Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται: α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων τα οποία πιστώνονται συνολικά με σαράντα (40) ECTS, β) η συμμετοχή σε δύο (2) προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις (rotations) οι οποίες πιστώνονται συνολικά με είκοσι (20) ECTS, γ) η εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας κατά το Γ΄ και Δ΄ εξάμηνο σπουδών, η οποία πιστώνεται με τριάντα (30) ECTS, και δ) η συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας κατά το Δ΄ εξάμηνο σπουδών η οποία πιστώνεται με (30) ECTS.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων και ασκήσεων καθώς και η κατανομή των αντίστοιχων μονάδων ECTS διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο 

 • Μεταβολικά και Καρδιαγγειακά Νοσήματα (9 ECTS)
 • Αυτοάνοσα/Φλεγμονώδη και Λοιμώδη Νοσήματα (6 ECTS)
 • Βιοστατιστική, Κλινική Μεθοδολογία και Επιδημιολογία (6 ECTS)
 • Νεοπλασματικά Νοσήματα (4 ECTS)
 • Εκπαίδευση στη συγγραφή πρωτότυπων ερευνητικών άρθρων, άρθρων ανασκόπησης και ερευνητικών προτάσεων- Δεοντολογία και Ασφάλεια Εργαστηρίου (2 ECTS)
 • Νευροψυχιατρικά Νοσήματα (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

B' Εξάμηνο 

 • Αναγεννητική Ιατρική και Βλαστοκύτταρα (3 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Βασική Ερευνητική Μεθοδολογία (5 ECTS)
 • Βασική Εργαστηριακή Άσκηση (2 ECTS)
 • 1η Προχωρημένη Εργαστηριακή Άσκηση (ΠΕΑ) (10 ECTS)
 • 2η Προχωρημένη Εργαστηριακή Άσκηση (ΠΕΑ) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Δ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας και Συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γενικό Σύνολο: 120 ECTS 

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορισμός ή τροποποίηση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά μάθημα, προσθήκη μαθημάτων καθώς και αντικατάσταση μαθήματος με μεταπτυχιακό μάθημα άλλου Π.Μ.Σ , εφ’ όσον αυτό έχει συναφές ή και συμπληρωματικό περιεχόμενο με αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες μπορεί να επέλθουν με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών μαθημάτων, της αξιολόγησης των φοιτητών και της συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται η Αγγλική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο