Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  10.076

ΕΠΑΛ: 12.425

Βάση 2022
9.440
Εισακτέοι
90
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   26%

  Φυσική 27%

 Χημεία     20%

 Μαθηματικά   27%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)     25%

 Νέα Ελληνικά    25%

 Μάθημα Ειδικότητα 1     25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2      25%

 

 

 


Κωδικός Σχολής
1621
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πόλη
Σέρρες
Κατευθύνσεις

1. Δομοστατικής Μηχανικής
2. Γεωτεχνικής Μηχανικής
3. Συγκοινωνιακής Μηχανικής
4. Υδραυλικής Μηχανικής

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΙΠΑΕ είναι η προαγωγή της επιστήμης του/της Πολιτικού Μηχανικού, η προώθηση της ανώτερης γνώσης και η εμβάθυνση στην τεχνολογία των έργων που καλείται σήμερα ο/η Πολιτικός Μηχανικός να σχεδιάσει, να μελετήσει και να υλοποιήσει, ικανοποιώντας τις αρχές της βιωσιμότητας και της αειφόρου ανάπτυξης.

 

 

 • Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Αντοχής Υλικών και Μεταλλικών Κατασκευών
 • Κατασκευών Κτιρίων
 • Εδαφομηχανικής
 • Υδραυλικής
 • Ποιοτικού Ελέγχου Δομικών Υλικών
 • Τοπογραφίας
 • Τεχνικού Σχεδίου
 • Αρχιτεκτονικής

 

 

 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 • είναι 5ετές,
 • διαρθρώνεται σε σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και 

 οδηγεί στη λήψη ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τέσσερεις (4) Κατευθύνσεις.

 • Η επιλογή Κατεύθυνσης γίνεται από τους/ τις φοιτητές/ τριες στο 7ο εξάμηνο των σπουδών τους.

Η κάθε Κατεύθυνση απαιτεί την παρακολούθηση 12 μαθημάτων, 9 από τα οποία είναι υποχρεωτικά για την Κατεύθυνση και 3 αποτελούν ελεύθερες επιλογές είτε της ίδιας είτε άλλης Κατεύθυνσης του Τμήματος.

 

 

Στο 10ο εξάμηνο οι φοιτητές/ τριες εκπονούν Διπλωματική εργασία σε κάποιο αντικείμενο που εμπίπτει στην Κατεύθυνση μαθημάτων που έχουν επιλέξει.

 

1ο Εξάμηνο

 • Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία 
 • Απειροστικός Λογισμός Ι
 • Γεωδαισία Ι
 • Φυσική για Μηχανικούς
 • Τεχνικό Σχέδιο
 • Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ι
 • Βασικά εργαλεία πληροφορικής - Συγγραφής επιστημονικών κειμένων

2ο Εξάμηνο        

 • Τεχνική Μηχανική Ι
 • Πιθανότητες και Στατιστική    
 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙ    
 • Γεωδαισία ΙΙ    
 • Οικοδομικό Σχέδιο με Η/Υ    
 • Προγραμματισμός Η/Υ    
 • Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΙΙ    

3ο Εξάμηνο        

 • Γεωλογία Μηχανικού    
 • Θεωρία Ελαστικότητας    
 • Περιβαλλοντική Τεχνική    
 • Οικοδομική Ι    
 • Διαφορικές Εξισώσεις    
 • Τεχνική Μηχανική ΙΙ    
 • Κυκλοφοριακή Τεχνική    

4ο Εξάμηνο        

 • Αντοχή Υλικών    
 • Μηχανική των Ρευστών    
 • Στατική Ι – Ισοστατικοί φορείς    
 • Εδαφομηχανική Ι    
 • Αριθμητική Ανάλυση    
 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι    

5ο Εξάμηνο        

 • Υδραυλική    
 • Πολεοδομία, Αστικός χώρος και εφαρμογές νομοθεσίας
 • Οδοποιία Ι    
 • Στατική ΙΙ – Υπερστατικοί φορείς    
 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ    
 • Εδαφομηχανική ΙΙ    

6ο Εξάμηνο        

 • Μεταλλικές Κατασκευές Ι    
 • Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις    
 • Οδοποιία ΙΙ    
 • Δυναμική των Κατασκευών Ι    
 • Προγραμματισμός & Διαχείριση Τεχνικών Έργων    
 • Υπόγεια Υδραυλική και Τεχνική Υδρολογία    
 • Υδρεύσεις – Αποχετεύσεις

7ο Εξάμηνο        

 • Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ    
 • Στατική με Μητρώα    

Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων

 • Επιφανειακοί φορείς – Ειδικά θέματα πεπερασμένων στοιχείων    
 • Δυναμική των Κατασκευών ΙΙ
 • Οικοδομική ΙΙ    
 • Σχεδιασμός & Επισκευές Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία    
 • Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική  
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  
 • Υπολογιστική Ρευστομηχανική 

 Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

 • Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική    
 • Βραχομηχανική και Σήραγγες    
 • Ειδικά Θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής    
 • Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική    
 • Δυναμική των Κατασκευών ΙΙ
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  
 • Υδραυλική των ανοιχτών αγωγών και ποταμών  

   Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

 • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών    
 • Σχεδιασμός Μεταφορών    
 • Συστήματα Αστικών Μεταφορών    
 • Οικονομία Μεταφορών    
 • Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα    
 • Οικοδομική ΙΙ 
 • Δυναμική των Κατασκευών ΙΙ 

 Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων  

 • Υδραυλική των ανοιχτών αγωγών και ποταμών    
 • Επεξεργασία και Διαχείριση αστικών αποβλήτων    
 • Υπολογιστική Ρευστομηχανική    
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  
 • Δυναμική των Κατασκευών ΙΙ 
 • Επιφανειακοί φορείς – Ειδικά θέματα πεπερασμένων στοιχείων 
 • Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική    

8ο Εξάμηνο        

 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙΙ    
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός    
 • Αγγλικά-Τεχνική ορολογία    

 Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων 

 • Προσομοίωση και Ανάλυση Κατασκευών
 • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα – Ειδικές Κατασκ. Σκυροδ.    
 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός    
 • Ελαστική Ευστάθεια    
 • Ψηφιακά  Συστήματα Σχεδιασμού
 • Ειδικά Θέματα Μεταλλικών Κατασκευών    
 • Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις  

 Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

 • Βαθιές θεμελιώσεις    
 • Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις
 • Εδαφοδυναμική    
 • Εργαστηριακές και Επιτόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής    
 • Προσομοίωση και Ανάλυση Κατασκευών 
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Πλημμυρικού Κινδύνου 
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (γεωθερμία, υδροηλεκτρικά έργα)    

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων 

 • Ειδικά Θέματα Οδοποιίας
 • Διαχείριση Οδικών Έργων και Κυκλοφορίας    
 • Οδική Ασφάλεια    
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Συγκοινωνιακών Έργων    
 • Εργαστηριακές και Επιτόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής 
 • Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις  
 • Προσομοίωση και Ανάλυση Κατασκευών

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων   

 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Πλημμυρικού Κινδύνου
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (γεωθερμία, υδροηλεκτρικά έργα)    
 • Κυματομηχανική και Έργα Ανοικτής Θάλασσας    
 • Υδραυλική Περιβάλλοντος    
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Συγκοινωνιακών Έργων  
 • Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις 
 • Προσομοίωση και Ανάλυση Κατασκευών 

9ο Εξάμηνο        

 • Παράκτια Μηχανική και Λιμενικά Έργα    
 • Οργάνωση Εργοταξίου και Δομικές Μηχανές    

 Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων

 • Επισκευές-Ενισχύσεις Κατασκευών    
 • Γεφυροποιία – Τεχνικά έργα οδοποιίας    
 • Ελαστοπλαστική Ανάλυση Κατασκευών    
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
 • Αποτύπωση, Αποκατάσταση και Επανάχρηση Κτιρίων    
 • Σύμμικτες Κατασκευές    
 • Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα  

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων    
 • Γεωτεχνικές αστοχίες και Μέθοδοι Βελτίωσης Εδαφών    
 • Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική    
 • Φράγματα και χωμάτινες κατασκευές    
 • Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής    
 • Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα  
 • Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Αρδεύσεις  

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

 • Σχεδιασμός και Λειτουργία Σιδηροδρομικών Συστημάτων    
 • Σχεδιασμός και Λειτουργία Θαλάσσιων Συστημάτων    
 • Σχεδιασμός και Λειτουργία Αεροπορικών Συστημάτων    
 • Πολιτική Μεταφορών    
 • Ευφυείς πόλεις, Υποδομές και Μεταφορές
 • Γεφυροποιία – Τεχνικά έργα οδοποιίας
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων    

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων     

 • Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα
 • Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Αρδεύσεις    
 • Υδροδυναμική και Κατασκευές    
 • Σύγχρονα ενεργειακά συστήματα θάλασσας    
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων (ΔΕ)    
 • Γεφυροποιία – Τεχνικά έργα οδοποιίας 
 • Οικοδομική ΙΙ 

10ο Εξάμηνο        

 • Διπλωματική Εργασία                                           

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί του ΔΙΠΑΕ μπορούν να απασχοληθούν:

 • Σε τεχνικές και εργοληπτικές εταιρείες
 • Σε κατασκευαστικές, μελετητικές και εμπορικές επιχειρήσεις  
 • Στη βιομηχανία 
 • Σε δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες και οργανισμούς (Νομαρχίες, Δήμους, ΔΕΚΟ)

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

 

Επιπλέον, ο/η πολιτικός μηχανικός μπορεί να εργαστεί:

 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Ως καθηγητής/τρια 
  • στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο  ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων (αφού προηγηθεί η απόκτηση διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας)

 

Μάλιστα με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα τομέων ακόμη.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του/της Πολιτικού Μηχανικού στο άρθρο μας εδώ. 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΙΠΑΕ
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο