Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Βάση 2023
11.391
Βάση 2022
11.097
Εισακτέοι
249
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   20%

 Φυσική  27%

 Χημεία 20%

 Μαθηματικά  33%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0247
Πόλη
Πάτρα
Κατευθύνσεις

1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
3. Πληροφορικής και Υπολογιστικά Μαθηματικά
4. Στατιστική – Θεωρία Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακή Έρευνα
5. Γενική

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, καινοτόμο στην επιστήμη των μαθηματικών, παρέχει σπουδές υψηλού επιπέδου επενδύοντας στην επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του. H συνεχής εξέλιξη των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας έχουν διευρύνει τα πεδία για τα οποία τα μαθηματικά αποτελούν προαπαιτούμενη γνώση: νέες ευκαιρίες για επαγγελματική διέξοδο καταγράφονται καθημερινά για αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών με επαρκές μαθηματικό υπόβαθρο.  

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Εφαρμοσμένης Ανάλυσης 
 2. Θεωρητικών Μαθηματικών 
 3. Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας 
 4. Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών
 • Ανάπτυξης Εκπαι­δευτικού Λογισμικού (ESD*Lab)
 • Μαθηματικής Παιδείας 
 • Μη Γραμμικών Συστημάτων και Εφαρ­μοσμένης Ανάλυσης 
 • Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας 
 • Υπολογιστικής Νοημοσύνης (CILab) 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΑ

 • Μαθηματικό Σπουδαστήριο
 • Σπουδαστήριο Μηχανικής
 • Σπουδαστήριο Διαφορικών Εξισώσεων και Εφαρ­μογών «Παναγιώτης Σιαφαρίκας» 

 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών

 • αναπτύσσεται σε οκτώ (8)  ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

To πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού και Μαθήματα Επιλογής.

Για τη λήψη του πτυχίου οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε:

 • δεκαεννέα (19) είναι Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού, τα οποία διδάσκονται από το 1ο - 6ο εξάμηνο σπουδών και
 • δεκαεπτά (17) Μαθήματα Επιλογής, τα οποία προσφέρονται από το 4ο εξάμηνο και εξής
 • έντεκα (11) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.

Με την έναρξη του 4ου εξαμήνου φοίτησης, οι φοιτητές/τριες επιλέγουν την Κατεύθυνση Σπουδών που θα ακολουθήσουν. 

 1. ΓΕΝΙΚΗ κατεύθυνση
 2. Κατεύθυνση ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ,
 3. Κατεύθυνση ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ,
 4. Κατεύθυνση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ,
 5. Κατεύθυνση ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.

Σε κάθε κατεύθυνση υπάρχουν έξι (6) συγκεκριμένα μαθήματα που υποχρεούνται να επιλέξουν οι φοιτητές. Αν και ο χορηγούμενος τίτλος σπουδών είναι ενιαίος, αυτός του Μαθηματικού, σε κάθε απόφοιτο χορηγείται βεβαίωση στην οποία προσδιορίζεται η κατεύθυνση των σπουδών του.  

 

 

 

Η Διπλωματική Εργασία είναι μια εκτεταμένη εργασία – αναλυτική, συνθετική ή εφαρμογής – που εκπονείται από τους φοιτητές στην τελική φάση των σπουδών τους (πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον στο 7ο εξάμηνο των σπουδών τους), προκειμένου να ολοκληρωθεί η εμβάθυνσή τους σε κάποιο επιστημονικό θέμα του ενδιαφέροντος τους.

 • Τυπικά, η Διπλωματική Εργασία, αντιστοιχεί σε δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής του 8ου εξαμήνου

 

 

Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας απονέμεται σε απόφοιτους του Τμήματος που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα παρακάτω έξι (6) μαθήματα τα οποία εμπίπτουν στις θεματικές περιοχές της εκπαίδευσης και αγωγής, της μάθησης και διδασκαλίας, καθώς και της διδακτικής στο πεδίο της μαθηματικής επιστήμης:
➢ Αναλυτική Γεωμετρία
➢ Εισαγωγή στην Άλγεβρα και Θεωρία Συνόλων
➢ Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον Προγραμματισμό με FORTRAN
➢ Απειροστικός Λογισμός Ι
➢ Απειροστικός Λογισμός ΙΙ
➢ Στατιστική Συμπερασματολογία Ι

 

 

Η πρακτική άσκηση στο Τμήμα Μαθηματικών εκπονείται προαιρετικά, στα πλαίσια του μαθήματος ελεύθερης επιλογής «Πρακτική Άσκηση», στο 7ο ή 8 ο εξάμηνο σπουδών.

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες που διανύουν τουλάχιστον το 4ο έτος των σπουδών τους και μέχρι και το Σεπτέμβριο του 3ου έτους έχουν κατοχυρώσει τουλάχιστον 90 ECTS.

  

Μαθήματα Κορμού

 • Αναλυτική Γεωμετρία 
 • Εισαγωγή στην Άλγεβρα και Θεωρία Συνόλων 
 • Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον Προγραμματισμό με FORTRAN
 • Απειροστικός Λογισμός Ι 
 • Προγραμματισμός με Python
 • Γραμμική Άλγεβρα Ι
 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 
 • Διακριτά Μαθηματικά 
 • Αριθμητική Ανάλυση Ι 
 • Θεωρία Πιθανοτήτων Ι 
 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ 
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι
 • Άλγεβρα Ι
 • Πραγματική Ανάλυση 
 • Διαφορική Γεωμετρία Ι 
 • Κλασική Μηχανική 
 • Μαθηματική Ανάλυση 
 • Στατιστική Συμπερασματολογία Ι 
 • Μιγαδική Ανάλυση

Μαθήματα Υποχρεωτικά της κατεύθυνσης “ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ”

 • Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
 • Γενική Τοπολογία 
 • Άλγεβρα ΙΙ
 • Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης 
 • Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ
 • Συναρτησιακή Ανάλυση: Χώροι και Τελεστές

Μαθήματα Υποχρεωτικά της κατεύθυνσης “ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ”

 • Ανώτερα Μαθηματικά με Συστήματα Συμβολικών Υπολογισμών 
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ
 • Δυναμικά Συστήματα
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 
 • Μετασχηματισμός Fourier, Κατανομές και Εφαρμογές 
 • Συναρτησιακή Ανάλυση: Χώροι και Τελεστές

Μαθήματα Υποχρεωτικά της κατεύθυνσης “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ”

 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με C++ 
 • Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ
 • Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων 
 • Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Θεωρίας Υπολογισμού
 • Δομές Δεδομένων
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Μαθήματα Υποχρεωτικά της κατεύθυνσης “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ”

 • Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ
 • Μαθηματικός Προγραμματισμός 
 • Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ 
 • Γραμμικά Μοντέλα
 • Επιχειρησιακή Έρευνα 
 • Στοχαστικές Διαδικασίες

Μαθήματα Βασικά της κατεύθυνσης “ΓΕΝΙΚΗ”

 • Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ 
 • Γενική Τοπολογία
 • Άλγεβρα ΙΙ
 • Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης 
 • Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ 
 • Συναρτησιακή Ανάλυση: Χώροι και Τελεστές 
 • Ανώτερα Μαθηματικά με Συστήματα Συμβολικών Υπολογισμών 
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ 
 • Δυναμικά Συστήματα
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 
 • Μετασχηματισμός Fourier, Κατανομές και Εφαρμογές 
 • Συναρτησιακή Ανάλυση: Χώροι και Τελεστές 
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με C++ 
 • Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ 
 • Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων 
 • Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Θεωρίας Υπολογισμού 
 • Δομές Δεδομένων 
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ 
 • Μαθηματικός Προγραμματισμός 
 • Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ 
 • Γραμμικά Μοντέλα
 • Eπιχειρησιακή Έρευνα
 • Στοχαστικές Διαδικασίες

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Ξένη Γλώσσα (Ακαδημαϊκά Αγγλικά για Μαθηματικούς)
 • Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά)
 • Ξένη Γλώσσα (Γερμανικά)
 • Ξένη Γλώσσα (Ρώσικα)
 • Ξένη Γλώσσα (Ιταλικά)
 • Ευκλείδεια Γεωμετρία και η Διδασκαλία της 
 • Θεωρία Αριθμών 
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 
 • Μαθηματική Λογική
 • Μάθηση και Διαμόρφωση της Μαθ/κής Γνώσης 
 • Ειδική Θεωρία Σχετικότητας 
 • Θέματα Μηχανικής
 • Μέθοδοι Προσομοίωσης
 • Μικροϋπολογιστές
 • Ασφαλιστικά Μαθηματικά
 • Γενική Τοπολογία ΙΙ
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη 
 • Γεωμετρία
 • Θεωρία Συνόλων
 • Ιστορία των Μαθηματικών 
 • Τανυστική Ανάλυση και Γεωμετρία
 • Aναλυτική Μηχανική 
 • Ειδικές Συναρτήσεις
 • Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική
 • Μηχανική των Ρευστών 
 • Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής 
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα 
 • Αριθμητική Επίλυση Υπερβατικών Εξισώσεων 
 • Επιστήμη των Δεδομένων 
 • Λειτουργικά Συστήματα 
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες
 • Φυσική της Ατμόσφαιρας Ι – Μετεωρολογία Ι 
 • Θεωρία Δειγματοληψίας
 • Πρακτική Άσκηση
 • Επίλυση Προβλήματος 
 • Στοιχεία Αντιμεταθετικής Άλγεβρας 
 • Φυσικές Γλώσσες και Μαθηματικός Λόγος
 • Δυναμική Αστρονομία 
 • Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική 
 • Χάος και Φράκταλς
 • Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων 
 • Μη Παραμετρική Στατιστική 
 • Στοχαστικά Μοντέλα Επιχειρησιακών ερευνών 
 • Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων 
 • Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαστημάτων
 • Φυσική της Ατμόσφαιρας ΙΙ – Μετεωρολογία ΙΙ
 • Διπλωματική Εργασία 
 • Πρακτική Άσκηση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Μαθηματικών με βάση τη γενική μαθηματική παιδεία καθώς και τις ειδικές και εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως επιστημονικό προσωπικό στους κλάδους

 • της Βιομηχανίας,
 • της Τεχνολογίας,
 • των Επιστημών Ζωής,
 • των Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών,
 • των Διοικητικών Μονάδων των Υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Οργανισμών.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Αναλογιστών και ΠΕ Μαθηματικών.

 

Ως Ειδική/ός επιστήμονας

(αναλογιστής, ελεγκτής, οικονομικός αναλυτής, αναλυτής αγοράς, στατιστικολόγος, προγραμματιστής)

 • στη μαθηματική μοντελοποίηση, 
 • τον προγραμματισμό, 
 • τη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, 
 • το σχεδιασμό ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, ώστε να συνεισφέρει στις επιστήμες των Οικονομικών, της Ιατρικής, της Βιολογίας, της Επιδημιολογίας, της Μετεωρολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Πληροφορικής και στις εφαρμογές τους, 
 • σε πληροφοριακά συστήματα μηχανοργάνωσης δημόσιων επιχειρήσεων, φορέων, Οργανισμών, 
 • σε ασφαλιστικές εταιρείες, 
 • σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, 
 • σε εταιρείες έρευνας αγοράς και marketing, 
 • σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, 
 • σε τράπεζες, 
 • σε βιομηχανικές μονάδες, 
 • σε ναυτιλιακές εταιρείες κ.α.

 

Ως Ερευνήτρια/τής

 • σε θεωρητικό ή/και εφαρμοσμένο επίπεδο σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα με αντικείμενα έρευνας αντίστοιχα των παραπάνω επιστημονικών περιοχών.

 

Ως Καθηγήτρια/τής

 • για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων, που σχετίζονται με τη μαθηματική επιστήμη και τις εφαρμογές της σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης κατέχοντας Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 03 Μαθηματικών.

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία οδηγούν τη μαθηματική επιστήμη σε νέους κλάδους όπως είναι:  

 η Μαθηματική Βιολογία και Βιοπληροφορική, οι οποίες διεπιστημονικά εφαρμόζουν μαθηματικές τεχνικές για την κατανόηση βιολογικών συστημάτων και διεργασιών, όπως η δυναμική του πληθυσμού, οι βιοχημικές αντιδράσεις και η εξελικτική βιολογία.

 • Μάλιστα, η βιοπληροφορική περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων για την ανάλυση βιολογικών δεδομένων, όπως αλληλουχίες DNA και πρωτεϊνικές δομές.

Επιπλέον,  η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων και των κυβερνοαπειλών, οδηγεί όλο και περισσότερο στη ζήτηση ειδικών με μαθηματικές τεχνικές που μπορούν να προστατεύσουν τις πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) και τις επικοινωνίες. Έτσι, οι απόφοιτοι/ες μαθηματικών Τμημάτων μπορούν να εξειδικευτούν:

 στην Κυβερνοασφάλεια αλλά και


 την Κρυπτογραφία, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μαθηματικές αρχές για την ασφαλή κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων.

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη των Μαθηματικών στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Στατιστικοί και οι Μαθηματικοί
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο