Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Ξάνθη
Κατευθύνσεις

1. Δομικών Έργων
2. Συγκοινωνιακών Έργων
3. Υδραυλικών Έργων
4. Γεωτεχνικών Έργων

Διάρκεια
10 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1974, άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975 και είναι ένα από τα δύο πρώτα Τμήματα που λειτούργησαν στο Δ.Π.Θ., μαζί με το Τμήμα Νομικής.

Δέχεται κατ’ έτος 190 περίπου φοιτητές.

Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης και τεχνολογίας του Πολιτικού Μηχανικού μέσα από την παραγωγή και μετάδοση γνώσης, τη διεξαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να αναλάβουν τον υπολογισμό, τη μελέτη, τη συντήρηση και κατασκευή συνήθων αλλά και εξειδικευμένων, μικρών ή μεγάλων τεχνικών έργων απαραίτητων για την ανάπτυξη της χώρας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού της, την εκμετάλλευση του φυσικού της πλούτου κλπ. σε συνδυασμό πάντοτε με την καλλιέργεια αισθήματος υψηλής κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης, την παροχή υπηρεσιών προς το δημόσιο και τους ιδιώτες, και γενικότερα τη συμμετοχή στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.

Τομείς & Εργαστήρια

1. Τομέας Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων Οικοδομικής και Δομικών Υλικών: Ο Τομέας των Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων Οικοδομικής και Δομικών Υλικών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των αρχιτεκτονικών συνθέσεων κτιριακών ενοτήτων ή συνόλων, της οικοδομικής τέχνης και των συστημάτων και μεθόδων κατασκευαστικών έργων, της τεχνολογίας των δομικών υλικών, της δομικής φυσικής και του ελέγχου του μικροκλίματος και της συντήρησης και αποκατάστασης παλαιών κτισμάτων, μνημείων συνόλων.

 • Εργαστήριο Οικοδομικής
 • Εργαστήριο Δομικών Υλικών

2. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

 • Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων
 • Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

3. Τομέας Δομικών Κατασκευών: Ο Τομέας των Δομικών Κατασκευών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των εφαρμοσμένων μεθόδων αναλύσεως και σχεδιασμού γραμμικών και επιφανειακών φορέων, των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα για συνήθεις και σεισμικές δράσεις, των κατασκευών από προενταμένο σκυρόδεμα για συνήθεις και σεισμικές δράσεις, των ειδικών κατασκευών από οπλισμένο και προεντεταμένου σκυρόδεμα, του ελέγχου και των επεμβάσεων στις κατασκευές, των μεταλλικών κατασκευών, των μεταλλικών γεφυρών, των ξύλινων κατασκευών, των ελαφρών κατασκευών και των κατασκευών από τοιχοποιία για συνήθεις και σεισμικές δράσεις.

 • Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Στατικής
 • Εργαστήριο Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος
 • Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

4. Τομέας Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθημάτων: Ο Τομέας των Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθηματικών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, της Πληροφορικής, της Συστημικής Ανάλυσης και Μεθόδων Βελτιστοποίησης Συστημάτων Πολιτικών Μηχανικών, της Οικονομικής Ανάλυσης και Τεχνικής Οικονομικής, της Οργάνωσης και Προγραμματισμού Έργων, της Διοίκησης (Μάνατζμεντ) και των Ανθρώπινων Σχέσεων, της Εκμηχάνισης των Κατασκευών, της Διαχείρισης του Κοινωνικού και Φυσικού Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας και Προστασίας Πολύπλοκων Συστημάτων Πολιτικού Μηχανικού.

 • Εργαστήριο Οργάνωσης - Προγραμματισμού
 • Εργαστήριο Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού
 • Εργαστήριο Γεωδαισίας.

5. Τομέας Μηχανικής: Ο Τομέας της Μηχανικής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της μηχανικής του συνεχούς μέσου, της κινηματικής και δυναμικής του στερεού σώματος, της αντοχής των υλικών, της πειραματικής μηχανικής, της μηχανικής θραύσεως, της θεωρίας πλαστικότητας και βισκοελαστικότητας και των θεωρητικών μεθόδων υπολογισμού γραμμικών και επιφανειακών φορέων.

 • Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής

6. Τομέας Συγκοινωνιακών Έργων: Ο Τομέας των Συγκοινωνιακών Έργων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Οδοποιίας, των Οδοστρωμάτων, της Κυκλοφοριακής Τεχνικής, της Οικονομίας Μεταφορών και Τερματικών Εγκαταστάσεων, της Συγκοινωνιακής Στατιστικής και της Θεωρίας σφαλμάτων, του Σχεδιασμού Αεροδρομίων, του Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού, της Σιδηροδρομικής, της Αξιολόγησης Δημοσίων Μέσων Μεταφοράς, της Χωροταξίας, της Πολεοδομίας, της Ιστορίας Πόλης, των Απαλλοτριώσεων, των Στοιχείων Χαρτογραφίας, των Στοιχείων Φωτογραμμετρίας και των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία των οδών.

 • Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Σχεδιασμού-Οργάνωσης του Χώρου
 • Εργαστήριο Οδοποιίας, Οδοστρωμάτων και Οδικής Ασφάλειας

7. Τομέας Υδραυλικών Έργων: Ο Τομέας των Υδραυλικών Έργων καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα: της Ρευστομηχανικής, της Πειραματικής και Υπολογιστικής Υδραυλικής, της Υδραυλικής Περιβάλλοντος, της Θαλάσσιας Μηχανικής και των Λιμενικών Έργων, της Ποτάμιας Υδραυλικής, της Υδρολογίας και της Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, των Υδραυλικών και Υδρονομικών Έργων, των έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, της Υγειονομικής Μηχανικής, των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας νερού και αστικών λυμάτων, της Οικολογίας και Υδατικών οικοσυστημάτων.

 • Εργαστήριο Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος 
 • Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων
 • Εργαστήριο Λιμενικών και Παράκτιων Έργων

Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα.

Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται να περάσουν έναν αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες διδακτικές μονάδες.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις (3) κάθε ακαδημαϊκό έτος. Μία στο τέλος κάθε εξαμήνου (Χειμερινή Εξεταστική Φεβρουάριου & Εαρινή Εξεταστική Ιούνιου), και μία επαναληπτική εξεταστική τον μήνα Σεπτέμβριο. Στην χειμερινή εξεταστική οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να δώσουν μαθήματα μόνο των μονών εξαμήνων (1ο, 3ο, 5ο, 7ο, 9ο) που έχουν παρακολουθήσει ενώ στην Εαρινή εξεταστική αντίστοιχα οι φοιτητές δίνουν μαθήματα των ζυγών εξαμήνων που έχουν παρακολουθήσει. Στην εξεταστική Σεπτεμβρίου οι Φοιτητές μπορούν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που έχουν διδαχθεί ανεξαιρέτως εξαμήνου.

Το 10ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και δεν διδάσκονται μαθήματα.

1ο Εξάμηνο

 • Μηχανική Στερεού Σώματος Ι
 • Μαθηματική Ανάλυση και Εφαρμογές    
 • Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία
 • Πληροφορική    
 • Τεχνική της Αναπαράστασης
 • Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και Τεχνολογίας    
 • Γεωλογία για Μηχανικούς    Παπαθανασίου 
 • Γεωδαισία Ι    
 • Ξένη Γλώσσα (Επίπεδο Αρχαρίων)

2ο Εξάμηνο

 • Μηχανική Στερεού Σώματος ΙΙ    
 • Λογισμός Πολλών Μεταβλητών    
 • Γεωδαισία ΙΙ - Γεωδαιτικές Ασκήσεις
 • Τεχνική της Αναπαράστασης μέσα από Η/Υ - Μέθοδοι CADD    
 • Αριθμητική Ανάλυση - Μέθοδοι
 • Τεχνική Οικονομική    
 • Ξένη Γλώσσα (Μέσο Επίπεδο)

3ο Εξάμηνο

 • Θεωρία Ελαστικότητας    
 • Σύνθεση και Κατασκευή Κτηρίων – Οικοδομική Ι
 • Επιχειρησιακή Έρευνα    
 • Δομικά Υλικά Ι    
 • Οδοποιία Ι    
 • Διαφορικές Εξισώσεις    
 • Φυσική

Μαθήματα Κατ' Επιλογήν (2)

 • Εφαρμογές Ασαφούς Λογικής σε θέματα Πολιτικού Μηχανικού    
 • Πεπερασμένες Διαφορές και Στοιχεία
 • Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι (Τμ. Αρχ. Μηχ.)

4ο Εξάμηνο

 • Αντοχή Υλικών και Εργαστήρια
 • Σύνθεση και Κατασκευή Κτηρίων – Οικοδομική ΙΙ    
 • Πολεοδομία    
 • Δομικά Υλικά ΙΙ    
 • Ρευστομηχανική    
 • Πιθανότητες - Στατιστική    
 • Δυναμική του Στερεού Σώματος

Μαθήματα Κατ' Επιλογήν (2)

 • Τερματικές Εγκαταστάσεις 
 • Προγραμματισμός Διαδικτύου - Ασφάλεια Πληροφοριών    
 • Υπολογιστική Νοημοσύνη και Εφαρμογές
 • Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης ΙΙ (Τμ. Αρχ. Μηχ.)

5ο Εξάμηνο

 • Στατική των Κατασκευών Ι
 • Εδαφομηχανική    
 • Υδραυλική    
 • Τεχνική Υδρολογία    
 • Διοίκηση Έργων και Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος Ι
 • Φιλοσοφία της Τεχνολογίας (δίωρες διαλέξεις - μάθημα χωρίς βαθμολόγηση)    

Μαθήματα Κατ' Επιλογήν (2)

 • Υδρολογία των Υπόγειων Νερών    
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός του Χώρου (
 • Στοιχεία Τεχνικού Δικαίου    
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα)    
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Marketing (Τμ. Μηχ. Παρ. και Δοίκ.)

6ο Εξάμηνο

 • Στατική των Κατασκευών ΙΙ    
 • Επιφανειακές Θεμελιώσεις και Ωθήσεις Γαιών
 • Οδοστρώματα Ι    
 • Κυκλοφοριακή Τεχνική    
 • Αστική Υδραυλική    
 • Τεχνική Γεωλογία και Στοιχεία Βραχομηχανικής
 • Η Επιστήμη και το Επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού (δίωρες διαλέξεις - μάθημα χωρίς βαθμολόγηση)    

Μαθήματα Κατ' Επιλογήν (2)

 • Οικονομία Μεταφορών    
 • Θεωρία Ελαστικής Ευστάθειας 
 • Θεωρία Πλαστικότητας στις Δομικές Κατασκευές    
 • Ασφάλεια Συστημάτων Μηχανικού
 • Υδροπληροφορική    
 • Διοικητική Λογιστική (Τμ. Μηχ. Παρ. και Δοίκ.)

7ο Εξάμηνο

 • Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΑ    
 • Εισαγωγή στις Μεταλλικές Κατασκευές    
 • Λιμενικά Έργα

Κατεύθυνση Δομικών Έργων

 • Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις – Κτηριοδομία    
 • Επιφανειακοί Φορείς

Μαθήματα Κατ' Επιλογήν (4)

 • Ειδικά Θέματα Δομικών Υλικών    
 • Τεχνολογία Σύνθετων Δομικών Υλικών για Νέα και Υφιστάμενα Δομικά Έργα
 • Μηχανική Θραύσης
 • Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτηρίων – Μνημείων    
 • Πειραματική Αντοχή Υλικών
 • Τεχνολογία Ειδικών Σκυροδεμάτων    
 • Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίων    
 • Αποκατάσταση, Επανασχεδιασμός και Αναβίωση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων Ι 
 • Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων με τη χρήση Υπολογιστών (Τμ. ΗΜΜΥ)

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

 • Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι στη Συγκοινωνιακή Τεχνική    
 • Οδοποιία ΙΙ

Μαθήματα Κατ' Επιλογήν (4)

 • Υδραυλική Περιβάλλοντος    
 • Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίων    
 • Αποκατάσταση, Επανασχεδιασμός και Αναβίωση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων Ι 
 • Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων με τη χρήση Υπολογιστών 
 • Αντιστηρίξεις    
 • Γεωκίνδυνοι - Τεχνικογεωλογικές Αστοχίες

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων

 • Υδραυλική Περιβάλλοντος
 • Αποχετεύσεις

Μαθήματα Κατ' Επιλογήν (4)

 • Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίων    
 • Αποκατάσταση, Επανασχεδιασμός και Αναβίωση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων Ι 
 • Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων με τη χρήση Υπολογιστών
 • Ποιότητα Νερού
 • Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων - Υγειονομική Μηχανική

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

 • Αντιστηρίξεις    
 • Εδαφοδυναμική    

Μαθήματα Κατ' Επιλογήν (4)

 • Υδραυλική Περιβάλλοντος
 • Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίων    
 • Αποκατάσταση, Επανασχεδιασμός και Αναβίωση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων Ι 
 • Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων με τη χρήση Υπολογιστών
 • Γεωκίνδυνοι - Τεχνικογεωλογικές Αστοχίες
 • Αριθμητικές Μέθοδοι Γεωτεχνικής Μηχανικής

8ο Εξάμηνο

 • Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΒ    
 • Δυναμική των Κατασκευών
 • Αγγλική Τεχνική Ορολογία    
 • Συγγραφή και Παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων (μάθημα χωρίς βαθμολόγηση)

Κατεύθυνση Δομικών Έργων

 • Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ
 • Μεταλλικές Κατασκευές    
 • Ειδικά Θέματα Κτηριοδομίας - Προστασία Κτηρίων    
 • Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης των Κατασκευών

Μαθήματα Κατ' Επιλογήν (4)

 • Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ    
 • Σήραγγες και Υπόγεια Έργα
 • Αποκατάσταση, Επανασχεδιασμός και Αναβίωση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων ΙΙ 
 • Τυποποίηση - Πρότυπα - Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασίας 
 • Επιπτώσεις από Κατασκευές Οδών στο Περιβάλλον    
 • Μελέτες Έργων Οδοποιίας (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα)    
 • Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων
 • Εφαρμογές Λιμενικών Έργων

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

 • Οδοστρώματα ΙΙ    
 • Χωροταξία
 • Σχεδιασμός Αεροδρομίων

Μαθήματα Κατ' Επιλογήν (4)

 • Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ    
 • Σήραγγες και Υπόγεια Έργα    
 • Αποκατάσταση, Επανασχεδιασμός και Αναβίωση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων ΙΙ 
 • Τυποποίηση - Πρότυπα - Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασίας 
 • Επιπτώσεις από Κατασκευές Οδών στο Περιβάλλον    
 • Μελέτες Έργων Οδοποιίας (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα)    
 • Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων
 • Εφαρμογές Λιμενικών Έργων

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων

 • Θαλάσσια Υδραυλική και Ακτομηχανική    
 • Υδραυλική Υπογείων Υδάτων    
 • Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Λυμάτων

Μαθήματα Κατ' Επιλογήν (4)

 • Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ    
 • Αποκατάσταση, Επανασχεδιασμός και Αναβίωση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων ΙΙ
 • Τυποποίηση - Πρότυπα - Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασίας 
 • Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων
 • Πειραματική Υδραυλική    
 • Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών
 • Περιβαλλοντική και Υδατική Πολιτική

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

 • Σήραγγες και Υπόγεια Έργα    
 • Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική    
 • Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική    
 • Γεωτεχνικές Έρευνες και Δοκιμές Πεδίου

Μαθήματα Κατ' Επιλογήν (4)

 • Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ    
 • Εργαστηριακά Θέματα Ωπλισμένου Σκυροδέματος
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ
 • Αποκατάσταση, Επανασχεδιασμός και Αναβίωση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων ΙΙ 
 • Τυποποίηση - Πρότυπα - Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασίας
 • Οδοστρώματα ΙΙ    
 • Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων    
 • Εφαρμογές Λιμενικών Έργων
 • Βελτίωση – Ενίσχυση Εδαφών

9ο Εξάμηνο

 • Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΓ    
 • Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙΙ - Αντισεισμικός Σχεδιασμός
 • Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός

Κατεύθυνση Δομικών Έργων

 • Ειδικά Στοιχεία Μεταλλικών Κατασκευών - Μεταλλικές Γέφυρες

Μαθήματα Κατ' Επιλογήν (4)

 • Σύμμικτες Κατασκευές    
 • Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας - Ανθεκτικότητας Σκυροδέματος
 • Σχεδιασμός Δομικών Έργων με τη Χρήση Η/Υ (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα)    
 • Ειδικές Κατασκευές Ωπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος
 • Έλεγχος και Επεμβάσεις στις Κατασκευές
 • Ειδικές Εφαρμογές Αντισεισμικού Σχεδιασμού 
 • Ειδικά Κεφάλαια Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

 • Σιδηροδρομική    
 • Εργαστηριακά Θέματα Οδοποιίας - Οδοστρωμάτων    
 • Αστικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Κινητικότητα    

Μαθήματα Κατ' Επιλογήν (4)

 • Γέφυρες Ωπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος    
 • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα    Καραγιάννης 
 • Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα    Μάρκου 
 • Βαθιές Θεμελιώσεις
 • Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων

 • Υδροδυναμικά Έργα    
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα

Μαθήματα Κατ' Επιλογήν (4)

 • Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα
 • Βαθιές Θεμελιώσεις    
 • Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 
 • Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών    
 • Υπολογισμός Υδραυλικών Έργων με Η/Υ 
 • Υδραυλικές Μηχανές και Ενέργεια

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

 • Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα    Μάρκου 
 • Βαθιές Θεμελιώσεις    
 • Ειδικά Θέματα Εδαφομηχανικής

Μαθήματα Κατ' Επιλογήν (4)

 • Γέφυρες Ωπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος    
 • Σύμμικτες Κατασκευές
 • Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 
 • Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ
 • Υδροδυναμικά Έργα
 • Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ
Οδηγός Σπουδών

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης επιτρέπει την άσκηση όλων των επαγγελματικών δικαιωμάτων, τα οποία αναφέρονται στα παρακάτω:

 • Ν. 4663/1930 (ΦΕΚ 149/9.5.1930)
 • Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α, 28-11-1934)
 • Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α, 3-3-2003)
 • Β.Δ. 16/17-3-1950 (ΦΕΚ 82 Α)
 • Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168 Α, 2-10-1985)
 • Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106 Α, 1-7-1988)
 • Εγκύκλιος 51502/1967
 • Εγκύκλιος 26903/46/71
 • Έγγραφο Α. 85753/71 ΥΔΕ (Διεύθυνση Α3/ε)
 • Εγκύκλιος Ε. 6211/8/72 (Υπηρ. Οικ. Δ/νση Ε3/Υ)
 • Έγγραφο Α.86432/72 ΥΔΕ (Δ/νση Ε3/γ)
 • Έγγραφο Ε. 27928/72 ΥΔΕ (Υπηρ. Οικ. Δ/νση Ε3/γ)
 • Έγγραφο 24516/75 ΥΔΕ (Υπηρ. Οικ. Δ/νση Ε3/α)
 • Έγγραφο Ε.31496/72 ΥΔΕ (Υπηρ. Οικ. Δ/νση Ε3/γ)

Η προβλεπόμενη από το Νόμο 1225/1981, ΦΕΚ 340 Α/31-12-1981 άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος .

Δείτε παρακάτω το επαγγελματικό περίγραμμα αποφοίτων Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ όπως έχει δημοσιευθεί από το γραφείο διασύνδεσης του ΔΠΘ. Τις μονογραφίες επιμελήθηκε η σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού Δρ. Κατερίνα Κεδράκα, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικης του ΔΠΘ σε συνεργασία με στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης ΔΠΘ.

Γενικές πληροφορίες:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών αναλάβουν τη μελέτη, την επίβλεψη, τη συντήρηση και κατασκευή έργων, δημόσιων ή ιδιωτικών, όπως συγκοινωνιακά δίκτυα (π.χ. δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες κλπ), οικοδομικές κατασκευές (π.χ. σχολεία, και κατοικίες κλπ), υδραυλικά έργα (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, αρδεύσεις, φράγματα), διαμορφώσεις χώρων κ.ά.. Όταν διεκδικεί την ανάληψη ενός δημόσιου έργου χρειάζεται να συντάξει μια ανταγωνιστική μελέτη και τον προϋπολογισμό της, η οποία αν εγκριθεί θα προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας και θα προχωρήσει στην κατασκευή του έργου. Σε όλες τις κατασκευές που αναλαμβάνει παίρνει υπόψη του τους κανονισμούς και τη νομοθεσία που ισχύει και επεξεργάζεται τα απαραίτητα στοιχεία, όπως στατιστικά, τοπογραφικά, γεωτεχνικά, πολεοδομικά και κυκλοφοριακά. Είναι αυτός που θα επιλέξει τα σωστά υλικά για την κατασκευή των έργων και θα εκπονήσει τον προϋπολογισμό συντάσσοντας την ανάλογη έκθεση. Προγραμματίζει όλες τις εργασίες, καθορίζει την εργοταξική διάταξη και τις μεθόδους κατασκευής, επιλέγει το μηχανικό εξοπλισμό αλλά και το εργατοτεχνικό προσωπικό και γενικότερα έχει όλο το συντονισμό και την επίβλεψη κατά τη διαδικασία κατασκευής ενός έργου. Αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών, όπως τεχνικά προβλήματα αλλά και θέματα προστασίας των εργατών.

Παραδείγματα πιθανών θέσεων εργασίας:

 • Στο δημόσιο τομέα σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΚΟ), σε υπουργεία, τράπεζες και στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα όπως οικοδομικές κατασκευές, προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος, συγκοινωνιακά έργα και άλλα έργα συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών μνημείων
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες έχοντας το δικό τους Τεχνικό Γραφείο εκπόνησης μελετών (οικοδομικές άδειες) και επίβλεψης της κατασκευής του έργου
 • Σε ιδιωτικές εταιρείες (τεχνικές, εργοληπτικές, κατασκευαστικές, μελετητικές, εμπορικές), και στη βιομηχανία
 • Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση (ΠΕ12.01)

Προσωπικό προφίλ και δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο απόφοιτος για τη σταδιοδρομία του:

Για την επαγγελματική του δραστηριοποίηση, χρειάζεται να έχει μια έφεση στις Θετικές Επιστήμες (Μαθηματικά, Φυσική), και γενικά τεχνικό προσανατολισμό, ενδιαφέρον και καλή γνώση όλων των υλικών μηχανημάτων, εργαλείων, οργάνων κλπ που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές. Πρέπει ακόμα να διαθέτει δυναμισμό, ικανότητα στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και στην επίλυση προβλημάτων, αποφασιστικότητα, επινοητικότητα, επιθυμία για ανάληψη ευθυνών, διάθεση για συνεχή ατομική πρόοδο, συνεργασία και λήψη αποφάσεων.

Ο απόφοιτος χρειάζεται:

 • Λογικο-μαθηματική σκέψη
 • Ειδικές ικανότητες (οπτικο-χωροταξική ικανότητα, ικανότητα σχεδιασμού, επίλυση προβλημάτων, μεθοδικότητα και οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια κλπ)
 • Κοινωνικές δεξιότητες: υπευθυνότητα, συνέπεια, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων, διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου, ανάληψη πρωτοβουλιών και λήψη αποφάσεων, επικοινωνία, συνεργασία, προσαρμοστικότητα και ευελιξία
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων
 • Επιθυμία για δια βίου ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση (π.χ. για νέα υλικά, τεχνικές κλπ)
 • Διοικητικές και οικονομικές δεξιότητες

Σε παρόμοιες θέσεις εργασίας μπορεί να εργάζονται και απόφοιτοι:

 • των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών
 • των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • των Τμημάτων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & (Περιφερειακής) Ανάπτυξης
 • των Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
 • του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
 • των Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Συνάφεια σε βασικές γνώσεις υπάρχει και με Τμήματα των ΤΕΙ των Τμημάτων ΤΕΙ (π.χ. Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων, Πολιτικών Δομικών Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδομής).

Ενδεικτικές μεταπτυχιακές σπουδές:

Μεταπτυχιακές ειδικεύσεις προσφέρονται σε επιμέρους θέματα όπως: Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών, Γεωτεχνική Μηχανική, Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών, Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Συγκοινωνίες, Διαχείριση Έργων και Σχεδιασμός του Χώρου, Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Υδραυλική Μηχανική, Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων, Επιστήμη και Τεχνολογία των Υδατικών Πόρων, Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών, Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων, Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Εφαρμοσμένη Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων. Σημείωση: Οι Πολυτεχνικές σχολές της Ελλάδας, θεωρούν ότι το πτυχίο που χορηγούν κατά τον κανονικό κύκλο σπουδών, πενταετούς φοίτησης συμπεριλαμβανομένης και διπλωματικής εργασίας, ισοδυναμεί µε M.Sc. (Master). Γι αυτό το λόγο, τα περισσότερα Πολυτεχνικά Τµήµατα έχουν οργανώσει μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες οδηγούν απευθείας στην απόκτηση ∆ιδακτορικού διπλώµατος.

Πορεία σταδιοδρομίας:

Το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού καθορίζεται και κατοχυρώνεται με τον Ν.4663/1930 ΦΕΚ 149, τεύχος Α’ στις 09/05/1930: ”Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολ. Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου”. Αποκτούν τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά από εξετάσεις, και τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (σύμφωνα με το ΦΕΚ 149Α 9/5/1936), και εάν το επιθυμούν γράφονται στο Ταμείο των Μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ). Ειδικά οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. αποχτούν τον νομικά κατοχυρωμένο τίτλο του "Μηχανικού" με μια από τις εξής επιμέρους ειδικεύσεις που προσφέρει το Τμήμα: Δομικών Έργων, Συγκοινωνιακών Έργων, Υδραυλικών Έργων, Γεωτεχνικών Έργων. Μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες μελετητές ή εργολήπτες (ιδιότητες αμοιβαία αποκλειόμενες). Ως μελετητές με δικό τους γραφείο εκπόνησης μελετών (οικοδομικές άδειες) και επίβλεψης της κατασκευής του έργου αναλαμβάνουν ιδιωτικά ή δημόσια έργα. Για να γίνουν µελετητές έργων του ∆ηµοσίου, πρέπει να περάσουν 4 χρόνια από την εγγραφή στο ΤΕΕ και να εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων λαμβάνοντας μελετητική άδεια Α’ τάξης. Για να γίνουν εργολήπτες χρειάζεται να περάσουν 3 χρόνια από την εγγραφή στο ΤΕΕ, να πάρουν εργοληπτική άδεια μετά από την εγγραφή στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και να µην είναι μισθωτοί υπάλληλοι του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Ως εργολήπτες υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης έργων οδοποιίας, οικοδοµικών, υδραυλικών, λιµενικών και βιοµηχανικών και ενεργειακών έργων. Αρχικά γίνονται εργολήπτες με πτυχίο Α’ τάξης. Η άδεια ανανεώνεται ή προάγεται σε ανώτερη τάξη εφόσον έχουν επιτελέσει ανάλογα έργα. Πέρα από τη δραστηριοποίηση στο ελεύθερο επάγγελμα, οι πολιτικοί μηχανικοί μπορούν να εργαστούν ως δημόσιοι υπάλληλοι σε υπουργεία, οργανισμούς, τράπεζες, νομαρχίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ, ή ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε τεχνικές εταιρείες και βιομηχανίες. Σε περίπτωση που επιθυμούν εργαστούν ως καθηγητές στην εκπαίδευση, διορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το διορισμό προσωπικού και χρειάζεται να διαθέτουν, εκτός από το βασικό τους πτυχίο, Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας (βάσει του Ν. 3848/2010).

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο