Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Δομοστατικών
2. Γεωτεχνικών
3.Υδραυλικών
4. Συγκοινωνιακών Μηχανικών.

Διάρκεια
10 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέκυψε από τη συνένωση της κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχ.ΤΕ & Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Σκοπός του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να ερευνήσουν, αναλύσουν, σχεδιάσουν και εκτελέσουν άρτια τα έργα Πολιτικού Μηχανικού, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες απαιτήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, οικονομία των κατασκευών, σεβασμό προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και δια βίου γνώση.

Σκοπός είναι επίσης, η ενσωμάτωση της αιχμής της έρευνας και της τεχνολογίας στο ακαδημαϊκό πλαίσιο δραστηριοτήτων του Τμήματος και η υλοποίηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας με σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι τετραετούς φοίτησης (οκτώ ακαδημαϊκών εξαμήνων) και οδηγεί στην απόκτηση του Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού. Το πρόγραμμα σπουδών είναι εναρμονισμένο πλήρως με τα πρότυπα παναπιστημιακών ιδρυμάτων τετραετούς φοίτησης της αλλοδαπής, αντιστοιχεί σε 240 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS και με την ολοκλήρωση του, απονέμεται πτυχίο Επιπέδου 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF)

Tο Πρόγραμμα Σπουδών έχει σχεδιαστεί και μορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει με επάρκεια και σε υψηλό επίπεδο το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού και παρέχει τις σχετικές εξειδικεύσεις των: Δομοστατικών, Γεωτεχνικών, Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Μηχανικών.

1o Εξάμηνο

 • Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα 
 • Μηχανική του Στερεού Σώματος 
 • Δομικά Υλικά
 • Γεωλογία Μηχανικού 
 • Τεχνικό Σχέδιο 
 • Αγγλική Γλώσσα  (Υποχρεωτικό ‐ Μη βαθμολογούμενο)

2ο Εξάμηνο

 • Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 
 • Μηχανική του Παραμορφώσιμου Σώματος 
 • Πληροφορική και Προγραμματισμός Η/Υ 
 • Πιθανότητες & Στατιστική 
 • Φυσική 
 • Παραστατική Γεωμετρία

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά

 •  Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία 
 • Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

3ο Εξάμηνο

 • Διαφορικές Εξισώσεις 
 • Αντοχή Υλικών
 • Δυναμική του Στερεού Σώματος 
 • Γεωδαισία 
 • Οικοδομική 
 • Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα

4ο Εξάμηνο

 • Αριθμητική Ανάλυση 
 • Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων 
 • Μηχανική των Ρευστών 
 • Κυκλοφοριακή Τεχνική 
 • Γεωδαιτικές Εφαρμογές
 • Οικονομοτεχνική Ανάλυση Έργων και Επιχειρησιακή Έρευνα 
 • Αγγλική Τεχνική Ορολογία  (Υποχρεωτικό ‐ Μη βαθμολογούμενο)

5ο Εξάμηνο

 • Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων 
 • Υδραυλική 
 • Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών 
 • Εδαφομηχανική 
 • Μεταλλικές Κατασκευές Ι 
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού 
 • Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ

6ο Εξάμηνο

 • Στατική Ανάλυση με Μητρώα ‐ Πεπερασμένα Στοιχεία για Ραβδωτούς Φορείς Γεωτεχνικά Έργα 
 • Τεχνική Υδρολογία 
 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα 
 • Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίου 
 • Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ 
 • Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου

7ο Εξάμηνο

 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός
 • Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος 
 • Θεμελιώσεις 
 • Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων 
 • Εργαστηριακοί Έλεγχοι Οπλισμένου Σκυροδέματος

Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων

 • Δυναμική των Κατασκευών 
 • Aρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Κτηριολογία

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων

 • Ειδικά Θέματα Οικοδομικής 
 • Τεχνική Γεωλογία & Εισαγωγή στη Βραχομηχανική 
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

 • Τεχνική Γεωλογία & Εισαγωγή στη Βραχομηχανική 
 • Δυναμική των Κατασκευών

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων 

 • Περιβαλλοντική Γεωτεχνική 
 • Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι 
 • Σχεδιασμός των Μεταφορών

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων

 • Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών 
 • Υπόγεια Υδραυλική

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων 

 • Εισαγωγή στην Υπολογιστική Υδραυλική 
 • Τεχνική Γεωλογία & Εισαγωγή στη Βραχομηχανική 
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων 

 • Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι
 • Σχεδιασμός των Μεταφορών

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων

 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 
 • Τεχνική Γεωλογία & Εισαγωγή στη Βραχομηχανική 
 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Κτηριολογία

8ο Εξάμηνο

 • Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα 
 • Αστικά Υδραυλικά Έργα 
 • Πρακτική Άσκηση  (προαιρετική)*

Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων

 • Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων 
 • Πλαστική Ανάλυση Φορέων
 • Σύμμικτες Κατασκευές 
 • Πειραματική Αντοχή Υλικών

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων 

 • Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία
 • Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική 
 • Βραχομηχανική ‒ Σήραγγες 
 • Ειδικά Θέματα CAD

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

 • Βραχομηχανική ‒ Σήραγγες
 • Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις
 • Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική 
 • Πειραματική Εδαφομηχανική

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων 

 • Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων 
 • Φράγματα – Υδροδυναμικά Έργα 
 • Σύμμικτες Κατασκευές
 • Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι)

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων

 • Ποτάμια Υδραυλική – Αντιπλημμυρικά Έργα 
 • Φράγματα – Υδροδυναμικά Έργα 
 • Υγειονομική Τεχνολογία
 • Πειραματική Υδραυλική

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων

 • Περιβαλλοντική Υδραυλική 
 • Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων 
 • Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική 
 • Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι)

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

 • Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι) 
 • Σιδηροδρομική Τεχνική 
 • Δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
 • Κυκλοφοριακός Έλεγχος

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων 

 • Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική
 • Σύμμικτες Κατασκευές 
 • Βραχομηχανική ‒ Σήραγγες 
 • Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία

9ο Εξάμηνο

 • Τεχνικά Έργα Οδοποιίας
 • Διπλωματική Εργασία Ι

Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων

 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ 
 • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων 

 • Επιφανειακοί Φορείς ‐ Εφαρμογές Πεπερασμένων Στοιχείων 
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων 
 • Σχεδιασμός των Μεταφορών

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

 • Ορύγματα – Επιχώματα 
 • Υπόγεια Υδραυλική

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων

 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 
 • Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι 
 • Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων

 • Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων

 • Εισαγωγή στην Υπολογιστική Υδραυλική
 • Τεχνική Γεωλογία & Εισαγωγή στη Βραχομηχανική
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 
 • Ορύγματα – Επιχώματα

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

 • Ανάλυση Συστημάτων Μεταφορών 
 • Σχεδιασμός Αεροδρομίων

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων

 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
 • Ορύγματα – Επιχώματα 
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων 
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία ΙΙ

Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων

 • Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων

 • Γεφυροποιία 
 • Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία 
 • Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική 
 • Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων

 • Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Αρδεύσεις 
 • Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων 
 • Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών
 • Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι)

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων

 • Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Αρδεύσεις

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων

 • Περιβαλλοντική Υδραυλική 
 • Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις 
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων 
 • Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι)

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

 • Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Οδική Ασφάλεια

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων

 • Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική 
 • Σύμμικτες Κατασκευές 
 • Βραχομηχανική ‒ Σήραγγες
 • Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 5ετών σπουδών τους, οι διπλωματούχοι του Τμήματος έχουν αποκτήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν και να δραστηριοποιηθούν ως υπεύθυνοι Πολιτικοί Μηχανικοί, σε τομείς της αρμοδιότητάς τους, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, αυτοδύναμα ή ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και υπηρεσιών αντικειμένου Πολιτικού Μηχανικού και γενικότερα, προκειμένου να δύνανται να ανταποκριθούν στα πεδία άσκησης του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού όπως αυτά αποτυπώνονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 99/5-11-2018 και λοιπό κανονιστικό πλαίσιο).

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο