Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Βάση 2023
13.276
Βάση 2022
12.900
Εισακτέοι
180
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,90

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  26%

 Φυσική  26%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  28%

 

EΠΑΛ

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  20%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  30%

Κωδικός Σχολής
0207
Πόλη
Ξάνθη
Κατευθύνσεις

1. Δομικών Έργων
2. Συγκοινωνιακών Έργων
3. Υδραυλικών Έργων
4. Γεωτεχνικών Έργων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης και τεχνολογίας του Πολιτικού Μηχανικού μέσα από την παραγωγή και μετάδοση γνώσης, τη διεξαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να αναλάβουν τον υπολογισμό, τη μελέτη, τη συντήρηση και κατασκευή συνήθων αλλά και εξειδικευμένων, μικρών ή μεγάλων τεχνικών έργων απαραίτητων για την ανάπτυξη της χώρας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού της, την εκμετάλλευση του φυσικού της πλούτου κλπ. σε συνδυασμό πάντοτε με την καλλιέργεια αισθήματος υψηλής κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης, την παροχή υπηρεσιών προς το δημόσιο και τους ιδιώτες, και γενικότερα τη συμμετοχή στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.

 

 

1.  Επιστήμης Δομικών Κατασκευών με εργαστήρια:

 • Ωπλισμένου Σκυροδέματος και Αντισεισμικών Κατασκευών
 • Δομικών Υλικών
 • Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών
 • Μεταλλικών Κατασκευών
 • Οικοδομικής
 • Μηχανικής

2.  Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών με εργαστήρια

 • Οδοποιίας, Οδοστρωμάτων και Οδικής Ασφάλειας
 • Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Σχεδιασμού-Οργάνωσης του Χώρου

3.  Υδραυλικών Έργων με εργαστήρια

 • Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
 • Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων
 • Παράκτιων και Λιμενικών Έργων

4. Γεωτεχνικής Μηχανικής με εργαστήρια

 • Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων
 • Τεχνικής Γεωλογίας και Ερευνών Υπόγειου Νερού

5. Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθημάτων με εργαστήρια

 • Οργάνωσης και Προγραμματισμού
 • Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού
 • Γεωδαισίας

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 

 

Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ

 • είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα (10) εξάμηνα,

 τα οποία οδηγούν στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Στα πρώτα εννέα (9) εξάμηνα οι φοιτητές/ τριες του τμήματος καλούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς έναν αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής ενώ από το 7ο εξάμηνο σπουδών γίνεται η επιλογή μίας εκ των τεσσάρων κατευθύνσεων.

 

 

Το δέκατο (10ο) εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση Διπλωματική εργασίας.

 

 

Η πρακτική άσκηση αποτελεί μάθημα ελεύθερης επιλογής του 8ου και 10ου εξαμήνου, έχει διάρκεια δύο (2) μηνών και υλοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

 

1ο Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

 • Τεχνική Μηχανική Ι 
 • Μαθηματική Ανάλυση 
 • Γραμμική Άλγεβρα - Αναλυτική Γεωμετρία 
 • Πληροφορική
 • Οικοδομική Ι
 • Γεωδαισία 

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

 • Ξένη Γλώσσα (Επίπεδο Αρχαρίων - χωρίς βαθμολόγηση)

2ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά) 

 • Τεχνική Μηχανική ΙΙ 
 • Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 
 • Γεωλογία για Μηχανικούς 
 • Οικοδομική ΙΙ
 • Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση
 • Τεχνική Οικονομική 

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

 • Ξένη Γλώσσα (Μέσο Επίπεδο - χωρίς βαθμολόγηση)

3ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά) 

 • Θεωρία Ελαστικότητας 
 • Σύνθεση και Κατασκευή Κτηρίων – Οικοδομική Ι 
 • Επιχειρησιακή Έρευνα 
 • Δομικά Υλικά Ι 
 • Οδοποιία Ι 
 • Διαφορικές Εξισώσεις 
 • Φυσική 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν

 • Εφαρμογές της Ασαφούς Λογικήςσε Θέματα Μηχανικού
 • Πεπερασμένες Διαφορές και Στοιχεία

4ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά) 

 • Αντοχή των Υλικών 
 • Σύνθεση και Κατασκευή Κτηρίων - Οικοδομική ΙΙ 
 • Πολεοδομία 
 • Δομικά Υλικά ΙΙ 
 • Ρευστομηχανική 
 • Πιθανότητες - Στατιστική 
 • Δυναμική του Στερεού Σώματος 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν

 • Τερματικές Εγκαταστάσεις 
 • Προγραμματισμός Διαδικτύου - Ασφάλεια Πληροφοριών 
 • Υπολογιστική Νοημοσύνη και Εφαρμογές

5ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά) 

 • Στατική των Κατασκευών Ι 
 • Εδαφομηχανική 
 • Υδραυλική 
 • Τεχνική Υδρολογία 
 • Διοίκηση Έργων και Επιχειρήσεων 
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος Ι 
 • Φιλοσοφία της Τεχνολογίας (μάθημα χωρίς βαθμολόγηση) 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν 

 • Υδρολογία των Υπόγειων Νερών 
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός του Χώρου 
 • Στοιχεία Τεχνικού Δικαίου 
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS
 • Βάσεις Δεδομένων

6ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

 • Στατική των Κατασκευών ΙΙ 
 • Επιφανειακές Θεμελιώσεις και Ωθήσεις Γαιών 
 • Οδοστρώματα Ι 
 • Κυκλοφοριακή Τεχνική 
 • Αστική Υδραυλική 
 • Τεχνική Γεωλογία και Στοιχεία Βραχομηχανικής 
 • Η Επιστήμη και το Επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν

 • Οικονομία Μεταφορών 
 • Θεωρία Ελαστικής Ευστάθειας 
 • Θεωρία Πλαστικότητας στις Δομικές Κατασκευές 
 • Ασφάλεια Συστημάτων Μηχανικού 
 • Υδροπληροφορική

7ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά) 

 • Ωπλισμένο Σκυρόδεμα 
 • Εισαγωγή στις Μεταλλικές Κατασκευές 
 • Λιμενικά Έργα 

Κατεύθυνση Δομικών Έργων
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης  

 • Επιφανειακοί Φορείς 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν

 • Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις - Κτηριοδομία 
 • Ειδικά Θέματα Δομικών Υλικών 
 • Τεχνολογία Σύνθετων Δομικών Υλικών για Νέα και Υφιστάμενα Δομικά Έργα
 • Μηχανική Θραύσης 
 • Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτηρίων - Μνημείων
 • Πειραματική Αντοχή Υλικών 
 • Τεχνολογία Ειδικών Σκυροδεμάτων 
 • Υδραυλική Περιβάλλοντος 
 • Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίων 
 • Θεατρικός Χώρος και Τεχνολογία (Τμ. Αρχ. Μηχ.)

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 

 • Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι στη Συγκοινωνιακή Τεχνική
 • Οδοποιία ΙΙ 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν

 • Αντιστηρίξεις 
 • Γεωκίνδυνοι - Τεχνικογεωλογικές Αστοχίες 
 • Υδραυλική Περιβάλλοντος 
 • Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίων 
 • Θεατρικός Χώρος και Τεχνολογία (Τμ. Αρχ. Μηχ.)

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 

 • Υδραυλική Περιβάλλοντος 
 • Αποχετεύσεις 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν 

 • Ποιότητα Νερού 
 • Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων - Υγειονομική Μηχανική
 • Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίων 
 • Θεατρικός Χώρος και Τεχνολογία (Τμ. Αρχ. Μηχ.)

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 

 • Εδαφοδυναμική 
 • Αντιστηρίξεις 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν 

 • Γεωκίνδυνοι - Τεχνικογεωλογικές Αστοχίες 
 • Αριθμητικές Μέθοδοι Γεωτεχνικής Μηχανικής 
 • Υδραυλική Περιβάλλοντος 
 • Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίων 
 • Θεατρικός Χώρος και Τεχνολογία (Τμ. Αρχ. Μηχ.)

8ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά) 

 • Ωπλισμένο Σκυρόδεμα Ιβ 
 • Δυναμική των Κατασκευών 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Αγγλική Τεχνική Ορολογία (χωρίς βαθμολόγηση)
 • Πρακτική Άσκηση

Κατεύθυνση Δομικών Έργων
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

 • Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ 
 • Μεταλλικές Κατασκευές 
 • Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης των Κατασκευών 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν 

 • Ειδικά Θέματα Κτηριοδομίας - Προστασία Κτηρίων 
 • Εργαστηριακά Θέματα Ωπλισμένου Σκυροδέματος 
 • Κατασκευές Φέρουσας Τοιχοποιίας 
 • Ξύλινες Κατασκευές 
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ 
 • Σήραγγες και Υπόγεια Έργα 
 • Νόμος Ενυδατώσεως των Τσιμέντων - Εκτίμηση Αντοχής Σκυροδέματος στο Έργο

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

 • Οδοστρώματα ΙΙ 
 • Χωροταξία 
 • Σχεδιασμός Αεροδρομίων 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν 

 • Επιπτώσεις από Κατασκευές Οδών στο Περιβάλλον 
 • Μελέτες Έργων Οδοποιίας
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ 
 • Σήραγγες και Υπόγεια Έργα 
 • Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων 
 • Εφαρμογές Λιμενικών Έργων

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 

 • Θαλάσσια Υδραυλική και Ακτομηχανική 
 • Υδραυλική Υπόγειων Υδάτων 
 • Εγγειοβελτιωτικά Έργα 
 • Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Λυμάτων 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν 

 • Σήραγγες και Υπόγεια Έργα 
 • Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ 
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ 
 • Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων 
 • Εφαρμογές Λιμενικών Έργων 
 • Πειραματική Υδραυλική 
 • Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών 
 • Περιβαλλοντική και Υδατική Πολιτική

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 

 • Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική 
 • Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική
 • Γεωτεχνικές Έρευνες και Δοκιμές Πεδίου 
 • Βελτίωση - Ενίσχυση Εδαφών 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν 

 • Σήραγγες και Υπόγεια Έργα 
 • Εργαστηριακά Θέματα Ωπλσμένου Σκυροδέματος 
 • Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ 
 • Οδοστρώματα ΙΙ 
 • Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων 
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ 
 • Εφαρμογές Λιμενικών Έργων 
 • Σχεδιασμός Αεροδρομίων

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ
​​​​

 

 

Οδηγός Σπουδών

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Πολιτικών Μηχανικών ορίζονται από τον Ν.4663/1930 (ΦΕΚ 149Α)  καθώς και από το ΠΔ 99/25-10-2018 (ΦΕΚ 187Α'/05-11-2018, άρθρο 3)

 Οι απόφοιτοι / ες έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ώστε να λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων.
 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
 • Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων.
 • Βιοκλιματικό σχεδιασμό κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών ακουστικής κτηρίων και ηχομόνωσης.
 • Σχεδιασμό Εσωτερικών Χώρων.
 • Εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος χώρου εκτός των Μεμονωμένων κηρυγμένων Μνημείων και διατηρητέων Κτηρίων.
 • Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων.
 • Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης.
 • Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
 • Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.
 • Εκπόνηση πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.
 • Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Περιλαμβάνει πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
 • Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού).
 • Εκπόνηση μελετών γεωχωρικής υποδομής συστημάτων, οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και σύνταξη πρωτογενούς γεωμετρικής τεκμηρίωσης και υποβάθρων.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών. κα. Εκπόνηση Στατικών Μελετών (μελέτες φερουσών κατασκευών κτηρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).
 • Εκπόνηση Ειδικών Στατικών Μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Έλεγχο αντισεισμικής συμπεριφοράς μη φερόντων στοιχείων και προσαρτημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες.
 • Σχεδιασμό ευφυών μεταφορικών συστημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης Υδατικών Πόρων. κη. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και υπόγειων υδάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Ακτομηχανικής και Λιμενικών έργων.
 • Εκπόνηση Γεωτεχνικών μελετών και Ερευνών.
 • Εκπόνηση μελετών υπογείων τεχνικών έργων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης). λγ. Ανάπτυξη, σχεδιασμό υλικών και έλεγχο ποιότητας.
 • Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση - αποχέτευση) κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση.
 • Υλοποίηση μελετών βιομηχανικών/ενεργειακών έργων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων. 
 • Εκπόνηση μελετών πλωτών τμημάτων των τεχνκών έργων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: πλωτές αποβάθρες θαλάσσης, πλωτές ημιβυθιζόμενες ή καταδυόμενες εξέδρες γεώτρησης ή παραγωγής, πλατφόρμες ανύψωσης, κινητές εξέδρες, σημαδούρες, πλωτές αποβάθρες, εξέδρες αποβίβασης. 
 • Εκπόνηση μελετών και εργασιών καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών (αμμοβολή, ψηγματοβολή, υδροβολή κ.λπ.) και προστασίας αυτών από τη διάβρωση. 
 • Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μη-καταστρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, μεταλλικών κατασκευών κ.ά. 
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης. 
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.
 • Εκπόνηση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης - monitoring σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς όρους έργων και δραστηριοτήτων. ν. Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας. 
 • Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών. νγ. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit). 
 • Ανάπτυξη μοντέλων περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 
 • Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως γεωτρήσεων. 
 • Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 • Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, εκτός αν περιέχουν λέβητα ή κινητήριο ισχύ. 
 • Εκπόνηση μελετών χρήσης εκρηκτικών υλών σε τεχνικά έργα και καθαιρέσεις κατασκευών. 
 • Εκπόνηση μελετών για ειδικά υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, χώροι διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

 

Μάλιστα με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα τομέων ακόμη.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

 • Σε τεχνικές και εργοληπτικές εταιρείες
 • Σε κατασκευαστικές, μελετητικές και εμπορικές επιχειρήσεις  
 • Στη βιομηχανία 
 • Σε δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες και οργανισμούς (Νομαρχίες, Δήμους, ΔΕΚΟ)

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Επιπλέον, ο/η πολιτικός μηχανικός μπορεί να εργαστεί:

 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Ως καθηγητής/τρια 
  • στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο  ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων (αφού προηγηθεί η απόκτηση διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας)

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού στο άρθρο μας εδώ.

 

 

 

Δείτε παρακάτω το επαγγελματικό περίγραμμα αποφοίτων Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ όπως έχει δημοσιευθεί από το γραφείο διασύνδεσης του ΔΠΘ. Τις μονογραφίες επιμελήθηκε η σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού Δρ. Κατερίνα Κεδράκα, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικης του ΔΠΘ σε συνεργασία με στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης ΔΠΘ.

Γενικές πληροφορίες:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών αναλάβουν τη μελέτη, την επίβλεψη, τη συντήρηση και κατασκευή έργων, δημόσιων ή ιδιωτικών, όπως συγκοινωνιακά δίκτυα (π.χ. δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες κλπ), οικοδομικές κατασκευές (π.χ. σχολεία, και κατοικίες κλπ), υδραυλικά έργα (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, αρδεύσεις, φράγματα), διαμορφώσεις χώρων κ.ά.. Όταν διεκδικεί την ανάληψη ενός δημόσιου έργου χρειάζεται να συντάξει μια ανταγωνιστική μελέτη και τον προϋπολογισμό της, η οποία αν εγκριθεί θα προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας και θα προχωρήσει στην κατασκευή του έργου. Σε όλες τις κατασκευές που αναλαμβάνει παίρνει υπόψη του τους κανονισμούς και τη νομοθεσία που ισχύει και επεξεργάζεται τα απαραίτητα στοιχεία, όπως στατιστικά, τοπογραφικά, γεωτεχνικά, πολεοδομικά και κυκλοφοριακά. Είναι αυτός που θα επιλέξει τα σωστά υλικά για την κατασκευή των έργων και θα εκπονήσει τον προϋπολογισμό συντάσσοντας την ανάλογη έκθεση. Προγραμματίζει όλες τις εργασίες, καθορίζει την εργοταξική διάταξη και τις μεθόδους κατασκευής, επιλέγει το μηχανικό εξοπλισμό αλλά και το εργατοτεχνικό προσωπικό και γενικότερα έχει όλο το συντονισμό και την επίβλεψη κατά τη διαδικασία κατασκευής ενός έργου. Αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών, όπως τεχνικά προβλήματα αλλά και θέματα προστασίας των εργατών.

Προσωπικό προφίλ και δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο απόφοιτος για τη σταδιοδρομία του:

Για την επαγγελματική του δραστηριοποίηση, χρειάζεται να έχει μια έφεση στις Θετικές Επιστήμες (Μαθηματικά, Φυσική), και γενικά τεχνικό προσανατολισμό, ενδιαφέρον και καλή γνώση όλων των υλικών μηχανημάτων, εργαλείων, οργάνων κλπ που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές. Πρέπει ακόμα να διαθέτει δυναμισμό, ικανότητα στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και στην επίλυση προβλημάτων, αποφασιστικότητα, επινοητικότητα, επιθυμία για ανάληψη ευθυνών, διάθεση για συνεχή ατομική πρόοδο, συνεργασία και λήψη αποφάσεων.

Ο απόφοιτος χρειάζεται:

 • Λογικο-μαθηματική σκέψη
 • Ειδικές ικανότητες (οπτικο-χωροταξική ικανότητα, ικανότητα σχεδιασμού, επίλυση προβλημάτων, μεθοδικότητα και οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια κλπ)
 • Κοινωνικές δεξιότητες: υπευθυνότητα, συνέπεια, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων, διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου, ανάληψη πρωτοβουλιών και λήψη αποφάσεων, επικοινωνία, συνεργασία, προσαρμοστικότητα και ευελιξία
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων
 • Επιθυμία για δια βίου ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση (π.χ. για νέα υλικά, τεχνικές κλπ)
 • Διοικητικές και οικονομικές δεξιότητες

Σε παρόμοιες θέσεις εργασίας μπορεί να εργάζονται και απόφοιτοι:

 • των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών
 • των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • των Τμημάτων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & (Περιφερειακής) Ανάπτυξης
 • των Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
 • του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
 • των Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Πορεία σταδιοδρομίας:

Το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού καθορίζεται και κατοχυρώνεται με τον Ν.4663/1930 ΦΕΚ 149, τεύχος Α’ στις 09/05/1930: ”Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολ. Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου”. Αποκτούν τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά από εξετάσεις, και τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (σύμφωνα με το ΦΕΚ 149Α 9/5/1936), και εάν το επιθυμούν γράφονται στο Ταμείο των Μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ). Ειδικά οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. αποχτούν τον νομικά κατοχυρωμένο τίτλο του "Μηχανικού" με μια από τις εξής επιμέρους ειδικεύσεις που προσφέρει το Τμήμα: Δομικών Έργων, Συγκοινωνιακών Έργων, Υδραυλικών Έργων, Γεωτεχνικών Έργων. Μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες μελετητές ή εργολήπτες (ιδιότητες αμοιβαία αποκλειόμενες). Ως μελετητές με δικό τους γραφείο εκπόνησης μελετών (οικοδομικές άδειες) και επίβλεψης της κατασκευής του έργου αναλαμβάνουν ιδιωτικά ή δημόσια έργα. Για να γίνουν µελετητές έργων του ∆ηµοσίου, πρέπει να περάσουν 4 χρόνια από την εγγραφή στο ΤΕΕ και να εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων λαμβάνοντας μελετητική άδεια Α’ τάξης. Για να γίνουν εργολήπτες χρειάζεται να περάσουν 3 χρόνια από την εγγραφή στο ΤΕΕ, να πάρουν εργοληπτική άδεια μετά από την εγγραφή στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και να µην είναι μισθωτοί υπάλληλοι του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Ως εργολήπτες υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης έργων οδοποιίας, οικοδοµικών, υδραυλικών, λιµενικών και βιοµηχανικών και ενεργειακών έργων. Αρχικά γίνονται εργολήπτες με πτυχίο Α’ τάξης. Η άδεια ανανεώνεται ή προάγεται σε ανώτερη τάξη εφόσον έχουν επιτελέσει ανάλογα έργα. Πέρα από τη δραστηριοποίηση στο ελεύθερο επάγγελμα, οι πολιτικοί μηχανικοί μπορούν να εργαστούν ως δημόσιοι υπάλληλοι σε υπουργεία, οργανισμούς, τράπεζες, νομαρχίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ, ή ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε τεχνικές εταιρείες και βιομηχανίες. Σε περίπτωση που επιθυμούν εργαστούν ως καθηγητές στην εκπαίδευση, διορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το διορισμό προσωπικού και χρειάζεται να διαθέτουν, εκτός από το βασικό τους πτυχίο, Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας (βάσει του Ν. 3848/2010).

 

 

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο