Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 11.345

ΕΠΑΛ: 13.250

Βάση 2022
10.780
Εισακτέοι
157
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική   25%

 Χημεία   20%

 Μαθηματικά   30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 Μάθημα ΕΙδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%Κωδικός Σχολής
0394
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Δομοστατική
2. Γεωτεχνική
3. Υδραυλική
4. Συγκοινωνιακή

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση της αιχμής της έρευνας και της τεχνολογίας στο ακαδημαϊκό πλαίσιο δραστηριοτήτων, επιστημόνων ικανών να ερευνήσουν, αναλύσουν, σχεδιάσουν και εκτελέσουν άρτια τα έργα Πολιτικού Μηχανικού, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες απαιτήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, οικονομία των κατασκευών, σεβασμό προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και δια βίου γνώση.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Δομοστατικής Μηχανικής 
 2. Υδραυλικής Μηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής 
 3. Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Έργων  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Εφαρμοσμένης Μηχανικής
 • Κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού
 • Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Γεωπεριβαλλοντικής Επιστήμης και Διασφάλισης Ποιότητας Περιβάλλοντος

 

 

 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι 5ετούς φοίτησης,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Κατά τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα προσφέρονται Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου (ΜΓΥ) και Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου (ΜΕΥ) που είναι υποχρεωτικά και κοινά για όλες τις κατευθύνσεις.

Κατά τα τέσσερα (4) τελευταία εξάμηνα (7ο, 8ο, 9ο, 10ο) περιλαμβάνουν Μαθήματα εμβάθυνσης στην Ειδικότητα (ΜΕ) των 4 κατευθύνσεων καθώς και ορισμένα Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου (ΜΕΥ).

 

 

 

Είναι υποχρεωτική ατομική επιστημονική εργασία, η οποία εκπονείται από τους/ τις φοιτητές/ τριες κατά τα δύο τελευταία εξάμηνα (9ο και 10ο).

 

 

Η Πρακτική Άσκηση προσφέρεται ως προαιρετική, γίνεται μετά το 7ο εξάμηνο, δίνει τη δυνατότητα απαλλαγής από δύο (2) επιλογής υποχρεωτικά (ΕΥ) μαθήματα (8 ECTS) 8ου και 9ου εξαμήνου, διαρκεί τέσσερις (4) μήνες και για τη διεξαγωγή της προαπαιτείται κατ` ελάχιστον η επιτυχής παρακολούθηση μέρους του προγράμματος σπουδών.

 

 

1o Εξάμηνο

 • Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα 
 • Μηχανική του Στερεού Σώματος 
 • Δομικά Υλικά
 • Γεωλογία Μηχανικού 
 • Τεχνικό Σχέδιο 
 • Αγγλική Γλώσσα  (Υποχρεωτικό ‐ Μη βαθμολογούμενο)

2ο Εξάμηνο

 • Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 
 • Μηχανική του Παραμορφώσιμου Σώματος 
 • Πληροφορική και Προγραμματισμός Η/Υ 
 • Πιθανότητες & Στατιστική 
 • Φυσική 
 • Παραστατική Γεωμετρία

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά

 • Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία 
 • Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

3ο Εξάμηνο

 • Διαφορικές Εξισώσεις 
 • Αντοχή Υλικών
 • Δυναμική του Στερεού Σώματος 
 • Γεωδαισία 
 • Οικοδομική 
 • Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα

4ο Εξάμηνο

 • Αριθμητική Ανάλυση 
 • Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων 
 • Μηχανική των Ρευστών 
 • Κυκλοφοριακή Τεχνική 
 • Γεωδαιτικές Εφαρμογές
 • Οικονομοτεχνική Ανάλυση Έργων και Επιχειρησιακή Έρευνα 
 • Αγγλική Τεχνική Ορολογία  (Υποχρεωτικό ‐ Μη βαθμολογούμενο)

5ο Εξάμηνο

 • Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων 
 • Υδραυλική 
 • Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών 
 • Εδαφομηχανική 
 • Μεταλλικές Κατασκευές Ι 
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού 
 • Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ

6ο Εξάμηνο

Yποχρεωτικά

 • Στατική Ανάλυση με Μητρώα ‐ Πεπερασμένα Στοιχεία για Ραβδωτούς Φορείς
 • Γεωτεχνικά Έργα 
 • Τεχνική Υδρολογία 
 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα 
 • Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίου 
 • Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ 
 • Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός
 • Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος 
 • Θεμελιώσεις 
 • Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων 
 • Εργαστηριακοί Έλεγχοι Οπλισμένου Σκυροδέματος

Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Δυναμική των Κατασκευών 
 • Aρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Κτηριολογία

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Ειδικά Θέματα Οικοδομικής 
 • Τεχνική Γεωλογία & Εισαγωγή στη Βραχομηχανική 
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Τεχνική Γεωλογία & Εισαγωγή στη Βραχομηχανική 
 • Δυναμική των Κατασκευών

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Περιβαλλοντική Γεωτεχνική 
 • Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι 
 • Σχεδιασμός των Μεταφορών

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών 
 • Υπόγεια Υδραυλική

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Εισαγωγή στην Υπολογιστική Υδραυλική 
 • Τεχνική Γεωλογία & Εισαγωγή στη Βραχομηχανική 
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι
 • Σχεδιασμός των Μεταφορών

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 
 • Τεχνική Γεωλογία & Εισαγωγή στη Βραχομηχανική 
 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Κτηριολογία

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα 
 • Αστικά Υδραυλικά Έργα 
 • Πρακτική Άσκηση  (προαιρετική)*

Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων 
 • Πλαστική Ανάλυση Φορέων
 • Σύμμικτες Κατασκευές 
 • Πειραματική Αντοχή Υλικών

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία
 • Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική 
 • Βραχομηχανική ‒ Σήραγγες 
 • Ειδικά Θέματα CAD

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Βραχομηχανική ‒ Σήραγγες
 • Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις
 • Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική 
 • Πειραματική Εδαφομηχανική

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων 
 • Φράγματα – Υδροδυναμικά Έργα 
 • Σύμμικτες Κατασκευές
 • Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι)

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Ποτάμια Υδραυλική – Αντιπλημμυρικά Έργα 
 • Φράγματα – Υδροδυναμικά Έργα 
 • Υγειονομική Τεχνολογία
 • Πειραματική Υδραυλική

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Περιβαλλοντική Υδραυλική 
 • Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων 
 • Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική 
 • Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι)

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι) 
 • Σιδηροδρομική Τεχνική 
 • Δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
 • Κυκλοφοριακός Έλεγχος

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική
 • Σύμμικτες Κατασκευές 
 • Βραχομηχανική ‒ Σήραγγες 
 • Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία

9ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Τεχνικά Έργα Οδοποιίας
 • Διπλωματική Εργασία Ι

Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ 
 • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Επιφανειακοί Φορείς ‐ Εφαρμογές Πεπερασμένων Στοιχείων 
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων 
 • Σχεδιασμός των Μεταφορών

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Ορύγματα – Επιχώματα 
 • Υπόγεια Υδραυλική

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 
 • Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι 
 • Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Εισαγωγή στην Υπολογιστική Υδραυλική
 • Τεχνική Γεωλογία & Εισαγωγή στη Βραχομηχανική
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 
 • Ορύγματα – Επιχώματα

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

 • Ανάλυση Συστημάτων Μεταφορών 
 • Σχεδιασμός Αεροδρομίων

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
 • Ορύγματα – Επιχώματα 
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων 
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία ΙΙ

Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Γεφυροποιία 
 • Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία 
 • Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική 
 • Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Αρδεύσεις 
 • Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων 
 • Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών
 • Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι)

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Αρδεύσεις

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Περιβαλλοντική Υδραυλική 
 • Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις 
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων 
 • Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι)

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Οδική Ασφάλεια

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική 
 • Σύμμικτες Κατασκευές 
 • Βραχομηχανική ‒ Σήραγγες
 • Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μπορούν να απασχοληθούν:

 • Σε τεχνικές και εργοληπτικές εταιρείες
 • Σε κατασκευαστικές, μελετητικές και εμπορικές επιχειρήσεις  
 • Στη βιομηχανία 
 • Σε δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες και οργανισμούς (Νομαρχίες, Δήμους, ΔΕΚΟ)

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

 

Επιπλέον, ο/η Πολιτικός Μηχανικός μπορεί να εργαστεί:

 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Ως καθηγητής/τρια 
  • στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο  ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων (αφού προηγηθεί η απόκτηση διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας)

 

Μάλιστα με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα τομέων ακόμη.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του/της Πολιτικού Μηχανικού στο άρθρο μας εδώ. 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο