Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Πάτρα
Κατευθύνσεις

1. Κατασκευές
2. Γεωτεχνική Μηχανική-Έργα Υποδομής
3. Υδραυλική Μηχανική-Τεχνολογία Περιβάλλοντος
4. Συστήματα Βιώσιμων Μεταφορών και Διαχείρισης

Διάρκεια
10 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα ασχολείται με την διδασκαλία όλων των θεμάτων των σχετικών με την επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, συμπεριλαμβανομένης και της Μηχανικής του Περιβάλλοντος.

Έχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα και συμμετέχει σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργούν τρεις Τομείς, οκτώ Εργαστήρια, ένα Σπουδαστήριο, ο Σεισμικός Προσομοιωτής και το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος. Τόσο το προσωπικό όσο και οι διάφορες λειτουργίες του Τμήματος, με εξαίρεση το Σεσμικό Προσομοιωτή και το Υπολογιστικό Κέντρο, είναι ενταγμένα στους Τομείς.

Τομείς και Εργαστήρια

1. Τομέας Α': Κατασκευών 

 • Εργαστήριο Κατασκευών
 • Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών

2. Τομέας Β': Γεωτεχνικής Μηχανικής & Υδραυλικής Μηχανικής

 • Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών
 • Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής
 • Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής

3. Τομέας Γ': Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος & Συγκοινωνιών

 • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας και Σχεδιασμού του Χώρου
 • Εργαστήριο Συγκοινωνιακών Έργων
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος

Σπουδαστήριο: Τεχνικής των Μεταφορών & Κυκλοφορίας

 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δομείται ως εξής: Τα τέσσερα πρώτα έτη (εξάμηνο 1ο έως και 8ο ) οι σπουδές είναι κοινές για όλους τους φοιτητές του Τμήματος και περιλαμβάνουν 39 υποχρεωτικά βασικά μαθήματα κορμού, καθώς και 2 μαθήματα ξένης γλώσσας που επιλέγονται στο 1ο και 6ο εξάμηνο. Τα δύο τελευταία έτη (εξάμηνο 8ο έως και 10ο ) οι σπουδές είναι σπουδές εμβάθυνσης. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν από τους Τομείς του Τμήματος Κατευθύνσεις Εμβάθυνσης με βάση την εξής φιλοσοφία: να συνδυάζουν αρμονικά την εξειδίκευση σε μία από τις επιστημονικές κατευθύνσεις που θεραπεύει το Τμήμα με ταυτόχρονη δυνατότητα απόκτησης βασικής γνώσης και από τις άλλες επιστημονικές κατευθύνσεις χωρίς, όμως, να στερεί από τους φοιτητές τη δυνατότητα να ικανοποιούν με φειδώ και τις ευρύτερες προσωπικές επιστημονικές επιλογές τους. Στο 8ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται, με βάση τα ενδιαφέροντά τους, να επιλέξουν Κατεύθυνση Εμβάθυνσης. Η επιλογή γίνεται ηλεκτρονικά με την ταυτόχρονη δήλωση των μαθημάτων στην αρχή του 8ου εξαμήνου. 

Στο Τμήμα υπάρχουν τέσσερις Κατευθύνσεις Εμβάθυνσης:

• 1η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Κατασκευές».

• 2η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Γεωτεχνική Μηχανική-Έργα Υποδομής»

• 3η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Υδραυλική Μηχανική-Τεχνολογία Περιβάλλοντος»

• 4η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Συστήματα Βιώσιμων Μεταφορών και Διαχείρισης»

ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά I
 • Φυσική 
 • Προγραμματισμός & Εφαρμογές Η/Υ
 • Τεχνική Μηχανική -Στατική
 • Τεχνικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο
 • Ξένη Γλώσσα 

ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ
 • Πιθανοθεωρία – Στατιστική
 • Εισαγωγή στη Μηχανική των Υλικών
 • Γεωλογία για Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Οικοδομική Ι

ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙΙ
 • Αριθμητικές Μέθοδοι
 • Μηχανική των Υλικών
 • Δομικά Υλικά 
 • Εισαγωγή στη Γεωδαισία
 • Οικοδομική ΙΙ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο

 • Ανάλυση Γραμμικών Φορέων
 • Δυναμική – Ταλαντώσεις 
 • Ρευστομηχανική 
 • Τεχνική της Κυκλοφορίας 
 • Χημεία Περιβάλλοντος 

ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο

 • Ανάλυση Γραμμικών Φορέων με Μητρώα
 • Σχεδιασμός Μεταλλικών Στοιχείων
 • Εδαφομηχανική Ι
 • Υδραυλική 
 • Καθαρισμός Νερού 

ΕΞΑΜΗΝΟ 6ο

 • Σχεδιασμός Γραμμικών Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών
 • Εδαφομηχανική ΙΙ 
 • Υδρολογία 
 • Επεξεργασία Λυμάτων
 • Ξένη Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία

ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο

 • Δυναμική των Κατασκευών
 • Σχεδιασμός Επίπεδων Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Θεμελιώσεις 
 • Λιμενικά Έργα 
 • Σχεδιασμός Οδών 

ΕΞΑΜΗΝΟ 8ο

 • Ανάλυση Κατασκευών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων
 • Υδρεύσεις - Αποχετεύσεις 
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 • Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθ. Εμβάθυνσης
 • Επιλογής Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης

ΕΞΑΜΗΝΟ 8ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

1η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Κατασκευές»

 • Σύνθεση & Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος

2η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Γεωτεχνική Μηχανική – Έργα Υποδομής»

 • Εδαφοδυναμική 

3η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Υδραυλική Μηχανική – Τεχνολογία Περιβάλλοντος»

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων

4η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Συστήματα Βιώσιμων Μεταφορών και Διαχείρισης
Έργων»

 • Ανάλυση & Σχεδιασμός Μεταφορών I

ΕΞΑΜΗΝΟ 8ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Σύμμικτες Κατασκευές 
 • Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές
 • Σχεδιασμός & Επισκευές Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία

ΕΞΑΜΗΝΟ 8ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές
 • Γεωδαισία 
 • Γεωλογία Τεχνικών Έργων και Περιβάλλον

ΕΞΑΜΗΝΟ 8ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Υπολογιστική Υδραυλική 
 • Παράκτια Υδραυλική 
 • Υπόγεια Ύδατα 

ΕΞΑΜΗΝΟ 8ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Κατασκευή και Συντήρηση Οδών
 • Ευφυείς Πόλεις, Υποδομές & Μεταφορές
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων

ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο

 • Επιλογής Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης
 • Επιλογής Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης
 • Επιλογής Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης
 • Επιλογής Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης
 • Πρακτική Άσκηση
 • Διπλωματική Ι

ΕΞΑΜΗΝΟ 10ο

 • Επιλογής Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης
 • Επιλογής Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης
 • Πρακτική Άσκηση
 • Διπλωματική ΙΙ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Ανώτερη Μηχανική των Υλικών
 • Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος
 • Ενισχύσεις – Επισκευές Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Υλικά και Σχεδιασμός Προκατασκευασμένων Στοιχείων
 • Θεωρία Πλακών και Κελυφών
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος

ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Μέθοδοι Γεωτεχνικής Έρευνας
 • Γεωδαιτικές Εφαρμογές 
 • Ανώτερη Μηχανική των Υλικών
 • Στοιχεία Υδραυλικών Έργων
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος 

ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Υδραυλικής Μηχανικής
 • Στοιχεία Υδραυλικών Έργων
 • Διάθεση Υγρών Αποβλήτων
 • Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων
 • Ρύπανση Εσωτερικών και Παράκτιων Υδάτων
 • Περιβαλλοντικές Μετρήσεις
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος 
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος 
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος 

ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών ΙΙ
 • Διαχείριση Υποδομής Συγκοινωνιακών Έργων
 • Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
 • Περιβαλλοντικές Μετρήσεις
 • Γεωδαιτικές Εφαρμογές
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος 
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος 

ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες
 • Οικονομικών
 • Επιστημών Εισαγωγή στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες

ΕΞΑΜΗΝΟ 10ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Σύνθεση & Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Σύμμικτες Κατασκευές 
 • Σχεδιασμός & Επισκευές Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία
 • Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές
 • Ξύλινες Κατασκευές 
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος 
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής μόνο για τις άλλες κατευθύνσεις

ΕΞΑΜΗΝΟ 10ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Εδαφοδυναμική
 • Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές
 • Γεωδαισία 
 • Γεωλογία Τεχνικών Έργων και Περιβάλλον
 • Παράκτια Υδραυλική
 • Υπόγεια Ύδατα 
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος 
 • Μάθημα επιλογής μόνο για τις άλλες κατευθύνσεις

ΕΞΑΜΗΝΟ 10ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων
 • Υπολογιστική Υδραυλική 
 • Παράκτια Υδραυλική
 • Υπόγεια Ύδατα 
 • Υδροδυναμική Κόλπων και Ταμιευτήρων
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση 
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος 
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής μόνο για τις άλλες κατευθύνσεις

ΕΞΑΜΗΝΟ 10ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 • Ανάλυση & Σχεδιασμός Μεταφορών I
 • Κατασκευή και Συντήρηση Οδών
 • Ευφυείς Πόλεις, Υποδομές & Μεταφορές
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων
 • Οργάνωση Έργων και Εργοταξίων
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση 
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος
 • Μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών

Μετά την αποφοίτησή τους από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι Διπλωματούχοι θα πρέπει να διαθέτουν: 

 • την ικανότητα να εφαρμόζουν τη γνώση του Πολιτικού Μηχανικού, 
 • την ικανότητα σχεδιασμού και διεξαγωγής πειραμάτων, καθώς και την ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, 
 • ικανότητα να σχεδιάζουν ένα σύστημα, ένα συστατικό στοιχείο ή μία διαδικασία για την κάλυψη των επιθυμητών αναγκών με ρεαλιστικούς περιορισμούς όπως οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, υγιεινής και ασφάλειας και βιωσιμότητας, 
 • την ικανότητα να λειτουργούν σε ομάδες με πολλαπλές ειδικότητες, 
 • την ικανότητα να εντοπίζουν, να διατυπώνουν και να επιλύουν προβλήματα μηχανικής, 
 • την κατανόηση της επαγγελματικής και δεοντολογικής ευθύνης, καθώς και τη σημασία της επαγγελματικής άδειας, 
 • την αναγνώριση της ανάγκης και της ικανότητας να συμμετέχουν στη δια βίου μάθηση, 
 • την γνώση σύγχρονων ερευνητικών θεμάτων, 
 • την ικανότητα να χρησιμοποιούν τις τεχνικές, τις δεξιότητες και τα σύγχρονα εργαλεία μηχανικής που απαιτούνται για την εφαρμογή της μηχανικής, 
 • την ικανότητα να αξιολογούν έννοιες και ιδέες με εναλλακτικές προοπτικές.
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο