Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  17.497

ΕΠΑΛ: 16.385

Βάση 2022
17.094
Εισακτέοι
129
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική   27%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  33%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   35%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα ΕΙδικότητας 1   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   20%

 

 

Κωδικός Σχολής
0201
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι ξεχωριστή στην Ελλάδα καθώς ήταν η πρώτη σχολή μηχανικών στην ιστορία της χώρας

 • Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται πολύ ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις Σχολών — για παράδειγμα είναι στις 50 κορυφαίες παγκοσμίως και 14η ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές Σχολές Πολιτικών Μηχανικών σύμφωνα με τον Οργανισμό QS, ενώ είναι 7η παγκοσμίως σύμφωνα με την κατάταξη ShanghaiRanking.

 

 

1. Τομέας Δομοστατικής με εργαστήρια:

 • Αντισεισμικής Τεχνολογίας
 • Δομικών Μηχανών και Διαχείρισης Έργων
 • Μεταλλικών Κατασκευών
 • Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών

2. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος με εργαστήρια:

 • Εφαρμοσμένης Υδραυλικής
 • Λιμενικών Έργων
 • Υγειονομικής Τεχνολογίας
 • Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

3. Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής με εργαστήρια:

 • Κυκλοφοριακής Τεχνικής
 • Οδοποιίας
 • Σιδηροδρομικής και Μεταφορών

4. Τομέας Γεωτεχνικής με εργαστήρια:

 • Εδαφομηχανικής
 • Θεμελιώσεων

 

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ έχει διαρθρωθεί στη βάση των ενιαίων σπουδών πενταετούς διάρκειας και

 • περιλαμβάνει 10 υποχρεωτικά ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία οδηγούν

 στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Στα πρώτα έξι εξάμηνα οι φοιτητές/ τριες διδάσκονται μαθήματα κορμού των σπουδών πολιτικού μηχανικού,

 • ενώ από το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές/ τριες παράλληλα με μαθήματα κορμού, παρακολουθούν και μαθήματα Κατευθύνσεων που εξελίσσονται στο 8ο και 9ο εξάμηνο.

 

 

Οι φοιτητές / τριες κατά το  δέκατο  εξάμηνο σπουδών τους εκπονούν αποκλειστικά τη διπλωματική εργασία, χωρίς να παρακολουθούν μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του Διπλωματούχου Μηχανικού Ε.Μ.Π.

 

 

Οι φοιτητές/ τριες του 9ου Εξαμήνου υποχρεωτικά δηλώνουν το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) προκείμενου να την πραγματοπιήσουν σε επιχειρήσεις και φορείς που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών τους.

 

 1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Γενική Οικοδομική & Σχέδιο
 • Γεωλογία Μηχανικού
 • Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα
 • Μηχανική του Στερεού Σώματος
 • Οικολογία και Χημεία για Πολιτικούς Μηχανικούς


Ομάδα 101 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ανάλυση Κύκλου Ζωής Έργων Πολιτικού Μηχανικού
 • Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία
 • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
 • Παραστατική Γεωμετρία
 • Σχεδίαση Τεχνικών Έργων με Η/Υ

Εργαστηριακά (Υποχρεωτικά - Μη βαθολογούμενα)

 • Εργαστήριο Υλικών
 • Ξένες Γλώσσες (Υποχρεωτική η επιλογή μίας): Αγγλική Γλώσσα I, Γαλλική Γλώσσα I

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Διαφορικές Εξισώσεις
 • Λογισμός Πολλών Μεταβλητών
 • Μηχανική του Παραμορφωσίμου Σώματος
 • Στοιχεία Αρχιτεκτονικής & Αρχιτεκτονική Σύνθεση
 • Τεχνικά Υλικά I
 • Φυσική

Εργαστηριακά (Υποχρεωτικά - Μη βαθολογούμενα)

 • Εργαστήριο Υλικών
 • Ξένες Γλώσσες (Υποχρεωτική η επιλογή μίας): Αγγλική Γλώσσα ΙI, Γαλλική Γλώσσα IΙ

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Αντοχή των Υλικών
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Γεωδαισία
 • Δυναμική του Στερεού Σώματος
 • Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ
 • Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Εργαστηριακά (Υποχρεωτικά - Μη βαθολογούμενα)

 • Εργαστήριο Κατασκευών - Γεωτεχνικής
 • Ξένες Γλώσσες (Υποχρεωτική η επιλογή μίας): Αγγλική Γλώσσα ΙIΙ, Γαλλική Γλώσσα IΙΙ

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά

 • Εδαφομηχανική Ι
 • Μηχανική των Ρευστών
 • Οργάνωση & Ασφάλεια Εργοταξίων - Δομικές Μηχανές
 • Πιθανότητες - Στατιστική
 • Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων

Ομάδα 401 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Γεωδαιτικές Εφαρμογές
 • Εφαρμοσμένη Οικονομική
 • Προγραμματισμός Η/Υ

Εργαστηριακά (Υποχρεωτικά - Μη βαθολογούμενα)

 • Εργαστήριο Κατασκευών - Γεωτεχνικής
 • Ξένες Γλώσσες (Υποχρεωτική η επιλογή μίας): Αγγλική Γλώσσα ΙV, Γαλλική Γλώσσα IV

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών
 • Εδαφομηχανική ΙΙ
 • Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων
 • Τεχνική Υδρολογία
 • Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα

Ομάδα 501 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Eισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία
 • Επιχειρησιακή Έρευνα & Βελτιστοποίηση
 • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
 • Παραστατική Γεωμετρία
 • Σχεδίαση Τεχνικών Έργων με Η/Υ

Εργαστηριακά (Υποχρεωτικά - Μη βαθολογούμενα)

 • Εργαστήριο Υδατικών Πόρων

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Θεμελιώσεις
 • Κατασκευή Οδών
 • Μητρωική Στατική - Πεπερασμένα Στοιχεία Για Ραβδωτούς Φορείς
 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι
 • Σιδηρές Κατασκευές Ι
 • Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων

Εργαστηριακά (Υποχρεωτικά - Μη βαθολογούμενα)

 • Εργαστήριο Υδατικών Πόρων

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 • Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα
 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ

Yποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικού

 • Δυναμική των Κατασκευών
 • Εργαστήριο Η/Υ - Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών
 • Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ (Ομάδα 701)

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικού

 • Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Ποταμών

Ομάδα 701 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Τεχνική Γεωλογία
 • Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου

 • Κυκλοφοριακή Ροή
 • Σχεδιασμός Οδοστρωμάτων Οδών και Αεροδρομίων

Ομάδα 701 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Τεχνική Γεωλογία
 • Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού

 • Δυναμική των Κατασκευών
 • Πειραματική Εδαφομηχανική

 Ομάδα 701 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Τεχνική Γεωλογία
 • Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Εργαστηριακά (Υποχρεωτικά - Μη βαθολογούμενα)

 • Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικού

 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙII
 • Γεφυροποιΐα Ι (Ομάδα 803)
 • Πλαστική Ανάλυση Φορέων (Ομάδα 805)
 • Σύμμικτες Κατασκευές (Ομάδα 806) 

Ομάδα 801 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα
 • Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας
 • Μιγαδική Ανάλυση
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Τεχνικά Υλικά ΙΙ
 • Τεχνικό Δίκαιο
 • Υπολογιστική Ρευστοδυναμική

Ομάδα 802 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ανάλυση Φορέων με Πεπερασμένα Στοιχεία
 • Αξιοπιστία και Ανάλυση Διακινδύνευσης Κατασκευών
 • Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές
 • Ξύλινες Κατασκευές
 • Σιδηρές Κατασκευές ΙΙΙ
 • Τεχνική Σεισμολογία

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικού

 • Υπόγεια Ύδατα (Ομάδα 802)
 • Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα (Ομάδα 805)
 • Υγειονομική Τεχνολογία (Ομάδα 806)

Ομάδα 801 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα
 • Βραχομηχανική - Σήραγγες
 • Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας
 • Μιγαδική Ανάλυση
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Τεχνικά Υλικά ΙΙ
 • Τεχνικό Δίκαιο
 • Υπολογιστική Ρευστοδυναμική

Ομάδα 803 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Γεφυροποιΐα Ι
 • Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου
 • Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα

Ομάδα 824 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Εγγειοβελτιωτικά Έργα
 • Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου

 • Αστικά Οδικά Δίκτυα
 • Ειδικά Κεφάλαια Γεωμετρικού Σχεδιασμού Οδών
 • Σιδηροδρομική Τεχνική
 • Σχεδιασμός Αστικών Συγκοινωνιών
 • Αξιολόγηση και Συντήρηση Οδοστρωμάτων (Ομάδα 805)

Ομάδα 801 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα
 • Βραχομηχανική - Σήραγγες
 • Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας
 • Μιγαδική Ανάλυση
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Τεχνικά Υλικά ΙΙ
 • Τεχνικό Δίκαιο
 • Υπολογιστική Ρευστοδυναμική

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού

 • Υπολογιστική Γεωτεχνική
 • Βραχομηχανική - Σήραγγες (Ομάδα 801)
 • Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα (Ομάδα 803)

Ομάδα 802 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ανάλυση Φορέων με Πεπερασμένα Στοιχεία
 • Αξιοπιστία και Ανάλυση Διακινδύνευσης Κατασκευών
 • Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές
 • Τεχνική Σεισμολογία
 • Υπόγεια Ύδατα

Ομάδα 805 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα
 • Αξιολόγηση και Συντήρηση Οδοστρωμάτων
 • Πλαστική Ανάλυση Φορέων

Ομάδα 806 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Σύμμικτες Κατασκευές
 • Τεχνικό Δίκαιο
 • Υγειονομική Τεχνολογία

Εργαστηριακά (Υποχρεωτικά - Μη βαθολογούμενα)

 • Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών

9ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικού

 • Γεφυροποιία ΙΙ (Ομάδα 904)
 • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (Ομάδα 906)
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ (Ομάδα 908)
 • Ολοκληρωμένο Θέμα Δομοστατικού Σχεδιασμού

Ομάδα 901 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Αντισεισμική Αποτίμηση - Ενίσχυση Υφισταμένων Κατασκευών
 • Εδαφοδυναμική
 • Επιφανειακοί Φορείς - Ειδικά Θέματα Πεπερασμένων Στοιχείων
 • Μηχανική της Τοιχοποιίας
 • Στοχαστικές Μέθοδοι
 • Σύνθετα Υλικά

Ομάδα 902 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής
 • Ειδικά Κεφάλαια Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
 • Συνοριακά Στοιχεία
 • Τεχνολογία Μοντέλων Δομικών Πληροφοριών

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικού
Ομάδα 901 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Αντισεισμική Αποτίμηση - Ενίσχυση Υφισταμένων Κατασκευών
 • Επιφανειακοί Φορείς - Ειδικά Θέματα Πεπερασμένων Στοιχείων
 • Μηχανική της Τοιχοποιίας
 • Στοχαστικές Μέθοδοι
 • Σύνθετα Υλικά

Ομάδα 902 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής
 • Ειδικά Κεφάλαια Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
 • Τεχνολογία Μοντέλων Δομικών Πληροφοριών

Ομάδα 904 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Έργα Ανοικτής Θαλάσσης
 • Περιβαλλοντική Υδραυλική

Ομάδα 923 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Αποβλήτων
 • Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων

Ομάδα 925 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Οικολογικά Μοντέλα Επιφανειακών Υδάτων

Ομάδα 927 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ολοκληρωμένο Θέμα Υδραυλικού Σχεδιασμού
 • Πειραματική Υδραυλική

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου

 • Διαχείριση Κυκλοφορίας και Οδική Ασφάλεια
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Αεροδρομίων
 • Συνδυασμένες Μεταφορές - Ειδικά Συστήματα (Ομάδα 908)

Ομάδα 901 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ολοκληρωμένο Θέμα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού
 • Στοχαστικές Μέθοδοι

Ομάδα 902 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής
 • Ειδικά Κεφάλαια Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
 • Τεχνολογία Μοντέλων Δομικών Πληροφοριών

Ομάδα 906 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ειδικά Θέματα Οδοστρωμάτων
 • Μέθοδοι Ανάλυσης στην Κυκλοφοριακή Τεχνική
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στις Μεταφορές

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού

 • Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων
 • Εδαφοδυναμική (Ομάδα 901)
 • Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής (Ομάδα 902)

Ομάδα 904 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Γεφυροποιία ΙΙ
 • Έργα Ανοικτής Θαλάσσης
 • Περιβαλλοντική Υδραυλική

Ομάδα 906 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Ειδικά Θέματα Οδοστρωμάτων
 • Περιβαλλοντική Γεωτεχνική
 • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα

Ομάδα 908 (Υποχρεωτική η επιλογή ενός):

 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός 2
 • Ολοκληρωμένο Θέμα Γεωτεχνικού Σχεδιασμού
 • Συνδυασμένες Μεταφορές - Ειδικά Συστήματα

Πρακτική Άσκηση

10ο Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Πολιτικών Μηχανικών ορίζονται από τον Ν.4663/1930 (ΦΕΚ 149Α)  καθώς και από το ΠΔ 99/25-10-2018 (ΦΕΚ 187Α'/05-11-2018, άρθρο 3)

 Οι απόφοιτοι / ες έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ώστε να λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

 

Πιο συγκεκριμένα

 

 • Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων.
 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
 • Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων.
 • Βιοκλιματικό σχεδιασμό κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών ακουστικής κτηρίων και ηχομόνωσης.
 • Σχεδιασμό Εσωτερικών Χώρων.
 • Εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος χώρου εκτός των Μεμονωμένων κηρυγμένων Μνημείων και διατηρητέων Κτηρίων.
 • Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων.
 • Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης.
 • Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
 • Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.
 • Εκπόνηση πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.
 • Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Περιλαμβάνει πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
 • Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού).
 • Εκπόνηση μελετών γεωχωρικής υποδομής συστημάτων, οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και σύνταξη πρωτογενούς γεωμετρικής τεκμηρίωσης και υποβάθρων.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών. κα. Εκπόνηση Στατικών Μελετών (μελέτες φερουσών κατασκευών κτηρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).
 • Εκπόνηση Ειδικών Στατικών Μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Έλεγχο αντισεισμικής συμπεριφοράς μη φερόντων στοιχείων και προσαρτημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες.
 • Σχεδιασμό ευφυών μεταφορικών συστημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης Υδατικών Πόρων. κη. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και υπόγειων υδάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Ακτομηχανικής και Λιμενικών έργων.
 • Εκπόνηση Γεωτεχνικών μελετών και Ερευνών.
 • Εκπόνηση μελετών υπογείων τεχνικών έργων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης). λγ. Ανάπτυξη, σχεδιασμό υλικών και έλεγχο ποιότητας.
 • Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση - αποχέτευση) κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση.
 • Υλοποίηση μελετών βιομηχανικών/ενεργειακών έργων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων. 
 • Εκπόνηση μελετών πλωτών τμημάτων των τεχνκών έργων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: πλωτές αποβάθρες θαλάσσης, πλωτές ημιβυθιζόμενες ή καταδυόμενες εξέδρες γεώτρησης ή παραγωγής, πλατφόρμες ανύψωσης, κινητές εξέδρες, σημαδούρες, πλωτές αποβάθρες, εξέδρες αποβίβασης. 
 • Εκπόνηση μελετών και εργασιών καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών (αμμοβολή, ψηγματοβολή, υδροβολή κ.λπ.) και προστασίας αυτών από τη διάβρωση. 
 • Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μη-καταστρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, μεταλλικών κατασκευών κ.ά. 
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης. 
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.
 • Εκπόνηση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης - monitoring σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς όρους έργων και δραστηριοτήτων. ν. Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας. 
 • Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών. νγ. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit). 
 • Ανάπτυξη μοντέλων περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 
 • Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως γεωτρήσεων. 
 • Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 • Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, εκτός αν περιέχουν λέβητα ή κινητήριο ισχύ. 
 • Εκπόνηση μελετών χρήσης εκρηκτικών υλών σε τεχνικά έργα και καθαιρέσεις κατασκευών. 
 • Εκπόνηση μελετών για ειδικά υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, χώροι διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

 

Μάλιστα με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα τομέων ακόμη.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

 • Σε τεχνικές και εργοληπτικές εταιρείες
 • Σε κατασκευαστικές, μελετητικές και εμπορικές επιχειρήσεις  
 • Στη βιομηχανία 
 • Σε δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες και οργανισμούς (Νομαρχίες, Δήμους, ΔΕΚΟ)

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Επιπλέον, ο/η πολιτικός μηχανικός μπορεί να εργαστεί:

 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Ως καθηγητής/τρια 
  • στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο  ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων (αφού προηγηθεί η απόκτηση διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας)

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο