Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δωρεάν μεταπτυχιακά 2016: Προκηρύξεις μεταπτυχιακών του Τμήματος Ιατρικής του Παν. Κρήτης

Τέσσερα (4) δωρεάν μεταπτυχιακά του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν προκηρύξει θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα και να διαβάσετε τις αναλυτικές προκηρύξεις τους.

 

ΠΜΣ στη Βιοπληροφορική, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης (Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών)

Αριθμός εισακτέων: 20 άτομα

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη Βιοπληροφορική. Πρωταρχικός σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της Βιοπληροφορικής. Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα θα προετοιμάζει τους φοιτητές και θα τους παρέχει εμπειρία και τεχνογνωσία είτε να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα, σε εργαστήρια που χρειάζονται επιστήμονες με γνώσεις Βιοπληροφορικής για ανάλυση μεγάλου όγκου Βιοϊατρικών δεδομένων, είτε στη δημιουργία στελεχών που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και με τη διδασκαλία στο χώρο της Βιοπληροφορικής στον ακαδημαϊκό/ερευνητικό τομέα και στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα:

(α) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας.

(β) Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων.

(γ) Επιστήμης Υπολογιστών, ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων, καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς με το Πρόγραμμα αντικειμένου.

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία αιτήσεων: 13/5/2016

Πρόγραμμα Σπουδών

Αναλυτική προκήρυξη

 

ΠΜΣ Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους, Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών)

Αριθμός εισακτέων: 20 άτομα

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η κτήση δεξιοτήτων σε ζητήματα πρόληψης των λοιμώξεων και εμβολιασμών σε παιδιά και εφήβους με την παροχή υψηλού επιπέδουμεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος καλύπτουν σφαιρικά θεωρία και πράξη του εμβολιασμού και της πρόληψης των λοιμώξεων από την αφετηρία και τη στρατηγική των προγραμμάτων εμβολιασμών, ως την πρακτική εφαρμογή, την κριτική των εμβολιασμών και των μέτρων πρόληψης και σχετικά πεδία επιδημιολογίας, φυσιολογίας και ανοσολογίας των εμβολίων και των λοιμώξεων. 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ: (α) Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής και άλλων τμημάτων ή σχολών με συναφή αντικείμενα, ενδεικτικά αναφέρονται τα Τμήματα Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής (β) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενοι από τα Τμήματα Νοσηλευτικής, Επισκεπτριών Υγείας, Μαιευτικής και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων.

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία αιτήσεων: 27/5/2016

Πρόγραμμα σπουδών 

Αναλυτική προκήρυξη 

 

ΠΜΣ Νευροεπιστήμες , Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Αριθμός εισακτέων: 20 άτομα

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Νευροεπιστήμες, με έμφαση στις Κυτταρικές - Μοριακές Νευροεπιστήμες, τις Νευροεπιστήμες που μελετούν την Ανάπτυξη του Νευρικού Συστήματος και τις Κλινικές Νευροεπιστήμες. Σκοπός του Προγράμματος είναι να προάγει τη γνώση και την έρευνα στην περιοχή των Νευροεπιστημών και να προετοιμάσει άριστα εκπαιδευμένα στελέχη για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό Χώρο, σε Ερευνητικά Ιδρύματα, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και στον Παραγωγικό Τομέα στην χώρα μας και διεθνώς.

Στο ΠΜΣ «Νευροεπιστήμες» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής, Χημείας, Κτηνιατρικής, πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ, συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου.

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία αιτήσεων: 8/5/2016

Πρόγραμμα Σπουδών

Αναλυτική Προκήρυξη 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Msc in  Molecular Basis of Human Disease (Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου)

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Αγγλική Γλώσσα

Αριθμός εισακτέων: 20 άτομα

Το ΠΜΣ «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» παρέχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στην Ιατρική Έρευνα (Βασική και Κλινική) σε αποφοίτους Σχολών Επιστημών Υγείας και Βιολογικών Επιστημών. Σκοπός του Προγράμματος είναι η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στη βασική ερευνητική γνώση και την κλινική πράξη των μελλοντικών κλινικών και βασικών ερευνητών (translational medical research).

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισό τιμο υ πτυχίου της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής ή άλλα Τμήματα Σχολών Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής) και συναφών Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας). Οι κάτοχοι πτυχίου ΑΤΕΙ συναφών αντικειμένων δικαιούνται επίσης να υποβάλουν αίτηση,

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία αιτήσεων: 22/4/2016

Πρόγραμμα Σπουδών

Αναλυτική Προκήρυξη


Επίσης, από το Τμήμα Ιατρικής έχει προκηρυχθεί αυτό το διάστημα το μεταπτυχιακό Δημόσια Υγεία-Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας με τρεις κατευθύνσεις

1. Δημόσια Υγεία με εξειδίκευση στην Επιδημιολογία 
2. Δημόσια Υγεία με εξειδίκευση στα Λοιμώδη Νοσήματα 
3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Το πρόγραμμα έχει δίδακτρα 2000 ευρώ.  Θα χορηγηθούν υποτροφίες με τη μορφή απαλλαγής καταβολής διδάκτρων. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνεται με κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια

Αριθμός εισακτέων: 20 άτομα

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Πρωταρχικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της δημόσιας υγείας, ικανών να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στις υπηρεσίες υγείας της χώρας, είτε ως γιατροί δημόσιας υγείας, είτε ως στελέχη των διοικητικών υπηρεσιών του τομέα της υγείας. Παράλληλος σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία στελεχών που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και με τη διδασκαλία στο χώρο της δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι α) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας β) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων γ) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας δ) T.Ε.Ι. συναφών αντικειμένων

Προθεσμία αιτήσεων: 20/5/2016
Πρόγραμμα σπουδών

Προκήρυξη 

 

Για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα που έχουν προκηρύξει θέσεις αυτό το διάστημα (156 προγράμματα)  πατήστε εδώ 
 

Κάνοντας εγγραφή στο site μας μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας profile και να ενημερώνεστε μέσω mail για προκηρύξεις, νέα και πληροφορίες των μεταπτυχιακών που σας ενδιαφέρουν!

https://www.eduguide.gr/accounts/register/

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook για να ενημερώνεστε για όλα τις προκηρύξεις μεταπτυχιακών καθώς και υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από την κεντρική μας σελίδα http://www.eduguide.gr/ μπορείτε να εξερευνήσετε την πιο πλήρη και χρηστική μηχανή αναζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων και να αναζητήσετε μεταπτυχιακά με βάση τα ενδιαφέροντα σας.

 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο