Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την απονομή του Δ.Μ.Σ ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), και συγκεκριμένα: (α) τουλάχιστον εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων, (β) τριάντα 30 ECTS από εργαστηριακές ασκήσεις (Rotations), και γ) τριάντα (30) ECTS από την επιτυχή εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το (ενδεικτικό) πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Κυτταρικές Μοριακές Νευροεπιστήμες (8 ECTS)
 • Συστημικές Νευροεπιστήμες (8 ECTS)
 • Αρχές και Μέθοδοι Μελέτης Νευρικού Συστήματος (5 ECTS)
 • Στατιστική (4 ECTS)

Επιλογής

 • Υπολογιστικά Θέματα Νευροφυσιολογίας (3 ECTS)
 • Αναπτυξιακή Νευροβιολογία (4 ECTS)
 • Ανάπτυξη Φαρμάκων (2 ECTS)

Σύνολο Α΄ Εξαμήνου: (τουλάχιστον) 30 ECTS

 

Β΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Νευροχημεία / Νευροφαρμακολογία (6 ECTS)

Επιλογής

 • Ψυχοφαρμακολογία (4 ECTS)
 • Νευροαναγεννητική Φαρμακολογία (3 ECTS)
 • Νευροψυχολογία: Θεωρία και Εφαρμογές (4 ECTS)
 • Νευροβιολογία και ψυχοφαρμακολογία της ανταμοιβής, του εθισμού και της κατάθλιψης (6 ECTS)
 • Παθοφυσιολογία και Μοριακή Βάση Νευρολογικών Νοσημάτων (5 ECTS)
 • Φυσιολογία του Υποθαλάμου-Υποφυσιακού Άξονα (2 ECTS)
 • Κυτταρικοί Μηχανισμοί Μνήμης και Μάθησης (6 ECTS)

Σύνολο Β΄ Εξαμήνου: (τουλάχιστον) 30 ECTS



Γ΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Εργαστηριακή Άσκηση (15 ECTS)
 • Εργαστηριακή Άσκηση (15 ECTS)

Σύνολο Γ΄ Εξαμήνου: 30 ECTS

 

Δ΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Μεταπτυχιακή εργασία (30 ECTS)

Σύνολο Δ΄ Εξαμήνου: 30 ECTS

 

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορισμός ή τροποποίηση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά μάθημα καθώς και προσθήκη μαθημάτων, μπορούν να επέλθουν με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Ως Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα