Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο

ΓΕΛ: 11.920

ΕΠΑΛ: 15.380

Βάση 2022
11.360
Εισακτέοι
190
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 40%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 20%

 Λατινικά 20%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 40%

 Φυσική 20%

 Χημεία 20%

 Μαθηματικά 20%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 40%

 Φυσική 20%

 Χημεία 20%

 Βιολογία 20%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 40%

 Μαθηματικά 20%

 Πληροφορική 20%

 Οικονομία 20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Yγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 40%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1  20%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2 20%


Κωδικός Σχολής
0158
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Πόλη
Ρέθυμνο
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει ως σκοπό:

α) να καλλιεργεί και να προάγει τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.

β) να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια, τα οποία θα του εξασφαλίσουν άρτια κατάρτιση στην επιστημονική και επαγγελματική του σταδιοδρομία.

γ) να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της Παιδαγωγικής.

δ) να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και την επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.

 

 

 • Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών
 • Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών
 • Ψυχολογικής Έρευνας
 • Θεατρικής και Εικαστικής Παιδείας
 • Μουσικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής

 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση πενήντα δύο (52) μαθημάτων.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε Υποχρεωτικά Κορμού (ΥΚΟ), Υποχρεωτικά Περιορισμένης Επιλογής (ΥΠΕ) και Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ).

 

 

Η πτυχιακή εργασία ανήκει στα υποχρεωτικά μαθήματα περιορισμένης επιλογής και εκπονείται κατά το 7ο εξάμηνο σπουδών.

 

 

Η πρακτική άσκηση προσφέρεται σε φοιτητές/ τριες του 2ου εξαμήνου και άνω, έχει χρονική διάρκεια δύο  (2) μηνών πλήρους απασχόλησης και πραγματοποιείται σε νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς και άλλους χώρους άτυπης εκπαίδευσης. 

 

 Κατάλογος Μαθημάτων Υποχρεωτικών Κορμού

 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
 • Γενική Διδακτική Μεθοδολογία
 • Προσχολική Παιδαγωγική
 • Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
 • Διδακτική Μεθοδολογία προσχολικής εκπαίδευσης
 • Προφορικός και γραπτός λόγος παιδιών προσχολικής ηλικίας
 • Μαθηματικές έννοιες στην προσχολική εκπαίδευση
 • Διδακτικές προσεγγίσεις αισθητικής αγωγής
 • Διδακτικές προσεγγίσεις ψυχοκινητικής αγωγής
 • Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση
 • Διδακτική μεθοδολογία των κοινωνικών σπουδών
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία
 • Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας
 • Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
 • Πληροφορική στην εκπαίδευση Ι
 • Νεοελληνική Γλώσσα Ι: Ιστορική εξέλιξη – Γραμματεία
 • Μεθοδολογία της ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας Ι
 • Στατιστική στην Εκπαίδευση Ι
 • Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων Ι
 • Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων ΙΙ – ΠΡΟ ΕΠΑ 701
 • Εικαστική αγωγή Ι
 • Φυσική αγωγή νηπίων Ι
 • Διδακτική Άσκηση Επίπεδο Ι
 • Διδακτική Άσκηση Επίπεδο ΙΙ
 • Διδακτική Άσκηση Επίπεδο ΙΙ
 • Διδακτική Άσκηση Επίπεδο ΙΙΙ
 • Διδακτική Άσκηση Επίπεδο ΙΙΙ

Κατάλογος μαθημάτων Υποχρεωτικά Περιορισμένης Επιλογής

 • Αισθητική αγωγή Ι: Γενικές αρχές
 • Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας
 • Ιστορία της εκπαίδευσης
 • Συγκριτική Προσχολική Παιδαγωγική
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
 • Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης
 • Φυσική και ψυχοκινητική αγωγή Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο: Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και διδακτικές πρακτικές
 • Γλωσσική ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση
 • Η Ιστορία στην προσχολική εκπαίδευση
 • Θρησκευτική παιδεία
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία
 • Ψυχολογία της Προσχολικής Ηλικίας
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία βρεφών και νηπίων
 • Ψυχοπαιδαγωγική του πρώιμου παιδικού αυτισμού
 • Σχολική Ψυχολογία
 • Προληπτικά - παρεμβατικά προγράμματα στην εκπαίδευση- Ψυχική ανθεκτικότητα
 • Οικολογική Ψυχολογία
 • Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Εισαγωγή
 • Γλωσσικός Κώδικας και κοινωνική διαστρωμάτωση
 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
 • Πληροφορική στην εκπαίδευση ΙΙ 
 • Εφαρμογές πολυμέσων στην εκπαίδευση
 • Οι Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
 • Παιδική Λογοτεχνία
 • Νεοελληνική Φιλολογία: Πεζογραφία και μικρό παιδί
 • Ελληνική Ιστορία: Η κλασική εποχή
 • Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία Ι: Εισαγωγή στην Πατερική σκέψη
 • Φιλοσοφία της παιδείας
 • Ελληνική Φιλολογία και Θεατρική Παιδεία
 • Γένεση και εξέλιξη της γλώσσας
 • Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας
 • Αξιολόγηση και μετρήσεις στην προσχολική αγωγή
 • Στατιστική στην Εκπαίδευση ΙΙ 
 • Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων ΙΙΙ -
 • Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων ΙV -
 • Εικαστική αγωγή ΙΙ 
 • Ιστορία τέχνης και εφαρμογές
 • Φυσική αγωγή νηπίων ΙΙ
 • Φυσική αγωγή νηπίων ΙΙΙ 
 • Εικαστική αγωγή ΙΙΙ 
 • Ξένη γλώσσα Ι (Αγγλικά-ΓαλλικάΓερμανικά)
 • ΞένηγλώσσαΙΙ (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά) -

 Κατάλογος μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής

 • Συγκριτική Παιδαγωγική
 • Ψυχοπαιδαγωγική του αναδυόμενου γραπτού λόγου
 • Iστορία της προσχολικής αγωγής
 • Oικονομία και προγραμματισμός στην εκπαίδευση
 • Σύγχρονες τάσεις και Παιδαγωγικά Συστήματα Προσχολικής Αγωγής
 • Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 • Θεωρίες μάθησης
 • Προγράμματα προσχολικής Παιδαγωγικής
 • Aγωγή του λόγου – Oρθοφωνία και Φωνητική
 • Διγλωσσία και εκμάθηση της δεύτερης-ξένης γλώσσας
 • Σύγχρονες Διασπορές
 • Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ιδιαίτερες ανάγκες
 • Σχολική Παιδαγωγική
 • Διδασκαλία μέσω τέχνης
 • Σταθμοί στη διαμόρφωση παιδαγωγικών ιδεών και εκπαιδευτικών θεσμών
 • Αρχές Ηγεσίας στην Εκπαίδευση
 • Μουσειακή Αγωγή
 • Συγκριτική Παιδαγωγική και δικαιώματα του παιδιού
 • Οι νεοελληνικές διάλεκτοι στην εκπαίδευση: η περίπτωση της κρητικής διαλέκτου
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ
 • Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με διαταραχές συγκέντρωσης της προσοχής και υπερκινητικότητα
 • Ειδική Αγωγή νηπίων και παιδιών-Πρώιμη
 • Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών προσχολικής ηλικίας με αισθητηριακά προβλήματα
 • Ψυχολογία και αγωγή ατόμων με νοητική ανεπάρκεια
 • Ψυχοπαθολογία του αναπτυσσόμενου ανθρώπου
 • Ψυχολογία της μάθησης - Mαθησιακές δυσκολίες
 • Συμβουλευτική
 • Ιδιοσυγκρασία και διαδικασίες αγωγής
 • Αντιληπτική μάθηση και διαδικασίες αγωγής
 • Κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμική Ψυχολογία
 • Διαφυλικές σχέσεις και διαδικασίες ηθικής ανάπτυξης και αγωγής
 • Kοινωνική Ψυχολογία II: Θέματα Kοινωνικής Ψυχολογίας
 • Πολιτική κοινωνικοποίηση στο σχολείο: Θεωρία και πράξη
 • Ψυχογλωσσολογία
 • Γλωσσικές διαταραχές
 • Πληροφορική στην εκπαίδευση ΙΙΙ
 • Πληροφορική στην εκπαίδευση IV
 • Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
 • Tα Mαθηματικά στο νηπιαγωγείο
 • Εφαρμογές Εκπαιδευτικού λογισμικού σε έξυπνες κινητές συσκευές
 • Ελληνική Ιστορία: Ιστορία της Κρήτης
 • Ελληνική Ιστορία: Η αρχαϊκή εποχή
 • Nεοελληνική Λογοτεχνία
 • Ελληνική Μυθολογία
 • Θέματα θεωρητικής και εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
 • Νευρογλωσσολογία - Βιογλωσσολογία
 • Θρησκειολογία
 • Χριστιανική Βιοηθική
 • Ξένη γλώσσα ΙΙΙ 
 • Ξένη γλώσσα ΙV

Σεμινάρια Παιδαγωγικής 

 • Σεμινάριο Αναδυόμενου Γραμματισμού
 • Σεμινάριο Ψηφιακού Γραμματισμού
 • Ψυχοκινητικής αγωγής
 • Σεμινάριο Οργάνωσης και Διοίκησης στην Εκπαίδευση
 • Σεμινάριο Ψυχοπαιδαγωγικής μέτρησης και αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση
 • Σεμινάριο Συγκριτικής Προσχολικής Παιδαγωγικής
 • Σεμινάριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής
 • Σεμινάριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • Σεμινάριο Ψυχοπαιδαγωγικής της Προσχολικής Ηλικίας
 • Σεμινάριο Φυσικής Δραστηριότητας και Κινητικής Δημιουργικότητας
 • Σεμινάριο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
 • Σεμινάριο Γλωσσικής ανάπτυξης και αγωγής του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
 • Σεμινάριο Σχολικής και Προσχολικής Παιδαγωγικής: Ο ρόλος της γλώσσας στη διδασκαλία και στη μάθηση
 • Σεμινάριο Σχολικής και Προσχολικής Παιδαγωγικής
 • Σεμινάριο Προσχολικής Παιδαγωγικής: Η έρευνα δράσης στην προσχολική εκπαίδευση
 • Σεμινάριο Προσχολικής Παιδαγωγικής: Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών και η πολυτροπικότητα στην προσχολική εκπαίδευση του 21ου αιώνα
 • Σεμινάριο Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
 • Σεμινάριο Ιστορίας της Προσχολικής Αγωγής
 • Σεμινάριο Ιστορίας των εκπαιδευτικών θεσμών και των παιδαγωγικών ιδεών

Σεμινάρια Διδακτικής Μαθησιακών Αντικειμένων & Αναλυτικού Προγράμματος 

 • Σεμινάριο Αισθητικής Αγωγής: Τέχνες στην εκπαίδευση
 • Σεμινάριο Αισθητικής Αγωγής: Διδασκαλία τραγουδιού
 • Σεμινάριο Διδασκαλίας Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
 • Σεμινάριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική
 • Εκπαίδευση: Βασικές έννοιες και φαινόμενα
 • Σεμινάριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση με χρήση των ΤΠΕ
 • Σεμινάριο Διδακτικής της Ιστορίας
 • Σεμινάριο Διδακτικής Μεθοδολογίας: Παρατήρηση, παρέμβαση και αναστοχασμός των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης
 • Σεμινάριο Διδακτικής Μεθοδολογίας: Αναλυτικά Προγράμματα-Σχεδιασμός και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Σεμινάριο Θρησκευτικής Παιδείας

Σεμινάρια Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης

 • Σεμινάρια Ψυχολογίας & Ειδικής Αγωγής 
 • Σεμινάριο Παιδαγωγικής Ψυχολογίας: Εαυτός, οικογένεια και διαδικασίες  aγωγής, μάθησης και ανάπτυξης σ’ έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο:
 • Βιωματικές-πολυτροπικές και βασισμένες στο παιχνίδι, το σώμα και την τέχνη ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις
 • Σεμινάριο Παιδαγωγικής Ψυχολογίας: Πολυτροπικές ποιοτικές μεθοδολογίες/μέθοδοι έρευνας και εναλλακτικές-βιωματικές προσεγγίσεις των διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης
 • Σεμινάριο Παιδαγωγικής Ψυχολογίας: Εαυτός, αντίληψη, δημιουργικότητα και διαδικασίες ανάπτυξής τους μέσα από τη χρήση βιωματικών-πολυτροπικών και βασισμένων στο παιχνίδι, το σώμα και την τέχνη ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων
 • Σεμινάριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας: Θέματα κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης
 • Σεμινάριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας: Η Ψυχολογία της Προσχολικής και Παιδικής Ηλικίας
 • Σεμινάριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας: Θέματα ανάπτυξης βρεφών και νηπίων
 • Σεμινάριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας: Σύγχρονες Ερευνητικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις
 • Σεμινάριο Σχολικής Ψυχολογίας
 • Σεμινάριο Σχολικής Ψυχολογίας: Ψυχική ανθεκτικότητα
 • Σεμινάριο Ειδικής Ψυχοπαιδαγωγικής της προσχολικής ηλικίας
 • Σεμινάριο Ειδικής αγωγής νηπίων και παιδιών
 • Σεμινάριο Παιδαγωγικής Ψυχολογίας: Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Σεμινάρια Θετικών Επιστημών και Εκπαίδευσης 

 • Πληροφορικής στην Εκπαίδευση 
 • Κατασκευής λογισμικού
 • Ανάπτυξης εφαρμογών στο Διαδίκτυο
 • Φυσικής & Μαθηματικών 
 • Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση: βασικές έννοιες και φαινόμενα
 • Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση με χρήση των ΤΠΕ και της υπολογιστικής σκέψης
 • Σεμινάριο για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην Προσχολική Εκπαίδευση
 • Σεμινάριο βασικών δραστηριοτήτων από το χώρο της γεωλογίας για την προσχολική εκπαίδευση

Σεμινάρια Ανθρωπιστικών Επιστημών και Εκπαίδευσης 

 • Σεμινάρια Φιλολογίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας 
 • Σεμινάριο Ελληνικής Φιλολογίας και Θεατρικής Παιδείας
 • Σεμινάριο Νεοελληνικής Φιλολογίας
 • Σεμινάριο Παιδικής Λογοτεχνίας
 • Σεμινάριο Ελληνικής Φιλολογίας
 • Σεμινάριο Θεατρικής Παιδείας
 • Σεμινάριο Γλωσσολογίας: Γλωσσική ανάπτυξη
 • Σεμινάριο Γλωσσολογίας : Διδασκαλία της γλώσσας

Σεμινάρια Φιλοσοφίας 

 • Φιλοσοφίας για παιδιά
 • Ιστορίας 
 • Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας με παιδαγωγικές διαστάσεις
 • Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας

Σεμινάρια Θεολογίας 

 • Θεολογίας
 • Πατερικής Θεολογίας
 • Θρησκειολογίας
 • Χριστιανικής Βιοηθικής

Σεμινάρια Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας

 • Σεμινάριο Έρευνας και στατιστικής ανάλυσης στην Εκπαίδευση

Πτυχιακή Εργασία

 • Θέματα Προσχολικής Παιδαγωγικής
 • Κοινωνιολογία: Κοινωνία και κοινωνικοποίηση
 • Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
 • Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση
 • Παιδική Λογοτεχνία
 • Φιλοσοφία για παιδιά
 • Ελληνική Φιλολογία και Θεατρική Παιδεία
 • Γλωσσική ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
 • Αρχαία Ελληνική Ιστορία με παιδαγωγικές διαστάσεις
 • Θεολογία
 • Ψυχοπαιδαγωγική
 • Ποσοτική έρευνα στην εκπαίδευση
 • Θέματα Προσχολικής Παιδαγωγικής
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Θέματα ανάπτυξης από τη βρεφική έως την εφηβική ηλικία
 • Σχολική Ψυχολογία
 • Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία βρεφών και νηπίων
 • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 • Συγκριτική Προσχολική Παιδαγωγική
 • Ψυχοκινητική Αγωγή: Θέματα εκπαίδευσης μέσω κίνησης
 • Μοντέλα Διαπολιτισμικής και Δίγλωσσης Εκπαίδευσης
 • Θέματα Προσχολικής Παιδαγωγικής
 • Αξιολόγηση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον
 • Αισθητική Αγωγή
 • Διδακτική Μεθοδολογία και έρευνα
 • Θέματα Προσχολικής και Σχολικής Παιδαγωγικής
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Ιστορία της Παιδείας και της Εκπαίδευσης

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα ( άρθρο 12 του Ν. 1566/85 Φ.Ε.Κ. 167/1985 τ. Α’) και μπορούν να εργαστούν: 

 • Ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 60 Νηπιαγωγών.

 Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους/στις αποφοίτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Έτσι,

 

Ως εκπαιδευτικοί

 • σε Δημόσια ή ιδιωτικά Νηπιαγωγεία,
 • σε Δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς,
 • σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (στέκια παιδιού, εργαστήρια εικαστικών, θεατρικού παιχνιδιού, μουσικής, ρυθμικής αγωγής, κλπ.)
 • σε Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία για την Α’ & Β’ τάξη δημοτικού.

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος με επιπλέον μεταπτυχιακή εξειδίκευση

  στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, για τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης : των ΣΜΕ.Α.Ε., των Τμημάτων ένταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.

 στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.

  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

 

Ως παιδαγωγοί 

 • για εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ.
 • σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Νηπιαγωγών

 

Ως εμψυχωτές/τριες 

 • σε χώρους που εξειδικεύονται με την αναψυχή των παιδιών, στελέχη σε παιδικές κατασκηνώσεις, παιδότοπους, ιδρύματα φροντίδας/ προστασίας παιδιών, νοσοκομειακές μονάδες φροντίδας παιδιών κτλ

 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • με τη δημιουργία δικού τους νηπιαγωγείου ή παιδικού σταθμού

 

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του/ της Νηπιαγωγού μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο