Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  15.910

ΕΠΑΛ: 17.150

Βάση 2022
15.205
Εισακτέοι
144
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%
 Φυσική  20%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  35%

 

EΠΑΛ

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδίκευσης 1  30%

 Μάθημα Ειδίκευσης 2  20%

Κωδικός Σχολής
0203
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

1. Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
2. Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
3. Γεωτεχνικής Μηχανικής
4. Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι να καταστήσει τον/τη φοιτητή/τρια  ολοκληρωμένο/η επιστήμονα, άνθρωπο ευαισθητοποιημένο/η στα προβλήματα της νέας εποχής και ικανό/ή να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, δίνοντας βαρύτητα στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

 

 

 1. Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών 
 2. Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος 
 3. Γεωτεχνικής Μηχανικής 
 4. Συγκοινωνιών και Οργάνωσης 

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 

 

Η φοίτηση για την απόκτηση του Διπλώματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, ΑΠΘ

 • είναι πενταετής, οργανώνεται σε δέκα (10) εξάμηνα σπουδών και 

 οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Κατά τη διάρκεια διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων προσφέρονται οι βασικές γνώσεις, που είναι απαραίτητες σε έναν/μία πολιτικό μηχανικό ενώ στην αρχή του 8ου εξαμήνου γίνεται η επιλογή του τομέα ειδίκευσής. 

 • Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. 

 

 

Η πρακτική άσκηση ως μάθημα ελεύθερης επιλογής εντάσσεται στο 8ο εξάμηνο και διεξάγεται κατά το εαρινό εξάμηνο, ενώ επεκτείνεται και στους θερινούς μήνες του Ιουλίου και του Αυγούστου, οπότε εκπονείται το κύριο μέρος του επί του πεδίου.

 

 

Στο 10ο εξάμηνο οι φοιτητές/ τριες υποχρεούνται να επιλέξουν και να εκπονήσουν ερευνητική διπλωματική εργασία η οποία ισοδυναμεί βαθμολογικά με 12 μαθήματα.

 

1o εξάμηνο

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ I 
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ   
 • ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ι   
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ   

2ο εξάμηνο

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ    
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
 • ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΙΙ   
 • ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι   
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ    

3ο εξάμηνο

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ  
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ    
 • ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι   
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι 
 • ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΙ  
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ    

4ο εξάμηνο

 • ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΙΙ  
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι  
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
 • ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ    
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ  

5ο εξάμηνο

 • ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι  
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΙ 
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 • ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι  
 • ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ    
 • ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ    

6ο εξάμηνο

 • ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ    
 • ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι    
 • ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι  
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι   
 • ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ  
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

7ο εξάμηνο

 • ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ 
 • ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙ 
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
 • ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών

 • ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ι
 • ΑΡΙΘΜΗΤ. ΜΕΘΟΔ. ΑΝΑΛ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚ. Ι    

Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος

 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ   
 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

 • ΒΑΘΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ   

Τομέας Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

 • ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
 • ΣΧΕΔ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚ ΟΔΟΣΤΡ. & ΕΡΓ. ΕΛΕΓ.   

8ο εξάμηνο

 • ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   
 • ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙΙ   
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ    

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ  
 • ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΙ   
 • ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΕΣ    
 • ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ    
 • ΑΡΙΘΜΗΤ. ΜΕΘΟΔ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚ. ΙΙ   
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
 • ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ    
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ    
 • ΔΟΜΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  

Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ   
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΡΟΩΝ 
 • ΑΡΙΘΜΗΤ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ    
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ   
 • ΕΚΜΕΤΑΛ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓ. ΥΔΑΤ. ΠΟΡΩΝ    
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ    
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    
 • ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ    

Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ    
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
 • ΦΩΤΟΓΡΑΜ.- ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 
 • ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι    
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 
 • ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    

Τομέας Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ    
 • ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ    
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ    
 • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ   
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

9ο εξάμηνο

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ    
 • ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
 • ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛ. -ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓ. ΚΑΤΑΣΚ. ΣΚΥΡΟΔ.    
 • ΣΙΔΗΡΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ    
 • Α/Σ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   
 • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ   
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ    
 • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ    
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ   
 • ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ    
 • ΕΛΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ   

Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος

 • ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ   
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ   
 • ΥΔΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ    
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
 • ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ    
 • ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ    
 • ΜΗ ΜΟΝΙΜΕΣ ΡΟΕΣ    
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ 
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
 • ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ   
 • ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ  
 • ΓΕΩΜΑΤΙΚΗ   
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ   
 • ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ    
 • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
 • ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ    
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ   
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ   
 • ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ   
 • ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ   
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Τομέας Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ    
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ & Δ/ΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ    
 • ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ.ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   
 • ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Πολιτικών Μηχανικών ορίζονται από τον Ν.4663/1930 (ΦΕΚ 149Α)  καθώς και από το ΠΔ 99/25-10-2018 (ΦΕΚ 187Α'/05-11-2018, άρθρο 3)

 Οι απόφοιτοι / ες έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ώστε να λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

 

Πιο συγκεκριμένα

 

 • Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων.
 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
 • Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων.
 • Βιοκλιματικό σχεδιασμό κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών ακουστικής κτηρίων και ηχομόνωσης.
 • Σχεδιασμό Εσωτερικών Χώρων.
 • Εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος χώρου εκτός των Μεμονωμένων κηρυγμένων Μνημείων και διατηρητέων Κτηρίων.
 • Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων.
 • Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης.
 • Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
 • Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.
 • Εκπόνηση πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.
 • Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Περιλαμβάνει πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
 • Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού).
 • Εκπόνηση μελετών γεωχωρικής υποδομής συστημάτων, οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και σύνταξη πρωτογενούς γεωμετρικής τεκμηρίωσης και υποβάθρων.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών. κα. Εκπόνηση Στατικών Μελετών (μελέτες φερουσών κατασκευών κτηρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).
 • Εκπόνηση Ειδικών Στατικών Μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Έλεγχο αντισεισμικής συμπεριφοράς μη φερόντων στοιχείων και προσαρτημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες.
 • Σχεδιασμό ευφυών μεταφορικών συστημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης Υδατικών Πόρων. κη. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και υπόγειων υδάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Ακτομηχανικής και Λιμενικών έργων.
 • Εκπόνηση Γεωτεχνικών μελετών και Ερευνών.
 • Εκπόνηση μελετών υπογείων τεχνικών έργων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης). λγ. Ανάπτυξη, σχεδιασμό υλικών και έλεγχο ποιότητας.
 • Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση - αποχέτευση) κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση.
 • Υλοποίηση μελετών βιομηχανικών/ενεργειακών έργων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων. 
 • Εκπόνηση μελετών πλωτών τμημάτων των τεχνκών έργων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: πλωτές αποβάθρες θαλάσσης, πλωτές ημιβυθιζόμενες ή καταδυόμενες εξέδρες γεώτρησης ή παραγωγής, πλατφόρμες ανύψωσης, κινητές εξέδρες, σημαδούρες, πλωτές αποβάθρες, εξέδρες αποβίβασης. 
 • Εκπόνηση μελετών και εργασιών καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών (αμμοβολή, ψηγματοβολή, υδροβολή κ.λπ.) και προστασίας αυτών από τη διάβρωση. 
 • Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μη-καταστρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, μεταλλικών κατασκευών κ.ά. 
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης. 
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.
 • Εκπόνηση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης - monitoring σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς όρους έργων και δραστηριοτήτων. ν. Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας. 
 • Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών. νγ. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit). 
 • Ανάπτυξη μοντέλων περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 
 • Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως γεωτρήσεων. 
 • Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 • Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, εκτός αν περιέχουν λέβητα ή κινητήριο ισχύ. 
 • Εκπόνηση μελετών χρήσης εκρηκτικών υλών σε τεχνικά έργα και καθαιρέσεις κατασκευών. 
 • Εκπόνηση μελετών για ειδικά υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, χώροι διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

 

Μάλιστα με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα τομέων ακόμη.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

 • Σε τεχνικές και εργοληπτικές εταιρείες
 • Σε κατασκευαστικές, μελετητικές και εμπορικές επιχειρήσεις  
 • Στη βιομηχανία 
 • Σε δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες και οργανισμούς (Νομαρχίες, Δήμους, ΔΕΚΟ)

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Επιπλέον, ο/η πολιτικός μηχανικός μπορεί να εργαστεί:

 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Ως καθηγητής/τρια 
  • στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο  ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων (αφού προηγηθεί η απόκτηση διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας)

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού στο άρθρο μας εδώ.

Δείτε την επαγγελματική μονογραφία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών από το ΑΠΘ εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο