Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα. 

Κατά το Α΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε πέντε (5) μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS. Κατά το Β΄ εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν πέντε από τα έξι μαθήματα επιλογής τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS. Κατά το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS.

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες−ECTS.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Α΄ Eξάμηνο
α/α Υποχρεωτικά Μαθήματα (Κορμού)Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
ΚΙ Σύγχρονες Μέθοδοι Υπολογισμού  Διάρκειας Ζωής Μηχανολογικών  Κατασκευών 6
Κ2 Ανάλυση Επιφανειακών Φορέων 6
K3 Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας Μαθημάτων Ειδικότητας Επιστημών του Μηχανικού 6
Κ4 Κόπωση Υλικών και Κατασκευών 6
Κ5 Μελέτη και Σχεδιασμός Αεροναυπηγικών Κατασκευών 6

Σύνολο: 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο
α/α Μαθήματα Επιλογής (επιλογή πέντε εκ των  έξι μαθημάτων) Πιστωτικές μονάδες ECTS)
ΕΙ Μηχανοηλεκτρονική 5
Ε2 Τεχνολογία Μεθόδων Κατεργασιών 5
Ε3 Ειδικά θέματα Αντοχής των Υλικών 5
Ε4 Οικονομοτεχνική Ανάλυση 5
Ε5 Σύγχρονα Συστήματα Κίνησης και Μεταφοράς 5
Ε6 Αριθμητικές Μέθοδοι στις Επιστήμες του Μηχανικού 5

Σύνολο: 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο
Πιστωτικέςμονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ECTS) 90 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο