Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS). Συγκεκριμένα: (α) 30 ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση 5 μαθημάτων στο 1ο εξάμηνο σπουδών, (β) 30 ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση 3 μαθημάτων στο 2ο εξάμηνο σπουδών (γ) 30 ECTS από τη συγγραφή του πρωτοκόλλου και τη συλλογή δεδομένων για τη μεταπτυχιακή εργασία στο 3ο εξάμηνο σπουδών και (δ) 30 ECTS για την επιτυχή εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας στο 4ο εξάμηνο σπουδών.

Α εξάμηνο
Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (6 ECTS και για τις δύο κατευθύνσεις)
Επιδημιολογία Ι (6 ECTS και για τις δύο κατευθύνσεις)
Βιοστατιστική Ι (6 ECTS και για τις δύο κατευθύνσεις)
Μεθοδολογία της Έρευνας (6 ECTS και για τις δύο κατευθύνσεις)
Υπηρεσίες Υγείας (6 ECTS και για τις δύο κατευθύνσεις)

Β εξάμηνο
Επιδημιολογία Λοιμωδών Νοσημάτων (10 ECTS στην κατεύθυνση Δημόσια Υγεία και ΠΦΥ)
Επιδημιολογία ΙΙ (10 ECTS στην κατεύθυνση Δημόσια Υγεία και ΠΦΥ)
Βιοστατιστική ΙΙ (10 ECTS στην κατεύθυνση Δημόσια Υγεία και ΠΦΥ)
Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας (10 ECTS στην κατεύθυνση Υπηρεσίες Υγείας)
Δίκαιο και Υπηρεσίες (10 ECTS στην κατεύθυνση Υπηρεσίες Υγείας)
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (10 ECTS στην κατεύθυνση Υπηρεσίες Υγείας)

Γ εξάμηνο
Συγγραφή Πρωτοκόλλου και Συλλογή Δεδομένων για τη Μεταπτυχιακή Εργασία (30 ECTS και για τις δύο κατευθύνσεις)

Δ εξάμηνο
Εκπόνηση και Συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας (30 ECTS και για τις δύο κατευθύνσεις)

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος απαιτείται:
α) η παρακολούθηση και επιτυχής ολοκλήρωση των πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων στο α’ χειμερινό εξάμηνο καθώς και των τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων ανά κατεύθυνση στο β’ εαρινό εξάμηνο (60 ECTS),
β) η συγγραφή πρωτοκόλλου και η συλλογή δεδομένων για τη μεταπτυχιακή εργασία στο γ’ χειμερινό εξάμηνο (30 ECTS),
γ) η επιτυχής εκπόνηση και συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας στο δ’ εαρινό εξάμηνο (30 ECTS).

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορισμός ή τροποποίηση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά μάθημα καθώς και προσθήκη μαθημάτων, μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.
Ως γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται η ελληνική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο