Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς κατά το Α΄ και το Β΄ εξάμηνο σε έξι μαθήματα (τρία μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών) τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS ανά εξάμηνο σπουδών. Κατά το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS.

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Το πρόγραμμα των εξαμηνιαίων μεταπτυχιακών μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο
α/α Μαθήματα Πιστωτικέςμονάδες (ECTS)
1. Διδασκαλία και Μάθηση(στο πλαίσιο του μαθήματος εκπονούνται Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας) 10
2. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 10
3. Εκπαιδευτική Ψυχολογία 10
Σύνολο: 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο
α/α Μαθήματα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολικό Περιβάλλον 10
2. Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές 10
3. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση 10
Σύνολο: 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ECTS) 90ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο