Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 14.750

ΕΠΑΛ: 14.970

Βάση 2022
13.995
Εισακτέοι
170
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

Φυσική  25%

Χημεία  20%

Μαθηματικά  35%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Μαθηματικά (Άλγεβρα)  35%

Νέα Ελληνικά  25%

Μάθημα Ειδικότητας  1  20%

Μάθημα Ειδικότητας 2  20%

Κωδικός Σχολής
0205
Πόλη
Πάτρα
Κατευθύνσεις

1. Κατασκευές
2. Γεωτεχνική Μηχανική-Έργα Υποδομής
3. Υδραυλική Μηχανική-Τεχνολογία Περιβάλλοντος
4. Συστήματα Βιώσιμων Μεταφορών και Διαχείρισης

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ασχολείται με την διδασκαλία όλων των θεμάτων των σχετικών με την επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, συμπεριλαμβανομένης και της Μηχανικής του Περιβάλλοντος. Έχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα και συμμετέχει σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

 • Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργούν τρεις Τομείς, οκτώ Εργαστήρια, ένα Σπουδαστήριο, ο Σεισμικός Προσομοιωτής και το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος.  

 

 

1. Τομέας Α': Κατασκευών 

 • Εργαστήριο Κατασκευών
 • Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών

2. Τομέας Β': Γεωτεχνικής Μηχανικής & Υδραυλικής Μηχανικής

 • Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών
 • Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής
 • Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής

3. Τομέας Γ': Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος & Συγκοινωνιών

 • Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πόλεων
 • Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος

Σπουδαστήριο: Τεχνικής των Μεταφορών & Κυκλοφορίας

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 

 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) εξάμηνα,
 • αντιστοιχεί σε 300 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και

 οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Τα τρία πρώτα έτη και το πρώτο εξάμηνο του τετάρτου έτους (εξάμηνο 1ο έως και 7ο) οι σπουδές είναι κοινές για όλους τους φοιτητές του Τμήματος και περιλαμβάνουν 36 υποχρεωτικά βασικά μαθήματα κορμού, καθώς και 2 μαθήματα ξένης γλώσσας που επιλέγονται στο 1ο και 6ο εξάμηνο.

Τα δύο τελευταία έτη (εξάμηνο 8ο έως και 10ο) οι σπουδές είναι σπουδές εμβάθυνσης, κατά τις οποίες οι φοιτητές / τριες του Τμήματος υποχρεούνται, με βάση τα ενδιαφέροντά τους, να επιλέξουν Κατεύθυνση Εμβάθυνσης.

 

 

Στο 9ο και στο 10ο εξάμηνο, οι φοιτητές/ τριες δηλώνουν υποχρεωτικά τη Διπλωματική Εργασία Ι και τη Διπλωματική Εργασία ΙΙ, αντίστοιχα.

 • Ο απαιτούμενος φόρτος εργασίας για την εκπόνηση της ΔΕ αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση του φοιτητή για ένα διδακτικό εξάμηνο χωρίς μαθήματα (30 πιστωτικές μονάδες ECTS).

 

 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο σπουδών και πάνω, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις, σε Ιδιωτικούς ή Δημόσιους Φορείς Απασχόλησης σε πανελλήνια κλίμακα.

 

 

1ο Eξάμηνο

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά I
 • Φυσική 
 • Προγραμματισμός & Εφαρμογές Η/Υ
 • Τεχνική Μηχανική -Στατική
 • Τεχνικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο
 • Ξένη Γλώσσα 

2ο Eξάμηνο

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ
 • Πιθανοθεωρία – Στατιστική
 • Εισαγωγή στη Μηχανική των Υλικών
 • Γεωλογία για Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Οικοδομική 

3ο Eξάμηνο

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙΙ
 • Αριθμητικές Μέθοδοι
 • Μηχανική των Υλικών
 • Δομικά Υλικά 
 • Εισαγωγή στη Γεωδαισία
 •  Φυσική των Κτηρίων

 4ο Eξάμηνο

 • Ανάλυση Γραμμικών Φορέων
 • Δυναμική – Ταλαντώσεις 
 • Ρευστομηχανική 
 • Τεχνική της Κυκλοφορίας 
 • Χημεία Περιβάλλοντος 

5ο Eξάμηνο

 • Ανάλυση Γραμμικών Φορέων με Μητρώα
 • Σχεδιασμός Μεταλλικών Στοιχείων
 • Εδαφομηχανική Ι
 • Υδραυλική 
 • Καθαρισμός Νερού 

6ο Eξάμηνο

 • Σχεδιασμός Γραμμικών Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών
 • Εδαφομηχανική ΙΙ 
 • Υδρολογία 
 • Επεξεργασία Λυμάτων
 • Ξένη Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία

7ο Eξάμηνο

 • Δυναμική των Κατασκευών
 • Σχεδιασμός Επίπεδων Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Θεμελιώσεις 
 • Λιμενικά Έργα 
 • Σχεδιασμός και Κατασκευή Οδών 

8ο Eξάμηνο

 • Ανάλυση Κατασκευών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων
 • Υδρεύσεις - Αποχετεύσεις 
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 • Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθ. Εμβάθυνσης
 • Επιλογής Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης

8ο Eξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

1η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Κατασκευές»

 • Σύνθεση & Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος

2η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Γεωτεχνική Μηχανική – Έργα Υποδομής»

 • Εδαφοδυναμική 

3η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Υδραυλική Μηχανική – Τεχνολογία Περιβάλλοντος»

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων

4η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Συστήματα Βιώσιμων Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων»

 • Ανάλυση & Σχεδιασμός Μεταφορών I 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Σύμμικτες Κατασκευές 
 • Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές
 • Σχεδιασμός & Επισκευές Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία

 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές
 • Γεωδαισία 
 • Μέθοδοι Γεωτεχνικής Έρευνας

3ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Υδροδυναμική Κόλπων και Ταμιευτήρων
 • Υπολογιστική Υδραυλική 
 • Υπόγεια Ύδατα 

4ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Οργάνωση Έργων και Εργοταξίων
 • Ευφυείς Πόλεις, Υποδομές & Μεταφορές
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων

9ο Eξάμηνο

 • Επιλογής Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης
 • Επιλογής Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης
 • Επιλογής Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης
 • Επιλογής Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης
 • Πρακτική Άσκηση
 • Διπλωματική Ι

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Ανώτερη Μηχανική των Υλικών
 • Σχεδιασμός Γεφυρών Σκυροδέματος
 • Ενισχύσεις – Επισκευές Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Υλικά και Σχεδιασμός Προκατασκευασμένων Στοιχείων
 • Θεωρία Πλακών και Κελυφών
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος

 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Γεωλογία Τεχνικών Έργων και Βραχομηχανική
 • Γεωδαιτικές Εφαρμογές
 • Ανώτερη Μηχανική των Υλικών
 • Υδραυλικά και Αντιπλημμυρικά Έργα
 • Παράκτια Υδραυλική
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος 

3ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Εργαστηριακά Θέματα Υδραυλικής  Μηχανικής
 • Υδραυλικά και Αντιπλημμυρικά Έργα
 • Παράκτια Υδραυλική
 • Διάθεση Υγρών Αποβλήτων
 • Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων
 • Ρύπανση Εσωτερικών και Παράκτιων Υδάτων
 • Περιβαλλοντικές Μετρήσεις
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος 
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος 
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος 

4ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών ΙΙ
 • Διαχείριση Υποδομής Συγκοινωνιακών Έργων
 • Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
 • Περιβαλλοντικές Μετρήσεις
 • Γεωδαιτικές Εφαρμογές
 • Συστήματα και Τεχνολογίες για Ψηφιακές και Έξυπνες Πόλεις
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος 
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες

10ο Εξάμηνο

 • Επιλογής Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης
 • Επιλογής Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης
 • Πρακτική Άσκηση
 • Διπλωματική ΙΙ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Σύνθεση & Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Σύμμικτες Κατασκευές 
 • Σχεδιασμός & Επισκευές Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία
 • Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές
 • Αρχές Βιώσιμης Δόμησης
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων
 • Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Διαχείριση Κατασκευαστικών Πληροφοριών (BIM)
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος 
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος

2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Εδαφοδυναμική
 • Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές
 • Γεωδαισία 
 • Μέθοδοι Γεωτεχνικής Έρευνας
 • Υπόγεια Ύδατα 
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος 

3ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων
 • Υπολογιστική Υδραυλική 
 • Υπόγεια Ύδατα 
 • Υδροδυναμική Κόλπων και Ταμιευτήρων
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση 
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος 
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος

4ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Ανάλυση & Σχεδιασμός Μεταφορών I
 • Ευφυείς Πόλεις, Υποδομές & Μεταφορές
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων
 • Οργάνωση Έργων και Εργοταξίων
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση 
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων
 • Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Διαχείριση Κατασκευαστικών Πληροφοριών (BIM)
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ορίζονται από τον Ν.4663/1930 (ΦΕΚ 149Α)  καθώς και από το ΠΔ 99/25-10-2018 (ΦΕΚ 187Α'/05-11-2018, άρθρο 3)

 Οι απόφοιτοι / ες έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ώστε να λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων.
 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
 • Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων.
 • Βιοκλιματικό σχεδιασμό κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών ακουστικής κτηρίων και ηχομόνωσης.
 • Σχεδιασμό Εσωτερικών Χώρων.
 • Εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος χώρου εκτός των Μεμονωμένων κηρυγμένων Μνημείων και διατηρητέων Κτηρίων.
 • Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων.
 • Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης.
 • Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
 • Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.
 • Εκπόνηση πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.
 • Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Περιλαμβάνει πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
 • Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού).
 • Εκπόνηση μελετών γεωχωρικής υποδομής συστημάτων, οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και σύνταξη πρωτογενούς γεωμετρικής τεκμηρίωσης και υποβάθρων.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών. κα. Εκπόνηση Στατικών Μελετών (μελέτες φερουσών κατασκευών κτηρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).
 • Εκπόνηση Ειδικών Στατικών Μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Έλεγχο αντισεισμικής συμπεριφοράς μη φερόντων στοιχείων και προσαρτημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες.
 • Σχεδιασμό ευφυών μεταφορικών συστημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης Υδατικών Πόρων. κη. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και υπόγειων υδάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Ακτομηχανικής και Λιμενικών έργων.
 • Εκπόνηση Γεωτεχνικών μελετών και Ερευνών.
 • Εκπόνηση μελετών υπογείων τεχνικών έργων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης). λγ. Ανάπτυξη, σχεδιασμό υλικών και έλεγχο ποιότητας.
 • Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση - αποχέτευση) κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση.
 • Υλοποίηση μελετών βιομηχανικών/ενεργειακών έργων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων. 
 • Εκπόνηση μελετών πλωτών τμημάτων των τεχνκών έργων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: πλωτές αποβάθρες θαλάσσης, πλωτές ημιβυθιζόμενες ή καταδυόμενες εξέδρες γεώτρησης ή παραγωγής, πλατφόρμες ανύψωσης, κινητές εξέδρες, σημαδούρες, πλωτές αποβάθρες, εξέδρες αποβίβασης. 
 • Εκπόνηση μελετών και εργασιών καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών (αμμοβολή, ψηγματοβολή, υδροβολή κ.λπ.) και προστασίας αυτών από τη διάβρωση. 
 • Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μη-καταστρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, μεταλλικών κατασκευών κ.ά. 
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης. 
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.
 • Εκπόνηση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης - monitoring σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς όρους έργων και δραστηριοτήτων. ν. Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας. 
 • Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών. νγ. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit). 
 • Ανάπτυξη μοντέλων περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 
 • Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως γεωτρήσεων. 
 • Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 • Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, εκτός αν περιέχουν λέβητα ή κινητήριο ισχύ. 
 • Εκπόνηση μελετών χρήσης εκρηκτικών υλών σε τεχνικά έργα και καθαιρέσεις κατασκευών. 
 • Εκπόνηση μελετών για ειδικά υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, χώροι διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

 

Μάλιστα με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα τομέων ακόμη.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

 • Σε τεχνικές και εργοληπτικές εταιρείες
 • Σε κατασκευαστικές, μελετητικές και εμπορικές επιχειρήσεις  
 • Στη βιομηχανία 
 • Σε δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες και οργανισμούς (Νομαρχίες, Δήμους, ΔΕΚΟ)

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Επιπλέον, ο/η πολιτικός μηχανικός μπορεί να εργαστεί:

 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Ως καθηγητής/τρια 
  • στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο  ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων (αφού προηγηθεί η απόκτηση διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας)

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο