ΟΠΑ Στατιστική
Msc in Data Science
Neapolis University
ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων (2019-2020)

Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 την εισαγωγή είκοσι (20) φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων» στις εξής κατευθύνσεις:

1. Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση
2. Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 3 εξάμηνα.

Προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος (εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, πρακτική άσκηση), ύψους 1.500,00 €. Η συμμετοχή αυτή θα καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι  Πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας και Περιβάλλοντος, καθώς και πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων ή Σχολών, όπως Θετικών Επιστημών, Γεωπονίας, Δασολογίας, Υγείας, Πολυτεχνικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων, ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας σε έντυπη μορφή από 15-5-2019 έως 20-6-19.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση 2019 υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ "Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων"

Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων 2019 - 2020

 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα