα 806)

Ομάδα 824 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Εγγειοβελτιωτικά Έργα
 • Yδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου

 • Αστικά Οδικά Δίκτυα
 • Ειδικά Κεφάλαια Γεωμετρικού Σχεδιασμού Οδών
 • Σιδηροδρομική Τεχνική
 • Σχεδιασμός Αστικών Συγκοινωνιών

Ομάδα 801 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα
 • Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας
 • Μιγαδική Ανάλυση
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Τεχνικά Υλικά ΙΙ
 • Τεχνική Γεωλογία
 • Υπολογιστική Ρευστοδυναμική
 • Αξιολόγηση και Συντήρηση Οδοστρωμάτων (Ομάδα 805)

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού

 • Υπολογιστική Γεωτεχνική
 • Τεχνική Γεωλογία (Ομάδα 801)

Ομάδα 802 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Aνάλυση Φορέων με Πεπερασμένα Στοιχεία
 • Αξιοπιστία και Ανάλυση Διακινδύνευσης Κατασκευών
 • Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές
 • Τεχνική Σεισμολογία
 • Υπόγεια Ύδατα
 • Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα (Ομάδα 803)

Ομάδα 805 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα
 • Αξιολόγηση και Συντήρηση Οδοστρωμάτων
 • Πλαστική Ανάλυση Φορέων

Ομάδα 806 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Σύμμικτες Κατασκευές
 • Υγειονομική Τεχνολογία

Εξάμηνο: 9

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικού

Ομάδα 901 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Αντισεισμική Αποτίμηση - Ενίσχυση Υφισταμένων Κατασκευών
 • Εδαφοδυναμική
 • Επιφανειακοί Φορείς - Ειδικά Θέματα Πεπερασμένων Στοιχείων
 • Μηχανική της Τοιχοποιϊας
 • Στοχαστικές Μέθοδοι
 • Σύνθετα Υλικά

2. Ομάδα 902 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής
 • Ειδικά Κεφάλαια Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
 • Συνοριακά Στοιχεία
 • Τεχνολογία Μοντέλων Δομικών Πληροφοριών
 • Γεφυροποιϊα ΙΙ (Ομάδα 904)
 • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (Ομάδα 906)
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ (Ομάδα 908)
 • Ολοκληρωμένο Θέμα Δομοστατικού Σχεδιασμού

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικού

Ομάδα 901 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Αντισεισμική Αποτίμηση - Ενίσχυση Υφισταμένων Κατασκευών
 • Επιφανειακοί Φορείς - Ειδικά Θέματα Πεπερασμένων Στοιχείων
 • Μηχανική της Τοιχοποιϊας
 • Στοχαστικές Μέθοδοι
 • Σύνθετα Υλικά

Ομάδα 902 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Aλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής
 • Ειδικά Κεφάλαια Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
 • Τεχνολογία Μοντέλων Δομικών Πληροφοριών

Ομάδα 904 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Έργα Ανοικτής Θαλάσσης
 • Περιβαλλοντική Υδραυλική

Ομάδα 923 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Αποβλήτων
 • Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων

Ομάδα 925 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Οικολογικά Μοντέλα Επιφανειακών Υδάτων

Ομάδα 927 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ολοκληρωμένο Θέμα Υδραυλικού Σχεδιασμού
 • Πειραματική Υδραυλική
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου
 • Διαχείριση Κυκλοφορίας και Οδική Ασφάλεια
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Αεροδρομίων

Ομάδα 901 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ολοκληρωμένο Θέμα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού
 • Στοχαστικές Μέθοδοι

Ομάδα 902 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής
 • Ειδικά Κεφάλαια Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
 • Τεχνολογία Μοντέλων Δομικών Πληροφοριών

Ομάδα 906 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ειδικά Θέματα Οδοστρωμάτων
 • Μέθοδοι Ανάλυσης στην Κυκλοφοριακή Τεχνική
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στις Μεταφορές
 • Συνδυασμένες Μεταφορές - Ειδικά Συστήματα (Ομάδα 908)

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού

 • Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων
 • Εδαφοδυναμική (Ομάδα 901)
 • Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής (Ομάδα 902)

Ομάδα 904 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Γεφυροποιϊα ΙΙ
 • Έργα Ανοικτής Θαλάσσης
 • Περιβαλλοντική Υδραυλική

Ομάδα 906 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ειδικά Θέματα Οδοστρωμάτων
 • Περιβαλλοντική Γεωτεχνική
 • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα

Ομάδα 908 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός 2
 • Ολοκληρωμένο Θέμα Γεωτεχνικού Σχεδιασμού
 • Συνδυασμένες Μεταφορές - Ειδικά Συστήματα
 • Πρακτική Άσκηση

10ο Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο