Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Γεωτεχνικής Μηχανικής
Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

Διάρκεια
10 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών επιδιώκει ο νέος πολιτικός μηχανικός να εφοδιάζεται κατ΄αρχήν με όλες τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να αποκτά ένα σοβαρό θεωρητικό υπόβαθρο. Στη συνέχεια ο προσανατολισμός των μαθημάτων που διδάσκονται κινείται στο καθ΄αυτό αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.

Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να καταστήσει το φοιτητή ολοκληρωμένο επιστήμονα, άνθρωπο ευαισθητοποιημένο στα προβλήματα της νέας εποχής και ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, δίνοντας βαρύτητα στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και παρακολουθώντας τις εξελίξεις της επιστήμης να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες ικανότητες και γνώσεις με εύληπτο και συγκροτημένο τρόπο.

Η φοίτηση για την απόκτηση του Διπλώματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, ΑΠΘ είναι πενταετής και οργανώνεται σε 10 εξάμηνα σπουδών. Για την απόκτηση του Διπλώματος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε 54 μαθήματα (41 μαθήματα κορμού, 6 μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής και 7 μαθήματα ελεύθερης επιλογής) τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 300 πιστωτικές μονάδες ECTS. Αν με τα παραπάνω μαθήματα ο φοιτητής δεν συγκεντρώνει 300 πιστωτικές μονάδες ECTS, υποχρεούται να επιλέξει επιπλέον ένα η δύο μαθήματα επιλογής για τη συγκέντρωση των 300 πιστωτικών μονάδων ECTS. Τα μαθήματα καλύπτουν 9 εξάμηνα ενώ στο 10ο εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν και να εκπονήσουν ερευνητική διπλωματική εργασία. Η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί βαθμολογικά με 12 μαθήματα.

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

1o εξάμηνο

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ I 
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ   
 • ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ι   
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ   


2ο εξάμηνο

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ    
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
 • ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΙΙ   
 • ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι   
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ    


3ο εξάμηνο

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ  
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ    
 • ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι   
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι 
 • ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΙ  
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ    

4ο εξάμηνο

 • ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΙΙ  
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι  
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
 • ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ    
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ  

 

5ο εξάμηνο

 • ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι  
 • ΤΕ0700    ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΙ 
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 • ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι  
 • ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ    
 • ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ    


6ο εξάμηνο

 • ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ    
 • ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι    
 • ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι  
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι   
 • ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ  
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  


7ο εξάμηνο

 • ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ 
 • ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙ 
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
 • ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   

 

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών

 • ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ι
 • ΑΡΙΘΜΗΤ. ΜΕΘΟΔ. ΑΝΑΛ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚ. Ι    

 

Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος

 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ   
 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

 • ΒΑΘΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ   

Τομέας Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

 • ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
 • ΣΧΕΔ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚ ΟΔΟΣΤΡ. & ΕΡΓ. ΕΛΕΓ.   


8ο εξάμηνο

 • ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   
 • ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙΙ   
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ    

 

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ  
 • ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΙ   
 • ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΕΣ    
 • ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ    
 • ΑΡΙΘΜΗΤ. ΜΕΘΟΔ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚ. ΙΙ   
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
 • ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ    
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ    
 • ΔΟΜΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  

 

Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ   
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΡΟΩΝ 
 • ΑΡΙΘΜΗΤ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ    
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ   
 • ΕΚΜΕΤΑΛ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓ. ΥΔΑΤ. ΠΟΡΩΝ    
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ    
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    
 • ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ    

 

Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ    
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
 • ΦΩΤΟΓΡΑΜ.- ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 
 • ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι    
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 
 • ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    

 

Τομέας Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ    
 • ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ    
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ    
 • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ   
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

9ο εξάμηνο

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ    
 • ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
 • ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛ. -ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓ. ΚΑΤΑΣΚ. ΣΚΥΡΟΔ.    
 • ΣΙΔΗΡΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ    
 • Α/Σ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   
 • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ   
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ    
 • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ    
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ   
 • ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ    
 • ΕΛΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 

Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος

 • ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ   
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ   
 • ΥΔΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ    
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
 • ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ    
 • ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ    
 • ΜΗ ΜΟΝΙΜΕΣ ΡΟΕΣ    
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ 
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
 • ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

 

Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ   
 • ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ  
 • ΓΕΩΜΑΤΙΚΗ   
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ   
 • ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ    
 • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
 • ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ    
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ   
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ   
 • ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ   
 • ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ   
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

 

Τομέας Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

 

 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ    
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ & Δ/ΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ    
 • ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ.ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   
 • ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών

Δείτε την επαγγελματική μονογραφία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών από το ΑΠΘ εδώ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο